Er Is Minder Olie Over Dan Wordt Beweerd: IEA klokkenluider

Klokkenluider

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is het instituut waarop veel landen vertrouwen als het gaat om inschattingen van de beschikbare hoeveelheid olie en gas. Engeland baseert haar beleid op rapporten van het IEA. Recent heeft het IEA aangegeven dat olie aan het opraken is. Het beeld dat wordt geschetst is echter nog te rooskleurig volgens een klokkenluider (een medewerker van het IEA). Hij beweert dat het IEA onder druk van de VS (onder Bush) werd gedwongen om onverminderd gebruik van olie aan te moedigen door het beeld te scheppen dat er nog genoeg olie was. Je kunt meer lezen in Dit Artikel van de Guardian

Leave a Reply