Het Klimaatprobleem

Gisteren vroeg de secretaris generaal van de VN de internationale wetenschappelijke gemeenschap om de beweringen van het IPCC rapport te onderzoeken. De reden hiervoor was dat er kleine onjuistheden waren gevonden in het rapport, veroorzaakt door zwaktes in de dataset en onvolkomenheden van het huidige klimaat model. Het is een overwinning voor de sceptici, die op elke mogelijke manier hebben gepoogt de validiteit van het IPCC en het idee van klimaar verandering te ondermijnen. In ons land wist Cramer er meteen bovenop te springen, met grote verontwaardiging over de kleine fouten. Het is om kotsmisselijk van te worden.

Reagan

De VS wist al in 1979 dat er een ernstig klimaatprobleem was, en Reagan heeft toen gezorgd dat we de desastreuze plundering van onze planeet konden beginnnen, geholpen door goedkope olie en een frauduleus banksysteem. De wapenwetloop was misschien ten einde, de echte massamoord begon pas. Net als toen wordt nu een genadeloze campagne gevoerd om het hele probleem in discrediet te brengen. De grote geldschieters zien er geen brood in (behalve dan het handige smartgrid, waarmee de energie bedrijven hun positie kunnen consolideren).

Titanen strijd

Het is tragisch dat wetenschappers die hun uiterste best doen om de werkelijkheid van nu en in de toekomst accuraat te voorspellen ten prooi vallen aan een vals wantrouwen zoals door leugenaars als bv. Monckton is opgestookt.Het is een beangstigende trend die vraagt om een reactie. De conclusie van de trend zou een algehele afkeer van wetenschappers en methodische waarheidsvinding kunnen zijn. Een situatie waarin de burger het vertrouwen in alle meningen verliest en slechts nog interesse heeft in de eigen navel. Met de toezegging van Ban Ki Moon is de stap naar deze afgrond gezet. De hoop is gevestigd op regeringen waar de stem van het gezond verstand nog machtiger is dan de stem van de industrie.

Actie

Dit neemt niet weg dat er op vele fronten actie wordt ondernomen, met politici en burgers die in allerlei verbanden initiatieven ontplooien om de wereld duurzamer te maken. De tijd dringt echter zodanig dat het uitstel dat nu bedongen wordt ons zwaar zal opbreken. Meer CO2 in de atmosfeer komt er de komende duizenden jaren niet meer uit. Het is alsof we de concentratie acyanide in ons drinkwater langzaam laten oplopen. Daar zouden we geen seconde mee doorgaan. 

De mensen die dingen verbranden

We zijn in de macht van de mensen die dingen verbranden. Olie, gas, kolen met name. Zij, de banken en de industrie verdienen daar zoveel mee dat ze in de media de feiten kunnen overschreeuwen of in twijfel trekken. Het verbranden moet stoppen, zo snel mogelijk. De mensen die willen doorgaan zullen niet vanzelf stoppen, ze zullen gestopt moeten worden. Dat is echter lastig zolang ze er zoveel geld mee verdienen. Daarom is het imho essentieel dat verbranding minder lonend wordt gemaakt, via de wet bij voorkeur.

In de VS mogen bedrijven nu om het even welke politicus aanvallen met mediaberichten. We zullen zien dat dit de doodsteek is voor het politieke draagvlak voor klimaat actie. Wat het dan tevens gedemonstreerd heeft is dat de amerikaanse maatschappij onder onevenredige invloed staat van mensen die geen interesse hebben in haar behoud, alleen in haar exploitatie. De mens als tonijn. Lang leve de mens. 

De Oplichters Die Bankiers Heten I

 Deze post kan misschien worden opgevat als linkse nonsense, maar als u het goed leest zult u zien dat er geen nonsense in staat, nog enige claim van linkse opvattingen. Het is aan aanklacht tegen de destructieve aard van ons monetair systeem, een spel dat door en door frauduleus is en waarin de bank altijd wint.

