Breek De Neerwaardse Carbon Credit Spiraal

Dit weekend stijgen brandstof prijzen naar 1,75 per liter voor benzine. Het artikel zegt dat het gemiddeld 100 Euro per jaar zal schelen per automobilist. De vloeibare brandstof die voor logistiek zo belangrijk is raakt op. Shell en Aramco proberen hier iets op te vinden door zelfs zonnepanelen te maken, zodat voor doeleinden die nu olie gebruiken er straks electriciteit gebruikt kan worden, en er zo langer veel vloeibare olie overblijft. De consument in zijn auto is eigenlijk een verliespost in economische zin, wat voegt die toe aan de welvaart (behalve dat hij zich welvarend voelt)? De luxe van de individuele automobiele beleving is een gift geweest van het carbon/credit systeem, geen prestatie van het betreffende individu, dan moet u zelf maar een auto bouwen en benzine gaan zoeken. Maar het kon, en het was leuk.

Een auto die zichzelf laat kennen 

Elke stijging van brandstof prijzen is meteen een bron van prijsinflatie, alles wordt duurder. De strategie die wordt gehanteerd is die van het afbouwen van fossiele brandstof gebruik, zonder vervanging te steunen (want dat zou het proces versnellen en leiden tot controle verlies). Maar de boodschap moet toch duidelijk zijn : Verbrandings motoren zijn out. Wie benzine rijdt rijdt in een fossiel.  Meer snelwegen? Eerst maar eens meer batterij auto’s en bijbehorende energie bronnen. Omdat we ons aan de credit kant van het carbon/credit systeem laten vast zetten (bv. in onze hypotheek of levenstijl) denken we dat we niet kunnen reageren op deze trend, een trend die alles afbreekt wat in de 20e eeuw is opgebouwd. Die afbraak is voor iedereen zichtbaar die de moeite doet om het te zien. Ze gaat via de credit kant "Het wordt te duur, pensioen gat" en via smaad "Specialisen zijn uitzuigers, ziekenuizen plegen fraude, belasting ontduikers", waarom? Omdat we elkaar niks gunnen en altijd denken dat anderen ons belazeren. Dat is misschien zo, maar laten we dat dan ook zelf vaststellen en ons dat niet laten wijsmaken door een paar artikeltjes in de kranten.

De technologieen waar we achteraan moeten in Nederland zijn de volgende (oa):

 • Kleine windmolens van 1-4 kW voor minder dan 4000 Euro
 • Verplichte socialisatie van windparken (dus in publieke handen) 
 • Electrische auto’s met vervangbare batterijen
 • Golf energie
 • Centrale zomerwarmte opslag in woonwijken 
 • Zeewier voor biogas
 • Neerlands bonen en peulen ter vervanging van soja veevoeder 
 • Thin film CIS zonnepanelen als verplicht onderdeel van elk huishouden (onderdeel van de hypotheek)

Bovenstaande punten zijn er maar een paar. Wat nodig is zijn maatregelen die de markt niet vrij laten om te doen wat het het best doet, namelijk het carbon/credit systeem beschermen. Daarvoor zijn nieuwe wetten nodig en misschien zelfs een nieuwe politieke partij. Die zou de ‘Partij van de Welvaart’ kunnen heten, want alleen door het structureel invoeren van duurzame vervanging van fossiele energiebronnen is de welvaart terug te winnen. Liever nu dan nadat we onze atmosfeer met nog eens miljoenen tonnen CO2 hebben belast. 

Carbon Credit Van Equador

De BBC meldt dat Equador vast houdt aan een claim tov Chevron van 18,2 miljard dollar vanwege de olie vervuiling van haar oerwouden. Dit is net als het Chavez verhaal maar dan omgekeerd. In plaats van Exxon die geld vraagt aan Venezuela vraagt Equador geld aan Chevron. Het was volgens de juridisch procedure eigenlijk Texaco die het oerwoud vervuilde:

"Ecuadorean indigenous groups said Texaco dumped more than 18bn gallons (68bn litres) of toxic materials into unlined pits and rivers between 1972 and 1992.

Ongeacht of het om 1 miljard of 10 miljard dollar gaat, en ongeacht of de zaak rechtvaardig is of niet, het is een goed voorbeeld van hoe het moet, en een goed voorbeeld van de paradox van het carbon/credit systeem.

Climate babe Daryl Hannah, Texaco was here.. 

Wat zijn 1 miljard dollar waard op een onbewoond eiland? Niks. Waarom heeft zo’n geld hoeveelheid waarde in de bewoonde wereld? Omdat we er producten en diensten mee kunnen kopen. Waarom kan dat? Omdat deze met dat geld kunnen worden geleverd. Waarom is dat zo? Omdat men met dat geld de energie die nodig is voor de productie of ander activiteit kan kopen. welke soort energie is dat hoofdzakelijk? Fossiele energie, en dan met name olie, benzine, gas, kolen.

