Emmissie handel heeft geen invloed op emissies

Misschien is de titel van deze post wat overvloedig, maar het is een feit. Een recente notitie van het CPB stelt dat er geen CO2 reductie is geweest als gevolg van het Europese ETS, Dit komt met name omdat er vrijstellingen zijn, een overschot aan emissie rechten, en omdat rechten gratis worden toegewezen. Terwijl Nederland volgens Kamp hard werkt aan 16% emissie reductie in 2020, zorgt het ETS ervoor dat er tot die datum geen werkelijke besparing is tav het uitstoten van CO2. Als gevolg hiervan is er geen effect waarneembaar, en zijn al uw besparingen slechts een gift aan de industrie. De reactie van EZ en het CPB is om dan te gaan zoeken naar een ander nut voor het ETS.

"Moet de inzet van deze instrumenten soms begrepen worden vanuit de wens
om andere doelstellingen te realiseren, zoals het ondersteunen van
duurzame innovatie of het verbeteren van de
energievoorzieningszekerheid?"

Wacht even, we hebben een miljarden handel in CO2 rechten op poten gezet, het blijkt niet te werken, dus nu gaan we een andere doelstelling bedenken? Het hele idee om zo een probleem met wanprestatie aan te pakken is belachelijk. Vergelijk met een timmerman die spijkers wil slaan maar (zoals het nu is ingericht) de hele tijd met zijn hamer in de lucht blijft zwaaien. Gaat die dan zeggen "Misschien is het zwaaien wel leuk om te zien"? Of zegt hij "Ik zal die spijkers toch een keer moeten raken!". Een ETS met onbeperkte emmissierechten werkt niet. De rechten moeten een effectieve prijs hebben.

Emissie handel heeft in het meest positieve geval geen effect op emissies, want het gebruikt de creatie van duurzame energie als reden om elders wel emissies te veroorzaken

Natuurlijk kan het zijn dat het hele systeem alleen zo krachteloos wordt geintroduceerd om het op gegeven moment wel kracht te laten krijgen. Dat moet soms, want anders ontstaat er weerstand. Met het klimaatprobleem is het echter zo slecht gesteld dat er geen tijd is voor dit geneuzel.

Emissie handel werkt pas als de totale hoeveelheid rechten wordt verminderd ongeacht het fossiele aanbod

Nu wil de EU het programma uitbreiden richting Australie. Dat is leuk voor alle nette mensen die de administratie bijhouden en alle financiele consultants etc die ETS derivaten verkopen en verhandelen, maar het zal nog steeds een nutteloze santekraam blijven. Alleen een grotere, met meer geld, zodat er beter gelobbied kan worden. 

Het ETS in de huidige vorm is een wenskind van de fossiele/financiele sector

De clou is dat de fossiele belangen het voor het zeggen hebben. Ze zijn in staat geweest op allerlei manieren hun afzet te garanderen, en dat is wat wordt vastgesteld : geen effect op emissies. Het ETS zonder aanbods onafhankelijk CO2 plafond is niets meer dan een veiligheidsgordel die 5 meter te lang is. Nutteloos.

Men kan nu gaan zoeken naar oplossingen in termen van de complexiteit van het ETS systeem, dat zonder twijfel zeer complex is, want hoe bescherm je anders de banen van degene die er mee omgaan? Waar het over gaat is dat iemand die fossiele brandstoffen gebruikt extra moet betalen voor de vervuiling die hij zo veroorzaakt. Dus de vervuiler betaalt. Vreemd genoeg gaat de betaling naar iemand die niet vervuilt, en zo ontstaat een handels/financierings systeem echter momenteel zonder positief effect.

Alleen bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken mogen meedoen. Vuilisbelten die methaan benutten hebben geen geld nodig!

Om het systeem te repareren zijn een aantal simpele stappen nodig. Ten eerste moeten alle gratis emissie rechten af worden geschaft, want dat is alsof iemand thuis geld zit te drukken, dat werkt niet in een handels systeem. Ten tweede moeten de noodzakelijke rechten worden bepaald, dus ijkjaar 2012, uw uitstoot is 2 miljoen ton CO2, dus die rechten moeten bestaan. Zo tel je alle rechten op en die worden daarop vrij verhandelbaar. Vervolgens haal je elk jaar wat rechten weg uit de pool, en controleer je of er vervuilers zijn bijgekomen of weggegaan. Bedrijven die nooit CO2 zullen produceren, dus windmolen parken ed. doen niet mee! Je legt de grens bij de vraag of een bedrijf fossiele brandstoffen inkoopt. Methaan afvangen van een vuilisberg is al winstgevend! Zo heb je elk jaar minder rechten voor iedereen, en zullen de bedrijven die vervuiling reduceren iets te bieden hebben aan anderen, en de bedrijven die dit niet doen commercieel pijn lijden. Exact zoals je dat wil. Elk bedrijf moet elk jaar rechten inleveren. Dan heb je effectief een oplopende CO2 belasting ingevoerd, maar daar wil EZ niet over nadenken!

Het is belangrijk op te merken dat er geen geld met het ETS wordt verdient. Niemand verkoopt de rechten initeel, ze zijn er (jawel gratis) en kunnen dan verhandeld worden. De reden hiervoor is dat je geen koopkracht wil creeren op basis van de verkochte rechten, want koopkracht is koopkracht bij de benzine pomp, dus emissies! De verkoper van 1 ton CO2 recht krijgt welliswaar geld, en daarmee worden emissies veroorzaakt, maar de koper veroorzaakt die niet meer.

Leave a Reply