Amylase Corn..GM Recklessness Knows No Bounds..

So Syngenta thought it would be a good idea to create a patented corn that would self decompose it’s starch. We do that when we digest starch using an enzyme called amylase that can be found in our saliva. The starch is turned into glucose which we can easily absorb. If one makes bioethanol the sugars feed bacteria that produce the alcohol. This is all very nice and smart, but there seems no awareness about what happens to GM varieties. They mix, spread, contamintate.

Even a small amount of the amylase corn – one kernel out of 10,000 – could damage food products, according to data supplied to the North American Millers’ Association by Syngenta. The organisation, like most food industry groups, has opposed the corn, noting failures to prevent cross-contamination from earlier GM breeds.

Syngenta says : "Look! We are fucking up your crop!" 

So it will be only a matter of time before all corn is part amylase corn. This has grave implications for other uses of corn, uses where the starch is actually needed or usefull. It is just idiotic how GM companies keep churing out solutions that create problems, but hey, that’s economics, even if it renders one of the staple crops useless..  

Aardbevingen Maken Fukushima Gevaarlijker

Het blijkt dat recente aardbevingen barsten in het fundament van de centrale hebben gemaakt waardoor radiactive stoom ontstnapt. Bovendien is gebleken dat de centrale niet door de tsunami maar door de aardbeving die deze veroozaakte al gevaarlijk was geworden. Dat terwijl de centrale veilig werd geacht voor krachtiger aardbevingen. Dit maakt dat alle centrales in japan een onbekend risico vormen.

Update Onnodige Schalie Gas Bedrijging

Dit moeten we in Nederland Voorkomen. Vertel de Haarense wethouder Eric van den Dungen en zijn collage in Boxtel om alles te doen om de proefboringen te voorkomen. Er is binnekort een hoorzitting over de macht van de gemeente om boren al dan niet goed te keuren in de Tweede Kamer. Het Britse Bedrijf Cuadrilla kan gewoon terug naar Engeland, zeker wanneer ons drinkwater in gevaar wordt gebracht. De rampzalige gevolgen voor drinkwater zijn extreem evident, en het is beter schade te voorkomen dan naderhand een schadevergoeding te eisen (als je die al krijgt) betaald uit de winst gemaakt ten koste van ons drinkwater. Ondertussen is er een verdeel en heers offensief bezig om verantwoordlijkheden voor water kwaliteit bij de lagere overheden neer te leggen, een beetje net als de beslissing om GM gewassen te verbouwen nu op land niveau kan worden beslist. 

Het wetsvoorstel is volgens de Vewin tevens in strijd met nationale en EU wetgeving. ‘Op Europees niveau stelt de Kaderrichtlijn Water (KRW), dat het huidige beschermingsniveau gehandhaafd moet worden. Het wetsvoorstel verlaagt juist de beschermingsdrempels. Tevens is in Nederland van oudsher de waterkwaliteit verankerd in diverse wetten, waaronder de Grondwaterwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. In deze wetten komt wel tot uitdrukking, dat vergunningen gekoppeld moeten worden aan waterplannen.'(bron)

Aardbevingen? 

In Engeland hebben zich onlangs twee aardbevingen, van respectievelijk 2,3 en 1,5 op de schaal van Richter, voorgedaan na boringen van Cuadrilla. Maar denk niet dat daar het gevaar ligt. Het ligt in de vergiftiging van het grondwater voor een beetje gas terwijl de Europese gas transitie en overschakelijk naar russisch gas in volle gang is! Zelfs als je je niet over het klimaat of de gezondheid druk maakt is dit schade die we onszelf niet hoeven aan te doen.

Better Ways To Talk About Biofuels

Today Obama announced $510 million will be invested in advanced ‘drop in’ biofuels, especially for the Navy. It seems true what Churchill said: "Americans can always be counted on to do the right thing…after they have exhausted all other possibilities."

"By building a national biofuels industry, we are creating construction jobs, refinery jobs and economic opportunity in rural communities throughout the country," said Secretary Vilsack. "As importantly, every gallon of biofuel consumed near where it is produced cuts transportation costs and, for the military, improves energy security."

The Pentagon and Navy had looked at biofuels before, targeting a large amount of algae beased fuel for powering it’s ships and planes.

The Defense Advanced Research Projects Agency has spent $35 million to sponsor research into oil from algae and the Air Force is also looking for cleaner ways to fly and fight.

(bron)  And  

DOE Announces US $24M for Algae Research

(bron) 

 Millions are not needed, so this is delay tactics, bribing the best minds of retracing the steps of the 70’s Aquatic Species Program

This is all very nice but really really very late. With the droughts in the primarey agricultural areas and production down 30% on average the debate on biofuels as competing with foodresources is likely, and cost and risks will be high. Looking at algae is about time, and it may save the ocean. Had this move been made in the 70’s when scientist discovered the climate problem (including adverse effects) on the oceans, we would have been in a much better shape to actually survive the fossil fuel onslaught we suffered. One may wonder what the use is of an army to protect a territory that is in dire straits because of the effects of carbon emission. It would be infinitely wiser to just give up and start building clean renewable energy sources, ones that use no gas based fertilizer. 

