Australie is het Klimaat Nep Debat Zat

Australie heeft het gehad met het klimaat nep debat. Er is geen enkele twijfel dat er een klimaat probleem is, de effecten zijn merkbaar. Aan het eind van deze eeuw verwachten wetenschappers dat de zeespiegel rond Australie een meter is gestegen. Dit is de conclusie van de Australische klimaat commissie, en de premier Jullie Gillard en de regering accepteren deze. Ze zegt:

“Er is geen tijd voor onjuiste claims. De wetenschap is er uit, klimaat verandering is reel. De wetenschap maakt het glashelder, vervuiling door verbranding van fossiele brandstoffen heeft een effect op ons klimaat.”(bron)

Australie is overigens een grote exportreur en gebruiker van fossiele brandstoffen. De liberaal Dennis Jensen die voor kern centrales is (centrales die indirect zeer veel emissies veroorzaken).

“I love a pristine environment as much as the next Australian, but where is the evidence that using a few less light bulbs and riding a bike to work will do anything to improve our surroundings other than in the most token way? “(bron)  

Mensen die voor de industrie zijn zoals Shimkus en Jensen proberen een leuke wereld voor zichzelf te creeren zonder ver in de toekomst te kijken. De industrie kon al in 1957 precies uitleggen wat de relatie tussen fossiele emissies en het klmaat was, getuige deze opname. Sindsdien is er een campagne van valse discussies en misinformatie afgedraaid die zijn grootste triompf kenden met het presidentschap van Ronald Reagan, de badmeester die het klimaat probleem onder de mat schoof. Nog steeds durft Jensen te liegen, net als Bjorn Lomborg dat we niet effectief zijn met kleine maatregelen, maar dat we een slimme oplossing zullen vinden. Wachten op innovatie is uitstel. Wat deze heren eigenlijk zeggen is “Laat ons onze gang gaan, we vinden dit leuk.”, iets dat niet spoort met een rol in de publieke discussie.

Het rapport van de klimaat commissie stelt het heel duidelijk “Klimaat wetenschap wordt in de media aangevallen door mensen zonder enige wetenschappelijke status”

 

Kosten Zonnepanelen Uit China CIF Rotterdam

Een kleine ronde langs leveranciers uit China levert het volgende beeld op (verzameld op 20 mei 2011). Een Nederlandse leverancier bied afh. van de aantallen 1.18 Euro/Wp. Prijzen per Wp Watt piek in USD en EUR en minimale aantallen. Prijs ligt tussen 0.93 Euro/Wp en 1.07 Euro/Wp ex douane en btw. CIT Rotterdam betekend ophalen in de haven.

180 Watt, USD 1.36, 0.95 Euro, 10 stuks
180 Watt, 0.96 Euro,10 stuks
180-240 Watt, 1.07 Euro, volle 20 voets container
180 Watt, USD 1.52, 1.07 Euro,
180-220 Watt, 1,13 Euro, 200 stuks
180 Watt, USD 1.33, 0.93 Euro, 20 stuks
180 Watt, USD 1.49, 1.05 Euro, 20 voets container

(dit zijn prijsindicaties die maar tijdelijk valide blijven, een update volgt)

Voor buurtenergie initiatieven ontwikkelt Greencheck specifieke funtionaliteit. Hieronder een screenshot van een ‘dakenbeurs’ of formulier voor gezamelijke inkoop van panelen.

 

Foodwatch doet goed werk ;-)

Met de toenemende invloed van amerkaans corporaties op onze voedsel voorziening is het geen luxe om allert te zijn op leugens over de inhoud en voedingswaarde van producten in de supermarkt. In de VS wordt serieus gelobbied om zelfs de controles op medicijnen af te schaffen en kunnen mensen die protesteren tegen gnetisch gemanipuleerde gewassen (waar in veel gevallen schadelijke insecticides of herbicides door het oorspronkelijk niet giftige gewas gemaakt wordt) als terrorist worden gevangen genomen. Marketing is de boosdoener, want in plaats van aantrekkelijk aanprijzen ziet deze bedrijftak zich ook geroepen om mensen onwetend te houden en te misleiden. Foodwatch onderneemt actie.

“Hmm..water met aloe vera” (een laxeer middel) 

De ui (docent marketing) aan het eind zegt : “Hoe erg vind u het om misleid te worden?”

