Monthly Archives: January 2011

Emissie Handel Opgeschort Door Fraude


Join our supporters! and Check our twitter account

Fraude is altijd mogelijk in digitale systemen. Credit Card fraude bedraagt 7 ct per 100 dollar. In 2006 bedroeg de schade hiervan alleen in Engeland 535 Miljoen Pond. We kunnen de 7 Miljoen dus met een korrel zout nemen.

"Around EUR 7 million in allowances have been reported stolen in the
Czech Republic with accounts also hacked in Austria, Estonia, Greece and
Poland as part of "recurring security breaches" over the last two
months. (bron)"

Er zijn echter oudere berichten dat de Emissie handel fraude gevoelig is. Eerder melde Europol dat er de mogelijkheid is om belastingfruade te plegen, ter waarde van 5 miljard Euro!

"The EU’s flagship mechanism for combatting climate change, the Emissions
Trading Scheme (ETS), has been revealed as a magnet for tax fraud on a
grand scale, costing government coffers around €5 billion euros.(bron)"

Dit lijkt een beetje op de banken die zorg uitspreken over mensen die hun flash trading systemen hacken met een paar miljoen dollar schade, terwijl ze er zelf al jaren ongeveer 100 miljoen per dag mee van de beurs van New York afromen.

Emissie handel zou vervangen moeten worden op een jaarlijks toenemende directe fossiele brandstoffen belasting die alleen kan worden uitgegeven aan duurzame energie bronnen. Geen windhandel of het verkopen van de toekomst.

Er is zelfs sprake dat de mondiale emissie handel geen doorgang zal vinden. Niet dat emissie handel in de huidige vorm werkt, maar toch is het de vraag wie de emissie handel om zeep wil brengen en waarom. Er is een ander recent voorbeeld van onwil bij de vervuilers, namelijk de dreiging van raffinaderijen om te weigeren iets te doen aan het zwavel niveau in bunker oil, de brandstof van containerschepen.

Ze zeggen er niet bij dat ze bunker olie nauwelijks raffineren, het is de vuilste olie, zo vanuit de grond in de schepen, en het veroorzaakt een significant deel van de mondiale uitstoot in CO2 en andere vervuilende stoffen. Het resulteert echter in een situatie waarin de raffinaderij zegt "we gaan niks doen" en iemand moet kiezen of hij nog door wil/kan gaan, waarbij niet doorgaan het eind betekent van de shipping industrie en (in essentie) globalisme. Ook hier wordt het tijd voor het doorhakken van knopen. We staan aan de vooravond van de terugkeer van vrachtzeilschepen.

Ecoliner

Agentschap NL organiseert EnergieParade


Join our supporters! and Check our twitter account

Wegens succes organiseert Agentschap NL op 8 februari 2011 voor de
derde keer de EnergieParade, wederom in de Fabrique in Utrecht.

Op de EnergieParade krijgen ondernemers en onderzoekers in het
energieveld
een overzicht van verschillende nationale en internationale programma’s
op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en
implementatie van energietechnologieën. Dit gebeurt aan de hand van
verschillende activiteiten, zoals workshops, een kennismarkt, films en
natuurlijk gesprekken met adviseurs van Agentschap NL. En net als vorig
jaar is er weer voldoende gelegenheid om uw netwerk uit te breiden.

Programma

Duurzaam Nieuws Vertekent Informatie Over CO2 Opslag


Join our supporters! and Check our twitter account

De Site Duurzaam Nieuws heeft vandaag een item over gevaarlijke lekkages in CO2 opslag. Het haalt daarbij een geval aan in Weyburn Field Canada:

"Vorige week haalde het juridisch
adviesbureau Ecojustice het bodemonderzoek van Petro-Find Geochem Ltd
aan, toen het berichtte over de familie Kerr. Deze familie woont boven
een CO2-opslag in Weyburn en eist een diepgaand onderzoek vanuit de
overheid naar alle verstoringen die zij op hun land hebben vastgelegd.
De familie merkte in 2004 al veranderingen in het oppervlaktewater en
gaven dit door aan de provincie Saskatchewan. Het ging om bubbelend
water, schuim in het water, ongebruikelijke algengroei in poelen en
dierenlijken eromheen.
"

Dit zijn ernstige situaties, en het rapport liegt er niet om.

