Het Klimaatprobleem

Gisteren vroeg de secretaris generaal van de VN de internationale wetenschappelijke gemeenschap om de beweringen van het IPCC rapport te onderzoeken. De reden hiervoor was dat er kleine onjuistheden waren gevonden in het rapport, veroorzaakt door zwaktes in de dataset en onvolkomenheden van het huidige klimaat model. Het is een overwinning voor de sceptici, die op elke mogelijke manier hebben gepoogt de validiteit van het IPCC en het idee van klimaar verandering te ondermijnen. In ons land wist Cramer er meteen bovenop te springen, met grote verontwaardiging over de kleine fouten. Het is om kotsmisselijk van te worden.

Reagan

De VS wist al in 1979 dat er een ernstig klimaatprobleem was, en Reagan heeft toen gezorgd dat we de desastreuze plundering van onze planeet konden beginnnen, geholpen door goedkope olie en een frauduleus banksysteem. De wapenwetloop was misschien ten einde, de echte massamoord begon pas. Net als toen wordt nu een genadeloze campagne gevoerd om het hele probleem in discrediet te brengen. De grote geldschieters zien er geen brood in (behalve dan het handige smartgrid, waarmee de energie bedrijven hun positie kunnen consolideren).

Titanen strijd

Het is tragisch dat wetenschappers die hun uiterste best doen om de werkelijkheid van nu en in de toekomst accuraat te voorspellen ten prooi vallen aan een vals wantrouwen zoals door leugenaars als bv. Monckton is opgestookt.Het is een beangstigende trend die vraagt om een reactie. De conclusie van de trend zou een algehele afkeer van wetenschappers en methodische waarheidsvinding kunnen zijn. Een situatie waarin de burger het vertrouwen in alle meningen verliest en slechts nog interesse heeft in de eigen navel. Met de toezegging van Ban Ki Moon is de stap naar deze afgrond gezet. De hoop is gevestigd op regeringen waar de stem van het gezond verstand nog machtiger is dan de stem van de industrie.

Actie

Dit neemt niet weg dat er op vele fronten actie wordt ondernomen, met politici en burgers die in allerlei verbanden initiatieven ontplooien om de wereld duurzamer te maken. De tijd dringt echter zodanig dat het uitstel dat nu bedongen wordt ons zwaar zal opbreken. Meer CO2 in de atmosfeer komt er de komende duizenden jaren niet meer uit. Het is alsof we de concentratie acyanide in ons drinkwater langzaam laten oplopen. Daar zouden we geen seconde mee doorgaan. 

De mensen die dingen verbranden

We zijn in de macht van de mensen die dingen verbranden. Olie, gas, kolen met name. Zij, de banken en de industrie verdienen daar zoveel mee dat ze in de media de feiten kunnen overschreeuwen of in twijfel trekken. Het verbranden moet stoppen, zo snel mogelijk. De mensen die willen doorgaan zullen niet vanzelf stoppen, ze zullen gestopt moeten worden. Dat is echter lastig zolang ze er zoveel geld mee verdienen. Daarom is het imho essentieel dat verbranding minder lonend wordt gemaakt, via de wet bij voorkeur.

In de VS mogen bedrijven nu om het even welke politicus aanvallen met mediaberichten. We zullen zien dat dit de doodsteek is voor het politieke draagvlak voor klimaat actie. Wat het dan tevens gedemonstreerd heeft is dat de amerikaanse maatschappij onder onevenredige invloed staat van mensen die geen interesse hebben in haar behoud, alleen in haar exploitatie. De mens als tonijn. Lang leve de mens. 

Leave a Reply