“What we eat is no longer something we decide on ourselves. The food industry, lobbyists and politicians have control over what will end up on our plates and what we are allowed to know about our food.” (bron)

Haven Visie 2030 : Een Kreet Om Duurzaamheid

In het NRC van donderdag 19 mei jl. staat een stuk over ‘Haven Visie 2030’. Het is een goed stuk want het laat eens duidelijk zien wat de trends zijn in Europa.  De inleiding praat over 25 tot 30 miljard Euro investeringen en de grafiek laat een linaire toename zien van het aantal door te voeren containers (een verdrievoudiging tussen nu en 2030). De basis voor zulke groei ontbreekt.

Het is niet de eerste keer dat ik dit soort prognoses zie, de laatste keer was tijdens mij  werk voor het grootste internationaal logistiek bedrijf van Europa, in 2006, met groei modellen van 16% container volume op jaarbasis voor de komende 20 jaar. Dat volume nam in 2008 plots met 97% af, en ik wist dat zoiets onvermijdelijk was in 2006.

Sterfhuis Strategie

De plannen zijn er op gebaseerd dat de mondiale econmie het toelaat. De mondiale economie lijdt aan een olie tekort en de prognoses zijn dat groei op basis van fossiel alleen kan door herallocatie via het financieel systeem, dat betekent sowiezo weg van Europa, Smits snapt dat prima zoals blijkt.

Waar het Smits primair om gaat is de fees in het banksysteem en het consumeren van fossiele brandstoffen. Zo kan het dat het havenbedrijf een een Euro wel kan omzetten in een lening van 20 Euro, maar Rotterdam zelf niet.

Het Havenbedrijf is dan ook erg stuurs op zijn onafhankelijke positie, samen met zijn aandeelhouders. We zien dat nu bij Tepco, de eigenaar van de kerncentrale in Kukushima wat aandeelhouders waard zijn. Ze blijven zolang er winst wordt gemaakt, en zo gauw dat ophoud zijn ze weg en nu schuift Tepco $13,5 miljard dollar schade op het dak van Japan, want de aansprakelijkheid heeft een limiet van $1.2 miljard. Als iemand aan aandeelhouders refereert dan heeft hij het over passsagiers, “Hey, er gaat een treintje met een feestje, lachen!”, investeren kan niet in een olie economie, verbrand is verbrand en geconsumeerd is geconsumeerd.

Top Positie Vasthouden

Het contrast tussen realiteit en fantasie in het artikel is schril.

“De productie van ruwstaal in Europa zal afnemen, net als de activiteten in de raffinage en basischemie. Er is ook een drastische teruggang in het aantal raffinaderijen en petrochemische complexen in het achterland.  En de stroom van basisgrondstoffen droogt op”

Hallo. Dat is waarom de haven er is, voor de import en export van ruw en geraffineerd. Hans Smits ziet licht, en daarmee de reden voor de investeringen: Consumenten.

“Zonder Haven voor de consumenten geen Iphone, auto, Tilapia, electriciteit of benzine”

Waar hebben we dat eerder gehoord? In de Verenigde Staten. Gaat het ook goed mee inderdaad. Smits werkt voor het carbon based bankwezen en dat heeft een simpel economisch model waarbij de regio volledig van de aanvoer van producten en energie afhankelijk wordt, en dus ook zo kan worden afgesneden. En waarmee gaat Europa dat dan betalen? Wat betekend het voor de werkgelegenheid. Dat is niet interessant, wat interessant is is dat nu, vandaag, er olie en gas wordt verstookt en mensen aan het werk zijn met deze fantastische strategie.

Rotterdam Energy Port

Het is jammer dat Nederland niet zo zonnig is, maar het achterland is dat toch voldoende. Nederland heeft de Noordzee, een enorme energie bron. Nerderland kan in Rotterdam Methaan en Methanol maken en verschepen over de hele wereld, het kan de Noordzee benutten voor zeewier kweek voor meststoffen, brandstoffen, voedingsstoffen. Alles 100% carbon free.

Waarom geen innovaite op het gebied van zeilvrachtschepen or offshore zeewierkweek? 

De sleutel voor een herstart in Europa ligt in het afschrijven van het ‘carboncredit’ economisch model. We moeten stoppen met werken voor de olieboer. De internationale competitie hebben we al verloren met financiele handlangers als Hans Smits aan het roer van onze haven.

Herstart geen probleem, been there, done that.

