Liever Feed-in dan Feed out!

De consumentenbond kwam recent in het nieuws vanwege het protest dat het momenteel organiseerd tegen de verrekening van de aansluit kosten van nieuwe kolencentrales over ieders electriciteits rekening. Deze kosten bestaan voor een deel uit de werkelijke kosten voor de aanleg van de aansluiting en voor een deel voor de verspilde overcapaciteit, dwz er wordt stroom het net in gestuurd dat niet wordt gebruikt, maar wel geld kost. 

Het kwalijke is dat de stoom van de centrales niet eens voor nederlandse consumenten is, de stroom wordt naar Duitsland getransporteerd. De kosten komen neer op 40 Euro per aansluiting per jaar, of in totaal 1 miljard Euro.

"Precies drie jaar geleden besliste de Tweede Kamer unaniem bij motie van CDA Kamerlid Liesbeth Spies dat deze verborgen kostenpost niet mocht worden doorgeschoven naar de Nederlandse consument.

Als we de 40 Euro voor 10 miljoen aansluitingen (400 miljoen) gebruiken om mensen die zonnestroom aanschaffen een hoger rendement te geven (dwz stroom die je teruglevert brengt meer op dan stroom die je verkoopt), dan zou dit geld in plaats van tot een nutteloze netwerk uitbreiding en meer vervuiling leiden tot een afname van gebruik van fossiele brandstoffen (het zomer deel) en dus een verbetering van onze luchtkwaliteit en misschien zelfs tot de enorme ecologische besparing die het niet bouwen van een kolen centrale met zich meebrengt. 

Leave a Reply