Lord Monckton is een Oplichter

Groene Doelen

  • Geen verbranding van fossiele brandstoffen. Cap en Trade kan dus vervangen worden door een oplopende belasting op olie, kolen en gas.
  • Ontmanteling van het financiele systeem dat de huidige spilzuchtige omgang met onze bronnen mogelijk maakt. Geen derivaten, geen fractional banking, geen ongedekte munteenheid.
  • Efficientie alleen als het niet mogelijk is eerst de energie bron te decarboniseren. Grote investeringen in efficientie terwijl er nieuwe kolen centrales worden gebouwd is dweilen met de kraan open.
  • Aanpakken van de media die doorlopend twijfel blijft zaaien over het hoe wat en waarom van het broekas probleem. De discussie is voorbij en actie is extreem urgent.
  • Het publiek bewust maken van de verschroeide aarde strategie die inherent is aan bedrijfsmodellen. Er is een groot deel van de samenleving die zich niet druk maakt over de toekomst, terwijl ze deze wel negatief beinvloeden.

Leave a Reply