Nederland heeft een historie van tegendraadse veroveringen, zo hadden we lang het cocaine monopolie (we verbouwden niet alleen tabak in Indonesie). Waarom niet de duurzame economie veroveren, waarom niet techniek exporteren die niemand wil maken (waar geen carboncredit voor is).

Werkgelegenheid levert Smits sterfhuisconstructie in ieder geval niet op, behalve dan tijdelijk. Daarbij is het ook zo dat onze logistieke economie wel voor cashflow, maar niet voor alle welvaart verantwoordelijk is. Er gebeurt een hoop waar nederlanders niks aan hebben, wat geen werkgelegeheid schept. Dat zijn we toch liever kwijt dan rijk. Het haven volume hoeft niet te groeien als onze welvaart dat maar doet.

De Gemeente Rotterdam ziet het met scepsis aan, het wil een meer ambtelijk havenbedrijf, een zeer verstandige gedachte. Natuurlijk wordt hierover moord en brand geschreeuwd door Smits, die er zijn boterham aan verdient. Uiteindelijk is de haven echter van Rotterdam, niet andersom. Smits ziet dat anders en stelt zelfs voor tol te heffen op mensen die het wagen van de A15 gebruik te maken “overbodig weggebruik”, een term die een trend zal worden. Next is diplomatieke onschendbaarheid en een exclusive trading zone of misschien Chinese territoriale status.

Wat we moeten voorkomen is dat er door de door de teruglopende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en armoede ontstaat in Europa die maakt dat onze besturen steeds makkelijker zijn te beinvloeden met geld=olie. Met de strategie van Smits eindigt Rotterdam nog als  Karachi.

Nucelaire Energie is Bepaald Niet Groen

Er kleven erg veel nadelen aan nucleaire energie, maar voorstanders voor uitbreiding van de huidige 2% die kernelectriciteit van de totale werled productie uitmaakt beweren vaak dat het groen is, dus een noodzaak voor verstandig klimaat beleid. Nou, dat is dus onzin.

(bron)

De recente pulicatie van het IPCC zette kern energie op gelijke plaats met PV, maar bovenstaande table laat zien dat de koolstof kosten van het splijten van Uranium voor warmte opwekking ook een hoop fossiele brandstof kost. Dat is dan misschien de grootste reden waarom er zo op kernenergie wordt aangedrongen, de olie boeren zien er brood in, en die betalen de nucleaire lobby.

Externaliteiten

Waar het steeds mis gaat bij berekingen van kosten is bij het bepalen van de externaliteiten. Dat gaat uberhaupt met de wereld economie mis, bijna geen enkel bedrijfsmodel houd rekening met ‘het water is op’ of ‘er zijn geen bomen meer’. Tepco, de eigenaar van de Fukushima reactor waar de meltdown steeds serieuzer wordt, is bijna failliet, met $15 miljard verlies en gekelderde aandelen draait Japan op voor de kosten (zie hieronder, kennelijk voor $13,5 miljard).

De nucleaire industrie

Natuurlijk zijn de aardbeving en volgende calamiteiten wel in risico modellen bekeken, maar de kern energie industrie kwam er al gauw achter dat ongelukken onbetaalbare schade konden aanrichten, zodat verzekeren of sparen het hele idee van kerncentrales onmogelijk zou maken. Daarom is indertijd een wet van kracht geworden (in de VS in ieder geval) die de schade aansprakelijkheid van Kern energie bedrijven beperkte. Op die manier hoefden ze maar een klein beetje geld opzij te leggen.

“The nuclear energy industry only exists thanks to what insurance experts call the “mother of all subsidies”, and the public is largely unaware that every nuclear power plant in the world has a strict cap on how much the industry might have to pay out in case of an accident. In Canada, this liability cap is an astonishingly low 75 million dollars. In India, it is 110 million dollars and in Britain 220 million dollars. If there is an accident, governments – i.e. the public – are on the hook for all costs exceeding those caps.” (bron)

Duitsland en Japan hebben kern energie afgezworen, iets dat de wereld al geheel zou moeten doen.

Kap Regenwouden Versnelt

De BBC meldt dat sataliet beelden laten zien dat de kap van de regenwouden in Brazilie sneller gaat dan gedacht. Laten we niet vergeten dat we al de economische activiteit die aan deze kap ten grondslag ligt te danken hebben aan een internationaal bank systeem dat we met grote sociale opoffering en met teruglopende benefits voor iedereen op gang houden. We zouden de banken ook failliet kunnen laten gaan en de handel in allerlei derivaten opschorten (inclusief die in de carbon handel) om zo het gebruik van brandstoffen en de kaalslag aan banden te leggen. 

