Pensioenfondsen en het Klimaat Probleem

De recente problemen met BP in de VS brengen aan het licht dat pensionefondsen soms voor 50% in oliemaatschappijen belegd zijn. Dit is natuurlijk een enorm obstakel bij het oplossen van het klimaat probleem. Als zelfs op regerings niveau wordt gereageerd op het ondermijnen van de waarde van aandelen in BP en Shell, dan is het niet waarschijnlijk dat we binnenkort een afscheid van fossiele brandstoffen zullen zien. Er zitten echter meer kanten aan.

BP Aanstellerij

In bovenstaande video wordt op een bijna banale manier
de negatieve nadruk gelegd op de mogelijke opruim kosten van BP. Het
bedrijf maakte 45 miljard pond winst afgelopen jaar. De olieramp zou
misschien 675 miljoen pond gaan kosten. Dat is 1.5% van de winst.
De koers van BP valt dus niet om reden van de schadeclaims, maar omdat
het toch weer scheelt als je bedrijf failliet gaat en er geen claim
gedaan kan worden. Olie maatschappijen zouden non profit moeten zijn,
omdat winst gemotiveerde bedrijven per definitie voor de verschroeide
aarde gaan. 

Olie is Geld

De strijd om de olie is een strijd om geld, om een ruilmiddel. Da VS heeft geen goudstandaard en olie is het enige ruilmiddel waar ze beslag op hebben weten te leggen (de zogenaamde Petrodollar). Omdat landen als Irak en Iran van deze link afwilde (door olie direct tegen Euro’s te verkopen) brak de oorlog uit in Iraq en wordt Iran zo onder druk gezet. Olie is geld, olie is een zeer belangrijk productie middel, zonder olie geen landbouw, zonder landbouw geen voedsel, zonder voedsel geen mensen (zoals Micheal Ruppert het stelt). Een pensioen in olie aandelen is eigenlijk een enorm stomme investering. Niet vanwege het klimaat maar vanwege de aard van aandelen. Je kunt je geld dan beter in olie futures steken (dus het recht om in de toekomst bezit te nemen van olie), want olie maatschappijen kunnen verlies draaien en dan zijn je aandelen opeens waardeloos (nu dus 40% in waarde gedaald om niks). De kewetsbaarheid van de britse pensioengrerechtigden demonstreerd de domheid van de belegging. Als overduidelijk wordt dat de olie opraakt kunnen de banken het verlies op de pensioengerechtigden afschuiven! Geen pensioen! 

Afhankelijkheid van Geld

De unieke aard van olie zorgt voor nog meer verassingen. Wat als de aandelen naar nul gaan? Hebben olie maatschappijen dan een probleem? Misschien in de financiele hoek, maar wat betekend dat? Olie maatschappijnen kunnen al hun activiteiten betalen met olie. Hun machines draaien op olie. Alle producten die ze kopen zijn gemaakt dmv olie. Ze hebben geen investeerders of geld nodig. Wat als de bank alle spullen (rigs, boorplatformen etc.) terug claimt? Wat hebben die er aan? Ze zouden het meteen aan een stel geologen verhuren die ergens nog olie ruiken. Zolang er winbare olie is hebben olie maatschappijen lak aan de koers van hun aandeel.  

Wat moeten Pensioenfondsen doen?

Er moet een maat komen voor het productieve vermogen van een kWh. Bijvoorbeeld een pizza kost zovel kWh equivalent om op je tafel te krijgen. De boer plant tomaten, andere boer plant graan, weer andere boer uien, oogst, vervoer, oven etc.. Dan weet je hoeveel pizza’s je kWh waard is. Dan kun je uitrekenen hoeveel kWh je in de economie moet stoppen om een gepensioeneerde te laten leven. Het kan zijn dat met de huidge pensioen waarde zoveel (bv.) PV energie capaciteit kan worden gecreerd dat er geen behoeft is aan olie, en de gepensioeneerde nog ‘geld’ overhoudt. Geld staat tussen quotes omdat je een gepensioneerde gewoon zoveel geld kunt uitdelen als hij nodig heeft om de producten die zijn kWh produceren te kopen. Dat ‘geld’ moet je dan bij de producent weer ophalen (vreemd? dat is nu perpetualisme). Een gevorderde versie is dat we voor de gepensioeneerde een perpetualistische situatie creeren, dwz. onuitputtelijke productieve draagkracht op basis van hernieuwbare energie. Dit zou pas echt slim zijn. De fondsen zouden tegelijk de oliemaatschappijen de nek omdraaien, wederom een goede zet met het oog op de toekomst.

PS. Energie is Geld

Energie maatschappijen staan ook te popelen om van energie geld te maken, met je eigen carbon rekening en een smart grid om alles in de gaten te houden. Zo zie je duidelijk dat er twee scenario’s zijn: 1. De energie maatschappijen richten het in, gaan banks pelen en er zal voortdurend energie shaarste moeten zijn (alternatieve bronnen in prive bezit zullen worden onderdrukt als valsemunterij). Een nieuwe oligargie zal zijn gecreeerd, het volk zal moeten werken voor hun vermaak. 2. De burgers krijgen inzicht in de energie kosten van hun bestaan, bouwen alternatieve bronnen voor elkaar en de kosten van leven en onderhoud dalen naar nul.

Tweede Centrale in Borsele?

Ten eerste, de kernbrandstof is bijna op. Ten tweede, Nederland heeft een overvloed aan electriciteit. Ten derde, ook al was er nucleaire brandstof, wie denkt dat wij die zouden krijgen? Ten vierde, hoeveel photovoltaische capaciteit is te realiseren voor die 12 to 18 miljard ? Genoeg PV voor 1.3 mln huishoudens

De Energie Regering van Europa draait ons een rad voor ogen met het Smart Grid. Ze vreest snel overbodig te worden vanwege de verwachtte shift naar duurzaam decentraal. De lobbie strijd met hand en tand om wetten er door te drukken die dat een moeizaam proces maken. Het tegenhouden van de electrische auto bv. is onderdeel van de strategie omdat al snel zou blijken dat deze het smart grid niet rechtvaardigen, en deze energie kunnen opslaan en nuttig maken, thuis of op het werk die anders aan het Smart Grid geleverd zou worden.

Nucleair is een dood spoor, dat is zo duidelijk dat het pijn doet. Met de verkiezing van de VVD is er echter weer kans voor die onzin. Omdat onze Energie regering niet de welvaart of ons welzijn hoog in het vaandel heeft, maar slechts de onverdiende machtsbasis door onverdiende winst.

Amory Lovins: Renewables Mean More Stability

– More renewable power installed than fossil in 2008
-Meer duurzame energie gerealiseerd dan fossiele in 2008

– Renewable sources are becoming commodities in spite of scale
– Duurzame energiebronnen worden massaproducten, ook al zijn ze groot

– Subsidies for renewables often only function to offset subsidies to fossil energy. Reduce those first
– Subsidies voor duurzame energie hebben meestal als functie dat geconcureert kan worden met subsidie voor fossiele energie. Haal die subsidies eerst weg.

– Small modular projects carry fewer financial risks so are more attractive
– Kleine modulaire projecten hebben minder financiele risico’s dan grote projecten, incl. fossiel

– All blocking of progress is by intitutions, non technical
– De problemen die duurzame energie tegenhouden zijn institutioneel van aard, niet technologisch.

– Utilites turning on to ‘Negawatts’, savings and efficiency as they see the use of existing plants drop
– Energie bedrijven in de VS beginnen zich te focussen op Negawatts omdat het ebruik van beschikbare capaciteit afneemt.