"Near the potable water well NW of the abandoned residence the CO2 concentration is about 4,300 ppm, but at 2-300 meters to the NW of the house it is 110,607 ppm (at the epicenter of the major anomaly), and within a radius of 100 meters it is 17,000 ppm, a concentration that far exceeds the threshold level for health concerns."

We hebben het hier echter niet primair over een CO2 opslag faciliteit. We hebben het over een Enhance Oil Recovery (EOR) bron, een olie bron waarbij chemicalien en andere middelen (in dit geval CO2) wordt gebruikt om de olie productie op te voeren.

"Enhanced oil recovery as practiced at the Weyburn field has two main objectives: to enhance oil recovery and to sequester CO2 permanently in the subsurface."

Er lijken hier twee vliegen in een klap te worden gedood, want niet alleen is CO2 opslag iets dat olie maatschappijen helemaal niet willen doen (het kost energie en daarmee inkomsten), ook verlegt het de aandacht van een gevaarlijk olie winnings proces naar een gevaarlijke CO2 opslag. Recent nog kwam in het nieuws dat de canadese olie maatschappijen het land waar de olie uitgestoomd is structureel niet (zoals volgens afspraak) opruimen. Waarschijnlijk is het project indertijd toegstaan juist omdat de CO2 opslag werd belooft, zonder dit serieus te nemen. Vervolgens heeft men de CO2 domweg de grond ingepompt omdat dat de manier is om olie uit de grond te krijgen.

Duurzaam Nieuws meldt dat Drents PvdA-Statenlid Ruud Fokkens hierdoor ernstige twijfels zet bij de veiligheid van CO2 opslag:

"Fokkens ziet in het Canadese onderzoek
een nieuw bewijs dat de twijfel bij de PvdA over de veiligheid van
CO2-opslag niet
onterecht is. ‘Met de motie die vorige maand is
aangenomen geven VVD, CDA en ChristenUnie een verkeerd signaal aan de
Drentse bevolking. Voor extra geld in een nieuw Noordelijke
Energieakkoord zijn ze wel bereid om ja te zeggen tegen CO2-opslag. Wij
zijn meer geïnteresseerd in een nieuwe krimpdeal om een Energy Valley te
organiseren in het Noorden, los van CO2-opslag.’
"

Juist, dus liever geld (100 miljoen voor een energie academie) dan kijken hoe je CO2 opslag wel goed doet, een beetje tegenstrijdig. Zijn er niet genoeg universiteiten? Met 100 Miljoen kun je enorme werkgelegenhied op het gebied van renewables genereren, ook in Groningen. Meer kennis zoeken kan ook in Delft. Of je stelt een Gronings schone energie garantie fonds in zodat mensen zonnepanelen e.d. op afbetaling kunnen kopen. Of je creert een duurzame energie gebaseerd pensioenfonds zodat gruningers er straks in alle opzichten warm bijzitten. Voor een kenniseconomie is de visie die soms ten toon wordt gespreid best teleurstellend. Ontertussen worden de gevaren voor de nieuwe winningstechnieken verzwegen en word solide CO2 opslag in opspraak gebracht.

Jozeph Stiglitz Zegt Het, Koolstof belasting naar $80 per ton


Join our supporters! and Check our twitter account

Stiglitz
said a carbon tax of $80 a ton was a realistic tax that would encourage
investment in green technologies. He was in favour of carbon taxes and
was critical of trading in emissions permits, which he believed would
see the worst polluters obtain permits (bron).

Jozeph Stiglitz is een van de weinige economen die gezond verstand lijken te hebben. Het is van enorm belang voor de ecologie dat er een wind van verstand door de financiele wereld gaat waaien, een die de speculanten in de kou zet en de bouwers en ontwikkelaars koestert. Dat wordt niet dezelfde financiele wereld die we nu kennen, maar dat is een ander verhaal.