 

Religieuze Indoctrinatie Kant Zich Then Gods Schepping, Ten Voordele van God

De meak shall be used

Mijn oog viel op een headline fa Robert Cabin “Thank God Environmentalism is Dead”. Het is een ambigue zin, hij beschrijft in zijn artikel (op Hufpo) dat er een zeer goed georganiseerde campagne bezig is om de rechts religieuze bevolking van midden amerika op te zetten tegen alles dat wij milieu activisme zouden noemen. ‘Resisting the green dragon’ heet het, een kadering die goed aansluit bij het infantiele religeuze brein. In een wereld met onze moderne media is een zwakke plek voor mythisch denken snel uitgebuit.

Plakken en knippen met bijbel quotes..

Leiders in leugen en bedrog

Een voorbeeld dat hier eerder werd aangehaald is dat van Congres lid Shimkus. Die haalde in het congres teksten uit Genesis aan om te onderbouwen dat we van het klimaat probleem niets te vrezen hebben. Daarbij pretendeerde hij een rechtse christen te zijn, maar vervolgens verzon hij er toch enige verzen bij (video).

Het typische van deze man is dat hij iedereen verraad omdat hij alleen loyaal is aan zichzelf en zijn eigen ambitie. Dat is het prototype profiel van de industrieele handlanger. Hij kraamt onzin uit, hij verzint bijbel teksten, hij zoekt mensen die hij met zijn woorden kan sturen zodat hij de kolen, olie en gas kan helpen slijten, want daarvan betaald hij zijn levenstijl. Zijn type persoon is ijdel en narcistisch en vindt zichzelf bijzonder sluw. Dat geeft hem zoveel voldoening dat hij om al het andere niet geeft.

Wetenschappelijk leiderschap

Recent werd opgemerkt dat 8 van de 9 chinese top officials wetenschappers zijn. China heeft een andere cultuur en kan niet zomaar als voorbeeld worden genomen, maar op gebied van het klimaat hebben ze zeker niet zo corrumpabel gehandeld als de VS tot nu toe. Wetenschappers hebben een ding goed geleerd in hun leven, namelijk dat er een realiteit is die moeilijk te kennen valt, maar niettemin bestaat en voor iedereen dezelfde is.

In china kunnen vervuilers overigens via de strafwet worden vervolgd (als criminelen) gevangenis straffen tot levenslang of zelfs de doodstraf krijgen (al naar gelang de gevolgen). De wetten worden niet altijd streng toegpast, maar ze zijn er in ieder geval en worden ontwikkeld. Ook op gebied van voedselveiligheid en fianciele zaken past China de doodstraf toe.

Environmental Apocalypse

Bill Moyers (en amerkaanse journalist) richtte er al de aandacht op in 2006 tijdens een speech, naast andere signalen van toenemende waanzin onder de christelijke bevolking (oa geloof in de rapture). Miljoenen amerikanen geloven serieus in zaken als de < a href='http://youtu.be/sBDdZyESV08'>Rapture en tribulations. Wat wij zien als slecht geproduceerde nonsense is de realiteit van % van America.

 “The Road to Environmental Apocalypse.” Read it and you will see how millions of Christian fundamentalists may believe that environmental destruction is not only to be disregarded but actually welcomed-even hastened-as a sign of the coming apocalypse.

Meltdowns in Fukushima, DU in Lybie

Het is onvoorstelbaar maar waar dat terwijl de ramp in Fukushima voortwoekert, terwijl radioactive isotopen zich over Europa en de rest van de wereld verspreiden er toch mensen zijn die zeggen da kernenergie wel veilig kan zijn. Who cares, het IS niet veilig ? Alle Nederlanders zullen de komende tijd aan meer radioactiviteit blootstaan en het is niet eens duidelijk of de niveaus gaan afnemen.

Fukushima schermt met ‘shutdown’ targets, maar dat is misleidende terminologie. De nu gesmolten klomp radioactief materiaal zal spontaan of door kern reacties blijven opwarmen, daar doe je niks aan. Alleen als je het in kleine stukjes zou kunnen zagen en over een gebied verspreiden zou je zeker kunnen zijn dat de reactie in intensiteit afneemt.

