Aandacht Voor De Wetgevings Agenda Stroom


Join our supporters! and Check our twitter account

"In het Energierapport 2011 spreekt het kabinet de ambitie uit om de energiehuishouding duurzamer te maken en minder afhankelijk van de steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen. Hierbij wil het kabinet profiteren van de sterke energiesector die Nederland heeft."(bron)

Good luck. Dream on.

Moerasgas en fossiele turf financien, hoe ontsnappen we die fatale verstikking?  

Dat betekent voor de goede verstaander dat je alleen dingen kan doen de aansluiten bij de koolstof gebaseerde energie sector. De drie wetsvoorstellen zijn dan ook:

1. Verbeteren wetgeving privatiseren van gas. Dat is niemand tot nut want het versterkt de financiele invloed en onafhankelijkheid van deze sector.

2. Het meestoken van biomassa wordt verplicht. Dat is een bonus voor de centrales, en een ramp voor onze bossen, waarvan de nu voorgestelde privatisering tot exploitatie zal leiden.

3. Er zal iets mbt de gassamenstelling worden geregeld. Nogal een issue voor de gasverkopers want er zijn verschillende soorten gas en dit gas voor ons land geschikt maken kost een hoop energie. Zo wordt onze koolstof economie steeds vervuilender.

Terwijl de koolstof economie al een hart onder de riem wordt gestoken is er zijdelings aandacht voor de motie Jansen

"overwegende, dat zelflevering beperkt kan worden tot coöperatieve installaties die via kleinverbruikersaansluiting of in het regionale net uitsluitend voor eigen energiegebruik energie produceren, zodat ongecontroleerde belastingderving door de overheid wordt voorkomen;

verzoekt de regering de mogelijkheid van zelflevering, met inachtneming van genoemde beperkingen, mogelijk te maken door artikelen 47, 50 en 63 van de Wet belastingen op milieugrondslag te wijzigen," (bron


Een regering die openlijk verklaard vooral geen belasting inkomsten mis te willen lopen over economisch verkeer dat ze niks kost? Is de BTW niet genoeg? Het gaat niet om het welzijn van de burger, maar om het welzijn van de centrales en gelieerde financiele sector. De zorg is niet de belastingderving, dat is alleen een motivatie die de regering is aangepraat. De zorg is het overbodig worden van fossiele brandstoffen en centrale opwekking als primair productiemiddel in onze en de wereld economie. Wie energie produceert kan energie krediet verstrekken, en deze aan producenten verkopen in ruil voor hun producten. Er ontstaan zo vele kleine economieen, dat is als de grootste koolstof/krediet economie een gelijke wordt gemaakt in de krediet arena. Er is alles aan gelegen om dat te voorkomen, en dat is ons grootste obstakel tav duurzaamheid.

De huidige wetgeving tav energie transport moet zich continue aanpassen aan de onwil om lokale electriciteitsopslag te regelen. Dit kan met 70% efficientie via waterstof, het kan met 85% efficientie via flowbatterijen. De reden waarom dat niet gedaan wordt is dat het de netwerkupgrades onnodig kan maken, het zal de handelsomgeving afkalven omdat lange afstand transport echt niet rendabel zal zijn. Straten, wijken en steden kunnen autonoom van het internationale netwerk worden want een burger gebruikt helemaal niet zoveel energie (zeker niet als de huizen goed zijn geisoleerd) en het dakoppervlak is maar voor een fractie in gebruik (vergelijk het met een boer die zijn land niet benut). Duurzaamheid is en electriciteits en warmte opslag maken veel investeringen in de energie sector overbodig (of liever gezegd, zijn veel efficientere investeringen). 

Maar een wetgevingsronde schept kansen. Volg deze ontwikkelingen oa via de Linkedin groep #stroom. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *