Waterschaarste, een probleem met supporters

IBM kondigt aan een mondiale water prijsindex te gaan samenstellen. Door high tech analyse zal worden vastgesteld hoeveel water overal is en op basis daarvan zal een index worden gecreerd.

"Scientists from IBM Research will apply Big Data expertise, acting as a
calculation agent, to analyze large and diverse unstructured
data sets. This will be used to develop of a WCI framework that would
estimate the cost of water in different regions around the world. With
its market and
financial product expertise, Waterfund will work to structure and
commercialize the WCI." 

De analyse van grote en ongestructureerde datasets dmv ‘deep computing’, bullshit van de eerste orde.

"As governments are increasingly forced to turn to the private sector to
fund the construction and maintenance of complex water networks,
the Rickards Real Cost Water Index™ will serve as a benchmark for
helping measure hundreds of critical projects on a like-for-like basis. "

Complexiteit doet het ook altijd goed bij het verkopen van onzin. En volgens IBM zijn overheden in toenemende mate gedwongen zich tot commerciele bedrijven te richten voor het oplossen van problemen in complexe watersystemen. Is dit omdat de prive sector blijft pushen voor privatisatie? Maar even serieus.. 

By 2025, an estimated 60 percent of the world’s population will live in water-stressed conditions (bron)

Water wordt schaarser, niet water in de lucht, die hoeveelheid neemt toe vanwege klimaatverandering. Maar de grond droogt uit en rivieren drogen op omdat de voedende gletchers smelten en er minder sneeuw valt. Door oa de veranderde polaire jetstreams zit heel de VS met een droogte die waarschijnlijk permanent is. Daardoor wordt water nu schaars. Het wordt ook schaars omdat bedrijven het vervuilen, en omdat mensen het wegpompen uit de grond waar het soms vervangen wordt door zout water. DSM heeft zoveel grondwater onder Delft weggepompt dat dit n Den Haag te merken is. Water had een prijs omdat het gezuiverd en via leidingen en pompen bij u thuis werd bezorgd. Nu krijgt het een prijs omdat er competitie om ontstaat, existentiele competitie in sommige gevallen.

Alle dieren drinken water. Hoe gaan die daar voor werken om het te verdienen? Wat zal er met veel dieren en insecten gebeuren? 

Water is wat dat betreft minder barmhartig dan voedsel, als er ergens geen water is houdt het snel op. De Wereldbank kondigde aan dat de regenval in sommige delen van Africa sterk zal afnemen. Het stelde vast dat de meeste boeren in die gebieden geen irrigatie systemen hebben, dat dit dus een probleem voor ze zal zijn. Daarop was het advies van Zoellick dat de arme boeren dan maar ‘rainindexfutures’ moesten kopen, dwz regenverzekeringen. 

De regendansjes ontwikkeld door MTV worden gecopyrighted

Dit is typische marktoptimisme, want stel dat een boer dat doet, en de droogte slaat toe, en hij krijgt $40 dollar omdat hij geen oogst heeft, wat kan hij dan met die $40 dollar doen? Hij sterft van de honger en dorst, niemand heeft voedsel in de aanbieding en dan nog, wat moet iemand die voedsel of water verkoopt met papier geld? De markt is voor verhandeling van wat wordt aangeboden, maar garandeert deze op geen enkele manier.

De VS kan dollars naar hartelust drukken, zonder tegenprestatie, zoals het de afgelopen jaren heeft gedaan. Daarmee zijn alle verzekeringen in dollars nog minder garantie dat er met dat geld ook iets gekocht kan worden. De rellen in Egypte werden veroorzaakt door prijsinflatie, en waren een direct gevolg van het dollarbeleid van de VS. Banken varen wel bij elk scenario, terwijl africa verschrompelt vangen ze hun ‘rainindexfutures’ marge! Zoellick was alleen bezig zijn collega’s rijker te maken.

"We’ve done a project with Malawi that is very much dependent on
rain-fed agriculture that in a country such as Malawi if the rains are
good, everybody lives well, if they’re not, it’s very bad.  So, you can
buy rain index futures.  So if the rain doesn’t come above a certain
level, you get a certain sort of payment in the system." (bron)

Er zijn oplossingen voor water problematiek, zoals de dutchrainmaker , vriesdesalinatie, ionische desalinatie, het gebruik van zoutwaterbekkens voor verdamping, het aanplanten van water vasthoudenden planten etc. Er zijn ook oplolssingen voor de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur, zoals fabricage van pijpen en pompen. Maar oplossingen zijn soms niet welkom, getuige de enorme weerstand tegen hernieuwbare energie. De belanghebbenden bij energie schaarste (degene die energie verkopen) zijn ons grootste probleem.

Het probleem is doorgaans dat niemand het oplost omdat iemand er belang bij heeft 

IBM laat zien (en het is zeker niet de eerste), dat waterschaarste een markt is waar veel mensen naar uitkijken. Deze markt zal zich gaan gedragen als elke andere markt, nl. als een gesloten cartel. Mbv de technologie van IBM, die ook de joden in Europa zo goed in de kaart wist te brengen, zal elke druppel deel worden gemaakt van de markt, en zal er een zorgvuldige balans worden gecreerd tussen de haves en have nots. Wie krijgen de macht? De intermediars in de waterhandel. Is er dan ruimte voor plaatsen met ‘gratis’ water? Nee, want die plekken zullen moeten exporteren. Hoe zit het met de mensen die niets te beiden hebben, terwijl de exporterende industrie het water opgebruikt? Zit daar een mooie kans voor de fabrikanten van dialyse apparaten? Is het slim van landen als de VS en Engeland om hun grondwater te laten vervuilen door schaliegasboringen?

Het doel is niet dat iedereen werkt, maar dat iedereen vrij is. Vrijheid is de grootste motivator

Stel een groep mensen trekt zich terug in Mauritanie, legt daar een waterwinnings infrastructuur aan en poogt zich zonder inmenging van buitenaf in leven te houden (wat prima kan). Zal deze groep met rust worden gelaten? Zal daar na enige tijd beleefd gevraagd worden deel te gaan nemen aan de wereldwatereconomie? Zal water (dat door overvloed gratis is) dan snel zo schaars gemaakt worden zodat mensen elke dag zullen moeten sloven alleen om niet uit te drogen? En zal de enclave langzaam worden geplunderd omdat de bewoners van de externe waterhandelaars afhankelijk zijn geworden, zoals Griekenland wordt geplunderd omdat het van extern oliekrediet afhankelijk is geworden? 

Leave a Reply