We beseffen het misschien niet, maar de financiele instituten, onze banken en kredietmaatschappijen zijn direct verantwoordelijk voor de grote milieu schade en het klimaat probleem. De frauduleuze praktijken die ze tot de dag van vandaag in stand houden zorgen voor een ongelofelijke verspilling van energie, natuur en grondstoffen. Dit doen ze door productie en consumptie te faciliteren waar niemand om vraagt en die niemand nodig heeft, zogenaamd voor de ‘markt’. Er zit echter geen rem meer op dit proces, omdat de maat waarmee men meet (modern) geld is, en dat geld is een complete fictie zonder bestaansrecht. Willen we duurzaamheid bewerkstelligen dan is het nuttig te weten hoe ‘geld’ dit streven ondermijnt.  

De Eerste Oplichting , Fractionele Dekking

Bankiers zijn voortgekomen uit het gilde van goudsmeden die in de late middeleeuwen goud veilig bewaarden voor burgers. Goud en zilver werden als geld gebruikt, in muntvorm of per gewicht. De burgers begonnen op gegeven moment de certificaten van opslag van hun goud aan elkaar over te dragen in transacties. Het eigendom werd dus via papier overgedragen. Omdat mensen vaak de moeite niet namen om hun goud met het verkregen eigendoms certificaat op te halen begonnen de goudsmeden eigendoms certificaten te verkopen voor goud dat ze niet hadden. De papieren eigendoms certificaten ware dus maar deels of fractioneel gedekt.

De regeringen vonden de praktijk echter handig omdat het ze in staat
stelde ‘belasting te heffen’ door meer papier geld in omloop te
brengen.  Het zogenaamde fracioneel bankieren werd wettelijk
toegestaan.  

De Tweede Oplichterij, Fiat geld

In het begin van de eerste oplichterij kwamen er nog wel eens paniek voor, dwz momenten waarop iedereen zijn goud op wilde halen en bleek dat het er niet was. Om dit probleem op te lossen werd een wet ingesteld waardoor papier geld niet langer een bewijs van eigendom was, maar slechts een geaccepteerd ruilmiddel. Tevens werd gesteld dat belasting in dit ruilmiddel geheven werd en dat het als enig geld voor transacties gebruikt kon worden. Hiermee werd een compleet onzinnig systeem geschapen. Waarom onzinnig?

Waarom zou iemand zijn goederen aan een ander overdragen in ruil voor papier? De waarde ervan is volledig afhankelijk van het geloof van degene die het accepteerd dat er in de toekomst mensen te vinden zijn die het willen ruilen tegen hun goederen of diensten. Aangezien daar geen enkele werkelijke reden voor is zou je misschien iets anders als geld gebruiken, maar dat is verboden. Het is dus een spel dat we gedwongen spelen en deste meer papier geld je hebt deste groter is je kans om alles te verliezen.

De Derde Oplichterij, Wie drukt ons geld?

Als we met monopoly geld werken, of misschien beter ‘solidariteits geld’, dan is het wel belangrijk dat mensen weten wie dit uitgeeft en waarom. De ‘Greenback’ was ongedekt papier geld dat in de VS in circulatie werd gebracht om de onafhankelijkheidsoorlog te bekostigen. Het had alleen waarde omdat mensen solidair waren met het doel, er zat geen rente op oid. Om een of andere reden betaalt iedereen in elk land ter wereld tegenwoordig rente over het geld dat in omloop wordt gebracht. Geld is altijd schuld met rente, aan een bank of centrale bank, zlefs als een regering het creert. Het gekke is dat als een bank 100 Euro in omloop brengt (leent) met 5% rente, ze dus 105 Euro terug willen ontvangen. En dat terwijl ze de 100 Euro niet hadden!

Banken verdedigen zich door te zeggen dat ze ondepand eisen wanneer ze geld maken. Als je een huis koopt krijg je de 3 ton omdat je je huis als onderpand geeft. Maar dat huis word wel eigendom van de bank! Terwijl de bank het geld niet had!

Centrale banken doen precies hetzelfde, echter ze pretenderen onafhankelijk te zijn. Dat betekend dat ze naar niemand hoeven te luisteren. En wij denken dat ons een dienst wordt bewezen. Wat een centrale bank in feite probeert te zijn is een schijnbaar zeer degelijke en integere vertegenwoordiger voor een leger oplichters in een 100% frauduleus systeem. Mensen snappen niet dat een deftige man in pak die iedereen respecteerd wel eens een complete mafiabaas zou kunnen zijn.

