Het nut van Vakantie

Vakantie is een uitvinding, vroegah (rond/voor 1900) ging men zelden op vakantie, je werkte ergens en maakte misschien een keer een reis als je jong was, maar that was it. Het was een soort uitbreiding van de gewoonten van de rijken in de twintigste eeuw die vakantie populair maakte. Het heeft zeker nut als het gaat om bv. europese integratie. Het blijkt ook nut te hebben tav het perspectief van Peter van Vliet, die het nieuws na een kort reces opeens anders bekijkt. Bijna goed..

Ons is de afgelopen tijd een moeheid bekropen om de zaken aan de kaak te stellen die ons van dit terminale fossiele schaarste massochisme kunnen transporteren naar een zon en wind aangedreven wereld van welvaart en overvloed. Het stuk van Peter geeft moed, de vraag is bijna :"Hoe schrijnend moet de waanzin zijn voor mensen een alternatief construeren". Peter toont (net als wij ervoeren) een creatief moment, een moment waarop de brokstukken in zijn hoofd niet meer door de gebruikelijke onzin bij elkaar gehouden worden en hij met zijn eigen vormende impuls een nieuwe orde definieert. Wij hadden dat in 2006 na het lezen van een analyse en prognose van containervolumes (Drewry report). 

We willen Peter verder helpen, want het is niet logisch dat als je van de achterste tribune uit de circustent naar buiten valt je meteen kaas kunt maken van wat achter de schemerige zeilen en tussen scheerlijnen allemaal beweegt en losgaat. 

De G20 wil belasting ontduiking aanpakken, en dat leidt tot een paradox, want :

"als die wereldhandel de motor van de economie is, dan ligt de conclusie voor de hand dat hoe meer belasting er ontdoken wordt, hoe harder de economie groeit.

Ten eerste zijn we het eens dat veel multinationals niet zouden kunnen bestaan of concureren op de markt als ze niet belastingen konden ontduiken. We geloven dat de opmars van Starbucks, Mcdonalds, Burgerking etc. een onderdeel is van cultureel imperialisme dat tot doel heeft mensen een ‘internationale identiteit’ te geven, een die loyaliteit aan eigen natie verzwakt, en zo de lobby van de internationale bedrijven helpt. Aangezien landen openlijk belasting regimes bieden (in Nederland zelfs geheime regimes) is het een wisselwerking van waar bedrijven zitten, welke banken daar de dienst uitmaken, hoe die de belasting lobbyen, hoe zeer de koffie ketens van deze wereld belasting kunnen ontduiken. Dit is goed voor de ‘economie’ (niet de reele maar de financieele). Er is geen ‘dader’ aan te wijzen in dit systeem, het is met dat doel ontworpen.

Peter draait het nog om : Hoe harder de economie groeit, hoe meer belasting je kan ontduiken. Wat van het streven naar economische groei een mooie dekmantel maakt voor illegaal zakkenvullen.

Dit is een lastige, want volgens ons is de primaire misdaad de dwang om deel te nemen aan een fossiele schaarste economie, een waarin krediet wordt verstrekt om ons in staat te stellen fossiele brandstoffen te kopen, waarna we met een schuld zitten die we niet kunnen betalen. Dit leidt niet alleen tot ecologische problemen, maar ook tot de overdracht van eigendom van alles aan banken, die daarmee een groeiende machtsbasis hebben, een zichzelf verstrekend proces.

Hierboven zie je het verschil tussen de G20 en Davos. De G20 wil deze structuur ontmantelen in belang van de eigen economien, in Davos (waar de multinationals en media leiders bij elkaar komen) wordt gezegd : "Er kan nog $100 triljoen schuld bij" dus, we kunnen nog $100 triljoen aan waarde via (fossiel) krediet in ons bezit krijgen. Beide, de G20 en Davos, werken echter op een substraat van bankiers en accountants, en die bepalen door hun raporten en analyses de richting.

