Lokale Duurzaamheid Van Start in Utrecht

De provincie Utrecht heeft vanaf dinsdag 15 februari een Aanjaagteam
Lokale Energieprojecten voor initiatieven van gemeenten, corporaties,
burgers en bedrijven. Initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld
energiebesparing, duurzame energie opwekking, warmte/koude-opslag voor
nieuwbouwwijken en energieneutrale gebouwen zullen worden ondersteund.(bron)

Het vergelijkbare initiatief in Amsteram Zuid vind u hier.

Leave a Reply