– Utilites become interested in distributed to avoid price shocks
– Energie bedrijven zien voordelen in gedistribueerd omdat dit de prijs van electriciteit minder schoksgewijs beinvloed.

– Military is focusing on ‘energy TCO’ striving for battlefield efficiency
– Het leger focust op energie TCO. Efficientie op het slagveld spaart een hoop logistiek. (GC het geheim is dat conventionele oorlog zonder olie niet mogelijk is)

– Military facilities going off the civilian grid to avoid the risks of protracted disruptions
– Het VS leger wil zich onafhankelijk van het grid maken omdat het dit ombetrouwbaar acht.

– A roadmap in the works for 100% renewable US in 2050
De VS maakt ook een roadmap voor carbon neutrality in 2050

– Solar plants win from coal plants hands down because they start yeilding earlier and power is better peak correlated

Economisch gezien is een zonnecentrale een verstandiger keus dan een kolen centrale.

– Solar power plants are so profitable they can ‘Reproduce’
– Zonne PV centrales zijn zo winstgevend dat ze zichzelf kunnen ‘reproduceren’.

Check out ‘Small is profitable’

Het Is Winstgevender Om Niet Te Reageren Op Piek Olie

"The only alternative we may have is to let a 50 million barrel reservoir empty itself in the Gulf of Mexico" (Matthew Simmons volgens Micheal Ruppert 33:00 min)

Collapse, The Movie

Michael Rupert heeft peak oil grondig onderzocht. Vooral de voedselvoorziening zal bij hoge olie prijzen niet op het huidige tempo te handhaven zijn. We zijn al voorbij de olie piek, die in 2005 was bereikt. Hij verwacht massale hongernood en sterfte om dat hij geen vervanging ziet voor olie als bewerking en transportmiddel, kunstmest en onkruidverdelger.

Maarten Van Mourik een econoom heeft gezegd dat het uit zijn analyse blijkt dat het niet winstgevend is om te proberen om te gaan met de olie afname. Het is winstgevender om door te gaan tot het gaatje en producten te maken die winstgevend zijn als het misgaat. Dit is precies wat we zien, de olie maatschappijen spelen mooi weer, en de banken verrijken zich met credit default swaps. 

Ruppert voorspelt olie voor 200 dollar als de US Iran aanvalt. Hij voorspelt dat China, Frankrijk, Japan, Venezuela zich tegen de VS zullen keren. 

Het economische paradigma gebaseert op depletables is op zijn retour (het IEA zegt de afname in de voorraden is groter dan 9%). Het is niet in het belang van de betrokken partijen om dat aan te geven. Duurzaamheid voor de ondersteuning van de eigen bevolking maakt het leven goedkoop, ons bestaan robuust en de wereld vreedzamer.

Robert Hirsch

David Goodstein

Maarten Van Maurik

Matthew Simmons

Een paper over peak oil planning uit 2002

Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen Actie

Morgenochtend om 9.00 uur zullen vertegenwoordigers van het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen in een symolische en publicitaire actie de Verklaring van Utrecht op de voordeur van het historische Academiegebouw "spijkeren", waarin de 10 belangrijkste punten van het partijoverstijgende plan Nederland krijgt nieuwe energie zijn opgenomen.

Landelijke en regionale pers zijn zojuist uitgenodigd met onderstaand persuitnodiging om bij deze actie aanwezig te zijn. Bovendien zullen wij morgenochtend direct na de actie uiteraard zelf ook een persbericht versturen met een mooie foto van onze actie. Onze mediacontacten hebben inmiddels opgeleverd dat Herman Wijffels morgenavond over ons initiatief zal worden geïnterviewd in Knevel & Van de Brink.

Hoewel het natuurlijk erg kort dag is, willen wij jullie toch graag uitnodigen om morgenochtend deze publicitaire actie met jullie
aanwezigheid kracht bij te komen zetten.

