Nieuwe Ronde SDE+

SDE+, De nieuwe incarnatie van Stimulering Duuzame Energie en de Green Deal lijken zich steeds meer op het bedrijfsleven te richten. Biogas is een favoriet in ons gasland..Hier de tekst van de nieuws pagina van Agentschap NL.

Belangrijke wijzigingen SDE+ in 2012

Voor de SDE+ 2012 is een budget van 1,7 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte én elektriciteit of groen gas. Technologieën die in aanmerking komen voor subsidie zijn: windenergie (diverse categorieën), waterkracht, zon-PV ≥ 15 kWp,  thermische drukhydrolyse bij AWZI/RWZI, osmose, vergisting van biomassa (diverse categorieën), thermische conversie van biomassa, ketel op biomassa, biomassavergassing, geothermie en zonthermie met apertuuroppervlakte van ≥ 100 m2.

Belangrijke wijzigingen in de SDE 2012 zijn:

  • Stimulering van hernieuwbare warmte;
  • Nieuwe categorieën zijn zonthermie, biomassavergassing en een categorie wind op land ‹ 6 MW met extra vollasturen;
  • Uitbreiding met warmte bij bestaande biomassa-installaties;
  • De geproduceerde elektriciteit die niet op het net wordt ingevoed, maar direct in het eigen bedrijf wordt gebruikt, is subsidiabel, met uitzondering van het gebruik van energie in de productie-installatie zelf;
  • Banking gemiste subsidiabele productie;
  • Grootverbruikersaansluiting vereist voor zon-PV;
  • (Uitbreiding) groen gas hubs;
  • Verplichting van een uitvoeringsovereenkomst voor projecten met een budgetbeslag groter dan € 400 miljoen;
  • Verlengde levensduur bestaande biomassa-installaties.

Aanvragen

De SDE+ 2012 opent 13 maart 2012, 9:00 uur. Dit is bekend gemaakt in de publicatie van de ministeriële regelingen van de SDE+ 2012 in de Staatscourant. Meer info hier.  

Duurzame warmte 

Agentschap NL en SDE leggen niet veel besef aan de dag van wat duurzaam is, wie een warmte installatie wil laten testen kan aangeven:

"De aanvraag betreft een productie-installatie voor opwekking van duurzame warmte door middel van: 

1. geothermie 

2.  zonthermie 

3. afvalverbranding 

4. overige verwerking van biomassa "

Alleen Geothermie en Zonnethermie zijn in Nederland duurzaam. Niemand wordt immers gevraagd de biomassa of afval zelf te verbouwen.

Leave a Reply