Bent u vergeten waarom? Omdat banken geld in omloop brengen dat ze niet hebben en daardoor eigenaar worden van wat ze niet toe komt. Bovendien vragen ze daar ook nog geld voor!

Fiat geld is tot daar aan toe, maar wanneer wordt u ooit om fiat (toestemming) gevraagd om het te creeren?

De Vierde Oplichterij, Rente

Rente wordt als iets zeer vanzelfsprekends gezien. Het is
echter een abstractie van divident, van de winst bij deelname door
investering. Een geldschieter kan bijvoorbeeld een boer laten planten,
en dan een deel van de oogst opeisen. Rente worde echter vaak de prijs
van geld genoemd, refererend aan een ‘geldmarkt’.Het mag zo zijn dat er andere leners zijn die een bepaalde rente rekenen, maar het hele concept van een vast rente percentage is tegelijk een vorm van afpersing en een mechanisme om bezit toe te eigenen.

Rente is afpersing omdat niet wordt gekeken naar de wijsheid van de investering. Dat kan de banken ook niets schelen omdat het ze om de transacties gaat. Door een vaste rente te rekenen wordt ook de waarde van de activiteit waar het geld naartoe gaat verhuld. Het kan bv. consumptie zijn. Geld aan iemand lenen zodat deze het kan verspillen zou een bank kapot moeten maken, maar natuurlijk is daar het onderpand.

Rente is een mechanisme om zich bezit toe te eigenen omdat over de hele linie de rente nooit kan worden terug betaald. Als alle banken bij elkaar 100 Euro in omloop brengen met 5% rente dan weten ze dat ze de 100 Euro nooit zullen krijgen, want voor die is afbetaald is er al een deel gebruikt om de rente te betalen! De banken weten dus dat ze altijd van iemand zijn huis of boot of fabriek zullen overhouden. Plus de 100 Euro.

Banken is het privilege of recht gegeven om op den duur iedereen die met hen in aanraking komt van zijn bezittingen te ontdoen.

Even adem halen

De meeste mensen denken dat de bovenstaande zaken normaal zijn, ze
accepteren het spel. Dat doen ze ten onrechte en tot hun schade. Het
probleem is dat de mythes rond geld door alle belanghebbende wordt
bevestig oa en niet de minste de overheid. De banken hebben echter nog
meer trucks.


Klimaat Exploitatie

Het lijkt er op dat de klimaat sceptici in het bedrijfsleven het meeste uit dit probleem proberen te halen. Op geen enkele manier wordt verantwoordelijkheid gezocht voor de eigen fouten, nog worden makkelijke oplossingen als zodaning erkend. Het probleem is artificieel, begrijpelijk, want de beste strategie voor bedrijven is over het algemeen de huidige.

Reuters meldt CEOs seek firm signal on climate change policy . Je vraagt alleen om knopen door te hakken als je de wind mee hebt. In de VS en Europa is dat ook het geval. Het Smart Grid is er goed ingeramd, het impliciete uitstel is bedongen, carbon trading is ondermijnd door de speculatieve banken.Het klimaat is aan de verliezende hand. Rockefeller doet zijn best om enige regulatie iig 2 jaar uit te stellen.

Op dezelfde manier is  nucleare energie is bezig met het op poten zetten van de grootste malinvestment in de menselijke geschiedenis. De industrie heeft een mystiek, belofte (thorium, fusie) en een lange aanlooptijd (dus uitstel en vrolijk doorgaan met verbranden). De experts in Duitsland kunnen niet eens vertellen hoe lang de centrales het zullen uithouden. Dat is een probleem voor de industie, niet voor de duitsers. De brandstof is iig bijna op, dus dat word vechten.