In Nederland laten we ons opschepen met nieuwe centrales gebouwd door het bedrijf waar Duitsland geen vertrouwen in heeft. Dat land heeft nuceaire energie net als Japan afgezworen. Het is geen groen technologie, en mensen kunnen het niet. Maar wederom worden aandeelhouders naar voreg geschoven, dwz mensen die geld willen zien. Het is als in een film waar de held de meest criminele dingen doet om zich van loansharks te ontdoen. Moreel besef opgeschort, de bevolking genegeerd.

“Delta said in a statement that the deal, which would have to be approved by its shareholders in June and then finalised with RWE this year, ended a long impasse over Essent’s stake by securing public sector majority control of the plant.

“For us it is essential that the public interest in both the first, and second nuclear power plant to be built, is secured,” Delta Chief Executive Peter Boerma said in the statement.”(bron)

Een leuk bijproduct van de nucleaire industrie is ‘Depleted Uranium’. Het is een zeer zwaar metaal dat giftig en radioactief is. Omdat het zo zwaar is kan het veel kinetische energie bevatten en wordt het gebruikt in pantser penetrerende granaten (speciale graneten die een straal gesmolten uranium met supersonische snelheid door de dikke pantserlaag heenspuiten). Het slagveld is dus eigenlijk een nucleaire afval dump. De kinderen in het gebied en in veel gevallen ook de solaten ondervinden de schadelijke gevolgen.

Greencheck Buurtenergie Websites

Greencheck werkt aan een cms voor buurtenergie, op basis van de buurtenergie projecten lijst. Op deze manier kunnen mensen die samen een project willen opstarten snel aan de slag. Ze hoeven alleen een domein naam te kiezen en door te linken naar de greencheck site. De functies die nu al zijn geimplementeerd met de buurtenergie lijst zijn de volgende:

  • Hoofdpagina met nieuws items
  • Contact pagina
  • Agenda
  • Ledenlijst en registratie
  • Dakenbeurs en gezamelijke inkoop
  • Persoonlijke enquetes
  • Project eigenschappen (zodat mensen het kunnen vinden)

Al deze functies en meer zullen binnenkort worden aangeboden voor een laag maandelijks bedrag. Heeft u interesse dan kunt u een email sturen naar info@greencheck.nl, dan houden we u op de hoogte.

Leg De Link Met Duurzaamheid

De economische crisis is een energie crisis. Zouden we er in europa een probleem van maken dat landen schulden hebben als we zeeen van olie en gas zo konden weggeven voor productie en andere zaken? Niemand lijkt door de facade die ‘geld’ heet heen te kunnen kijken. ‘Griekenland heeft schulden’,’het krijgt geld’, wij ‘betalen’, is allemaal vorstrekte nonsense. Wij betalen in wezen nergens voor, want alles wat we gebruiken of kopen is gemaakt met behulp van iets dat niemand maakt, iets dat in de grond gevonden wordt, namelijk kolen, olie en gas. Dat gebeurt ook niet voor geld, dat gebeurt met behulp can dezelfde kolen, olie en gas.  

“Debt, unemployment and poverty is causing mass unrest and thousands to seek a cheaper lifestyle outside the capital” (bron)

Intussen valt de economie in zonnig Griekenland uit elkaar. Het land heeft mogen genieten van olie die niet van de banken was, en wordt nu gevraagd om in een soort schuld slavernij en aperte armoede te vervallen. Dit omdat banken het voor het zeggen hebben. Dat er genoeg zon in Griekenland is om het land zeer welvarend te maken is irrelevant, want banken zullen het niet helpen aan de olie die nodig is om dit tot een realiteit te maken. De gans levert meer op door hem snel kaal te plukken dan door hem goed te verzorgen.

Ach nee, er is helamaal geen olie of gas tekort, je bazelt! FT vandaag:

“Beijing has suspended exports of diesel fuel indefinitely to help meet domestic energy demand ahead of the peak summer season, prompting concerns about knock-on effects across Asia.” (bron)

Moscow has raised a petrol export duty by a hefty 44 per cent this month, in what amounts to the imposition of a prohibitive tax on overseas sales” (bron)

Energie betekent productiecapaciteit, banen en welvaart, maar de oude fossiele energie branche geeft geen ruimte of steun aan de nieuwe hernieuwbare branche. Hoe lang gaan we dit egoisme nog leidzaam tolereren? Tot Europa volledig in puin ligt?