Energie Vrijheid Gekwantificeerd

Vraagt u zich wel eens af wat het zou kosten om uw klimaat of olie verantwoordelijkheid af te zijn? Dat weet u als u weet hoeveel het kost om uw eigen energie gebruik 100% duurzaam te maken. Hieronder een geinformeerde schatting. Misschien zal het u meevallen.

Energie Gebruik in Westerse Landen 

Energie gebruik wordt door de OESO gerapporteerd in olie tonnen per individu per jaar.

 Land  Olie Tonnen p.p.  MWh p.p.  Gigajoule p.p.  Cost of Perpetualism (*)
 Verenigde Staten  8,35  97,4  350,7  7%
 Canada  8,16  95,2  342,72  8,3%
 Finland  6,4  74,6  268,8  7,1%
 Belgie  5,78  67,4  239,82  6,1%
 Australie  5,71  66,6  239,8  5,7%
 Zweden  5,7 66,5  239,4  6,0%
 Noorwegen  5,7 66,5  239,4  3,8%
 Nieuw Zeeland 4,86 56,7  204,1  6,9%
 Nederland 4,76 55,5  199,9  4,7%

bron: OESO (*) Percentage of GDP if payed off in 30 years without interest based on GDP per capita. Will be made more accurate.

Als het energie gebruik per persoon de volledige verantwoordelijkheid van elk persoon was dan kostte dat de gemiddelde nederlander 11.000 Euro per jaar (in afgenomen kWh). Om die hoeveelheid energie alleen in de vorm van electriciteit beschikbaar te maken zou een investering per persoon van 98.000 Euro nodig zijn (om 65,3 Kilo Wattpiek te generen bij 850 kWh/kWp tegen een prijs van 1,5 Euro/Wp voor grootschalige toepassing).  

Een 29.000 tot 100.000 Per Persoon

Voor een ton per persoon koopt een nederlander zich dus ‘vrij’. Een vreemde bijkomstigheid is dat deze actie ook de kosten van productie en vervoer en allerlei andere maatschapplijke kosten die voor het ondersteunen van een individu gepaard gaan vermindert. Deze ton inverstering per persoon maakt Nederland voor dit individu autonoom en onafhankelijk.

Natuurlijk kan het goedkoper, want energie gebruik is voor 50% of meer warmte gebruik, en dat is een stuk makkelijker met hernieuwbare bronnen op te vangen. Een zonneboiler vangt 1,1 GJ per vierkante meter op, dus met 180 m2 Zonneboiler a 28.500 Euro (zonder subsidie) ben je ook klaar.

Als we kosten voor heel Nederland willen berekenen dan ontbreekt er een hernieuwbaar alternatief voor benzine en diesel. Dat moet biobrandstof en electriciteit worden, maar biobrandstof is niet CO2 vrij, wat de voorkeur heeft. We gaan dus uit van volledig electrisch vervoer. Met 61% warmte en 39% electriciteit komen we dan uit op  55.600 (61% x 28,500 + 39% x 98.000) Euro p.p.p.j. Da’s dan 890 miljard Euro (even slikken?).

Verdeling van ons energie verbruik

De Klimaat Hypotheek

Als elke nederlander een klimaat hypotheek zou nemen met een looptijd van 40 jaar dan zou dat een lening zijn van 890 miljard, dit natuurlijk zonder mogelijke kostenbesparingen en afnemende behoefte bv. door vereiste toename van efficientie in te calculeren. Het nederlands BNP is 769 miljard, dus met 2% van het BNP zouden we in 40 jaar van deze schuld verlost zijn (hierbij wordt uitgegaan van een voortbestaan van het huidige financiele systeem, iets dat vrijwel uitgesloten is). In de tabel hierboven is dezefde berekening voor 30 jaar gemaakt omdat dit een meer gangbare looptijd is. Een staatsbelasting ten behoeve van de klimaat hypotheek van elke burger lijkt een aanvaardbare belasting. Daarbij is dan nog niet eens rekening gehouden met de werkgelegenhied die het creert, de kosten besparingen door het poolen van het proces van vrijkopen en de verlegginig van gelden die niet meer naar de depletables hoeven.

Stimuleren? Libereren!

In plaats van blind zakken met geld naar het Keynesiaanse bank monster te blijven gooien of miljarden te steken in smart grids, nieuwe kern centrales of kolen centrales lijkt het veel voor de hand liggender om via een klimaat hypotheek de energie last voor elke burger van staatswege te verzekeren. Dit lost zoveel problemen op dat het een no brainer is. Het resultaat zal een maatschappij zijn die met zeer lage kosten opereert, waar mensen niet over energie hoeven te zeuren en waar men gerust en in balans met de natuur kan leven, van generatie tot generatie tot in de eeuwigheid, het tijdperk van het perpetualisme.

Leave a Reply