De optie zeewier komt langzaam op gang. Het onderzoek van zeewier en algen wordt steeds gereset met een verhaal over de enorme potentie. Al in 1976 begon in de VS door NREL een grondig onderzoek dat werd afgerond in 1996 met duidelijke conclusies. In Nederland zal dit jaar iig eindelijk worden begonnen met het aanboren van de potentie en is er een ronde voor drie bedrijven voor een commercialisatie methode van algen/zeewierkweek op de Noorzee en riviermondingen. Eindelijk. Als dat een keer van de grond komt hoeven we dit soort koppen ook niet meer te lezen EU drafts warn of biofuels’ link to hunger. Misschien moet er eens nagedacht worden over de vraag waarom de africaanse landen voedzel exporteren terwijl ze zelf voedsel hulp nodig hebben. Denk IMF en Monsato, een bedrijf waarvan een medewerker recent heeft bekend dat toxicologische studies die bij de introductie van de verkochte gifstoffen door india werd vereist varvalst werden.

Het is gewoonweg triest dat succesvol beleid de regeringen vervolgens weer in het gezicht wordt gesmeten. De autofabrikanten kondigen doodleuk aan nog 10 jaar met benzine, gas en diesel te willen rondzooien omdat ze ten slotte emissie targets hebben, en die kun je ook zonder electrisch halen.

De bottom line is dat subsidies niet werken. wat wel werkt is onafhankelijk, verstandig beleid. Helaas is de nederlandse politiek danig ingepeperd dat we een Smartgrid nodig hebben, dat laagwaardige warmte nergens vandaan te halen is (zeker niet de zon). Google maakt zich op on van de hele wereld electriciteitsgebruiksinformatie te winnen via zn. Google power. ELk apparaat kan mbv. wat electronica aangeven hoeveel het gebruikt. Men moet zich echter afvragen waarom er niet gewoon wordt gezorgd voor een energie overschot zoals we jaren hadden, ipv te proberen energie gebruik de spil te maken van onze samenleving.  

Als we ons niet gaan afvragen waar ons verstand zit spinnen we ons in een steeds dwangmatiger systeem vast. Het is goed dat het banksysteem momenteel aan het kantelen is, want de groeidwang die daar vanuit is gegaan heeft al veel schade aangericht. Het leven gaat door, ook zonder leningen. Nu is het tijd om de energie leveranciers te vragen of ze misschien willen ophouden ons voor te liegen over de kosten en noodzaak van een Smartgrid, wind op zee enz. Dan kunnen we met zijn alle op zoek naar schone welvaart. 

Warmte van de Zon

De zon schijnt weer. Volgens SenterNovem (Agentschap nl) minstens 850 uren per jaar in Nederland. Deze energie kan wel met zonne PV worden afgevangen, een technologie die nog maar 15% efficientie heeft en die drie tot vijf jaar nodig heeft om de energie investering terug te verdienen.

Direct gebruik van zonnwarmte (met zonneboilers of zonneconcentrators) is veel efficienter omdat het niet poogt energie om te zetten van de ene vorm in de andere, warmte kan gebruikt worden als warmte.

In het plaatje hieronder kun je zien dat 61% van ons energie gebruik gebruik van warmte betreft. Investeren in de ontwikkeling van methodes om deze warmte van de zon af te tappen is dus een belangrijke stap.


Gegevens van ECN 2006

Steun de ontwikkeling van heliostaten en zonneconcentrators voor thuis gebruik via deze link.

Climate Action is Needed

SDE PV Indiening geopend

Per 1 maart is de indiening van uw PV subsidie aanvraag mogelijk. De kans is groot dat iemand die vandaag zijn (klaargezette) aanvraag indient al te laat is, vannacht was de server overbelast in ieder geval tot 3 uur ‘s nachts. Als u het wil proberen kunt u dat hier doen.

Voordeel

In deze tijd waarin u weinig rendement op uw spaartegoeden ontvangt is de PV subsidie een aantrekkelijke investering. U heeft een gegarandeerd rendement van 3% over de levensduur van de zonnepanelen. Daarbij zult u geen last hebben van evt. stijgende energie prijzen ivm schaarste of inflatie. Meer informatie vindt u hier en hier.

Aanschaf en Installatie

U wacht waarschijnlijk tot u weet of u subsidie krijgt met het kopen van uw panelen. Daarbij komt heel wat kijken. Veelal is de montage van de panelen alsnog een dure zaak. U kunt bij ons informatie inwinnen tav deze wekzaamheden, en misschien is het mogelijk dat wij deze voor u begeleiden en uitvoeren, tegen een aantrekkelijk tarief. Stuur uw verzoek naar info@greencheck.nl  (ovv telefoon numer en Wp vermogen).