Waar:         voor de voordeur van het Academiegebouw (Domplein 29, Utrecht)
Wanneer:  morgenochtend 1 juni van 9.00 tot 9.30 uur

British Petrol, Kan Het Arroganter ?

De VS is afhankelijk van olie, net als de rest van de wereld. Dit weten de olie maatschappijen maar al te goed en ze beschermen hun privilege van ‘eerste eigenaarschap’te vuur en te zwaard. De olieramp in de Golf van Mexico maakt dat echter schrijnend duidelijk. De vissers die meehelpen met het opruimen worden ziek van de dampen. Hier een paar quotes uit de amerikaanse media..

Maritiem Toxicoloog Rikki Ott over de Exxon Valdez olie ramp:

 "Het is Deja Vu, wat we ook zagen bij Exxon Valdez, gelijktijdg ziekworden van de dieren en de mensen. De zeehonden zagen er uit alsof ze dronken waren of stervende…Autopsie toonde dat ze hersenschade (lesies) vertoonden…Waar stellen we deze vissers aan bloot?"

Britisch Petrol heeft geen beschermende middelen onder de opruimende vissers uitgedeeld maar verltede hen dat "Als ze olie tegenkwamen ze er geen last van zouden moeten hebben."

Dispersants

Om de schade die de olie toebrengt te minimaliseren wordt een zeep achtig middel gebruikt, een middel dat zich aan de olie hecht en deze meer hydrofiel maakt. Dat middel is tot nu toe Corexit. Hierdoor breekt de olie in vlokken die zich dieper in het water verspreiden. Nalco beweert dat deze vlokken op den duur door micro organismen worden afgebroken. 

De EPA is positief over het effect van de dispersants maar heeft een deadline ingesteld en geeist da zo minmogelijk wordt gebruikt. Britisch Petrol heeft een EPA deadline voor het gebruik ervan genegeerd. De EPA heeft ook kritiek op BP geuit en aangekondigd zelf te zullen zoeken naar alternatieven. 

‘The Well Could Fail’

Admiraal Landry vertegenwoordigt defensie. Het worst case sceanrio dat ze noemt is werkelijk schrikbarend, namelijk dat de bron ‘faalt’. Dat is vergelijkbaar met een lekkende dam die breekt. In dat geval zou een zeer grote hoeveelheid olie vrijkomen waarvan de gevolgen niet te overzien zouden zijn. Daarom heeft ze toestemming gegeven voor de zogenaamde ‘Top Kill’ procedure waarbij de bron wordt verstopt door injectie met modder.

Transcriptie van de conference call met Landry en de EPA mbt dit onderwerp hier.

Energie Chantage, Nu Ook in de VS ?

Niet alleen Rusland en Oekraine en Duitsland kunnen al dan niet terecht ruzien over de prijs van het gas, ook in de VS is dat nu, onder druk van de financiele problemen en de immigratie issues, aan de orde. Los Angeles besloot recent een aantal projecten in Arizona op te schorten. In een brief aan de stad Los Angeles schreef Gary Pierce ( van de Arizona Corporation Commission )het volgende:

"Als u werkelijk een economische boycot nastreeft, dan zal ik gaarne het plan steunen dat energie bedrijven uit Arizona de  energie leverantie contracten met Los Angeles heronderhandelen zodat Los Angeles geen in Arizona geproduceerde energie meer ontvangt. Ik heb het volste vertrouwen dat de energie bedrijven van Arizona deze electronen met plezier zelf houden. 

Als u daarnetegen denkt dat de City Council de kracht ontbeert om het licht uit de doen in Los Angeles door energie uit Arizona te boycotten, dan stel ik voor dat u de wijshied van uw geplande beleid tav de economie van Arizona herziet."

"If an economic boycott is truly what you desire, I will be happy
to encourage Arizona utilities to renegotiate your power agreements so Los
Angeles no longer receives any power from Arizona-based generation.


I am confident that Arizona’s utilities would be happy to take those
electrons off your hands.


