Tar Sand Olie Mogelijk Niet Toegestaan in de EU

De Europese Commissie doet een aantal dingen goed, onder andere het afhouden van introductie van van GM gewassen (behalve in Spanje). De redenatie is simpel, er is geen goed onderzoek dat deze gewassen gezond zijn, sterker nog, er zijn aanwijzingen dat ze ongezond zijn en dat onderzoeksrapporten niet betrouwbaar zijn.

Canada O Canada

Nu wordt dezelfde nuchtere benadering genomen ten aanzien van de uit de teerzanden gewonnen olie van Canada. Op basis van een berekening van de carbon footprint van verschillende brandstoffen waarbij de energie behoefte van het winnings proces wordt meegenomen blijkt teerzanden olie er niet geweldig uit te komen. Geen nieuws. Het gaat hier echter om een export product waar Canada graag aan zou verdienen. We melden dat er al rechtzaken tegen de bedrijven die de olie uit de teer koken lopen omdat deze zich volstrekt niet houden aan het restaureren en reinigen van de vervuilde woesternij die ze achterlaten. Best logisch want dat kost ook olie, en het proces is al zo duur.

Het proces begint met het uitgraven van het zand met olie of het inspuiten van stoom in de grond. Als de olie vloeibaar is moet het een aantal bewerkings stappen doorlopen om bv. mineralen te verwijderen. Als laatste wordt het to 900 graden verhit om de ‘overvloedige’ koolstof te verwijderen. Het resulaat is synthetische olie, de kosten zijn het verlies van 30% van de energie in de olie, door verbranding. De klimaat commisaris Hedegaard wil het daarom rustig aan doen.

De EU wordt enigzins onder druk gezet op een schijnbaar persoonlijke wijze:

"One EU official said that backing down on tar
sands would "undermine the credibility" of Hedegaard’s team and
politically would be "a highly dangerous route for the commissioner to
proceed down."

Canada dreigt naar de World Trade Organization te gaan, de organisatie die nooit te beroerd is om winkelnering af te dwingen. Maar de EU ziet zich geconfronteerd met puur financieel gedreven gedrag, iets waar het zichzelf ook wel eens schuldig aan heeft gemaakt. Vooralsnog lijkt het erop dat het verstand regeert. Het is zeer te hopen dat dat zo blijft, we bewijzen Canada een dienst.

Leave a Reply