Braindead Media

In this time of belt tightening the banks are frantically seaching for new investment vehicles. Promising clean technologies can deliver that if the seem plausible and investable enough. Check out below video on the magical Bloom box, which "Doesn’t burn anything" apart from that (as the video explains) it is a fuel cell that uses oxygen and fuel. No scientific editor at 60 minutes?Energy Security Taken Seriously

‘Energy Security’ is on many lips these days, with the US and Israel preparing for war, oil prices volatile and oil reserves dwindling. To achieve this there is an explosion of renewable energy development akin to the one just after the 1979 oil crisis. The push for renewables has a welcome side effect of having the potential to reduce international tensions spinging from fuel dependencies (gas, oil, nuclear). This is such a change that in the new world (not governed by supply concerns) countries are likely to shift alliances. It seems the worry about the loss of power for some nations informs the advise they give on how to move forward.    

If the current US domination is to continue it will need cheap oil (it has basically had free oil in recent decades). In the trade war that is currently being waged it may even choose to cut of (12% of the) oil from China by invading Iran. This the US sees as a way to destabilize China. The current barbes flying between Bijing and Washington are a testament to the US ambition to stay dominant. Regarding Europe the US has had a ‘protective’ role and to retain this it needs continued vulnerability (even as its countries transition to clean and renewables). How do the alternative energy options available or considered for Holland perform in this perspective? 

Oil, Coal

We are considering clean energy here, including nuclear as it slipped into the debate. Oil and Coal are not part of real energy security as they need to be supplied, and supplies can be cut off. We have peak oil because the new supplies found are so called ‘unconventional’, meaning much more expensive to extract.

"The bigger concern for Exxon will be the nature of these new
reserves…Discoveries of oil that is easy to extract and refine are
failing to keep pace with output. The barrels taking their place may be
tougher or more costly to reach, and therefore less profitable."
(source)

Countries retain strategic reserves but burning anything except hydrogen or ammonia is just a bad idea.

Nuclear

Nuclear power requires nucear fuel. While a recent report expects supplies to start dwindling in 2013, and mining Uranium is energy intensive we see a strong push for nuclear. The days old coup in Niger imho has had no other intention then to secure its Uranium resources to be sold by Nigeria (Nigerians where negotiating for Niger in Copenhagen). Nuclear power creates dependencies, and the large amounts of money involved create huge tensions when it is found the fuel is running out. A choice for nuclear means postponing an energy solution (als power plants take long to go live). It also invites risky and possibly futile attempts to reuse nucear waste, thorium and other untried methods. Last but not least it creates an waste problem which is a terrorist security risk (waste can be turned into a dirty bomb). The conculsion is that nuclear power only works if the country depending on it has control over the fuel, its processing, its use and the waste disposal. In a war a nuclear power plant is done as soon as the enemy has air superiority (example, Israels past attacks on nuclear installations).

Wind

Wind is touted as the solution for Holland by both McKinsey and Boston Consulting Group. Wind at sea, a no brainer with the prevailing wind patterns in north western Europe. Every energy company backs this view. Norway is going to build a huge floating windmills with a 145 meter rotor diameter. The way the technology has developed is fantastic, albeit not open to innovation (see the flodesign concept). The standard capture method for technology is to patent it, to make it look real hard, and to make it very expensive. Wind has gone through this cycle for the three blade rotor type. Those criticisms aside, what is the ‘energy security’ value of an oceanic windfarm? If someone wanted to teach Holland a lesson, how hard would it be to take out its wind power capacity? The answer is Not hard at all. Oceanic wind turbines are sitting ducks. How wise is it to make a countries energy supply depended on such easily destroyed machines.

Energy companies want wind at sea badly. It is one of the three options they push besides biofuel (not clean per se) and photovoltaic panels. They do not push for small scale windmills because that would not require the smart grid which is another pillar of their strategy. In terms of security it is however much wiser to build many small windturbines for local power consumption than a few (or even many) large turbines that are easily destroyed.