If, however, you find that the City Council lacks the strength of its
convictions to turn off the lights in Los Angeles and boycott Arizona power,
please reconsider the wisdom of attempting to harm Arizona’s economy."

Wijsheid

De wijsheid die hier ontbreekt is dat de energie het geld genereerd, en niet andersom. Meer energie (of het nu fossiel is of hernieuwbaar) stimuleert de economie doordat het industrieele productie, logistiek etc. mogelijk maakt. Wil Arizona verdienen aan het verbranden van hun kolen ( en intussen ook zonnethermische projecten ), dan moet ze leveren aan staten met veel industrie, omdat daar een groot deel van het geld van uiteindelijke consumptie naar toe stroomt. Energie voor concumptie is net zo onrendabel als een lening voor consumptie. Deze moet men daarom niet duurder maken, maar duurzaam (dus gratis).

Hernieuwbare Economie

Dieper ligt mijns inziens de grote transitie van een oud op energie schaarste gebaseerd economisch systeem naar een nieuw system waar energie gedistribueerd en in overvloed uit hernieubare bronnen word opgewekt. In het nieuwe systeem is geen noodzaak van de geldstromen zoals we die nu zien. Er is geen machtsbasis voor de energie brache of het bankwezen en geld dient alleen voor de herdistributie van goederen via salarissen. Denkend in dit systeem kan LA zich realiseren dat het zelf zijn energie op kan wekken en dat het daarmee geen kosten meer heeft noch problemen met Arizona. Zo gezien is dit soort chantage acties slechts een motivator om over te schakelen naar de eeuwige duurzame welvaart.

De Onzichtbare Olievlek

De wereld words zich langzaam aan bewust van de immense omvang van de BP olieramp in de Golf van Mexico. Hieronder een plaatje uit de NYT. Het laat zien hoever de olievlek zich op dit moment uitstrekt en telt daarbij waarschijnlijk niet de olie bellen mee die diep nog onderwater zijn gebleven. De zogenaamde ‘verspreiders’ (emulgatoren) die in de bron zijn gepompt hebben ervoor gezorgd dat de olie zich ook diep onder het oppervlak heeft geconcentreerd. Laten we deze gelegenheid gebruiken om de olie zichtbaar te maken die we normaal gesproken niet zien, de olie die we verbranden.

We breiden het plaatje een beetje uit. We zien misschien olie op het water drijven, maar we pompen elke dag olie in onze atmosfeer. Hoe vergelijkt zich dat met deze ramp? De wereld consupti van olie is momenteel 84,158.559 vaten per dag, dit staat gelijk aan 3.592.428.000 amerikaanse gallons ofwel 54 keer zoveel als nu in de Golf is terechtgekomen. Laten we eerst de olievlek vereenvoudigd weergeven, als een rood vierkantje.

Deze vlek bedraagt  1.8% van onze dagelijkse consumptie. Waar zouden we zijn als alle olie voor één dag niet in de atmosfeer maar in de Golf werd gedumpt? Je krijgt het plaatje hieronder. Bijna de hele Golf van Mexico zou zijn bedekt, en dat is voor één dag. Wat als we dit een jaar volhielden?

De Golf van Mexico is 1,6 millioen viekante kilometer groot. Veronderstel dat we het in bovenstaand plaatje een beetje hebben overdreven, dus we zeggen dat 1 millioen viekante kilometer (60% van de golf) bedekt zou kunnen worden met onze dagelijkse olie consumptie. Alle oceanen tezamen hebben een oppervlak van 361 millioen vierkante kilometer. Dit betekent dat een jaar van olie consumptie meer dan het gehele oppervlak van alle oceanen ter wereld zou kunnen bedekken.

Dit is de onzichtbare olievlek. Omdat we de olie verbranden en de CO2 niet zien. Maar als we gedwongen zouden zijn om in ruil voor de voordelen van olie het spul in ons millieu te dulden, met zijn kankerverwekkende werking en verstikkende lucht, dan zou er heel wat intensiever naar alternatieven worden gezocht.