In zijn toespraak zegt hij dat de belasting op koolstof makkelijk naar 80$ per ton kan gaan. Belasting op koolstof houdende brandstoffen is een alternatief voor het bereisen van emissie rechten, het Kyoto systeem dat momenteel bestaat, maar eigenlijk niet goed functioneert omdat de beherende instellingen er een derivaten markt op hebben gebouwd. Carbon based credit default swaps zijn een simpel piramide spel van verzekeringen die niet uit lijken te hoeven betalen, maar waarbij blijkt dat er geen reserve is opgebouwd als dat opeens wel moet. Alle derivaten zijn op deze manier onbetrouwbaar en riskant gebleken. 

“People are going to be cutting up carbon futures, and we’ll be in
trouble,” says Maria Cantwell, a Democratic senator from Washington
state. “You can’t stay ahead of the next tool they’re going to create.

Een belasting zou beter zijn tov de door de financiele wereld gekidnapte carbon markt, omdat deze in ieder geval kans heeft te worden ingezet voor democratische doeleinden. De bottom line is dat hij moet dienen om fossiele brandstoffen duurder te maken. De reden die Stiglitz aangeeft is volkomen aanvoelbaar: De schade door gebruik van fossiele brandstoffen is momenteel niet bij de prijs inbegrepen, maar ze is alles omvattend. Het is eigenlijk pervers om deze in geld te proberen uit te drukken, want al had je een kubieke kilometer papieren dollars, je zou niet in staat zijn de problemen er mee op te lossen.

Het nadeel van belasten van koolstof houdende brandstof is dat het inkomsten genereert en daarmee het gebruik van deze soort brandstof in stand houd zolang het kan. In de VS en binnenkort ook Engeland en Duitsland gaat men ontdekken dat de gas maatschappijen geen moeite hebben om hiertoe zelfs het grondwater voorgoed te verzieken. De beste oplossing is alle fossiele brandstoffen onder beheer te brengen van een centraal orgaan, de brandstoffen vervolgens te ransoeneren en alleen nog gebruiken om alternatieven mee te fabriceren of om de essentiele infrastructuur in stand te houden, Dit moet volgehouden worden tot er overal vervanging gerealiseerd is, en dan wordt het gebruik gestaakt.

Dit klinkt allemaal wel drastisch. We moeten inzien dat de consumenten markt (die zorgt dat we nu dagelijks 20 keer meer energie in de markt verspillen vergeleken met ons persoonlijk verbruik) een slecht idee is, we kunnen met veel minder bedrijven en competitie af. We laten onze cultuur de hele tijd door marketing campagnes versnipperen. Als we ons goed mogen voelen bij verstandig gedrag (omdat het positief wordt gepromoot) zou de hele maatschappij een stuk duurzamere kunnen.

Dit is waar Stiglitz moeite mee heeft. Hij rekend met de ‘markt’, met de ‘economie’ die in feite een hybride is van onproductieve specualtieve activiteit en wat nodig is om onze maatschappij werkelijk draaiende te houden. We moeten ons meer op dat laatste focussen, en meer nadenken waar de zwakke plekken zitten mbt fossiele afhankelijkheid. Ingevlogen groenten zijn een goed voorbeeld. Toch is het goed dat de uitgangspunten langzaam aan verschuiven en het publiek in een steeds betere positie wordt gebracht om zich van de rampzalige fossiele gewoonte te ontdoen.

Monsanto Weet Dat Het Fout Bezig Is


Join our supporters! and Check our twitter account

Ik kwam een stuk tegen van rond 1997 over hoe intensieve en organische landbouw zouden slagen in het "Voeden van de wereld". Hieronder een stuk vertaald, laat het rustig inzinken..

“De commerciele industriele technologieen die vandaag worden
gebruikt om de wereld te voeden… zijn niet intrinsiek duurzaam”, zei Monsanto
CEO Robert Shapiro tijdens een recente Greenpeace Business Conferentie. “Ze
hebben niet goed gewerkt om zelf voorzienendheid en voedsel veiligheid te
promoten in ontwikkelings landen”. Het duurzaam voeden van de wereld “Is
uitgesloten met de huidige landbouw technieken” zei dezelfde Shapiro tegen de
Society of Environmental Journalists in 1995. “Het verlies van de toplaag,
verzilting van de grond door irrigatie, de afhankelijkheid van petrochemische
stoffen..zijn vrij evident niet duurzaam. Het is duidelijk niet hooudbaar”

We hebben hier de CEO VAN MONSANTO aan het woord.

De petro/eco productie kloof

Ik ben hier echt zelf opgekomen – in het stuk wordt namelijk ook onderzoek aangehaald waaruit blijkt dat organische landbouw zonder petro input en chemicalien misschien iets variabeler is maar verder vergelijkbaar of zelfs beter qua productie, zodat we in alle opzichten slimmer zouden zijn als we organische landbouw zouden optimaliseren in plaats van monocultuur – dat er door het agressieve veroverings gedrag van monsanto het volgende probleem ontstaat:

De intensief bebouwde (dode) grond zal niet produceren in de eerste jaren dat het zonder de petrochemische inputs moet doen. Het moet een levende, stikstof vangende toplaag ontwikkelen. Dit zal een ‘petro/eco productie kloof’ veroorzaken, een periode met grote productie tekorten. 

Waar met kunstmest word geboerd zal de productie zolang doorgaan tot er geen kunstmest meer beschikbaar is, en dan zal het jaren duren voor er weer iets geproduceerd word. Waar organisch verbouwd word zal de productie ongestoord doorgaan. Het business model van Monsanto is bewust gebaseerd op het klem zetten van de bevolking die direct van de productie afhankelijk is. Het probleem dat ik (en daar ben ik vast niet de enige in) signaleer is dat ook wij in het westen onder een zwaard van Damocles leven. En dat is nogal dom als dat niet hoeft.

"Results
from the first 8 years of the project show that the organic and low-input
systems had yields comparable to the conventional systems in all crops
which were tested – tomato, safflower, corn and bean, and in some instances
yielding higher than conventional systems (Clark, 1999a). Tomato yields
in the organic system were lower in the first three years, but reached
the levels of the conventional tomatoes in the subsequent years and
had a higher yield during the last year of the experiment (80 t/ha in
the organic compared to 68 t/ha in the conventional in 1996). Corn production
in the organic system had a higher variability than conventional systems,
with lower yields in some years and higher in others.
"

De Verkwiste Potentie Aan Onze Kust : Golf Energie


Join our supporters! and Check our twitter account

Golf energie ontstaat door wind die over onze oceanen waait. Als deze wind golven hebben veroorzaakt kan deze energie duizenden mijlen afleggen voor hij in een branding verloren gaat. Golf energie is constant, dag en nacht en de productie van een golf energiebron is goed (dagen) van te voren te voorspellen. Golf energie is betrwouwbaarder dan wind of zonne energie.

Een Golf Energie Installatie is Productiever Dan een Wind Turbine

De utilisatie factor van golf energie installaties, dat wil zeggen in hoeverre het geinstalleerd genererend vermogen wordt benut, is twee keer zo groot in vergelijking met wind energie. Een wind turbine draait maar 50% op vol vermogen, een wave power plant 50%. Dat betekend dat een investering in materialen per geleverde kW voor gold energie lager ligt. 

Smart Grid?

Een 100 MW golf generator neemt ongeveer 4 vierkante kilometer van onze Noordzee in beslag. Dat is minder dan voor een kolen centrale, om daarbij nog maar te zwijgen van het oppervlak dat door mijnbouw, transport en vervuiling wordt opgeeist (schade per centrale loopt in de miljarden volgens een Delftse studie, $156 miljoen per centrale per jaar zie quote hieronder). De infrastructuur voor distributie van golf energie ligt er in wezen al, aangezien centrales vaak aan de kust gesitueerd zijn. Waarom wordt van die situatie geen gebruik gemaakt, in plaats van dat de vermeende gebrekken in het Eurpoese netwerk worden overderven? Wat is de potentie van het integreren van golf energie installaties als toevoeging aan reeds geplande wind parken? De hoofdreden waarom de nadruk op wind wordt gelegd is omdat windturbines makkelijk zijn uit te schakelen.

"The study, entitled the Hidden Cost of Energy: Unpriced Consequences of Energy Production and Use
examined 406 coal plants–which collectively create about 95% of the
nation’s coal-burned electricity. As Bloomberg notes, the "aggregate
damages associated with sulfur dioxide, nitrogen oxides and particulate
matter emitted by the facilities amounted to $156 million on average per
plant." That’s a pretty hefty price tag to the environment–$156
million a year in environmental damages–and of course, the coal companies don’t pick up the tab. "
(bron)

MHD Generator

Van de verschillende typen golf energie generatoren is de Magneto Hydro Dynamische generator nog wel de meest elegante. Deze generator maakt gebruik van het fenomeen dat wanneer een geleidende vloeistof of gas tussen twee magneten beweegt er een potentiaal in die vloeistof ontstaat. Ze worden onder andere gebruikt om energie af te tappen van de gas jets in gas centrales nog voordat deze de stoom genereren voor de stoom turbines (daarbij de efficientie aanzienlijk vergrotend). Meer hier

Sara inc.

Sara inc. is het enige bedrijf dat een MHD generator voor golf energie heeft ontwikkeld, het grote voordeel ervan is dat er zeer weinig onderhoud nodig is in vergelijking met de ander typen generator. De omzetting van mechanische naar electrische energie is zeer efficient, 50%.

Golf Energie Bedrijven (bron)

Bedrijf Techniek Installatie Type Land
Able Technologies L.L.C. Electric Generating Wave Pipe B USA
Applied Technologies Company Ltd Float Wave Electric Power Station B Russia
Aquamarine Power Oyster C UK
Atmocean Atmocean B USA
AW Energy Waveroller C Finland
AWS Ocean Energy Archimedes Wave Swing F UK
Balkee Tide and Wave Electricity Generator TWPEG B Mautitius
BioPower Systems Pty Ltd bioWave C Australia
Bourne Energy OceanStar ocean power system G USA
Brandl Motor Brandl Generator B Germany
Caley Ocean Systems Wave Plane UK/Denmark
Checkmate Seaenergy UK Ltd. Anaconda G

UK

College of the North Atlantic Wave Powered Pump Canada
Columbia Power Technologies Direct Drive Permanent Magnet Linear Generator Buoy / Permanent Magnet Rack and Pinion Generator Buoy / Contact-less Force Transmission Generator Buoy B USA
C-Wave C-wave A UK
Daedalus Informatics Ltd Wave Energy Conversion Activator C Greece
Delbuoy Wave Powered Desalination B USA
DEXA WAVE Energy DEXA WAVE Converter A Denmark
Ecofys Wave Rotor G Netherlands
Ecole Centrale de Nantes SEAREV B France
Edinburgh University Sloped IBS Buoy A UK
ELGEN Wave Horizon Platform B USA
Embley Energy Sperboy D

UK

Energias de Portugal Foz do Douro breakwater D Portugal
ETYMOL ETYMOL G Chile
Euro wave energy Floating absorber B Norway
Finevara Renewables Aqua Buoy B USA
Float Inc. Pneumatically Stabilized Platform B USA
Floating Power Plant ApS (F.P.P.) Poseidon’s Organ C Denmark
Fobox AS FO3 B Norway
Fred Olsen & Co./Ghent University SEEWEC B Norway / EU
GEdwardCook Syphon Wave Generator F USA
GEdwardCook Floating Wave Generator A USA
Grays Harbor Ocean Energy Company Titan Platform D USA
Green Ocean Energy Ltd Ocean Treader WEC A UK
Greencat Renewables Wave Turbine A UK
GyroWaveGen GyroWaveGen G USA
Hydam Technology McCabe Wave Pump A Ireland
Hidroflot s.l. Multi cell platforms B Spain
Independent Natural Resources SEADOG B USA
Indian Wave Energy Device IWAVE B India
Ing Arvid Nesheim Oscillating Device B Norway
Instituto Superior Tecnico Pico OWC D Portugal
Intentium as Intentium Offshore Wave Energy Converter G Norway
Interproject Service (IPS) AB IPS OWEC Buoy B Sweden
JAMSTEC Mighty Whale E Japan
Jospa Ltd Irish Tube Compressor (ITC) G/E Ireland
Joules Energy Efficiency Services Ltd TETRON B Ireland
Lancaster University PS Frog B England
Langlee Wave Power Langlee System C Norway
Leancon Wave Energy Multi Absorbing Wave Energy Converter (MAWEC) D Denmark
Manchester Bobber Manchester Bobber B UK
Martifer Energia FLOW  A Portugal
Motor Wave Motor Wave B Hong Kong
Muroran Institute of Technology Pendulor Japan
Nautilus Wave Energy Convertor for near shore deployment. Buoy driven piston driving pressurised air to onshore energy convertor B

Israel

Neptune Renewable Energy Ltd Triton C UK
Neptune Systems MHD Neptune G Netherlands
Norwegian University of Science and Technology CONWEC B Norway
Ocean Energy Industries, Inc. WaveSurfer B USA
Ocean Energy Ltd Ocean Energy Buoy D Ireland
Ocean Harvesting Technologies Ocean Harvester A Sweden
Ocean Motion International OMI Combined Energy System B USA
Ocean Navitas Aegir Dynamo B UK
Ocean Power Technologies Power Buoy B UK / USA
Ocean Wave and Wind Energy Norway
Ocean Wave Energy Company OWEC F USA
Ocean Wavemaster Ltd Wave Master G UK
Oceanic Power Seaheart Spain
Oceanlinx (formerly Energetech) Denniss-Auld Turbine D Australia
Oceantec Energías Marinas, S.L. Oceantech Energy Convertor A Spain
Offshore Islands Limited Wave Catcher G USA
Offshore Wave Energy Ltd OWEL Energy Converter UK
OWWE (Ocean Wave and Wind Energy) Wave Pump Rig B

Norway

Pelagic Power AS PelagicPower B Norway
Pelamis Wave Power Pelamis A UK
Pontoon Power Pontoon Power Converter A Norway
Renewable Energy Holdings CETO B AUS / UK
Renewable Energy Pumps Wave Water Pump (WWP) D USA
Resolute Marine Energy, Inc Resolute WEC B USA
Rothman Energy Systems Rothman Energy Systems B USA
Sara Ltd MHD Wave Energy Conversion (MWEC) G USA
SDE S.D.E C Israel
Sea Power International AB Streamturbine Sweden
Seabased AB Linear generator (Islandsberg project) B Sweden
SeaNergy SeaNergy F Israel
SeaVolt Technologies Wave Rider B USA
Seawood Designs Inc SurfPower B Canada
SEEWEC Consortium FO3 device, previously as Buldra B UK
SeWave Ltd OWC D Faroe Islands
Sieber Energy Inc SieWave Canada
SRI International Generator utilizing patented electroactive polymer artificial muscle (EPAMT) technology USA
Straumekraft AS Winch operated buoy B Norway
Swell Fuel Lever Operated Pivoting Float B USA
Swell Fuel Swell Fuel A USA
SyncWave SyncWave B Canada
Trident Energy Ltd, Direct Thrust Designs Ltd The Linear Generator B UK
Union Electrica Fenosa of Spain OWC D Spain
University of Edinburgh Salter’s Duck A N.A.
Vigor Wave Energy AB Vigor Wave Energy Converter A Sweden
Vortex Oscillation Technology ltd Vortex oscillation A Russia
Wave Dragon Wave Dragon E Wales / Denmark
Wave Energy Seawave Slot-Cone Generator E Norway
Wave Energy Centre (WaVEC) Pico plant D Portugal
Wave Energy Technologies Inc. WET EnGen™ B Canada
Wave Energy Technology (WET-NZ) B New Zealand
Wave Power Group Salter Duck, Sloped IPS A UK
Wave Star Energy ApS Wave Star B Denmark
Waveberg Development Waveberg B Canada
WaveBob Limited Wave Bob B Ireland
Voith Hydro Wavegen Limpet D UK
Wavemill Energy Wavemill Canada
WavePiston WavePiston A Denmark
WavePlane Production Wave Plane E Denmark
Wello OY A Finland
WindWavesAndSun WaveBlanket G USA

Oil Price is Driven By Demand


Join our supporters! and Check our twitter account

Inderdaad, piek olie betekent dat de olie markt heel fysiek wordt, lokatie gebonden en dat de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Het is fascinerend om te lezen hoe vanzelfsprekend het wordt gevonden dat de prijs van olie door een kartel wordt vastgesteld.

