Tectonische Activiteit Veroorzaakt Door Smelten Ijskappen?

De aardbeving gisteren in de buurt van Washington is geen eenling. Men probeert het te wijten aan het hydraulisch fracken (schaliegas boringen) en het is waar dat gaswinning iig tot verzakkingen kan leiden (zoals in Nederland). Er is echter een breder patroon van toenemende tectonische activiteit, die op youtube gevolgd wordt door iemand die zich Dutchsinse noemt. Zijn interpretaties zijn niet zo van belang, hij heeft het ook over Haarp en andere memes uit de meer vergezochte samenzwerings complot theorien. Maar zijn aardbeving tool geeft de feitelijke situatie weer, een hoop aardbevingen. De oorzaak ervan moet wellicht in een meer voor de hand liggende oorzaak worden gezocht: het smelten van de ijskappen.

Not so fast

"As the land ”rebounds’ back up once the weight of the ice has been removed – which could be by as much as a kilometre in places such as Greenland and Antarctica – then if, in the worst case scenario, all the ice were to melt – it could trigger earthquakes." (bron)

Eh, ja, die ijskappen smelten al, dat weten we "sea level rose by a little more than half a foot (0.17 meters) globally in the 20th century, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change.". Aan alle oceanen is een laag van 17 cm water toegevoegd. Even rekenen. "Approximately 71% of the Earth’s surface (~3.6×108 km) is covered by ocean". Ok, 360000000 km2 = 360000000000000 m2 * 0,17m = 6,12E+13 liter water. Dat weegt ongeveer 6,12E+10 ton. Een ‘blok’ water van 4 x 4 x 4 kilometer weegt ongeveer net zoveel. Dit blok is van de polen opgelicht en op andere plaatsen verspreid.  

Decompressing our poles..

Leave a Reply