Het heet ook ‘Sunlight Farming’…

Een van de Virgin Earth Challenge (Savory Institute) winnaars maakt zich sterk voor herstel van graslanden. Het laat ook zien wat boeren eigenelijk hoort te zijn. De sleutel is om niet naar de fysieke in en outputs te kijken als het gaat om vee e.d., maar het renedement van het zonlicht dat beschikbaar is te maximaliseren, en daarvoor moet men naar het geheel en de interactie van de organismen, planten en dieren kijken. Hiermee verschuift de orientatie van de cashflow naar het intrinsieke generatieve vermogen van land. Daarmee worden de boeren bedrijve automatisch winstgevend : Ze genereren meer dan ze nodig hebben, en zijn daardoor in staat ruilmiddel uit de economie te vergaren.

Leave a Reply