Gezamelijke Inkoop van Zonnepanelen (opzet)

Er is hernieuwde aandacht voor gezamelijke inkoop van panelen. Er zijn verschillende initiatieven geweest, onder andere van Wijwillenzon. Het is interessant om deze initatieven te volgen, en waar mogelijk de kennis op deze site beschikbaar te stellen. Deze pagina zal dan ook als startpagina gelden, met updates als er interessante stappen worden genomen door initiatieven ergens in ons land. Deze pagina zal dus nog veranderen.

Er is overigens een vereniging van zonnestroom producten met een site waar veel nuttige informatie te vinden is. Bijvoorbeeld : Houd uw oude draaistroom meter, een nieuwe is niet verplicht.

Waarom gezamelijk inkopen ?

Dit is een goede vraag. Er zijn verschillende antwoorden mogelijk. 

1. Door veel panelen in eens te kopen kan korting worden bedongen

Dit is waar in veel gevallen. Zeker er van een bestaande installateur wordt gekocht kan deze besluiten de marge te verlagen. Dit in ruil voor garanties en expertise. Deze garanties moeten echter niet worden overschat. Soms kan meteen een flinke korting worden bedongen door direct naar de groothandel te gaan.

Wijwillenzon kreeg fabrieksprijzen doordat het initatief zelf een relatie met de fabrikant ontwikkelde. In het kader van People, Planet, Profit, waarom Profit?

2. Door gezamelijk in te kopen kan men fouten voorkomen en hoeven vragen maar een keer te worden beantwoord.

Dit is waar en niet waar. Groepen bewoners die gezamelijk een cooperatie oid oprichten om panelen te kopen kunnen net zo verward zijn als de individuele enthousiasteling. Het is tevens niet uitgesloten dat door de trage en gezamelijke besluitvorming en inmengning van belanghebbenden de keuze uiteindelijk toch suboptimaal is. Dit is vooral het geval als mensen zich niet willen interesseren voor de details, lezen van relevante informatie, verkennen van aanbieders e.d. Daarvoor is een bepaalde nuchterheid nodig die misschien verloren gaat in de nieuwheid van het groepsoverleg.

Er zijn zeker lessen te trekken uit voorgaande voorbeelden, en wanneer er genoeg mensen met gezond verstand in de groep zitten dan kan die voorsprong worden benut. Deze site doet graag mee met het beschikbaar maken van inzichten.

3. Door gezamelijk in te kopen kan men een deal maken met de gemeente of het energiebedrijf. 

Dit komt voor. In Leeuwarden werd de 14 kW installatie op het gebouw Wilheminastate vrijgesteld van bepaalde belastingen. Dit is een lokale kwestie, en het is jammer dat de lokale overheden zo worden uitgekleed en geconsolideerd. Dit proces is veelal financieel gemotiveerd, en dus een gevolg van onze carbon economie die altijd probeert de utilisatie van fossiele brandstoffen te maximaliseren dmv competitie voor geld.

4. Gezamelijk inkopen schept een band in de gemeenschap, of kan een uiting zijjn van die band

Het is leuk om met zijn allen iets te doen dat goed is. Zelf energie opwekken kan, stoort niet, brengt geld op en geeft een reden tot overleg en sociaal contact. Misschien komen er ‘afbetaal feestjes’ of kunnen vervolg investeringen gepland worden (bv. in energie opslag). Gezamelijke energie opwekking is een zeer logische bron van trots, want je bent zelf de motor achter je economie geworden, en hebt elkaars leven goedkoper gemaakt. Dit is een niet mis te verstane motiverende bron. De energie maatschappijen hebben er een hekel aan. 

Hoe ziet een gezamelijk inkoop traject er uit? 

Wordt vervolgt… 

Financiele Wanorde en Energie Geld

Afgelopen dinsdag werdt in het Meeting Plaza in Utrecht een inspiratie bijeenkomst ‘Anders betalen, begint met Anders denken’ georganiseerd door Qoin en AgentschapNL. De sessie was bedoelt om de gedachten rond alternatieve betaal systemen op gang te brengen, dit daar op dat gebied mogelijkheden liggen om ons te bevrijden van de gevolgen van de huidige financiele wanorde. 

Presentatie van Ad Broere 

Financiele Wanorde

Het is niet onbelangrijk om even stil te staan bij wat over het financieel systeem gezegd werd. Dat systeem bestaat uit banken, de DNB, ECB, de top vijf van Wallstreet met name Goldman Sachs, JPMorgan, de beursen waarvan deze banken eigenaar zijn, SEC, SFTC,  de rating agencies (Moody’s en Fitts etc.) en the Bank of International Settlements (BIS) in Zwitserland. Ad Broere gaf een heldere inleiding en Harry te Riele hinte er op in zijn openings toespraak: Het systeem is kapot, onbetrouwbaar en onberekenbaar. Hieronder een paar oorzaken:

Het Shadow Banking System en Dark Pools

De meeste mensen kennen de termen ‘Dark Pools’ en het ‘Shadow Banking System’ niet. Dit is het systeem waarmee banken onderling en zonder openbare adminstratie of garantie in eigendom en reserves handelen. ‘Dark Pools’ heten dark omdat de koper of verkoper van de waardepapieren (bv. aandelen) niet bekend is. Het Shadow Banking system heet zo omdat het een enorm en onzichtbaar geldverkeer omvat, groter dan de reele economie. Dit systeem staat niet onder toezicht, niet. Dit heet ook wel ‘over the counter’. Oproepen om dit verkeer zichtbaar en meetbaar te maken worden recent sterker. Het is overigens een fundamentele vraag of administratieve systemen uberhaupt transparant kunnen worden gemaakt. Door het Shadow Banking System is het voor niemand mogelijk om in te schatten hoe stabiel het systeem is. The proof is in the pudding, wie staat staat, dat is de enige garantie. 

Wakker worden. Er zijn geen betrouwbare grafiekjes van de dark pools.. 

Derivaten

Zoals de beheerder van de chinese commonwealth funds het rond 2008 beschreef: Derivaten zijn als spiegels, je ziet wat, en je kunt er een hoop van op een rij zetten. De waarde is echter alleen het eigendom van het ding dat je ziet, de rest is illusie. Derivaten zijn afspraken, contracten, mbt gebeurtenissen in de toekomst. Wie een koekje heeft kan het maar een keer weggeven, maar zolang het niet wordt weggegeven kan men het aan vele mensen beloven. Als die belofte te verzilveren is kan men zo rijk worden dat er steeds zoveel koekjes gebakken worden als nodig is om de twijfel aan de belofte weg te nemen. Natuurlijk zijn er echte contracten voor toekomstige levering, in de landbouw met name, waar in het proces moet worden geinvesteerd. Er zijn derivaten op bijna elke toekomstge cashflow, of het nu hyptheken of levensverzekeringen zijn, of het nu een goudader of een watervoorraad betreft.

"A force majeure termination event will occur if, by reason of force majeure or act of state, the office through which a party (or its credit support provider) is acting is prevented from making or receiving payments or deliveries or it becomes impossible or impracticable for that office to make or receive payments or deliveries" (ISDA Master Agreement)

Er zijn ook derivaten die simpelweg aangeven dat een bepaald bedrag bij een bepaalde gebeurtenis zal worden uitgekeerd. Dit is het ‘global casino’ waar Ad Broere en Max Keiser (Casino/Gulag) het over hebben. Credit Default Swaps zijn weddenschappen, bv. op het failliet van Griekenland. Gaat Griekenland failliet dan wordt een bedrag uitgekeerd. Vaak heeft niemand dat in voorraad, dus Griekenland zou een grote groep banken in zijn faillisement meeslepen. Maar zo wordt het spel gespeeld : Alles of niets. De spelers zijn de grote banken. Vaak hebben die tevens strategieen om de kans op uitkerinng te vergroten, bv. Goldman Sachs bood Griekenland manieren om te doen alsof ze solvent waren, en handelde later in de papieren die zouden uitkeren als het fout ging. Het van twee walletjes eten is typisch, en er is vanwege de door deze chaos verborgen energie crisis de garantie dat het bergafwaards gaat, zodat men altijd de juiste derivaten kan creeren om hiervan te profiteren. Het CDS moedercontract heeft overigens een clausule waarin staat dat de Senaat van de VS kan besluiten dat ze allemaal waardeloos zijn. De Senaat is echter vrijgesteld van vervolging voor insider trading op Wallstreet en de leden spekken hun eigen kas (noodgedwongen) dus zullen daar nooit over peinzen.  

Flash Trading, high frequency trading

Sommige mensen wordt de term ‘Nano trading’ aangesmeerd. Deze zoekterm heeft 20.000.000 hits op Google en is een andere framing van het werkelijke probleem: Flash Trading, met 244.000.000 hits is waar het over gaat. Flash trading betreft het uitvoeren van beurstransacties in nanoseconden. Het mag duidelijk zijn dat hier geen mensen bij betrokken zijn, alleen algoritmes en computers. Het mag ook duidelijk zijn dat gewone beurshandelaren wiens transacties misschien binnen seconden worden afgerond het nakijken hebben. Flash Trading staat de spelers toe de beursen te manipuleren, prijzen te bepalen en marge van normale handelaren of partijen zoals pensioen fondsen te stelen. De hoofdoorzaak is dat banken op Wallstreet ook worden geacht de ‘liquiditeit’ van de markt te bewaken (daar krijgen ze subsidie voor). Soms is meer dan 80% van de handel (volume) kunstmatig tussen banken. Max Keiser legt het in de video hieronder uit.

De prijs van aandelen kan worden opgedreven door heel snel koop orders te plaatsen en tegen de tijd dat ze zichtbaar worden terug te trekken. De markt specialist reageert op deze manipulaties en maakt een kunstmatige prijs. Er kunnen ook opeens veel verkoop orders worden geplaatst zonder dat men de aandelen bezit. Deze kunnen dan worden waargemaakt door het kopen van de aandelen tegen de nu lagere prijs, het zn. Naked Short selling. 


De uitvinder van het prijsmanipulatie mechanisme (virtual specialist technology) aan het woord

Een transactie van bv. een pensioen fonds (die op advies een aandeel koopt) kan worden uitgemolken door alle aandelen net voor de aanschaf van het pensioenfonds op te kopen, zodat de prijs omhoog schiet. Dit heet ‘front running’. Flash trading is dus een manier om structureel de marges op elke transactie te pakken, en vormt daarmee een belasting die door iedereen die handelt (behalve de banken zelf) wordt betaald. Goldman Sachs rapporteert openlijk een winst van 100 miljoen Dollar per dag door colocatie van zijn flash trading servers (dat betekent dat ze dicht bij de servers staan die de prijzen communiceert, en daarmee als eerste kunnen reageren.  Andere handelaren zoals in de Tegenlicht video is te zien, zijn verplicht een bepaalde delay te creeren, door een kabel van een minimum lengte te gebruiken). Wie leest dat ‘Hackers een miljoen hebben gestolen’ moet begrijpen dat de hackers (de banken op Wallstreet) er al met vele miljarden vandoor zijn, en nog dagelijks miljoenen in hun zak steken. Meer over deze vorm van diefstal (gemaakt in 2011, mijn interview is van 2010).

Al deze factoren betekenen dat de geldhoeveelheid in de reele economie zal blijven afnemen, en dat is exact de bedoeling.

 Want het is een carbon/credit systeem, onze productieve economie op basis van carbon die via krediet beschikbaar word gesteld, en de carbon raakt op. Door de geldhoeveelheid te laten afnemen merkt niemand dat dit zo is want wat we niet kunnen kopen missen we niet. Een conclusie is echter wel dat economische groei op basis van krediet niet meer mogelijk is. We hebben meer energie bronnen nodig, alleen duurzame bronnen garanderen stabiliteit.

Het nadeel van het huidige carbon/credit systeem is echter dat het zich geen raad weet met energiebronnen in eigendom van het individu en producent. Die maken doorlopende carbon krediet, en daarmee het hele systeem, overbodig. Daarmee kan de tegenwerking en onwil om in duurzame energie te investeren worden verklaard. 

E-Punten en energie geld

Een van de workshops ging over energie geld, olv Edgar Kampers. Hij verkent de mogelijkheden van een lokaal systeem waarin energie het ruilmiddel is. In de huidige vorm zou een deelnemer Euro’s inleggen voor de aanschaf van duurzame energie bronnen, en vervolgens een ‘renedement’ aan E-punten ontvangen om te besteden in de lokale gemeenschap. Deze E-punten zouden als geld kunnen worden gebruikt tot worden besteed om lokale duurzame energie aan te schaffen. Onze belastingdienst vindt alles best, als we maar belasting betalen in Euro’s of goud.

Geldsystemen

De waarde van E-punten in het E-punten systeem zou niet vast zijn. Het zou een kWh kunnen zijn, maar dat werd niet zo voorgesteld door Edgar. Hij zag meer in een ‘basket’ waarbij land en andere grondstoffen door een E-punt zou worden gerepresenteerd. Het voorstel leunt duidelijk op de ideen van Bernard Lietaer met zijn boek "The Future of Money". Een pleidooi voor complementaire geldsoorten is eigenlijk slechts een symptoom van een stagnerend eigendoms systeem. Handel is niet meer vrij via de Euro, er is geen logische reden waarom banken Euro’s kunnen creeren uit het niets. De maatschappij is fundamenteel onproductief (want afhankelijk van fossiele brandstoffen). De rode draad in nieuwe geldsystemen is altijd dat eigendom van eigenaar kan wisselen, en er zijn dus net zoveel geldsystemen denkbaar als er producten en diensten zijn. Ondergetekende heeft daar een geldsysteem voor ontwikkeld, online, waarvan hier een nadere beschrijving. Dit systeem zal worden geupdate.

Specifieke Issues met Energie Geld

1. Energie handel is niet vrij. De wet moet gewijzigd worden zodat het net openbaar wordt. Dit is niet zo eenvoudig als het lijkt (zie hieronder), maar dat is geen reden om het niet te doen.

2. Transport van electriciteit kost vermogen. Het net heeft een energie overhead per meter. Hierdoor is een geleverde kWh die op punt A meetbaar door het net wordt geabsorbeerd niet als 1 kWh op punt B aan het net te onttrekken. Smart meters en verlies modellen zijn dus noodzakelijk, gekoppeld aan internet monitoring van levering. Dit mag echter geen gepatenteerd systeem in eigendom van een energie maatschappij zijn, want dan hebben we het over een nieuw handels monopolie, de reden waarom er zoveel wordt geageerd tegen smart meters. Dit verlies wordt momenteel door de carbon/credit economie genegeerd of in semantische nevelen gehuld. Het maakt dat energie geld lokaal waardevoller is dan op afstand, en er een ingebouwde reden is om energie te produceren waar het wordt gebruikt (wat bv. ook al met warmte kracht centrales wordt gedemonstreerd).

3. Producenten kunnen zelf in energie bronnen investeren, en daarmee hun productie kosten naar nul brengen. Sec is er geen behoefte aan geld als iedereen gebruik maakt van eigen energie bronnen. Duurzaamheid maakt alles gratis. Uiteindelijk is het logischer om alleen diensten via geld te verdelen, net als nu het geval is, want niemand produceert zelf thuis de enorme hoeveelheden fossiele energie die we consumeren. Carbon/credit wordt dan Renewable/credit met dat verschil dat de credit kant overbodig wordt, want energie wordt kostenloos! 

4. Energie geld zoals voorgesteld kan niet bestaan als het uitwisselbaar is met Euro’s oid. Dan wordt deze namelijk met de prijs van carbon energie gemeten, en die prijs is arbitrair (ook all lijkt dat niet zo). Een nieuw geld systeem kan niet via wisselkoersen met andere systemen communiceren, alleen via objecten en diensten. Anders is het slechts een variant op die andere geldsystemen, en blijft de waarde perceptie gebonden aan die andere systemen. Omdat ons huidige financiele systeem drijft op de fossiele energie voorraad is uitwisseling wel mogelijk, dit is het belangrijkste goed. De Dollar is de standaard. 

5. De wet stelt dat belastingen in Euro’s of in goud betaald kunnen worden. Dit maakt dat iemand die geld in omloop brengt waartegenover energie staat een deel van deze energie moet verkopen tegen de geldende energie prijzen. Het rijk en de gemeenten hebben echter ook energie nodig (we hebben het hier met name over electriciteit), bv. voor de straatlantarens en stoplichten. Het zou mogelijk moeten zijn om bv. belastingen met kWh geleverd aan het net te betalen. Deze worden dan in korting gebracht op het verbruik dat de gemeente met zijn leverancier afrekend. Dit is zelfs voordelig voor de leverancier, want die hoeft zijn stroom minder ver te transporteren.

6. Als we alternatieve geldsoorten willen gaan gebruiken is het het beste als mensen meer controle krijgen over eigendommen. Dat betekent het reduceren van de lagen en financiele onhaalbaarheid van bezit. Prijzen van land .e.d. zijn bepaald door de interantionale handel in deze eigendommen. Dit bereikt nu een punt waar het de lokale bevolking net zo in de problemen brengt als de nu plaatsvindende land grab voor landbouw doeleinden in Africa en Brazilie. Disintermediation. Geldstromen over de horizon moeten worden bestraft met een belasting, die reel is want als ik in Griekenland een koelkast koop is de logistiek niet gratis. Dit zou meteen een rem zetten op flash cash, hot money, waarmee nu hele landen worden gedestabiliseerd. Het zal ook de Euro en lokale werkgelegenheid goed doen. Carbon/credit heeft namelijk ook een energieoverhead, nl. van het bemachtingen, winnen en transporteren van de fossiele brandstoffen naar de plekken waar men het krediet beschikbaar heeft gemaakt.

We hopen in de toekomst via Greencheck meer te kunnen vertellen over nieuwe lokale valuta, en misschien wordt het zelf ontwikkelde barter systeem ook wel uitgerold. 

The Roboeconomy komt op gang

Een fabriek die het eigen product kan gebruiken voor de productie van meer van hetzelfde product is generatief en heeft geen afhankelijkheid in het carbon/credit systeem. Met genoeg capaciteit kan het al de grondstoffen met energie betalen (want het winnen en transporteren van grondstoffen kost energie). In Duitsland staat zo’n fabriek:

"De nieuwe fabriek laat daarnaast First Solar’s complete levenscyclus-aanpak zien voor wat betreft productie: de fabriek zal schone elektriciteit gebruiken uit het eigen zonnesysteem op het dak, wat helpt de CO2-voetafdruk van het bedrijf te verkleinen. First Solar heeft tevens vrijwillig het eerste uitgebreide, voorgefinancierde verzamel- en recyclingprogramma voor zonnemodules opgericht en beschikt over een recyclingfaciliteit in Frankfurt (Oder)." (bron)

FIrst Solar Ohio 

Thinfilm productie heeft minder energie nodig dan silicon raffinage, zuivering en verwerking. Het zal niet meteen zo zijn dat een thinfilm fabriek zichzelf 100% met energie bedruipt in onze huidige financiele context, maar het is zeker denkbaar dat de fabriek panelen levert aan alle delen van de keten tussen de mijn/recycling plant en de consument, zodat in elk deel de kosten naar nul gaan, en de lonen betaald kunnen worden in lokaal met de panelen opgewekte energie. Als dit punt is bereikt is de keten 100% generatief, er komt meer energie uit dan er voor nodig is, en produceert energie capaciteit zonder kosten. Dit is hoe de Roboeconomie gaat werken, de economie waar robots (automatische systemen) aangedreven met hernieuwbare energie alles maken wat we nodig hebben, en zonder kosten de ecologie beschermen en restaureren. Om deze economie te bereiken moeten echter de regels die de carbon/credit economie beschermen worden aangepast. Dit zijn (door de carbon/credit aard vanons financieel systeem) ook regels in de financiele sector. Generatieve investeringen zouden altijd moeten worden goedgekeurd, want die zijn gegarandeerd goed voor economische groei. Doen we dat niet, dan zal dat systeem tot de laaste snik voortduren met de catastrofale gevolgen voor onze ecologie van dien.

Wie staat onze Roboeconomic toekomst in de weg? 

De Helianthos Fabriek : Koop hem met de NUON gelden

Update : Helianthos zal online worden verkocht

"Nuon zegt de voorkeur te hebben dat de patenten en de machines aan één partij worden verkocht. Dat biedt de beste kans dat Helianthos de zonnefolie toch op de markt kan brengen. Nuon zegt echter niet uit te kunnen sluiten dat de bedrijfsmiddelen van Helianthos afzonderlijk aan verschillende partijen verkocht worden.

Het is de mening van Greencheck dat het er Nuon om gaat Helianthos te neutraliseren. Dit kan als onderdelen aan verschillende partijen worden verkocht (Als Nuon een voorkeur heeft, dan kan het alles gewoon aan een partij verkopen, het bedrijf heeft die voorkeur dus niet). Het is lastig om elk onderdeel bij elkaar te houden voor een doorstart, en het is aan investeerders namens Qatar om dat onderdeel te kopen dat de rest waardeloos maakt. Het is een probleem dat Nuon het hier voor het zeggen lijkt te hebben, want energie is altijd een strategisch goed geweest, en ons land heeft altijd belangrijke patenten en monopolies bemachtigd, dus waarom niet de patenten op de thin film techniek. Deze kunnen altijd worden geleased aan andere fabrikanten, net als het gebruik van het membraan in LiIon batterijen aan alle fabrikanten wordt gegunt (en 10% van de prijs uitmaakt, en in bezit is van een olie maatschappij).  

—- 

Update: Een studie van de opbrengst van verschillende soorten photovoltaische types is hier te vinden: PV-Compare, thin film eindigt bovenaan:

"Copper indium diselenide (thin film), which has a more uniform adsorption profile, shows less variation, but is marginally more efficient under overcast conditions. This increased efficiency of copper indium diselenide and amorphous silicon under overcast conditions makes a significant contribution to their high specific yields in Mallorca, and is likely to be even more dominant for the UK array." 

"Amorphous silicon (ook thin film) relatively outperforms the other technologies at high insolations because it is less susceptible to the higher temperatures found under intense lighting conditions. Amorphous silicon and copper indium diselenide also have good spectral response to the blue wavelengths between 400 and 500 nm, found under diffuse lighting conditions. These technologies, in fact, perform more efficiently under overcast low insolation conditions." 

"The combination of good low light level performance and lower operating temperatures make CIS the highest yielding technology in the UK." 

 (Aan u om te bepalen of het weer in Engeland lijkt op het onze)

Het effect van bewolking. Horizontaal de mate van bewolking met helder weer rechts. Volgens de bron een effect op de efficiency van het paneel. Men bedoelt de output. Die kan tot 12% varieren, en blijft bij CIS panelen min of meer gelijk.

 

Helianthos

Er is ruim aandacht voor de roep om actie tav de fabriek Helianthos. De fabriek maakt dunne film zonnepanelen en is in eigendom van Nuon. Een aantal relevante koppen uit het nieuws:

Actie tegen verkoop kennis Helianthos Arnhem aan bedrijf Qatar

Wijffels in actie voor fabriek zonnecellen Helianthos in Arnhem

VVD: haal Helianthos naar Zutphen

Niet Vertragen

Nuon is eigenaar, de fabriek kan produceren, maar Nuon heeft natuurlijk geen interesse, want die verkoopt stroom van gas of kolen via het net. Iedereen die dat een goede situatie vindt zal helpen de Helianthos fabriek een fiasco te maken. Het voorstel van de VVD om de ‘Fabriek naar Zutphen’ te halen is zo’n voorstel. Daarmee zouden enorme kosten gemoeid zijn (de bouw van de hal alleen al kostte 4,6 mln, en welke bestemming moet die krijgen?) terwijl het natuurlijk evenveel banen bij Arnhem zou kosten als het bij Zutphen zou opleveren. Het zoeken van blokkerend rechts zal zijn naar een keuze die verlammend is, dus Zutphen of Arnhem. Dan kan er zo een aantal jaren gesteggelt worden.

2007 Stukje vertaging naar de markt toe..

Dunne film techniek heeft vele nieuwe varianten. De essentie is dat het minder grondstoffen gebruikt en als productie proces energetisch efficienter is. Er kunnen dus voor dezelfde hoeveelheid kolen meer panelen worden gemaakt.

"Arnhem, februari 2008 – 27 gemeenten in Gelderland kunnen in totaal bijna 770 miljoen euro tegemoet zien als energiebedrijf Nuon wordt overgenomen door het ZweedseVattenfall. Dat heeft het blad Binnenlands Bestuur berekend." (bron)

Dat klopt het geld zit nu in staatsobligaties in Europese landen

NUON Gelden 

Intussen wordt in de voormalige Nuon regio gestecheld over de NUON gelden. In Heilo gaat dat bv. over 1,5 miljoen dit jaar en 1,6 miljoen volgend jaar. En ze willen het in Duurzaamheid steken! Ok, Heilo, koop die fabriek, het kost niks, en je kunt er nog een hele tijd mee verdienen! Er is zoals men hierboven kan zien een totaal bedrag van 770 miljoen dat prima belegd kan worden in de fabriek. Dan maken we ze hier en verkopen ze aan Quatar!

Tripple A? Wat Denkt u van Tripple G?

Frankrijk is zijn Tripple A rating kwijt. Nederlands Tripple A rating staat ‘onder druk’ en ook die van Duitsland is in het geding. Hoe zit het met de rating van het financieel systeem dat door de ratings agencies wordt geleid? Het is een criminele wanorde van ongekende proporties. Elke dag komt een nieuw verhaal in het nieuws over contracten die waardeloos zijn, hypotheken die niet goed of niet zijn gedocumenteerd etc. etc. Wie wil nu iets aannemen van de kant van Wallstreet?

De groene economie is de enige groeieconomie, maar zij kan zich niet ontwikkelen onder toezicht van de legacy carbon credit instituten

Maar het gaat helemaal niet om het geld, het gaat om de controle over onze grondstoffen die met dat geld wordt uitgeoefend. Met name olie moet de kant opstromen waar het meeste geld is. Aangezien de US dollars drukt om dat te garanderen moet de rest van de wereld met minder doen, en dus bezuingen. Dat is een gebed zonder eind want de olie raakt op en het Midden Oosten en Azie vragen om hun deel.Tripple G, for Green and Germany

Het aantal slagschepen in de Straat van Hormuz neemt toe. Iran meent het, en wil zijn olie behouden. Ok, zegt de VS, als de output van olie lager wordt moet de consumptie ook minderen. Dus Tripple A landen krijgen vanaf nu een lagere rating, dan hebben ze minder geld (want dat wordt voortdurend geleend) en kopen ze ook minder olie. De VS speelt mee met Iran (u denkt ‘maar de rating agencies zijn onafhankelijk!’, ok, even wakker worden svp)

De spanning rond de leverantie van olie loopt sterk op. De VS plaatst nieuwe troepen in Kuwait en Israel. Er is openlijk sparke van een ‘false flag’ aanval op een schip van de VS die het een excuus zal geven om Iran aan te vallen(Press TV). We lezen ook dat de Mossad zich uitgaf voor CIA zonder medeweten van de VS, en zelf als CIA terroristen voor aanslagen in dienst nam. Een risico is veel nuttiger als je precies weet waar hij uit bestaat omdat je hem zelf hebt gecreerd! Zo kom je ook beter voor de dag. Echte terroristen zijn die er nog wel?Tripple G, for Green and Germany

Het refrein is dat al deze problemen nergens voor nodig zijn. Het zijn de laatste zuchten van een uitgetelde trabant die we (dankzij de technologische vooruitgang in de twintigste eeuw) met de laatste druppels olie nog net het vrachtvliegtuig van alternatieve energie in kunnen rijden. We hebben geen enkel terkort aan energie, onze planeet verdringt in zonneenergie en onze economie kan derhalve gewoon op die basis doorstarten. We moeten ons alleen bevrijden van het idee dat we schulden hebben (want daardoor blijven de grondstoffen in verkeerde handen). Als we al schulden hebben dan is het aan de landen waar we een eeuw onze olie vandaan hebben gehaald, Egypte, Iran, Irak , Kuwait, Nigeria, maar al in 1909 werd besloten dat dat onzin was. Delen die handel vondt BP, en anders rennen voor de bommen.

In plaats van tot een laatste titanen strijd en zinloze bezuinigingen zou de Tripple A uit New York moet ons motiveren om in groene energie te investeren. Op naar Tripple G. Elk land een rating. Is een land volledig olie afhankelijk dan is elke investering veel betrouwbaarder, er zijn veel minder productiekosten, dus de producten zijn competitiever. Overigens is competitie tussen landen die olie onafhankelijk zijn een erezaak, geen noodzaak zoals we nu ervaren. Van Tripple A naar Tripple G, en iedereen op de schaal. Plotseling is de VS een G-tripple minus rated troll met wratten. To the point, video’s van Herman Scheer waarin het het nog eens haarfijn uitlegt. 


Wind Mee. 80% extra opbrengst dit jaar!

Vorig jaar waren er mensen die het niet zagen zitten met wind. "Er is steeds minder wind" was het idee, en daarmee werd de opbrengst steeds minder. Natuurlijk is dit soort constateringen vragen om problemen, want we gaan ook niet aan het eind van de middag treuren "Er is steeds minder zonlicht". We weten dat dat ding er de volgende dag weer is, en we weten dat weer variereert. Dit jaar is er op sommige plekken 80% meer wind. Dat betekent dat er zelfs met 50% minder wind vorig jaar toch netto beter is gepresteerd dan voorspeld. We lopen dan nog 30% voor op het afbetalen van de molens (wat dat is wat iedereen ten onrechte zo belangrijk vindt).

Het succes van de ‘landschaps vervuilings’ lobby en centralisatie

Global warming heeft twee effecten op de wind. Ten eerste komt er meer waterdamp in de lucht omdat de oceanen opwarmen. Dat effect is niet altijd even groot omdat verdamping afhangt van luchtverzadiging, en er ontstaat bij warm weer en weinig wind een dun laagje verzadigde lucht boven het water die verdamping tegengaat. Dat dit zo is zien we bij tropische stormen, die zo heftig worden omdat ze die laag met wind doorbreken zodat het warme water massaal kan verdampen en er enorme stormen ontstaan. Water uit de zee doen verdampen is dus meer dan een kwestie van warm weer en hoge temperaturen. Omdat onze atmosfeer toch meer water gaat bevatten zal het weer heftiger worden, dit is ook voorspeld door het GPCC.

Een oude molen met een zwak punt. De nieuwe molens zijn op het slechtste weer berekend.. 

Storm kan molens kapot blazen, en het is misschien een interessante vraag of er geen storm molens moeten komen, misschien zelfs tijdelijk, dwz in de zomer weghalen en in het najaar plaatsen. Dit kan zeer goed met verticale windmolens aan de kust waarbij de generator in de grond wordt gelaten (deksel er op in de zomer, of stoom uit een zonnewarmte installatie die een turbine aandrijft). 

"De opbrengst van de windmolens op land was vorige maand 80 procent hoger dan verwacht en op zee maakte het Prinses Amaliawindpark 50 procent meer productie, meldde vrijdag energiebedrijf Eneco. " (bron)

Op den duur zal er minder wind zijn, maar dat is ver in de toekomst als we niks doen aan onze domme koolstof verslaving, en de koolstof handelaren hun monopolie tot het eind laten voortzetten. Dit is omdat tegen de tijd dat onze atmosfeer gemiddeld zo’n 12 graden warmer is de temperatuur van de lucht overal ongeveer gelijk zal zijn, en daarmee het gewicht van de lucht, en daarmee zullen luchtstromen tot stilstand komen. Hetzelfde scenario is voorspeld voor onze oceanen, waar er een warme toplaag en koude onderlaag zal ontstaan. Aangezien de voedings stoffen naar de bodem zinken en het water niet stroomt betekent dat miljoenen jaren, zoniet miljarden jaren van dode oceaan, en als gevolg een dode aarde (maar hier kunnen we ook iets aan doen). Wat ons de laatste keer uit die patstelling heeft geholpen was het botsten van continenten. De keuze is: Ga voor groen, of accepteer een abiotische planeet, maar we drijven af.

In staatshande graag! (bron

Er moet meer windcapaciteit komen, en niet in parken van Eneco. Er zouden Staats windparken moeten komen, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor het verlagen van onze belasting. Zelf financieren, zelf bouwen, zelf exploiteren. Zo is het eeuwen gegaan met wind in Nederland. Als we de kas van Eneco en andere energie bedrijven spekken dan komen we nooit onder hun prioriteitstelling (Gas en andere koolstof houdende rotzooi) vandaan. Rond de Flevopolder is een enorm park gepland. Laten we die in staatshanden bouwen, voor onze eigen welvaart. en laat ons de klimaat wetenschappers berekenen of dat een goed plan is.

Carbon Credit Crashing en de Roboeconomy

In de VS maakt men zich op voor de derde ronde Quantitative Easing, ofwel geld drukken. In Europa moet de centrale bank indirect eigen schuld kopen om geld te maken, in de VS koopt de privebank die het geld creert het via Wallstreet terug, ook zonder interventie van de regering. Het zal niet baten. Er is geen enkele manier waarop meer geld meer welvaart zal creeren zonder de bijbehorende carbon (olie kolen en gas) onze maatschappij is helemaal op carbon ingesteld, we maken nauwlijks nog iets zelf, dus wat zouden we met dat geld kunnen verhandelen? In onderstaande video praat een medewerker van Pimco over de situatie. De illusie wordt steevast gewekt dat het een proces is waar men aan economische hendels kan trekken om bij te sturen. De realiteit van de carbon/credit economie is dat het niet om het geld gaat, maar om de carbon. Wie uitrekend hoeveel daar van beschikbaar is en zal zijn weet exact wat er geproduceerd kan worden en kan uitrekenen hoeveel mensen dan een leuk leven kunnen hebben en rondrijden. Carbon is de limiting factor in ons economisch ecosysteem. Geld is slechts een manier om ons af te leiden van die realeit. De woorden die worden gekozen om de ‘toevalligheid’ van de eonomische crisis vol te houden is tergend:

"De Federal reserve can not create economic outcomes, it can create market outcomes.". Ja, aangezien de carbon langzaam aan richting azie verwijnt kan de Fed wel geld drukken en het kopen van geimporteertde producten makkelijker maken, en het kan in de beleggingsmarkten oneerlijk voordeel verschaffen aan de banken, maar het can geen groei stimileren omdat je daar olie, kolen en gas voor nodig hebt, en het tekort daaraan wordt steeds nijpender. Conclusie :  Wie over de financiele sector praat praat over meelifers, en de bus waar ze op zaten is door zijn diesel heen, onze focus ligt volstrekt verkeerd.

Carbon is niet volgend, het is leidend! 

Limiting Factor Economics, of de Carbon Limited Economy

In de biologische wereld, bijvoorbeeld in onze oceanen, kan men heel eenvoudig bepalen of bepaalde levensvormen voorkomen. Je kijkt naar de mineralen en andere chemische grondstoffen in het water, en je kunt voorspellen welke organismen met die grondstoffen zullen kunnen leven en welke niet, en of er leven mogelijk is (een groeiend deel van onze oceanen is dood vanwege een gebrek aan oa stikstof en ijzer die op grotere diepte te vinden zijn). Om het carbon credit systeem op een andere manier uit te leggen : Carbon is de belangrijkste limiting factor. Als prijzen gelijk gehouden worden (dit heeft te maken met contracten die ook hun waarde moeten houden) dan moet de geldhoeveelheid zo worden geregeld dat men niet teveel benzine kan kopen. Was dat wel zo dan veranderd het gedragspatroon van mensen en gaat de prijs omhoog. Er zouden tekorten ontstaan. Er wordt hierbij van een ‘prijs ontwikkeling’ gesproken, maar die is kunstmatig vanwege de controle over hoeveel geld we hebben. Wordt al het krediet ingetrokken dan hoeft de benzine pomp ook geen benzine meer op voorraad te houden.

Een algen bloom voor de kust van New Zealand vanwege het wegvallen van een limiting factor 

Omgekeerd kan men economische groei beschrijven als het goedkoop beschikbaar maken van brandstoffen, het daardoor aanschaffen van meer motoren en mechanische productie, het daardoor toenemen van de welvaart, het daardoor toenemen van de bevolking, en het daardoor groeien van brandstoffen en het daardoor toenemen van de krediet behoefte. Als er kunstmest in water terecht komt en stikstof geen limiting factor meer is ontstaat er een algen plaag, een bloom, een ‘economic boom’?

Banen vallen weg door automatisering (robotisering) 

Banen

Post NL belooft binnen vijf jaar de postsortering veel efficienter te kunnen maken. Veel werknemers zijn niet meer nodig. Dit zal wel tot protesten leiden door mensen die "een baan" willen. Dit is een typisch fenomeen in het carbon credit systeem, er zijn handen over. Machines doen het werk op gas (electriciteit) en de mensen worden zonder geld naar huis gestuurd. Als iemand een machine uitvond die alles maakte wat we nodig hebben (en draaiend op olie of gas of zonne energie), dan zouden we in het huidige model allemaal werkeloos en zonder geld thuis zitten en niks van de productie kunnen kopen. Daarmee is het model van ontslaan en de competitieve economie direct gediskwalificeerd. De competitie is er maar om een reden: Er is maar zoveel carbon. De realiteit is overigens dat mensen die niet nodig zijn voor de productie geld krijgen van de staat. Dit omdat deze mensen hun geld/olie net als werkende mensen zullen uitgeven en dat is goed voor de econmie. Mensen die dit stelen vinden snappen het niet. Dus volledige werkgelegeneid is onzin, maar dat mag je niet hardop zeggen.‘Utiliteits waan’ die nodig is in de carbon/credit economie heeft al geleid tot het uitvinden van de term Euthenasie. Vandaag consumeert bijna iedereen meer dan hij produceert, en oude krakemikkige malloot George Berhard Shaw zou ons allemaal dood maken. Na de Tweede Wereldoorlog waarin de Nazis Bernhards ideen wel kek vonden kwamen we in Europa tot de conclusie dat mensenlijke utiliteit geen basis is van zijn bestaansrecht, en werden we ‘sociaal’. We pasten ons aan aan de carbon economische realiteit.  

Er zijn mensen die zeggen "Ja maar ik werk voor mijn geld en die luie zakken niet!!". Je doet inderdaad iets voor je geld, maar je zult nooit hetzelfde kunnen doen als de waarde die dat geld representeerd. Dagelijks je auto naar Amsterdam op en neer duwen kun je niet. Waarom de man bij de pomp de transactie (jou geld voor zijn benzine) goedkeurt heeft een andere reden dan dat hij blij genoeg is met dat geld. Dat is het Carbon/Credit systeem.  

Roboeconomy 

Het hierboven beschreven probleem is voor massochisten. Wie zich voor een neerwaardse economische spiraal gevangen ziet is gebiologeerd door het carbon credit systeem en geloofd dat mensen die over geld hoeveelheden en ratings praten iets zeggen. Dit is alsof je in een casino zit en men gaat je uitleggen dat omdat de 1 euro chips op zijn je geen koffie zult kunnen drinken. Loop het casino uit, er zijn honderden cafe’s waar je een kop koffie kunt krijgen.

Energie is zo overvloedig beschikbaar dat onze huidige economische benauwdheid te genant is voor woorden. Zelfs in de middeleeuwen wist men rij na rij productieve windmolen uit de klei te trekken, en wij laten ons wijsmaken dat we de grondstoffen niet hebben om ons energie tekort en daarmee ons productie tekort aan te sterken. Gewoon windmolens, golf energie installaties en zonnepanelen maken.

Het argument "dat is te duur" is een carbon/credit argument. CSP, Concentrated solar power is het eenvoudigst te realiseren met de materialen die beschikbaar zijn, maar de PRIJS is te hoog, investeerders en banken willen van alles en werpen van alles tegen, want ze willen het domweg NIET. want het zijn carbon/credit investeerders. zonder de rol van distributeur van credit voor de aanschaf van carbon is de rol van banken zo goed als voorbij. 

De toekomst ziet er in tegenstelling tot de economisch pessimisten rooskleurig uit. Niet alleen wordt energie lokaal en in overvloed opgewekt, ook zal automatisering onze postsorteerders hun saaie baan besparen. Dit is de Robo(eco)nomy. de economie waar in automatisering voor welvaart zorgt, op basis van duurzame energie bronnen. Zal Nederland op een enorme aadwarmte bron, dan hoefde we toch niet te werken? We verkochten onze enrgie aan mensen die deze niet hadden en lieten hun werken! Oh, dat was onze gasbel, die aardwarmte, en dat proces was onze carbon economie! Dat kan ook met hernieuwbare bronnen, maar het hoeft niet. De rollen zouden wel eens kunnen worden omgekeerd, want Italie waaraan we jaren gas verkochten baad in een overvloed aan zonlicht.

Wat we niet moeten doen is doorgaan onze overblijvende carbon te laten verkopen door het huidige systeem. De consumptie economie is een ondragelijke en nodeloze verkwisting met ecologisch rampzalige gevolgen. We zijn oliedom als we ons onze duurzame welvaart laten ontfutselen door idioten die tot de laaste druppel willen doorgaan met hun megalomane carbon/credit spel.  

De Wereld aan het Gas

We moeten aan het gas, Shell wil het, Nederland maakt zich blij met de ‘Gouden Eeuw van Gas’. De laatste eeuw dan wel. Gas gebruik wordt niet gecompenseerd, de klimaatgevolgen zullen navenant zijn. Er zijn serieuze ‘denk tanks’ waar men durft te zeggen “Goed, we nemen een conservatief doel van 600 ppm CO2 in onze atmosfeer en proberen het daar op te houden”, misschien omdat dan ook al het gas is verbrand?

Gas is voor het grootste deel Methaan, een bacterieel afvalproduct onder anairobe omstandigheden (onderin de modderpoel). Onze drassige planeet is er van vergeven.

Er is nu een discuss gaande wat te doen met Biogas. Hoe dat het best te gebruiken. Het is een duur gemaakt product, duur omdat er bepaalde eisen worden gesteld door het monopolie (bv een aanvoerleiding van een minimale lengte die 1000 Euro per meter kost). Biogas is vaak geproduceerd met biologisch materiaal dat met kunstmest (en dus een zekere gasinvestering omdat er nauwelijks electrisch kunstmest wordt gemaakt) is verbouwd. Energetisch een miskleum, maar voor bijvoorbeeld zeewier wel rendabel te maken.

Maar het ene gas is het andere niet. De namen Hoog (H) en Laag (G) calorisch gas worden gebruikt voor gas met verschillende energetische waarde (en verschillende oorsprong). Maar de energie hangt af van de samenstelling. Die verschilt dan ook, zie de tabel hieronder, waar bij hoog en laag de meest energetische hoog calorische samenstelling is getoond en de minst energetische laag calorische samenstelling. De verhouding Methaan, Ethaan en Propaan lijken het belangrijkst. Het Methaan gehalte kan varieren van 68,2% tot 94,6%, dus zeer aanzienlijk.

Even voor de terminologische ontklutsing : Een hoog Methaan getal betekent niet een hoge calorische waarde!

Dan is er nog de Wobbe index, die aangeeft hoeveel warmte een gas bij verbranding geeft.

Stof Formule Aardgas Biogas LNG Hoogst calorisch Laagst calorisch
Methane CH4 70-90% 50-75% 94,7% 80,3% 81,2%
Ethane C2H6 0-20% 0% 4,8% (eth)

0,4 (prop)

0,06 (but)

11,7% (eth)

3,9 (prop)

0,0 (but)

2,9% (eth)

0,4 (prop)

0,2 (but)

Propane C3H8
Butane C4H10
Carbon Dioxide CO2 0-8% 25-50% 0% 0% 0,9%
Oxygen O2 0-0.2% 0% 0%
Nitrogen N2 0-5% 0-10% 5,5% 4,0% 14,3%
Hydrogen sulphide H2S 0-5% 0-3% 0%
Rare gases A, He, Ne, Xe trace 0%

 

Er worden een aantal beweringen gedaan waar men over onze gas huishouding schrijft.

NOx

NOx bij verbranding is een functie van de temperatuur. Gas wordt altijd met omgevings lucht verbrand, deze heeft een grote hoeveelheid N2, stikstof. Deste heter de verbranding deste meer NOx er gevormd wordt. Dus kan men zeggen dat hoog calorisch gas een grotere kans heeft om NOx te maken, maar met kan met laag calorisch gas ook een hoge temperatuur bereiken. Of er veel stikstof in het gas zelf zit maakt procentueel niet zo veel uit. Deste minder stikstof of CO2, deste heter de verbranding, deste meer NOx!

Waterstof Sulfide

Het lijkt of H en G aardgas geen waterstof sulfide (H2S) bevat. H2S is een zeer giftig en bijtend gas, het komt vrijwel altijd voor in gasbronnen, soms zozeer dat de bron niet gebruikt kan worden. H2S is een product van biologische processen, van bacterien die in zuurstof arme omstandigeheden op zoek gaan naar het beste alternatief, zwavel. H2S is als het ware een alternatief voor H2O. Het zit vanwege de biologische oorsprong ook in Biogas. Het H2S gehalte in een ‘gas’ maakt het verschil tussen ‘zoet’ en ‘zuur’ gas. Omdat het zo giftig is moet het worden verwijderd, dit is het zogenaamde ‘sweetening’ van het gas. Vaak wordt het H2S afgefakkeld, het brand zeer goed, en dat is nog eens een bron van vervuiling. De zwavel kan ook worden gewonnen, en daarbij wordt waterstof (de H in H2S) verbruikt, meestal zonder de restwarmte te benutten.

Gas voorbehandeling is ingewikkeld

Compressie 

Vloeibaar gas is dat omdat het onder druk staat, of omdat het erg koud is. Als gas voldoende gekoeld wordt wordt het vloeibaar zonder compressie, net als stoom kan worden afgekoeld en zonder problemen in een glas water veranderd. Compressie en koeling zorgen ook voor scheiding van de componenten. De verschillende gassen hebben een verschillent condensatie punt. Compressie en koeling zijn dus niet alleen opslag methoden maar kunnen ook dienen om de samenstelling te veranderen, zoals hierboven te zien is.

De mogelijkheid van scheiden van CO2 wordt als voordeel gezien bij de compressie van biogas. Zo zou bijvoorbeeld een hoop nutteloze verbranding in onze kassen voorkomen kunnen worden (daar stookt men soms louter voor het CO2). Maar compressie kost energie, dus wat doet dat met de totale CO2 vergelijking?

Spontaan Methaan

Nog altijd wordt overal op aarde nieuw Methaan gemaakt. Het borrelt op uit zee, uit de toendra, uit elke modderpoel, uit putten langs de goot, uit onze compost hoop, uit boerende koeien (wie boerde eerder, de boer of de koe?). Als dit gas wordt verbrand is dat pure winst, omdat CO2 minder potent is als broeikasgas dan Methaan en zijn broertjes. Methaan uit een oude storplaats onttrekken is dus relatief groen. In alle gevallen dat mensen gas gaan zoeken en opboren etc. betreft het een ongelukkige en kwaadwillende onderneming. Ook slim verbouwde biomassa zoals zeewier kan zoveel energie vastleggen dat het bij vergassing en verbranding werkelijk neutraal blijft.

Methaan slip

Methaan slip is een term voor onverbrand methaan dat met de rookgassen in onze atmosfeer terecht komt. De gasindustrie loost en fakkelt en veroorzaakt het vrijkomen van methaan bij de productie, een hoeveelheid die op 3% van het totaal wordt geschat. Dit is ook methaanslip, maar van een aanzienlijk grotere orde.

Methaan slip variert van 0,7% tot 4,5% van de emissies, afhankelijk van het motor vermogen. Een groter motor vollume geeft een slechtere verbranding (bron TU Wageningen)

Dus naast de 3% bij productie kan bij gebruik in bijvoorbeeld grote motoren het verlies of de vervuiling nog met 4,5% toenemen, 7,5% van het gewonnen methaan kan dus zondermeer vrijkomen.

Biogas, H en G gas

Het is extreem onverstandig om een koers te plotten op basis van het gebruik van gas, ook van biogas. Er is namelijk een programma bedacht, door oa Shell om gas de motor te laten zijn achter een nieuwe boom periode. Die motor hebben we echter niet nodig, we hebben zon, wind, golven en geothermie. Het is namelijk een sprint naar de abiotische wereld, een waarin H2S domineert, en dat is op dit blog al vele malen uiteengezet. Het is dus het beste om voorstanders van een GAS economie in de gevangenis te gooien, het zijn kortzichtige genocidale psychopaten. Wie niet snapt dat verbranden niet moet worden bevorderd is niet van deze tijd.

Waar wordt voorgesteld om BIogas te comprimeren om zo de regels van de gasindustrie te omzeilen en het gas nuttig te maken in de logistiek kan een punt hebben. De vraag is echter of dit CO2 neutraal is, als het biogas gemaakt wordt met kunstmest verbouwde gewassen. Biogas kan een soort ‘greenwashing’ van fossiel gas inhouden. De discussie over groen gas certificaten is een transparante propagande zwendel waar het best accuut een eind aan gemaakt kan worden. Aardgas is nooit groen. Biogas is misschien groen.

De methaanslip discussie lijkt een valide optimalisatie discussie, maar hij verhult dat we gas (net als alle andere brandstoffen) maar voor een doel moeten gebruiken : Het bouwen van CO2 vrije energie bronnen en de bijbehorende infrastructuur.

Global War vs Global Standdown

..and the Robo/ExtraEconomy

Tensions are rising around the world, between Japan and China, the US, Russia and Europe over Ukraine. Most fights we have seen recently can easily be explained in terms of oil and gas ambitions or dependencies.Everyone with oil or gas should share it with the world according to the US, the world of the Petrodollar where the US can always buy it by printing money (as it does copiously today). Anyone that refuses to deliver will face war, because they are implicitly demonstrating they are not allies of the US (as bush said, “you’re either with us, or against us”). This bellicose strategy however has its limits. It ultimately drives up tension amongst all competing parties that vie for strategic oil reserves, until something snaps. And then Armageddon, or so it appears..

A nice aspect of a increasingly carbon fuel starved world is that it’s very hard to fight world wars in it. The logistics become complex and vulnerable, there is no way to sustain the presence without a steady supply of a liquid energy source like oil. Today already the US depends on sources that can be easily pinpointed, considering development of pipelines and gas terminals that can be bombed out of existence in no time.

Gas guzzling hummers

As Rommel asserted in WO II, without oil armies can’t fight. If the oil runs out or becomes hard to come by the armies will turn into piles of useless steel hulks, Industrial warfare evolved because of and depends totally on fossil fuel.

 The bravest men can do nothing without guns, the guns nothing without plenty of ammunition, and neither guns nor ammunition are of much use in mobile warfare unless there are vehicles with sufficient petrol to haul them around.” Rommel

All armies have been looking for alternatives. Germans had synthetic oil, and many options have been invented since then. Recently Jetful made from solar-split CO2 and H20 was announced, as was making various hydrocarbons from seawater and electricity (either solar or nuclear perhaps).

 “The Army is looking to generate 2.1 million megawatt-hours of renewable energy a year from projects on its millions of acres of land in the United States”(source)

“Scientists at the U.S. Naval Research Laboratory are developing a process to extract carbon dioxide (CO2) and produce hydrogen gas (H2) from seawater, subsequently catalytically converting the CO2 and H2 into jet fuel by a gas-to-liquids process.” (source)

The irony of this development is that armies are not realizing there is no need for war if one maximized the use of renewables, because there is plenty of energy to be harvested. So much it can enable a recycling of raw materials that makes supplies less necessary and so it removes the need to ‘rob’ fertile or rich territories abroad. Only if China f.i. had the ambition to populate the US or Europe there’d be a reason to fight, but that doesn’t seems very likely. Onceresistance by oil dependent banks and politicians is borken there will be an obvious alternative to fighting over fossil fuels : Move beyond them.

Global Standdown

It appears that any leader that sees through the financial bruha and understands the temporary nature of any victory and the level of destruction (and waste) the ultimate battle over fossil fuels would involve, will favor a global standdown of all large armies, missile systems, naval vessels and subs (of course this will sound simplistic to the average Janes addict ). The idea is simple, the enemy is not in Iran or North Korea, it’s at the gasstation. It’s not in China, it’s in the coal fired power plant. It’s the fossil energy we depend on, that was like manna from heaven. It is the people that hand us that manna (the bankes by issuing credit) that can’t seen to shake off their messianic syndrome, as in reality they lead the world into a new Holocaust (which means sacrifice by fire). I-ron-y.

Loyd Blankfien of Goldman Sachs : “We do gods work”, but he is a Holocaust enabler.

Steps toward a global standdown would involve secret communication amongst all armies, culmination in a moment where all announce they won’t go to war against anyone anymore, but will only work to protect those who will bring the transition and ecorestauration about. Even be a small but superior alliance could achieve this, of f.i, de BRIC (Brazil Russia India China and South Africa).

Nuclear weapons have been used as fuel in nuclear power plants since Reagan made a deal with Gorbatchov. We’re not for nucear, but we are for the removal of the weapons. Can you buy off the use of a warhead with the wealth it generates in a nuclear power plant?

All fossil fuel sources will need to be brought under control of one authority, and used according to the most effective climate strategy (which means use as little as possible and stop once enough renewable capacity is reached). Any straglers would quicly find themselves outgunned and outfueled and defeated. Thus the central authority would create a shared fate between all people on earth. All industries depending on oil, including agriculture, would find themselves struggling to exist in the high carbon intensity fashion of today.

Shell is delusional

The standdown would present hardships for many, but not comparable to the ravages of a nuclear world war. It would create two types of economies, one free, the roboeconomy, and one run like an enterise, an extraeconomy. The old economic system would be collapsed as far as possible to save emissions and fuel for climate action. Why collapse? Becuase normal economics is 100% dependent on fossil fuels.

Extra/Robo economics

We write about ExtraEconomics and RoboEconomics elsewhere. Under the global protective command the world would know its direction and it would experience increasing wealth as renewable energy sources where brought online. Wealth beyond that affordable with fossil fuels. The theoretical potential on land is already 2250 times what we use today. The economy would have to use different principles, which we outline in other posts. The RoboEconomy would be the free high tech eco restoration oriented economy, which would resemble our current one for centralized energy sources, and a new one for owned renewable sources. The ExtraEconomies would be territories out of contact with the global market, soley dedicated to carbon capture and storage or ecorestauration.

So : Swords to plowshares, implying the restoration of farm production instead of looting (and burning it) with the sword.

Links to RoboEconomics and ExtraEconomics follow..

The Control Paradox and the Global Standdown

Global standdown III

The Global Standdown or How each of us knows what it takes to be a Messiah

 

Vliegende Kerncentrales

De VS was enige decennia bezig met een zinloos project voor aanwending van kernenergie. Het leert ons het een en ander over de industrie, over de neigingen van het ‘military industrial complex’. Toen het project in gevaar kwam werd het competitie model van stal gehaald : "De russen waren er ook mee bezig.". Dat deed het lijken of het een haalbare kaart was, maar later bleek dat het een zelfmoord actie was (de russen stierven later aan de straling waaraan ze blootstonden).  

Practische bezwaren zouden het idee van een vliegtuig op kern energie direct van tafel vegen:

1. Crashes op onvoorspelbare locaties (El Al ring a bell?)

2. Radioactieve uitstoot

3. Stralingsblootstelling van piloten

4. Gewicht (splijtstof en shielding is zwaar)"They couldn’t crack the weight problem." Duh!

5. Het vliegtuig was te zwaar om op te stijgen.

Het lukte de VS wel een straalmotor te laten draaien op kernenergie, maar dat is niet vreemd, in kerncentrales draaien stoomturbines op kernenergie.. De rode draad is echter de roekeloosheid, leugens en bedrog en triviale prestaties waarmee miljoenen werden verspild. De video hierboven vervolgt met een relaas dat men later werkte aan een kruisraket die zichzelf als dirty bomb in zijn doelwit zou boren. 

De enige vliegende kernramp in de menselijke geschiedenis (althans dat is de claim)