The eternal ruse

From the Aquatic Species report this quote:

"A major conclusion from these analyses is that there is little prospect for any alternatives to the open pond designs, given the low cost equirements associated with fuel production."

And ask what modern oil production would ‘cost’ if one would have to pay for every barrel used in the production process. The cost of making fuel are zero as long as long as the end output can pay for the labour. Of course algae used to be grown using fertilizer which would be fossil fuel based and have to be payed for. This is the same mistake that is made with biofuels, also grown with fertilizer. The answer is and has been for some time to 1. grow algea in the oceans, 2. grow them using deep water nutrients.  

This device is going to be important if we want to make fuel, grow fish and keep our oceans from becoming dead acidic swamps.. 

The problem with allowing more carbon pollution 

Biofuel seaweed won’t grow in our future more acidic oceans. If we start farming them now we may keep the CO2 low.

Solar Trackers Uit Het Westland?

Een werkende industrie in Holland kan innoveren ten voordele van Holland, verhuist of verwaardeloost men hem omdat dat ‘goedkoper’ is dan mis je dat enorme voordeel.Het bedrijf Van der Valk had niks met zonnepalenen, maar wel de kennis en vaardigheden die nodig waren om ze te maken vanuit de kassenbranche. Het resultaat is dat ze eenvoudig trackers konden bouwen en nu te koop aanbieden, zodat mensen met zonnepanelen hier meer rendement uit halen.

Grootste Olieramp in 10 Jaar Ontbreekt In De Media

Update: Een tweede ‘leak point’ is gevonden:

"A second leak point has been found in the flow line beneath the Gannet Alpha oil platform, 113 miles (180km) off Aberdeen."

Misschien zijn deze lekken, ook al zijn ze de grootste sinds 10 jaar, niet het meest rampzalige. Het lijkt echter dat te boor methoden en risico’s dezelfde zijn als in de Golf van Mexico, namelijk dat er in zachte grond geboord wordt, waarin olie onder druk zelf zijn weg naar het oppervlak kan vinden. De bronnen die worden aangeboord moeten (zo lijkt het) direct worden leeggepompt, de olie moet kennelijk ergens heen, anders kan de druk in het boorgat zo hoog oplopen dat de olie langs de installaties, buizen e.d. gaat lekken. Als dit een keer fout gaat en er ontstaan meerdere lekken (net zoals in de Golf van Mexico) dan kan de olie vervuiling zeer aanzienlijk zijn.

(guardian) 

Shell staat momenteel onder druk vanwege de olie vervuiling in Nigeria. Daar krijgen de illegale raffinage de schuld en zegt Shell zelf alles netjes te hebben gedaan. Maar het land is vergeven van verlaten lekkende bronnen:

"De gevolgen in Ogoniland, een gebied van zo’n 1000 vierkante kilometer in het zuidoosten van Nigeria, zijn volgens de VN enorm. Het drinkwater is zeer ernstig vervuild en vissers kunnen niet meer leven van de visvangst. De verontreiniging zit op veel plekken tot meters diep. Hele generaties hebben er last van." (bron)

Shell wijt deze vervuiling aan sabotage. Olie winning maalt niet om vervuiling, olie maatschappijen kunnen in honderden publicaties lezen dat hun werk het eindspel is voor de mensheid, ze geven dit zelf toe, dus waarom opruimen? Bovendien is voor schooonmaak acties olie nodig, zodat de opbrengst (de fractie olie die niet voor winning gebruikt wordt maar die wordt verkocht) kleiner wordt. Dit kan ook verklaren waarom tar sand operations zich niet om de milieu regels bekommenren. Het is zonder duurzame bronnen om de schoonmaak actie aan te drijven zelfs beter voor het klimaat als het uitgekookte land gelaten wordt voor wat het is. In olie land is er maar een manier om ecovernietiging te voorkomen, dat is minder olie gebruiken en fossiele ontwikkeling waar mogelijk verbieden.

Solar Irrigation For The Third World

A more classic use of solar thermal energie is hard to imagine. This product of Bom Aqua is certainly innovative because it uses specially designed pump for ease of construction and maintenance. These objects are real good thrid world aid objects because they teaches people how they can rely on themselves and a about what the sun can mean for them.

Here video’s from the Practica Foundation Channel

The first solar thermal irrigationpump was also build in Africa in Egypt around 1912 by and american called mr. Schuman, helped by a brittish scientist. As you can see below it was quite a big installation. Here’s a link to an article about it at the time, here one of our own posts about it.

Tail Wagging The Dog : Recession to put oil use into decline!

Reuters reports:

"As a U.S. economic rebound stalls and threatens to spiral into recession, oil demand in the world’s top consumer may be slipping into an irreversible decline.

