The Roboeconomy komt op gang

Een fabriek die het eigen product kan gebruiken voor de productie van meer van hetzelfde product is generatief en heeft geen afhankelijkheid in het carbon/credit systeem. Met genoeg capaciteit kan het al de grondstoffen met energie betalen (want het winnen en transporteren van grondstoffen kost energie). In Duitsland staat zo’n fabriek:

"De nieuwe fabriek laat daarnaast First Solar’s complete levenscyclus-aanpak zien voor wat betreft productie: de fabriek zal schone elektriciteit gebruiken uit het eigen zonnesysteem op het dak, wat helpt de CO2-voetafdruk van het bedrijf te verkleinen. First Solar heeft tevens vrijwillig het eerste uitgebreide, voorgefinancierde verzamel- en recyclingprogramma voor zonnemodules opgericht en beschikt over een recyclingfaciliteit in Frankfurt (Oder)." (bron)

FIrst Solar Ohio 

Thinfilm productie heeft minder energie nodig dan silicon raffinage, zuivering en verwerking. Het zal niet meteen zo zijn dat een thinfilm fabriek zichzelf 100% met energie bedruipt in onze huidige financiele context, maar het is zeker denkbaar dat de fabriek panelen levert aan alle delen van de keten tussen de mijn/recycling plant en de consument, zodat in elk deel de kosten naar nul gaan, en de lonen betaald kunnen worden in lokaal met de panelen opgewekte energie. Als dit punt is bereikt is de keten 100% generatief, er komt meer energie uit dan er voor nodig is, en produceert energie capaciteit zonder kosten. Dit is hoe de Roboeconomie gaat werken, de economie waar robots (automatische systemen) aangedreven met hernieuwbare energie alles maken wat we nodig hebben, en zonder kosten de ecologie beschermen en restaureren. Om deze economie te bereiken moeten echter de regels die de carbon/credit economie beschermen worden aangepast. Dit zijn (door de carbon/credit aard vanons financieel systeem) ook regels in de financiele sector. Generatieve investeringen zouden altijd moeten worden goedgekeurd, want die zijn gegarandeerd goed voor economische groei. Doen we dat niet, dan zal dat systeem tot de laaste snik voortduren met de catastrofale gevolgen voor onze ecologie van dien.

Wie staat onze Roboeconomic toekomst in de weg? 

Leave a Reply