Het Is Winstgevender Om Niet Te Reageren Op Piek Olie


Join our supporters! and Check our twitter account

"The only alternative we may have is to let a 50 million barrel reservoir empty itself in the Gulf of Mexico" (Matthew Simmons volgens Micheal Ruppert 33:00 min)

Collapse, The Movie

Michael Rupert heeft peak oil grondig onderzocht. Vooral de voedselvoorziening zal bij hoge olie prijzen niet op het huidige tempo te handhaven zijn. We zijn al voorbij de olie piek, die in 2005 was bereikt. Hij verwacht massale hongernood en sterfte om dat hij geen vervanging ziet voor olie als bewerking en transportmiddel, kunstmest en onkruidverdelger.

Maarten Van Mourik een econoom heeft gezegd dat het uit zijn analyse blijkt dat het niet winstgevend is om te proberen om te gaan met de olie afname. Het is winstgevender om door te gaan tot het gaatje en producten te maken die winstgevend zijn als het misgaat. Dit is precies wat we zien, de olie maatschappijen spelen mooi weer, en de banken verrijken zich met credit default swaps. 

Ruppert voorspelt olie voor 200 dollar als de US Iran aanvalt. Hij voorspelt dat China, Frankrijk, Japan, Venezuela zich tegen de VS zullen keren. 

Het economische paradigma gebaseert op depletables is op zijn retour (het IEA zegt de afname in de voorraden is groter dan 9%). Het is niet in het belang van de betrokken partijen om dat aan te geven. Duurzaamheid voor de ondersteuning van de eigen bevolking maakt het leven goedkoop, ons bestaan robuust en de wereld vreedzamer.

Robert Hirsch

David Goodstein

Maarten Van Maurik

Matthew Simmons

Een paper over peak oil planning uit 2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *