Warmteplan : Weg met uw keuzevrijheid, GAS!

Ons land is bezig met een gastransitie, gas is er genoeg op Aarde, klimaat schlimaat zegt de Gasunie. Om dat te bevorderen wordt gesleuteld aan de Warmtewet. De kwestie begon met het ‘Niet meer dan anders’ principe, dat zegt dat eigenaren nooit meer mogen betalen voor warmte dan de goedkope (arbitraire) gasprijs. Tevens was er een poging het warmtenet van afzet te verzekeren:

“omdat niet meer op voorhand duidelijk zou zijn of het voor de exploitatie van een warmtenet minimaal vereiste aantal aansluitingen in de loop der tijd daadwerkelijk zou worden bereikt.” Boehoe! Vrije markt heet dat. (bron)

Waarom niet? Omdat mensen volgens het zn. gelijkwaardigheidsbeginsel zelf mogen kiezen waar ze in investeren. En als alternatieven goedkoper zijn of gewenster, dan is de investering in het warmtenet niet te rechtvaardigen. Het Gelijkwaardigheids beginsel (ander woord voor vrijheid) in het bouwbesluit van 2012 ligt niet vast op gemeentelijk niveau. Dat was voor de gaslobby de kans om een voorstel te creeren:

In het “Warmteplan is aangegeven het gebied waarvoor
het geldt, het maximaal aantal vereiste aansluitingen voor een gezonde exploitatie
van het warmtenet en de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu dat
wordt bereikt met het warmtenet. Het Warmteplan geldt voor maximaal tien jaar.”

J. W. E.Spies (CDA) vindt het bovenstaande een goed resultaat, het “het stimuleert de aanleg van duurzame warmtenetten”. Wat is daar per se goed aan, het is gewoon een uitbreiding van het gasgebruik in Nederland. De vervuiling van de verwarmings centrale schaadt de gezondheid, en bovendien is helemaal niet duidelijk of een warmtenet iets is wat mensen kunnen of willen betalen! Bovendien wordt een vervelend ijkpunt gecreerd voor alternatieven:

“Om in aanmerking te komen voor gelijkwaardigheid moet een alternatieve oplossing zonder aansluiting op het warmtenet ten minste dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu bieden als bij aansluiting op het warmtenet.

Je bent alleen gelijkwaardig als je beter bent. Dit terwijl gelijkwaardigheid was geintroduceerd als gelijke kans in de markt. Die is in deze uitwerking op gemeentelijk niveau om zeep, dus op uw niveau. Het geld uitgegeven aan de aanleg van een misschien wel lang onrendabel warmtenet (is gas vervoeren naad CHP niet efficienter?), en u die betaalt voor allerlei biomassa die overal vandaan gescharreld wordt en verbrand, allemaal geld dat had kunnen worden gebruikt voor veel schonere oplossingen. Maar dankzij Spies bent u daar straks waarschijnlijk niet vrij meer in.

En dan nog

En als er een warmtenet wordt aangelegd, is dat dan als een prive snelweg voor warmte? Stel ondergetekende bouwt een wind warmte bron zoals we die in een andere post lieten zien, mogen we dan warmte invoeren in het net? Kunnen individuele huishoudens dat doen? Men mag aannemen van wel, of is het gewoon weer het zoveelste fossiele winstwerktuig dat ons op het hoofd geschroeft wordt?

Leave a Reply