Oliedik Kijken

Piek olie is gearriveerd, maar de meningen lopen toch redelijk uiteen. Greencheck zou het verstandig vinden om olie te ransoeneren omdat deze nodig zal blijken om een transitie naar duurzame bronnen mogelijk te maken. De VS en andere landen lijken echter gevangen in een push om het uiterste uit de kan te halen. Hieronder een aantla grafieken van verschillende bronnen. Omdat Greencheck geen expert is op dit gebied raden wij mensen aan eens te informeren bij niet olie gelieerde informatie bronnen.  Een principe is wel handig om te doorgronden, dat is die van exponentiele groei en de bron van groei.

Exponentiele groei

Exponentiele groei wordt onderschat. Hierover is een lezing samengesteld (hier te zien). De lezing zet uiteen dat met een bescheiden groei percentage je toch snel tegen verdubbelingen aanloopt, wat voor fossiele brandstof betekend dat we elke 10 jaar exact even veel olie moeten vinden als we sinds 1900 reeds gebruikt hebben.

In de periode tot de 70’s werd elke 10 jaar net zoveel olie gebruikt als in alle jaren ervoor.

De bron van groei

De vraag zou kunnen zijn waarom onze economie groeide en de welvaart toenam. De reden is olie. De olie lobby probeert dat nu te gebruiken om mensen een schuldgevoel aan te smeren in de trant van ‘Zonder olie was u er niet eens geweest’,’Alles wat ons omringt komt voort uit olie’. Dat is wel waar, maar omdat we dmv olie tot onze huidge welvaart gekomen zijn betekent nog niet dat we deze uit dankbaarheid met de olie moeten opggeven (door geen alternatieven te overwegen). het is overigens zeer arrogant van de huidige beheerders van olie winning om te doen alsof zij ook maar enige rol hebben gehad in het beschikbaar zijn van olie, en daarom mogen preken dat we dankbaar moeten zijn.

Het grafiek hierboven toont dus een wisselwerking tussen olie en de populatie. Olie voorzag in de kustmest en de mechanische behoeften van intensieve landbouw en allerlei andere productie en logistieke capaciteit. Het Keynsian economische model maakte de groei vanzelfsprekend en de centrale banken roomde hem af zodat mensen niet doorhadden dat hun leven zo goedkoop was. Dat alles staat momenteel zeer zichtbaar op de tocht. Keynesinaans economisch denken werkt niet. Met duurzame energie zou deze curve overigens niet doorgaan, maar afvlakken doordat meer welvarende mensen minder kinderen zouden krijgen. 

Strategische belangen

Stelt us zich voor dat de VS alle olie op de wereld zou kunnegebruiken. Dan zou in dat land de economen met de oude filosofie door kunnen gaan. Er zou geen behoeft zijn aan alternatieven afgezien van millieu overwegingen. Men zou hier wel op moeten inzetten, bv. door oorlog te voeren, en die oorlog zou niet te belastend moeten zijn. Dit zou de strategie van de VS in Irak kunnen zijn geweest (en dan druk ik het voorzichtig uit). Olie belangen speelde duidelijk een rol voor Engeland, omdat de noordzee olie bijna op is. Blair verdiende sinds de oorlog 20 Millioen pond aan olie deals en ervoor ook al 1.6 milioen. Hele landen kunnen aan olie verslaafd blijven als de regering maar zorgt dat er geen afkick motieven zijn.  