Photovoltaic panels

Solar PV is energy intensive to produce, but once you have the material (silicon, cigs, other mixtures) the working life of is the same as that of ganite. PV wafers are essentially stone, and most panels last 30 years at which point the leads and contacts will likely have oxidized (cells themselves show a reduced performance as well). PV panels can be installed in each home and deliver power year round. Once you have the panels and inverter installed, a PV system is basically stand alone. PV does pose a challenge because of the asynchonicity of production and use, and this is where utility scal energy storage facilities would come into play. One way (the most efficient with relatively simple technology) is the flow battery, another is CEAS or compressed air energy storage. PV is not very efficient, and the trapped heat should be put to better use. This is however a large mental hurdle for the installers and energy suppliers. Their strategy seems to be to use electric heat pumps for heating homes (everything electric, even though it may be less cost effective or efficient). 

How hard can a country be hit if it’s powered by many PV panels? What if the elcetric logistic infrastructure can run on the solar power base? It will become very hard to put pressure on such an economy. Maybe an EMP weapon could fry all inverters, but it could never fry all the panels. In terms of ‘Energy Security’ PV panels seem a robust option.

Wave Energy

Wave energy is maturing fast and it has a lot of power to offer. Wave energy installations often have a floating component (a buoy or tube) and a submarine component (generator, pipes). One could argue wave energy devices can be easily targeted as well (even by ‘accidental’ damage). They are definitly low profile and more robust than windturbines.

Solar Thermal Energy

Even though solar PV is boadly supported by the energy suppliers and consultancy firms, solar thermal is not. This is strange because whereas PV has an efficiency of 15%, solar thermal can be said to be 60-70% efficient if the heat is stored for use as heat. If it is converted to electricity via steam turbine it could reach an efficiency of 30%. Solar thermal could be widely implemented and used in every home along with PV electric, at lower cost, lowering fossil fuel dependence. In spite of this potential solar thermal installations for storage and management, as well as heat pumps are kept very expensive. This does fit well with the all electric strategy.

In terms of security solar thermal energy use is comparable to PV, apart from the fact that if necessary the control system can be manual, so no risk of frying delicate electronics. It is amazing that this technology that could supply a large portion of the necessary energy (most energy in homes is used for heating) is simply neglected. I personaly started a number of websites about it, f.i. heliostat.org. It seems once again heat captured from the sun and stored in the home is not part of the strategic agenda. In terms of ‘Energy Security’ it should definitely be part of a governments agenda.

 Energy Source
Resource dependence
Technology Dependence
Vulnerable in War
Score
 Oil Yes No Yes 1
 Gas No (for the moment) No No 3
 Nuclear Yes Yes Yes 0
 Wind No Yes Yes 1
 Photovoltaic No Yes No 2
 Solar Thermal No No No 3
 Wave No Maybe Yes 1

Conclusion

The above assesment is based on easily accessible information on the technologies mixed with some common sense. I am no strategic expert. The results suggest that natural gas and the two solar sources offer most energy security, at least in the short term. If Holland had its own PV manufacturing base PV using solar furnaces that would be best. The current strategy supported by the energy companies is contradictory as it promotes PV but negrlects solar thermal power, it also makes our country vulnerable to outside pressure. We see how this can lead to conflicts now that the UK is asseting its ownership of oil fields near the Falklands and Argentinia lays claim to the Falklands themselves.

Why Clean Energy Projects Should Earn No Carbon Credits

For ‘The Solution’ click here.

Clean Development Mechanism

Under the clean development mechanism (based on the Kyoto Protocol) projects and industries have to buy or be allocted rights to emit carbon dioxide. The concept is based on the cap and trade of other pollutants, that have been widely succesful. There is only one problem with the approach. It is not cap and trade.

What is Cap and Trade?

Cap and trade is a system where you limit the amount of pollution emitted (the cap), and you encourage participants inthe system to trade emission rights if they either fall below or move above their allowed emission quota. Every year the cap is revised downwards, so that overall all participants in the system emit less of the polutant. It compares possible alternatives in the allocation of the quotum, and thus both penalizes a more polluting solution and incentivices the less polluting ones.

The intended effect of cap and trade

Why keep Clean Energy Projects Out?