Als Equador om geld vraagt als compensatie vraagt het om fossiele brandstoffen. Dus als compensatie voor de vervuiling van het oerwoud eist Equador nog eens  1,7 miljard vaten olie van een oliemaatschappij. Dat is best veel vaten, die zijn niet te leveren. Die gaan niet worden geleverd. Dat willen de olie maatschappijen niet omdat ze andere klanten hebben die beter met de olie omgaan (op een leukere manier).

Texaco was here.. 

Als Equador echt iets wil bereiken tav hun oerwoud zouden ze alle exploratie moeten verbieden, en elke expert het land uit gooien. Het is een land waarin mensen prima van zonne energie kunnen leven, ermee kunne produceren etc. Maar dat zal niet gebeuren, want daarvoor zijn mensen te makkelijk te vervangen of om te kopen.

Een rechtzaak over de vervuiling va het oerwoud zou high profile kunnen worden. Er zou een klein met olie besmeurd meisje naar voren kunnen worden geschoven, wiens vader arbeids ongeschikt is geraakt door de chemische rommel die de amerikanen overal laten rondstromen (ook in de VS overigens, daar worden ook open beken aangelegd voor vloeibaar chemisch afval). Het enige dat dan op het spel staat is de mythe van rechtvaardigheid. We geloven er in. In dit geval kan Chevron gewoon een smear campagne voeren tegen de rechtsorde die tot de claim kwam:

"Chevron has challenged the fine, arguing that lawyers and supporters of the indigenous groups who brought the case conspired to fabricate evidence.

Kennelijk is de olie bijna of zo goed als op. Niks meer te halen, afkappen die hap. Als er nu nog een boel olie in Equador te vinden was dan zou Chevron de boete misschien accepteren, en deze langzaam afbetalen met olie uit eigen oerwoud, terwijl het toch de eigen salarissen bleeft uitbetalen. Het geld zou naar het buitenland verdwijnen net als de olie, omdat Equador zelf niet zoveel produceert, dus netto zou het niks uitmaken vergeleken met de situatie waarin Chevron geen boete kreeg, alleen zouden de Equadorianen een veel groter deel van hun eigen bodemschatten kunnen genieten. Maar ze hebben kennelijk niet veel invloed, ze kunnen niks afdwingen, wat de reden is dat hun land al decennia worden leeggeplunderd en vervuild.

Klimaat justice activisten houden zich bezig met de onrechtvaardigheid van de klimaat schade aan armere landen, die in de internationale rechtsorde een zeer zwakke positie hebben. Maar de internationale rechtsorde bestaat niet, of is op te delen in twee categorieen : 1. Het handhaven van de mythe van rechtvaardigheid, dwz een inspiratie zijn voor mensen die in de rechtstaat geloven (voor die mensen is hij immers bedoelt). 2. Exploitatie overeenkomsten en constructies, dwz wie werkt met wie samen om wat van wie af te pakken. De WTO is een goed voorbeeld van een juridische organisatie met als motto ‘laat geen bron onbenut, met of zonder toestemming van de eigenaar’. Dit alles met de zegen van het carbon/credit systeem, want die varen wel bij logistiek en de gepaart gaande financiele transacties. 

De eeuwige duurzame economie is de zogenaamde robo(eco)nomie

Er is extreem weinig nodig om de dominantie van het carbon/credit systeem dat onze planeet naar de verdommenis helpt te stoppen. We hoeven ons alleen te realiseren dat olie ergens is en makkelijk kan worden geconfiskeerd, afgegrendelde of opgeborgen. Europa wil dit immers met iraanse olie doen. We hoeven olie helemaal niet te kopen als we er zo over kunnen beschikken. Het zou vele malen beter zijn als staten zich het recht toeeigenden om over alle carbon resources te beschikken binnen haar territorium, dan om het financieel systeem te laten doorgaan met het verspillen ervan (met alle rampzalige gevolgen van dien). Alleen door niet in termen van geld en olie te spreken, maar alleen in termen van olie (of gas, kolen etc), en het bezit ervan alleen toe te staan aan de staat waarin deze zich bevindt kunnen regeringen in een positie komen waarin ze zullen kunnen kiezen wat ze ten grondslag willen laten liggen van de welvaart en groei van de economie. Of ze daar al dan niet carbon voor willen gebruiken en in welke mate. Door de schijnbare scheiding tussen handel en politiek, geld en brandstoffen zijn we niet in staat iets aan de situatie te doen.

Carbon Credit Van Chavez

Het is betreurenswaardig om te zien hoe belangrijk olie blijft, meer de huidige bewegingen in handel en voorraad maken het wel makkelijker om te zien wat er op het spel staat, en hoe het spel wordt gespeeld.. 