Handel en Olie

Olie is momenteel practisch de enige motor van productie. Dat maakt het moeilijk er een prijs aan te verbinden. Je kunt een denkbeeldige ‘olie baron’ wel betalen voor de olie, maar wat kan die doen met het geld? Alles waar hij het aan uitgeeft kost olie, inclusief de winning, en de olie komt uit de grond. Banken en landen kunnen wel iets van een olie baron afpikken door een olie veld duur te verkopen, maar uitendelijk deelt iedereen in wat de aardkorst ten prijs geeft. Olie kan misschien het best als verhuurde productie capaciteit worden gezien. Er moet steeds een perentage van de productie opbrengst naar de ‘oliebaron’ die daarmee macht krijgt. Vergelijk dat met duurzame energie die deze balasting en machtsconcentratie niet nodig of mogelijk maakt. Ik zeg dit omdat vraag en aanbod door de voor productie essentiele aard van olie en de relatieve betekenisloosheid van geld wel eens heel onlogisch zou kunnen interacteren.

Winning en gebruik

De grafieken van winning en gebruik van olie lopen uiteen. Ook die van consumptie. Consumptie is zoals gezegd in wisselwerking met de beschikbaarheid.

Winning

Een analist in de voorgaande post zei dat 72% van de olie bronnen een afnemende productie vertonen. Hieronder drie grafieken waarin de afnemende olie productie is meegenomen. Wat opvalt in de eerste grafiek (uit een analyse van de britse olievelden uit 2001) is hoe snel een afnemend olieveld productie veliest, na 10 jaar is nog maar 17% van de productie over.


Bron

In andere grafieken worden nog te ontdekken olievelden meegenomen. Een zeer dubieuze maneuvre.

In onderstaand scenario zijn alle bekende bronnen meegenomen. Een complete analyse zou de financiele krachten meenemen die momenteel een voorbereidende rol lijken te spelen voor een open machtstrijd en/of wereld oorlog.

Simple conclusion, the music is going to stop sooner than we think.

Gebruik

De vraag curve loopt sterk uiteen, hieronder

8% growth per jaar?

1.23% per jaar ?

1% per jaar?

12. 5% per jaar voor ontwikkelingslanden?

Divergentie

Het mag duidelijk zijn dat er een divergentie zal plaatsvinden tussen productie en gewenst gebruik. Dit zal (waarschijnlijk) leiden tot een herschikking van de olie stromen leiden naar landen die dit kunnen afdwingen. In andere landen zal er een blokkade zijn van essentiele processen waar mensen aan gewend zijn. Internationaal zullen prijzen sterk stijgen. Ook zal het moeite kosten de overgang te bewerkstelligen in een omgeving met hoge energie prijzen.

Duurzame welvaart

Zonder precies de tijdspanne te weten zou het voor een normaal denkend mens logisch zijn zich zeer ongemakkelijk te voelen bij het vooruitzicht te moeten vechten om een oprakende vooraad olie. De winnaar heeft zich in feite het hardst in een hoek gedreven, en zal het minst op de laatste druppel zijn voorbereid. Het is veel verstandiger om de transitie snel en compleet in te zetten. De welvaart waaring productie een functie is van duurzame energie is een onuitputtelijk productieve welvaart. Deze duurzame welvaart zal nooit meer ophouden. De olie (en in nederland gas) is er nu nog wel om de transitie te maken, en het interesseert eigenlijk niet of energie bedrijven zeggen dat het nog tot 2050 mag duren. Als burger is het logisch om continuiteit te eisen, een eis waarvoor de gelegenheid echter snel aan het vervliegen is…

Olie Crisis in Twee tot Drie Jaar

"We verwachten een olie crisis in twee of drie jaar tijd"

"De productie neemt snel af in 72% van de olie velden op de wereld"

"De transitie zal pijnlijk zijn, men zal minder vliegen. Electriciteit zal zeer belangrijk zijn."

"We verwachten een olie prijs van 300 dollar, maar gedurende de olie crisis in de 70s steeg de prijs van olie met een factor 40"

"We zijn te laat voor mitigatie, mitigatie had 10 jaar geleden moeten beginnen"

Het Hirsch Report "The Inevitable Peaking of
World Oil Production"