Capaciteits Tarief, Van Huur naar Huurkoop?

Het is vreemd dat u als energiegebruiker jaarlijks een bedrag betaalt voor het gebruik van het net. Het is een vast bedrag, het zogenaamde Capaciteits tarief. Dat bedraagt 250 Euro per jaar. Deze kosten zijn ongeveer hetzelfde als wegenbelasting, met het verschil dat u geen vrije toegang heeft tot het net. Dit is niet logisch want het net slijt niet van het electriciteits transport. Het heeft weliswaar onderhoud nodig, en daarvan zijn door uw betaling alle kosten gedekt (nemen we aan).

Met private energiebedrijven blijft u betalen. Publieke energie bedrijven zouden decentrale opwekking omarmen.

Waarom wordt niet voorgesteld dat burgers via deze betaling op termijn van 15 jaar het net overkopen (daarvoor is het ruim voldoende en zoniet, dan toch) en dat zij op kortste termijn eigenaar kunnen worden van het dichtst bij het huis liggende deel. Misschien is het zelfs een idee om het electriciteits niet onderdeel te maken van het huis, de gemeente, de provincie.

Leave a Reply