True of course, there is no competitive manufacturing base (apparently) in the US that can turn oil into stuff that sells well. But we have to ask "Sells well in return for what?" the answer is oil. What is used for production? Oil. What is earned by production? Oil. This is our modern economy, a game of who is to consume the oil, managed by the banks that control the money supply, money being the means to distribute oil. It is not the recession that reduces oil consumption, it is reduced oil supply that causes the recession.

Oil can of course is a placeholder for ‘any carbon based fossil fuels’ in this context. What actually causes the reduced supply is increased military dominance of China over the reserves. And then, this may be the best news ever, the only thing we need to recover is increased and abundand amounts of renewables. Pitted against the ‘one world currency’ camp we could imagine a global aliance that prevents obstruction of the rise of renewable based, industrialized or Roboeconomic societies. 

Groene Industrie?

Panorama op Canvas heeft zondag een programma over de energie situatie in Belgie (eerste video). Duidelijk wordt dat Belgie aan de ene kant nnvesteringen in connectiviteit heeft verwaarloost, maar aan de andere kant volledig in de greep is van Electrabel, het energie bedrijf dat een aantal kerncentrales bezit. Door die centrales (die zoals we weten niet de werkelijke kosten van kernenergie, inclusief verzekering en opruiming rekenen) kunnen ze iedere aanbieder uit de markt concureren. Zo is het land in de greep van een bron die hen op het nucleair/fossiele spoor houdt, en is de industrie gedoemt te vertrekken naar oa Nederland.

Geld is altijd een argument in energie discussie, maar hier zien we duidelijk dat de belgische industrie niks te verkopen zouden hebben zonder de energie die ze voor de productie nodig hebben. Hadden ze enkel energie krediet, geld dat uitsluitend het gebruik van een bepaalde hoeveelheid electriciteit toestond, dan had de problematiek zich uitsluitend daarop gefocussed. Energie is geld en kosten zijn een functie van de macht over de primaire bron, fossiele brandstoffen. Door die primaire bron te verandering in schone energie zou men zonder problemen de trabsitie kunnen maken.

Maar er is een opvallend voordeel aan de misvatting dat geld iets is los van energie, namelijk dat de twee een zeer dynamische wisselkoers vertonen, een koersdynamiek die handel aanmoedigd en zo geld bij de banken en andere handels faciliteiten achterlaat. We hebben weer te maken met het creeren van een markt die als doel heeft handelsactiviteit af te romen. En omdat dat een zeer lucratieve business is zullen we er zonder actie tegen de lobby van de banken en energie bedrijven en zonder begrip dat er ook op basis van schonen duurzame energie krediet kan worden verstrekt aan de industrie, niet komen.

En dan de Motteballentaks (het belasten van de winst uit afgeschreven centrales, waarvan Verhofstadt met dubbele tong publiek voorstander van bleek te zijn terwijl hij deze in een brief beloofde niet door te voeren)..een reden om oude centrales te vervangen door nieuwe hoewel de systemen nog prima functioneren? 

Een ‘Taks’ op afgescheven centrales komt neer op het publiekelijk beschikbaar komen van energie (productie) krediet, waarmee Belgie zijn duurzame bronnen mee zou kunnen laten produceren. 

Watt een kluwe

Pax Electrabel

Gemeente Noordoostpolder Plet De Individuele Windboer, Maakt Ruimte Voor Vier Nieuwe Parken?

ietsje meer naar links.. 

Via energeia (met dank aan Hein Alberson) dat de dwangsommen tegen boer Knoppers van kracht blijven. Hij moest minstens 700.000 Euro betalen en nu nog 100.000 omdat hij het gewaagd heeft zijn vervangende windturbines 15 en 25 meter van de originele te plaatsen. Hij zal ze moeten afbreken omdat sinds hij zijn eerste turbines plaatsten de regels zijn gewijzigd om individuele molens te ontmoedigen, ra ra wie zou daar achter zitten. De gemeente Noordoostpolder is beloond voor de procedures. Het zal echt heel wat moeite gekost hebben om de betrokken rechters op het recht(s)e pad te houden, want nederlands recht siert zich internationaal door het streven naar ‘redelijkheid en billijkheid’. De wet die kleine verplaatsingen van funderingen niet toestond was niet geschreven om om die reden twee prima windmolens te doen slopen.

En wat nu? Ze staan er nog. Worden ze door de gemeente verbeurd verklaard en gaan ze vervolgens de stroom verkopen om de 140.000 te verhalen? Mag ik even overgeven? Of gaan ze ze echt slopen? Twee bronnen van welvaart, productie en comfort maar wacht eens… Het is niet dat men in Noord Oost vies is van windparken. Er zitten er maar liefst vier in de planning. Zouden die hinder ondervinden van de twee molens? Ergens zit er een vreemd smaakje aan deze affaire.

Onderzochte windpark locaties (bron) Windpark Zuidermeerdijk. Knoppens molens staan ongeveer bij de cirkel.