Nuon, the Power to Pay, Pollute and Procrastinate

Nederland heeft genoeg energie centrales voor de eigen behoeften. Elke nieuwe centrale in Nederland komt er doordat er hier lekker veel koelwater beschikbaar is en de kolen makkelijk kunnen worden aangevoerd, en omdat de nederlands politiek niet snapt wat er op Europees niveau gebeurt.

TV Noord rapporteert het Platform Groene Grondstoffen verwacht dat er een algen boerderij gebouwd gaat worden door de Nuon (als de provincie meehelpt). De voorzitter van dit platform is Paul Hamm oud directeur van DSM en iemand die de potentie van Algen goed begrijpt, een beetje zoals veel voorstanders al 30 jaar doen.

"Een
hectare landbouwgrond levert 60 ton aardappelen op. In droge stof
gerekend: 12.000 kilo. Hetzelfde landoppervlak levert 24.000 kilo droge
stof van algen. Zou je het systeem optimaliseren (met toevoer van CO2 red.) zelfs 120.000 kilo.
"(bron)

We lezen 1978 tot 1996 het Aquatic Species Programma van het DOE

"The Aquatic Species Program envisioned vast arrays of algae ponds covering acres of land analogous to traditional farming. Such large farms would be located adjacent to power plants. The bubbling of flue gas from a power plant into these ponds provides a system for recycling of waste CO2 from the burning of fossil fuels."


Ok, maar wat is nu het verhaal.

Er wordt door de provincie Groningen voorgesteld het Waddenfonds aan te boren om voor Nuon de kosten van algen boerderijen die de gassen uit de nieuwe kolen centrale gaan benutten te bouwen. Het Waddenfonds is een fonds voor extra investeringen in projecten in en
rond de Waddenzee op ecologisch en economisch gebied. Het Waddenfonds
heeft een bedrag van 800 miljoen beschikbaar. 

Nuon krijgt dus 5 miljoen om iets te proberen wat al in 1978 bekend was. Sterker, al in de tweede wereld oorlog werden algen gebruikt om de CO2 uit duikboot lucht te verwijderen, met behulp van kunstlicht weliswaar.

Nuon verkoopt dit verhaal alsof de CO2 in vlees wordt omgezet. Dat kan sinds kort omdat het bedrijf Ingrepro in Borculo er hard aangetrokken heeft. Dat is een algen bedrijf dat al jaren bestaat, en dat mest als input gebruikt. Dat maakt de algen niet ongeschikt als veevoer, maar dat was jaren lang wel zo. Ingrepro is er in geslaagd het GMP+ keurmerk te bemachtigen. Dus de algen mogen sinds 4 januari 2011 als voeder verkocht worden (hoera!).

Wat zou Callenbach van Ingrepro nu vinden van dit plan? Hij bedacht’ het ‘cradle to cradle’ concept de "Powerfarm"

 "PowerFarms® zijn: energiecentrales waarin reststromen met behulp
van algenkweek worden geupcycled (opgewerkt) naar energie en waardevolle
biomassa."

Ik meen me zoiets te herinneren..ah! :

Natuurlijk een goed idee. Maar waarom nu pas?

Van cradle to cracle is met algen van de Nuon geen sprake. Het feit blijft dat het veevoer dat in varken wordt omgezet tot CO2 en ammoniak uitstoot leid (de varkens en de mensen en de mest) die niet neutraal is omdat de C’s uit kolen afkomstig zijn, ook als een deel van de mest weer in varkensvoer wordt omgezet en CO2 van de centrale afvangt. Netto wordt er CO2 aan de atmosfeer toegevoegd.

Wordt er winst gemaakt?

Maar goed, even de ecologische motieven terzijde, Callenbach en Zegers geven aan:

1. Biomassa: 30-60 ton per hectare

2. Hoeveelheid te verwerken mest: 4000-5000 m3 per hectare

3. Bottom line: waarde proteine rijk diervoeder: 260-350 Euro/ton

Da’s 15.000 Euro output per hectare (ongeveer) plus 72.000 voor de mest afvoer (a 14,40 per ton) = 90.000 Euro per hecatre

Verwachting

Zonder goede reden wordt een oud en inmiddels getest en winstgevend concept schijnbaar met medewerking van Callenbach/Ingrepro door Nuon gepresenteerd als een experiment waarvoor de gelden bestemd voor de Waddenzee wel mee mogen worden opgemaakt. Het doel is niet klimaat neutraliteit of cradle to cradle maar inkomsten uit veevoeder.

De Nuon wordt waarschijnlijk eigenaar van de kennis en patenten. De kolen centrales worden gebouwd (waardoor electriciteit goedkoop blijft?). Ingrepro zal toch zeker geen eigenaar worden van de farms?

Zeker in het begin zal maar een klein deel van de CO2 uitstoot door de vijvers benut worden, er komen tonnen loei hete dampen uit zo’n centrale.

Reinvented en Eigen ervaringen

Ik heb dit concept overigens zelf voorgesteld aan een agrarische innovatie club in Utrecht, in 2007 of 2008. Ik heb er toen ook met Essent over gesproken (en werd bijna uitgenodigd voor een presentatie). Het kan zijn dat Nuon het de nek wil omdraaien, het kan zijn dat het zich een winstgevend concept will toeeigenen, een ding staat voorop, de centrale komt er niet alleen met instemming van Groningen, maar wellicht met een cadeau van 5 miljoen voor het verpesten van onze atmosfeer. 

Nuon + Kolencentrale wel, Groen Zijkdijk niet?

Vreemd overigens dat tegelij de bewoners van Zijldijk geen toestemming krijgen om hun dorp 100% groen van energie te voorzien dmv twee biovergisters "omdat het plan niet past in het landschap". Dan graaf je ze toch lekker in de grond? Die installaties produceren overigens een mengsel van methaan en CO2, en als de CO2 kan worden geschieden (wat toch moet en gaat gebeuren als je het gas als autogas wilt verkopen, bv. ism Nij Bosma Zathe dan kan het meteen een mooie algen pilot zijn. Heeft de WUR geen zin? Ze hebben zeker de expertise.

Leave a Reply