"Global (news)
oil prices have risen too high, too quickly but increased OPEC output
will not stem the rise as the climb is driven by demand, the chief
executive of French oil major Total (FP.NXnews) said on Sunday."

De prijs is te hoog! Dit soort uitspraken laten zien hoe gevaarlijk laconiek de houding mbt de olie prijs is. Men veronderstelt dat als de prijs omhoog gaat er minder zal worden gekocht door mensen die het niet kunnen betalen. In de praktijk is iedereen nog steeds zeer afhankelijk van olie, en betekent een prijs stijging (vooral een waarbij de toevoer verdwijnt omdat de grootschalige inkopers er geen brood meer in zien) dat de maatschappij tot stilstand komt.

Wetenschappers Vinden Het Wiel Uit


Join our supporters! and Check our twitter account

In het zeelaboratorium van de Hogeschool Zeeland in Vlissingen wordt onderzocht of het afval van viskweek te gebruiken is als meststof voor algen, die vervolgens weer als voer voor vissen kan worden gebruikt.

"De spiksplinternieuwe algenkweekreactor steelt echter de show.
Door zo’n 20 meter transparante, plexiglas buizen stroomt langzaam een
bruinig goedje: zeewater waarin kiezelalgen, of diatomeeën, groeien.
Afgelopen maand werd het ingenieuze ontwerp, bedacht door milieuchemicus
Michiel Michels, officieel in gebruik genomen.
"

Zeer ingenieus, ik heb op die manier algen gekweekt op mijn balkon. Misschien is het in de viskweek situatie rendabel te maken. Eens kijken of men dan gas gaat verbranden om aan de CO2 mest te komen.

Twee dingen zitten me wel dwars aan dit soort ‘nieuws’. Ten eerste hoeft men zich slechts af te vragen wat vissen in zee eten, en men snapt dat hier het wiel opnieuw wordt uitgevonden.Ten tweede zou ik liever zien dat de stervende oceanen worden beschermd en hersteld in plaats van de eeuwige misplaatste hoop op een technische oplossing. Aan de andere kant worden vissen in fishfarms momenteel hoofdzakelijk gevoed met vismeel van bijvangst, een bepaald ironische praktijk (‘Ben je geen zalm? Dan maken we wel zalm van je!’), een soort geforceerde voedselketen, dus het zou enorm helpen als dit niet meer hoeft. In het algemeen zijn de economische afwegingen compleet misplaatst omdat onze economische omstandigheden zeer fragiel en grotendeels een fantasie zijn.  De focus moet liggen op low tech low energy input voedsel productie.

Noem het re-innovatie..

Dezelfde problemen worden met algen kweek steeds opnieuw ontdekt en opgelost : 1. licht (te veel/ te weinig) 2. Zuurstof productie (waar moeten we het laten). 3. Vervuiling van de buizen waardoor licht inval wordt gereduceert (bestaan patenten op). 4. CO2 bron? Waar halen we het vandaan.. Maar aangezien steeds meer onderzoek op commerciele basis gebeurt, is het niet langer belangrijk of het bijdraagt aan de wetenschap, maar of de derde geldstroom denkt dat er nog een patent uit te slepen valt.

Uit de Oude Doos


Join our supporters! and Check our twitter account

De Hydrogen 7 loopt op H2 en Benzine, kan dus ook op ammoniak lopen!

Deze video’s zouden zich in uw geheugen moeten branden als een anachronisme. Wat gebeurder er in het begin van de 80er jaren. Misschien was een waterstof auto op basis van zonnepanelen iets avant garde, maar de ammonia auto zeker niet. De waterstof brandstof cel in combinatie met electro motor is efficienter dan directe verbranding, maar u ziet dat we al lang op waterstof hadden kunnen rijden.

Waarom kwam het niet van de grond? De man in de video die in de 80er jaren een auto op ammoniak liet lopen legt het zo uit "The canadian government owned Petro canada, so there wasn’t enough political will.". Geen wil om de lucht schoner te maken en duizenden doden per jaar te voorkomen? Hoe zit dat vandaag, want er is ammoniak genoeg.