Peter ziet de voor de multinationals voorspelde lastenverzwaring die door de G20 wordt voorzien als "Een dief die bij zijn arrestatie de politie aanklaagt wegens broodroof." Maar wij zien de G20 als een groep die de kernverplichting van het fossiele kredietsysteem serieus neemt, en dat is om deze in stand te houden, de ‘dieven’ zijn de multinationals, de G20 beheeft de juweelkast, en wil korten op alles omdat de fossiele kant van de fossiele krediet economie steeds zwakker wordt. Tegelijk is er een duidelijk trend tegen het ‘cultureel imperialisme’ dat geen enkel land dient, in de VS gaan de bedrijven net zo medogeloos te keer als elders, dus als starbucks niet langer een amerikaans feelgood merk is, so what. G20 heeft dus een broerje dood aan multinationals, er is ook fossiel krediet te verstrekken zonder multinationals!

De intentie van economen is vaak goed, dwz ze willen welvaart, maar het middel, fossiele expansie, is niet langer acceptabel 

Vervolgens gaat het over IMF, Wereldbank, VVDer Witteveen, god weet waarom hij wordt gehoord, maar hij stelt voor de pensioenen te plunderen voor een economische impuls. DIT IS DEZELFDE BULLSHIT DIE WE AL 100 JAAR VAN ECONOMEN TE HOREN KRIJGEN. Moeten we het nu over Witteveen hebben? Omdat hij leiding heeft gegeven aan instituten die ons in onze huidige mondial recessie hebben afgeleverd? Peter kan er de positieve kant wel van inzien, want hij ziet net als wij graag investeringen in zonneenergie en dijkverzwaringen. In de praktijk betekent dat in eerste plaats dijkverzwaringen, want dat creert meer banen en verkoopt meer fossiel, dan pas zonne energie, terwijl je met zonne energie natuurlijk ook (goedkoper en schoner) dijken kunt verzwaren.

Het idee dat met normale fossiele investeringen een economie op gang wordt gebracht is onzin, dat is nog nooit gebeurt. Wat er mee opgang wordt gebracht is vraag, want er komen kinders van de tijdelijke fossiele welvaart, zo zitten we nu met 8 miljard op deze planeet dankzij 50 jaar fossiele expansie. Voor een econoom die van oorsprong een marktperspectief hanteert (zo’n beetje alsof je in de Albert Heijn staat en en denkt dat de schappen vanzelf worden gevuld en altijd gevuld zullen blijven) is elke tijdelijk momentane uitbarsting van activiteit (lees fossiele consumptie met productiviteits effecten) mooi. Na ons de zondvloed.

"Dat Witteveen liever de pensioenfondsen met wat van hun overvloedige miljarden een Maatschappelijk Investerings Fonds wil laten vullen, is een gedachte die ik graag volg

Maar er is een fundamenteler probleem mbt de mentale incontinentie van Witteveen. Geld halen uit pensioenfondsen kan niet zomaar. Je kunt niet zomaar 12 miljard aan geld besteden. Stelt u zich voor dat u uw Albert Heijn binnen loopt met 5 miljoen. Na wat pakwerk is de winkel leeg. De rest van de wijk kan verhongeren, en u blijft met 4,5 miljoen zitten. Geld is geen productiemiddel, het is een ruilmiddel. Als Witteveens 12 miljard worden vrijgemaakt moet er 12 miljard meer geproduceerd worden, en daarvoor is ongeveer 12 miljard aan fossiele energie nodig, en die is er nauwelijks. QED hoe dom Witteveen werkelijk is.

