2012 Wordt Groener

Een nieuwe wind waait voor duurzaamheid in 2012 

De beste wensen voor 2012! 2012 wordt een groener jaar dan 2011, ook al lijkt het of het aantal voorwaarden voor het doordenderen van de carbon (olie/kolen/gas) handelaren in de vorm van het voortduren van de financiele crisis en nieuwe wetten die duurzaamheid moeilijker maken groeit. Het besef van de vervelende en gevaarlijke rol van olie, kolen en gas speelt dringt echter ook steeds meer tot mensen door. De afhankelijkheid van zware logistiek begint mensen tegen de borst te stoten, en de toenemende centralisatie van de kredietverstrekking (ESM voorstel) begint steeds meer mensen als een kunstmatige situatie voor te komen. Onze levenstijlen beperken omdat de fossiele brandstoffen om die te ondersteunen minder voorhanden zijn jezelf voor een gat laten vangen. Er zijn alternatieve energie bronnen, en die kunnen energie in overvloed leveren. Een volledig duurzame economie is een goedkope economie omder ter geen geldstromen nodig zijn om de toevoer van energie te waarborgen (die zit nu in elk product als een soort btw ingecalculeerd), een duurzame economie is ook schoner en gezonder en is minder gevoelig voor wat er voorbij de horizon gebeurt (blokkerd Iran de straat van Hormuz? Whatever). Natuurlijk is dat een meer wenselijke realiteit dan een die ons continu voor het blok zet omdat de ‘economie’ weer kuren heeft, oh, u bedoelt dat de strijd om schaarse olie losbarst? Nederland is een handlesland en heeft geen schijn van kans om grondstof toevoer af te dwingen. De totale energie voorziening verduurzamen, eventueel met hulp van Zuid Europa, het kan. Daarmee wordt onze welvaart ook op een solide basis gezet, die het nu absoluut niet heeft. 

Greencheck hoopt een aantal ideen uit te werken in 2011:

  • Een heliostaat control systeem voor zelfbouw van zonnecentrales
  • Een wind energie apparaat dat ongebruikelijk goedkoop is en nuttige energie levert
  • Een zonnewarmte systeem dat makkelijk na te bouwen is
  • Een website die buurtenergie initiatieven makkelijk in staat stelt te starten, onafhankelijk van finaicierin
Heeft u een interessant topic dan kunt u een email sturen naar info@greencheck.nl

Leave a Reply