Waarom Kolen met bijstook van Biomassa een Dure optie is

Wij zijn volledig tegen kolen. Ook biomassa is verdacht want deze komt vaak van bronnen die niet duurzaam zijn. Meer CO2, roet, zwavel, ozon etc. in onze atmosfeer is een slecht idee. Het is veel slimmer zonnemethaan te maken (een proces waarbij waterstof wordt gebonden aan CO, daarbij CH4 en O2 genererend), of Ammoniak, of Ethanol (kan electrisch) en er zijn nog meer processen die CO2 recyclen op basis van zonnewarmte, of electriciteit.

In een studie wordt getoond hoe duur kolen met biomassa bijstook is. Nu is ‘duur’ een vaag begrip, want als men bv. de mijnbouw en logistiek van kolen electrisch en op zonneenergie doet dan zou  de prijs een stuk lager zijn. Met duur wordt bedoelt : Kost een hoop fossiele energie. Wat zijn de factoren die kolen+biomassa duur maken?

  1. Gezondheidskosten van kolen stook tussen de 129 en 386 Miljoen Euro per jaar. Per energie eenheid is die bij biomassa hoger vanwege fijnstof.
  2. Klimaat preventie kosten per ton CO2 van 19 Euro en adaptatie van 65 Euro maken de stook van kolen en biomassa een schuld van 1.384.500 Euro adaptatie en tussen de 191.700.000 en 1.065.000.000 per preventie kosten per jaar opbouwt, die nooit betaald zal worden, dwz tegen de tijd dat er actie nodig is zal daar geen energie voor zijn. 
  3.  De milieu schade geassocieerd met steenkool winning is bekend, en aanzienlijk. Hierbij horen ook zware metalen en radioactieve stoffen die in het milieu terecht komen.
  4. CO2 die vrijkomt bij het winnen van biomassa wordt niet gecompenseerd met nieuwe aanplant, en koolstof in de grond kan verbranden, zoals bv. de turfbranden op Borneo laten zien. Canadees hout is op deze manier volstrekt niet CO2 neutraal.
  5. Wind op zee is een veel economisch stimulerender alternatief, drie keer zo goed voor onze economie dan biomassa uit het buitenland.
  6. Naast de uitgestelde kosten en ongeziene schade krijgen kolen en biomassa subsidie. Oa gratis netaansluiting die Wind niet krijgt!
  7. Het afvangen van de CO2 zou tussen de 164.000.000 en 410.000.000 Euro kosten, waarna deze verwerkt zou moeten worden.

De bovenstaande punten zijn uit de tekst gehaald, en er zijn wat opmerkingen over te maken. Ten eerste is bij afvang van de CO2 de klimaatschade voorkomen, dus die kosten zijn eventueel tegen elkaar weg te strepen. De kosten voor het winnen en vervoeren van kolen en biomassa blijven echter.

Een ander punt is de CO2 afvang, deze is volstrekt niet realistisch, het kost energie, dus leidt tot meer stook en minder rendement. Tot nu toe zijn experimenten uitgesteld en afgezegd, want Carbon Capture and Storage (CCS) is niet meer dan een excuus om door te gaan met fossiele energie, danwel olie te extraheren door CO2 in de grond te pompen.

Het moet als laatste duidelijk zijn dat de kosten nooit betaald zullen worden, want geld zal er niet zijn als we met de grote problemen zitten dwz, ofwel is de fossiele voorraad op en is het zo’n chaos dat er niks meer gebeurt, of we hebben voldoende hernieuwbare capaciteit dat we op die (gratis basis) een extra hoeveelheid energie kunnen opwekken om het CO2 niveau naar beneden te brengen.

Het gaat dus niet om kosten overwegingen, maar om de organisatorische wil en de voldoende aanwezige hernieuwbare energie voorziening die de doorslag gaat geven. Dat kolen met biomassa bijstook waanzin is is hiermee evident. Fossiele brandstoffen moeten worden verboden.

Leave a Reply