Vandaag kopt de Volkskrant dat Chavez volgens een internationaal arbitrage panel can de internationale kamer van koophandel een schadevergoeding moet betalen aan Exxon van 624 mln dollar. Dit is een fractie van de initieel geeisde 7,7 miljard.

Chavez nationaliseerde de olie exploitatie in zijn land om te ontkomen aan het carbon/credit systeem. Zolang hij de olie van Exxon moest kopen had hij dollars nodig, en die waren alleen te leen via het internationale financiele systeem. Door de exploitatie te nationaliseren was er geen transactie meer nodig om over de olie te beschikken.

Nu wil een vreemd panel Venezuela dwingen tot een betaling in vreemde valuta. Het zegt veel dat het een fractie is van de originele som, dat is al een zwakte bod van hier tot tokio. Maar stel even voor dat de VS en Exxon niet bestonden, dan was Venezuela net als de olie boeren uit texas zelf gaan boren tot er olie kwam en was er geen enkele reden om ook maar iemand te betalen. Men kan wel beweren dat de winning (boren etc.) zeer duur is, maar 7,7 miljard?

Chavez moet Exxon vragen op te donderen. Net als het internationale panel van de kvk. De KVK van de VS zat recent onder de Acropolis te vergaderen over hoe de eigendommen van Griekenland het best te gelde te maken. Het zijn organisaties die druk uitoefenen via het carbon credit systeem : Krijg je geen geld, dan heb je geen olie. Chavez heeft dat probleem nu juist even niet. Brazilia is eerst door bankiers bezet, en toen is de olie kraak opengedraaid, daarom loopt alles daar op rolletjes.

Chavez houd zaken graag voor zijn eigen land en nationaliseerde ook de goudmijnen

Als Chavez betaalt staat hij voor 624 miljoen aan uitgifen in dollars af, uitgiften aan dollar verhandelde olie. Die zal hij moeten opvangen met eigen olie, en dus komt de boete neer op een diefstal van olie. Maar het is niet aan Exxon of  een of ander panel om Venezuela te straffen voor zijn wens zelf de vruchten van de hulpbronnen te plukken. Net als het niet aan de VS is om Iran te dicteren wat het met zijn olie moet doen.

Dit is een duidelijk voorbeeld van de verbondenheid van de financiele wereld, de energie wereld en de rol van instituten als de kvk in het in stand houden van de verdeling van olie over de wereld. Dit is het systeem waar we aan kunnen ontsnappen mbv hernieuwbare energie, en dat is het proberen meer dan waard. 

2012 Wordt Groener

Een nieuwe wind waait voor duurzaamheid in 2012 

De beste wensen voor 2012! 2012 wordt een groener jaar dan 2011, ook al lijkt het of het aantal voorwaarden voor het doordenderen van de carbon (olie/kolen/gas) handelaren in de vorm van het voortduren van de financiele crisis en nieuwe wetten die duurzaamheid moeilijker maken groeit. Het besef van de vervelende en gevaarlijke rol van olie, kolen en gas speelt dringt echter ook steeds meer tot mensen door. De afhankelijkheid van zware logistiek begint mensen tegen de borst te stoten, en de toenemende centralisatie van de kredietverstrekking (ESM voorstel) begint steeds meer mensen als een kunstmatige situatie voor te komen. Onze levenstijlen beperken omdat de fossiele brandstoffen om die te ondersteunen minder voorhanden zijn jezelf voor een gat laten vangen. Er zijn alternatieve energie bronnen, en die kunnen energie in overvloed leveren. Een volledig duurzame economie is een goedkope economie omder ter geen geldstromen nodig zijn om de toevoer van energie te waarborgen (die zit nu in elk product als een soort btw ingecalculeerd), een duurzame economie is ook schoner en gezonder en is minder gevoelig voor wat er voorbij de horizon gebeurt (blokkerd Iran de straat van Hormuz? Whatever). Natuurlijk is dat een meer wenselijke realiteit dan een die ons continu voor het blok zet omdat de ‘economie’ weer kuren heeft, oh, u bedoelt dat de strijd om schaarse olie losbarst? Nederland is een handlesland en heeft geen schijn van kans om grondstof toevoer af te dwingen. De totale energie voorziening verduurzamen, eventueel met hulp van Zuid Europa, het kan. Daarmee wordt onze welvaart ook op een solide basis gezet, die het nu absoluut niet heeft. 

Greencheck hoopt een aantal ideen uit te werken in 2011:

 • Een heliostaat control systeem voor zelfbouw van zonnecentrales
 • Een wind energie apparaat dat ongebruikelijk goedkoop is en nuttige energie levert
 • Een zonnewarmte systeem dat makkelijk na te bouwen is
 • Een website die buurtenergie initiatieven makkelijk in staat stelt te starten, onafhankelijk van finaicierin
Heeft u een interessant topic dan kunt u een email sturen naar info@greencheck.nl