If you allow clean energy projects like solar, wave, geothermal and wind to apply for emission rights you make the cap and trade system ineffective. These projects are seen as emission reductions (156,026 tons for the project linked to above). First of all, clean energy projects do not emit significant amounts of pollutants, so there is no logical reason to include them. How can you have a emissions reduction if you do not have emissions in the first place? Second of all, allocating emission rights to these projects cancels out the effect of the cap and trade system. Third of all, it drives the cost of alternative energy projects up, and slows them down, because initiators will have/want to await the emission rights allocation process. It also ties the banking system into the loop, which is why the financial and industry lobbies have fought for this way of implementing the system.

How does this NOT work?

If a clean energy project comes onstream it applies for carbon credits under the CDM system. Say a solar plant calims it prevents emission of 1000 tons of carbon dioxide per year. It recieves 1000  carbon tons of EUA units (the tradable equivalent of a ton of emissions rights. It then sells those rights to a polluter, and makes itself economically viable in the process. Win win no? NO! Effectivly the NET amount of carbon emissions is not reduced, eventhough a perfectly clean power plant has come onstream. Our ecosystem suffers under the NET amount of carbon emitted, it does not give one flying fuck about how many clean projects come onstream! Another effect is that as more clean projects come onstream, the cost of one ton of emission rights will be reduced, further weakening the incentives for the polluting industry to change.In this news report the problem is higlighted from an industries perspective. Inclusion of forest as carbon sinks doesn’t work to curb carbon emissions!

The NET effect is NO NET EFFECT!

So what should be done?

In the new Kyoto the emissions trade should only be allowed between parties that significantly emit when they apply. No loopholes should be allowed for clean projects that create no carbon emissions. Only this way there will be an effective incentive to move towards cleaner technologies, which are abundantly available, and will become more viable as people start to wake up to the risks and costs of using fossil fuels.

An effective alternative ?

The polluters have to pay an increasing percentage over their carbon emissions that will be used to implement comparable clean alternatives. This will stongly incentivise the industries themselves to develop alternatives. 

Climategate.nl

De focus op fouten inhet IPCC rapport bereikt een belachelijk niveau. Nu is er de site climategate.nl die de kritiek zal samenvatten en Het Parool en de Telegraaf gebruiken deze site als valide bron.

Krachttermen

Ze zeggen op climategate.nl vandaag:

"In deze blog gaan we in op het gebruik van niet wetenschappelijke
krachttermen als ‘gevaar’ , ‘extreem’ en ‘catastrofe’ in het hoofdstuk
over de klimaatimpact op ecosystemen onder hoede van Leemans. De
krachttermen zijn onder invloed van campagnewetenschappers het IPCC
binnengekomen."

Misschien is ‘gevaar’ ook een ongeoorloofde ‘niet wetenschappelijke krachtterm’ als het om chloorgas gaat? Een lichaams temperatuur van ~37 graden is normaal, een lichaams temperatuur van 44 graden is extreem en een van 40 graden is gevaarlijk. Wordt iemand die precies probeert te zijn plotseling het recht om zijn conclusies op een begrijpelijke manier te communiceren ontkend? Wat een waardeloze onzin.

Neutraal

Het IPCC is niet neutraal als het om haar bevindingen gaat. Is de weerman neutraal als hij slecht weer voorspelt? Het IPCC is in die zin onpartijdig dat mensen die een duidelijke onbevestigde voorkeur hebben er uit worden gehouden. Men wil uitgaan van de feiten. Dat zo’n Leermans een fout opneemt is triest, maar het doet niet af aan de rest van de IPCC conclusies.

Belangen

Er is momenteel een gevecht van belangen aan de gang waarin de korte termijn de overhand heeft. Niet toekomst gericht maar winst gericht in een titanische strijd om deze te onveranderd te behouden. Winstgevende bedrijfsmodellen stoppen niet vanzelf, en financiele prikkels worden door industrielobbies gebruikt om belastinggeld binnen te harken. De enige oplossing is (mede gezien de mogelijke fraude en vrijgevigheid in de emmissiehandel) zware belasting op fossiele brandstoffen en klimaat onvriendelijke producten en activiteiten. De belanghebbers zullen zeggen dat het slecht is voor de economie, maar daarmee bedoelen ze hun eigen portemonee. De nieuwe partijen die in de nieuwe omstandigheden mogelijkheden zullen zien ervaren dat zeker anders.