Climategate.nl

De focus op fouten inhet IPCC rapport bereikt een belachelijk niveau. Nu is er de site climategate.nl die de kritiek zal samenvatten en Het Parool en de Telegraaf gebruiken deze site als valide bron.

Krachttermen

Ze zeggen op climategate.nl vandaag:

"In deze blog gaan we in op het gebruik van niet wetenschappelijke
krachttermen als ‘gevaar’ , ‘extreem’ en ‘catastrofe’ in het hoofdstuk
over de klimaatimpact op ecosystemen onder hoede van Leemans. De
krachttermen zijn onder invloed van campagnewetenschappers het IPCC
binnengekomen."

Misschien is ‘gevaar’ ook een ongeoorloofde ‘niet wetenschappelijke krachtterm’ als het om chloorgas gaat? Een lichaams temperatuur van ~37 graden is normaal, een lichaams temperatuur van 44 graden is extreem en een van 40 graden is gevaarlijk. Wordt iemand die precies probeert te zijn plotseling het recht om zijn conclusies op een begrijpelijke manier te communiceren ontkend? Wat een waardeloze onzin.

Neutraal

Het IPCC is niet neutraal als het om haar bevindingen gaat. Is de weerman neutraal als hij slecht weer voorspelt? Het IPCC is in die zin onpartijdig dat mensen die een duidelijke onbevestigde voorkeur hebben er uit worden gehouden. Men wil uitgaan van de feiten. Dat zo’n Leermans een fout opneemt is triest, maar het doet niet af aan de rest van de IPCC conclusies.

Belangen

Er is momenteel een gevecht van belangen aan de gang waarin de korte termijn de overhand heeft. Niet toekomst gericht maar winst gericht in een titanische strijd om deze te onveranderd te behouden. Winstgevende bedrijfsmodellen stoppen niet vanzelf, en financiele prikkels worden door industrielobbies gebruikt om belastinggeld binnen te harken. De enige oplossing is (mede gezien de mogelijke fraude en vrijgevigheid in de emmissiehandel) zware belasting op fossiele brandstoffen en klimaat onvriendelijke producten en activiteiten. De belanghebbers zullen zeggen dat het slecht is voor de economie, maar daarmee bedoelen ze hun eigen portemonee. De nieuwe partijen die in de nieuwe omstandigheden mogelijkheden zullen zien ervaren dat zeker anders.

Leave a Reply