Omdat banken leven van rente betalingen en kredietverstrekking in een redelijk stabiele omgeving zullen ze een verstoring van 12 miljard die op de markt komt opvangen door vertraging en parkering van deze fondsen (net als met de 9 mijard van verkoop van Nuon etc. gelden). Wordt het geld aan de burgers uitgedeeld dan leidt het tot brandstofprijs inflatie. Dit is allemaal abacadabra voor economen want die laten banken de prijzen stabiel houden (mandaag federal reserve : Price stability). Witteveen mag Peter’s brein nog meer martelen..maar Peter (te fris van zijn vakantie) geeft niet mee, 

"Maar ik haak af bij [Witteveens] argumentatie dat die investering economische groei bevordert. Immers, de noodzaak van die bestedingen komt voort uit een ecologische schuld die we hebben opgebouwd met het veroorzaken van klimaatverandering. De gevolgen van die klimaatverandering brengen nu schade toe aan de economie. En geld dat je uitgeeft aan de gevolgen van, of de beperking van die schade, kan natuurlijk nooit groei opleveren. Dat is gewoon het afbetalen van een schuld.

Witteveen doet een correcte uitspraak, onder voorwaarde dat de fossiele energie er is, dat de ‘investering’ ‘economische groei’ veroorzaakt, want economische groei is expansie van utilisatie van fossiele energie. Hij is zich niet bewust van ‘ecologische schuld’ of schade die klimaatverandering aan de economie toebrengt. Peter wordt totaal in de war gebracht door de concepten ‘groei’ die hij met een soort ‘vermeerdering van hulpbronnen’ probeert te associeren (iets wat niet gebeurt in een economie), en het concept ‘schuld afbetalen’, dat hij probeert te associeren met een proces van ‘herstel van hulpbronnen’, zodat een positie wordt bereikt met hulpbronnen op een eerder  hoger niveau in de handen van de originele eigenaren. ‘Schuld’ heeft die betekenis helemaal niet, schuld is slechts een middel om geld schaars te houden, iets dat noodzakelijk is als geld staat voor fossiel krediet, want je moet de hoeveelheid het aanbod van fossiele energie volgen.

Economisch denken is fossiel expansionistisch denken. Het doel : "Het maximaliseren van de utilisatie van fossiele energie"

Dit is de diepe tragie van economisch denken, zoals het als een soort ascending skill wordt geleerd aan onze slimste mensen. Het is BULLSHIT. Niks groeit in een fossiele economie, maar we negeren met z’n alle de rook van de miljarde brandjes in auto motoeren, centrales, schepen. De ecologische schuld waar Peter het over heeft is CO2 in onze atmosfeer. Om aan de waanzin te ontkomen moet men een vocabulaire gebruiken, begrippen, die niet bedacht zijn door de hogepriesters van fossiel expansie. Peter pakt de mening van Witteveen aan omdat deze vroeger in blinkende kantoren en strakke pakken rondhing, maar het was een kwakzalver, en Peter zou hem in zijn gezicht slaan als hij dit doorzag (nog een week extra vakantie!).

Als de besteedbare geldhoeveelheid geen pas houdt met het aanbod van fossiele energie ontstaat deflatie of inflatie 

Peter stelt voor de gelden van gedorven belasting te gebruiken voor ecologische mitigatie en herstel. Helaas drogen die belastinggelden op als je ze probeert te heffen, want dan zijn de multinationals niet meer winstgevend. Wel goed dat hij de pensioenen met rust wil laten, ook al bieden die geen enkele garantie waardevol te zijn. Gespaard geld is een mega risico, je kunt het inderdaad beter aan een productiviteitsbron uitgeven, dus zonnepanelen of zonnewarmte, wind, golf etc. Echte productie, niet fossiele consumptie. 

Er is genoeg fossiele energie om onze hernieuwbare energie gebaseerde veel meer lokale en veel minder kapitaal intensieve economie op gang te brengen. Doen we het niet dan zijn we erg geweest, doen we het wel, dan wordt onze welvaard grenzeloos en moeten mensen als Witteveen toegeven dat hun tijdperk voorbij is. De waan met de naam  ‘economisch denken’ heeft niets meer toe te voegen.

Meer over carboncredit en hoe nu verder : Zie Roboeconomy.com

Leave a Reply