De Oplichters Die Bankiers Heten I

 Deze post kan misschien worden opgevat als linkse nonsense, maar als u het goed leest zult u zien dat er geen nonsense in staat, nog enige claim van linkse opvattingen. Het is aan aanklacht tegen de destructieve aard van ons monetair systeem, een spel dat door en door frauduleus is en waarin de bank altijd wint.

We beseffen het misschien niet, maar de financiele instituten, onze banken en kredietmaatschappijen zijn direct verantwoordelijk voor de grote milieu schade en het klimaat probleem. De frauduleuze praktijken die ze tot de dag van vandaag in stand houden zorgen voor een ongelofelijke verspilling van energie, natuur en grondstoffen. Dit doen ze door productie en consumptie te faciliteren waar niemand om vraagt en die niemand nodig heeft, zogenaamd voor de ‘markt’. Er zit echter geen rem meer op dit proces, omdat de maat waarmee men meet (modern) geld is, en dat geld is een complete fictie zonder bestaansrecht. Willen we duurzaamheid bewerkstelligen dan is het nuttig te weten hoe ‘geld’ dit streven ondermijnt.  

De Eerste Oplichting , Fractionele Dekking

Bankiers zijn voortgekomen uit het gilde van goudsmeden die in de late middeleeuwen goud veilig bewaarden voor burgers. Goud en zilver werden als geld gebruikt, in muntvorm of per gewicht. De burgers begonnen op gegeven moment de certificaten van opslag van hun goud aan elkaar over te dragen in transacties. Het eigendom werd dus via papier overgedragen. Omdat mensen vaak de moeite niet namen om hun goud met het verkregen eigendoms certificaat op te halen begonnen de goudsmeden eigendoms certificaten te verkopen voor goud dat ze niet hadden. De papieren eigendoms certificaten ware dus maar deels of fractioneel gedekt.

De regeringen vonden de praktijk echter handig omdat het ze in staat
stelde ‘belasting te heffen’ door meer papier geld in omloop te
brengen.  Het zogenaamde fracioneel bankieren werd wettelijk
toegestaan.  

De Tweede Oplichterij, Fiat geld

In het begin van de eerste oplichterij kwamen er nog wel eens paniek voor, dwz momenten waarop iedereen zijn goud op wilde halen en bleek dat het er niet was. Om dit probleem op te lossen werd een wet ingesteld waardoor papier geld niet langer een bewijs van eigendom was, maar slechts een geaccepteerd ruilmiddel. Tevens werd gesteld dat belasting in dit ruilmiddel geheven werd en dat het als enig geld voor transacties gebruikt kon worden. Hiermee werd een compleet onzinnig systeem geschapen. Waarom onzinnig?

Waarom zou iemand zijn goederen aan een ander overdragen in ruil voor papier? De waarde ervan is volledig afhankelijk van het geloof van degene die het accepteerd dat er in de toekomst mensen te vinden zijn die het willen ruilen tegen hun goederen of diensten. Aangezien daar geen enkele werkelijke reden voor is zou je misschien iets anders als geld gebruiken, maar dat is verboden. Het is dus een spel dat we gedwongen spelen en deste meer papier geld je hebt deste groter is je kans om alles te verliezen.

De Derde Oplichterij, Wie drukt ons geld?

Als we met monopoly geld werken, of misschien beter ‘solidariteits geld’, dan is het wel belangrijk dat mensen weten wie dit uitgeeft en waarom. De ‘Greenback’ was ongedekt papier geld dat in de VS in circulatie werd gebracht om de onafhankelijkheidsoorlog te bekostigen. Het had alleen waarde omdat mensen solidair waren met het doel, er zat geen rente op oid. Om een of andere reden betaalt iedereen in elk land ter wereld tegenwoordig rente over het geld dat in omloop wordt gebracht. Geld is altijd schuld met rente, aan een bank of centrale bank, zlefs als een regering het creert. Het gekke is dat als een bank 100 Euro in omloop brengt (leent) met 5% rente, ze dus 105 Euro terug willen ontvangen. En dat terwijl ze de 100 Euro niet hadden!

Banken verdedigen zich door te zeggen dat ze ondepand eisen wanneer ze geld maken. Als je een huis koopt krijg je de 3 ton omdat je je huis als onderpand geeft. Maar dat huis word wel eigendom van de bank! Terwijl de bank het geld niet had!

Centrale banken doen precies hetzelfde, echter ze pretenderen onafhankelijk te zijn. Dat betekend dat ze naar niemand hoeven te luisteren. En wij denken dat ons een dienst wordt bewezen. Wat een centrale bank in feite probeert te zijn is een schijnbaar zeer degelijke en integere vertegenwoordiger voor een leger oplichters in een 100% frauduleus systeem. Mensen snappen niet dat een deftige man in pak die iedereen respecteerd wel eens een complete mafiabaas zou kunnen zijn.

Bent u vergeten waarom? Omdat banken geld in omloop brengen dat ze niet hebben en daardoor eigenaar worden van wat ze niet toe komt. Bovendien vragen ze daar ook nog geld voor!

Fiat geld is tot daar aan toe, maar wanneer wordt u ooit om fiat (toestemming) gevraagd om het te creeren?

De Vierde Oplichterij, Rente

Rente wordt als iets zeer vanzelfsprekends gezien. Het is
echter een abstractie van divident, van de winst bij deelname door
investering. Een geldschieter kan bijvoorbeeld een boer laten planten,
en dan een deel van de oogst opeisen. Rente worde echter vaak de prijs
van geld genoemd, refererend aan een ‘geldmarkt’.Het mag zo zijn dat er andere leners zijn die een bepaalde rente rekenen, maar het hele concept van een vast rente percentage is tegelijk een vorm van afpersing en een mechanisme om bezit toe te eigenen.

Rente is afpersing omdat niet wordt gekeken naar de wijsheid van de investering. Dat kan de banken ook niets schelen omdat het ze om de transacties gaat. Door een vaste rente te rekenen wordt ook de waarde van de activiteit waar het geld naartoe gaat verhuld. Het kan bv. consumptie zijn. Geld aan iemand lenen zodat deze het kan verspillen zou een bank kapot moeten maken, maar natuurlijk is daar het onderpand.

Rente is een mechanisme om zich bezit toe te eigenen omdat over de hele linie de rente nooit kan worden terug betaald. Als alle banken bij elkaar 100 Euro in omloop brengen met 5% rente dan weten ze dat ze de 100 Euro nooit zullen krijgen, want voor die is afbetaald is er al een deel gebruikt om de rente te betalen! De banken weten dus dat ze altijd van iemand zijn huis of boot of fabriek zullen overhouden. Plus de 100 Euro.

Banken is het privilege of recht gegeven om op den duur iedereen die met hen in aanraking komt van zijn bezittingen te ontdoen.

Even adem halen

De meeste mensen denken dat de bovenstaande zaken normaal zijn, ze
accepteren het spel. Dat doen ze ten onrechte en tot hun schade. Het
probleem is dat de mythes rond geld door alle belanghebbende wordt
bevestig oa en niet de minste de overheid. De banken hebben echter nog
meer trucks.


Leave a Reply