Stop op Uitbreiding Luchtvaart tbv Electrische Innovatie

De groei van het luchtverkeer loopt uit de hand. Steeds meer kleine luchthavens worden bijgeschakeld, en grotere worden uitgebreid om maar aan de vraag tegemoet te komen. De tickets zijn goedkoop ondermeer omdat er weinig belasting over de brandstof wordt geheven. Ondertussen zitten burgersĀ in de smog en het lawaai.

Ten behoeve van de reductie van CO2 uitstoot zou men al die uitbreidingen en toename niet willen. Dit is zeer urgent omdat emissies die eenmaal zijn gebeurt heel moeilijk zijn terug te draaien. Het is zo urgent om iets te doen dat de politiek niet langer in staat lijkt het noodzakelijke tempo bij te benen, als het dat al zou willen. De Nederlandse politiek is iig nog in grote mate in de greep van de banken en fossiele bedrijven, die altijd geld genoeg hebben om iets te beloven, later, als niemand oplet.

Electrische propellor vliegtuigen zijn veel efficienter dan straalvliegtuigen, omdat een straalmotor op hoogte steeds minder goed werkt.

Intussen staat de techniek niet stil. We hebben niet alleen steeds efficientere vliegtuigen, maar tegenwoordig ook het perspectief van het electrische vliegtuig. Zo’n vliegtuig heeft batterijen aan boord, electromotoren en is stiller, schoner en efficienter. Kleine modellen zijn er al, net als vliegende auto’s, omdat je met electromotoren makkelijk een aantal in plaats van twee of vier kunt gebruiken. De belemmering is nu nog het gewicht van de batterijen. Deze zijn echter in constante ontwikkeling, met af en toe een doorbraak.

De meest recente doorbraak in batterij techniek is de uitvinding van solid state batterijen waarin het vloeibare electroliet vervangen is door plastic of een andere stof. Deze batterijen zijn niet alleen veiliger maar ze halen ook capaciteitswinst. Het is een kwestie van tijd tot batterijcapaciteit groot genoeg is voor een transatlantische vlucht.

Het is idioot om in de vijftien jaar die het nog duurt voordat er een getest groot electrisch vliegtuig is onze toekomst te verpesten met fossiele vluchten, zeker als het om vakanties gaat. De alternatieven, trein, auto, bus, hyperloop, zijn veel makkelijke klimaatvriendelijk te maken dan meer vluchten en meer/grotere luchthavens. Het is daarom geen gek idee om een moratorium op uitbreiding van luchthavens uit te vaardigen, tot electrische vliegtuigen beschikbaar zijn, danwel om de groei van luchthavens te koppelen aan investering in electrische vliegtuigen.

Goedkope vluchten ondermijnen de ontwikkeling van energie efficientere, schonere alternatieven

We genieten enorme welvaart door het benutte van fossiele hulpbronnen, maar deze welvaart wordt nu ook door deze bronnen bedreigd. Het is een goed idee eens een kleine pauze in te lassen voor we blindelings de economische krachten volgen. Deze hebben ons in de huidige rampzalige situatie gebracht, en zullen deze (als we de luchtvaart laten toenemen) nog rampzaliger maken. Een moratorium tot we veiliger, gezondere manieren hebben ontwikkeld om te vliegen lijkt ons fair.

 

 

 

Leave a Reply