Cramers Ontzetting

Cramer zegt dat ze ‘geen enkele fout meer zal accepteren’ in het klimaatrapport van het IPCC.‘. Ze demonstreert daarmee niet het eerste te begrijpen van wetenschappelijke waarheidsvinding, waaring standaard een foutmarge wordt gehanteerd (die dan maximaal 2,5% of 5% bedraagt). Hoewel perfectie nergens anders wordt aangetroffen verwacht ze wel dat de geleerden niet alleen in een keer alle aspecten aan de klimaat verandering goed begrijpen, maar dat ze dan ook nog eens een rapport zonder een enkele fout produceren.

Cramer zou de ontdekte fout over het onder te lopen deel van nederland en het daarin vertegenwoordigd deel van het BNP moeten aangrijpen om te benadrukken dat op de huidige manier 26% van nederland zal onderlopen. Dat zal vast niet betekenen dan de overgebleven 80% hun overige 85% van het BNP zorgeloos zullen kunnen realiseren! Het is koffiedik kijken mbt tot de economie, want de voorspellingen van theorien op dat gebied worden gehinderd door structurele non performance en een in de kern frauduleus systeem (Wellink beweert dat hij door IJsland voorgelogen is, wat voor sukkel is hij dan? IJsland werd gebruikt in rente arbitrage en niet IJsland of Nederland zijn aansprakelijk voor het verlies, maar de bankiers en de mensen die vertrouwen in hen hadden). Het klimaat daarentegen is een fysisch proces en redelijk te doorgronden, en de modellen worden keer op keer aangepast en verbetert. In plaats van daar ons voordeel mee te doen kiest ze er voor om te klagen over de leerstuipen.

Als de voorlichting beter zou zijn zou men uit eigenbelang gaan vragen naar meer actie mbt het klimaat. De weg naar de schone welvaart is nu nog een speeltuin voor installateurs en energiebedrijven aan wiens greep we de inrichting van onze energie voorziening moeten ontworstelen om werklijke stappen te kunnen maken. Banken pretenderen niet te begrijpen wat het rendement van een zonnepaneel in de huidge markt is. Cramer lijkt zich daar weinig zorgen over te maken en praat liever mee met de klimaat critici (die natuurlijk op elke slak zout leggen). Ik hoop dat ze snel vertrekt.

Eenvoudige SDE PV berekeningen

MEt de start van de SDE subsidie voor PV naderend leek het ons handig om een eenvoudige rekensom te maken van de aanbiedingen. De prijzen verschillen enor, en de kosten voor bijkomende activiteiten zoals installatie en montage kunnen ook significant zijn. Wij gaan daarom op zoek naar de kosten van de installatie, inclusief kabels, panelen, inverter en montage in Euro per Wp (Wattpiek, de som van het op de panelen aangegeven maximale vermogen). U moet hierin ook de kosten van de productie meter meenemen.

De berekening

Met de Euro/Wp en het totale Wp berekend u de totale kosten (denk aan de btw).

3,5 Euro/Wp x 1000 Wp = 3500

Met de Wp en de subsidie van SDE van 0,474 ct/kWh gemaximeerd op 850 kWh/kWp krijg je een opbrengst

1000 Wp x 0,474 x 850/1000 = 402,9 Euro opbrengst per jaar (gegarandeerd)

Versimpeld is dit het aantal Wp x 0,409 Euro

Deel de kosten door de jaaropbrengst en je weet hoe snel je de investering terugverdient (ook afhankelijk van de werkelijke opbrengst).

3500 / 402,9 = 8,68 Jaar

De winst die je maakt nadat het systeem is afbetaald is 15 jaar opbrengst min de kosten of

15 x 402,9 – 3500 = 2543,5

Een andere manier om de totaalopbrengst over de 15 jaar te berekenen is 6,0435 x het aantal Wp

Te totaal opbrengst over 15 jaar

De winst van een gegeven systeem is dus 6,0435 x Wp – Kosten

Hieruit kun je concluderen dat de maximale prijs voor een systeem 6,0435/Wp kan zijn zonder dat je risico hebt op verlies na 15 jaar (ok, misschien niet al te relevant). Je kunt ook zien dat een systeem dat zich in 5 j

aar terug moet verdienen niet meer dan 2 Euro/Wp mag kosten.

Berekening terugverdientijd

De terugverdientijd in jaar is dus het aantal Euro per Wp x 2,5

Voorbeeld:

Nuon Pakket D 4,37 Euro/Wp incl. installatie. Terugverdien tijd 4,37 x 2,5 = 10.92 Jaar

Winst over de 15 jaar is 4230 x 6,0235 = 25.564 – Kosten oftewel  25.564 – 18,495 = 7068 Euro

Via deze link vind je een lijst van PV zonnepaneel leveranciers (onderaan)

Doorloop van SDE PV subsidie aanvraag

De SDE PV subsidie aanvraag kan hier via internet plaatsvinden. U heeft een DigID nodig om uw aanvraag te doen. Deze kunt u hier aanvragen (doe dit op tijd).Als u de aanvraag doet kunt u deze opslaan zodat u het niet op het laatste moment hoeft te doen.

Hieronder volgen de vragen en keuzen die u kun/moet maken en de antwoorden of opmerkingen van SDE in het formulier. SDE rekent met kosten van 4 Euro/Wp.

Specifieke Gegevens

Vraag : Is de Zon-PV-installatie eerder gebruikt?*

Antwoord Ja : SDE : "U komt niet in aanmerking voor subsidie. Er wordt geen subsidie verstrekt indien de Zon-PV-installatie geheel of gedeeltelijk bestaat uit gebruikte materialen."

Antwoord Nee: Volgende vraag

Vraag : Wordt de Zon-PV-installatie geplaatst naast een al bestaande Zon-PV-installatie?*

Antwoord Ja : SDE : "Alleen de productie van een nieuwe installatie komt in aanmerking voor subsidie. Deze moet dan ook afzonderlijk bemeterd worden door een brutoproductiemeter."

Antwoord Nee: Volgende vraag

Vraag : Wat is het vermogen in Wp (Watt-piek) van de Zon-PV-installatie waarvoor u
SDE-subsidie aanvraagt?*

Antwoord : U voert in een waarde van minder dan 1 Wp (bv. 500Wp) SDE : "U kunt voor dit vermogen geen SDE-subsidie aanvragen."

Antwoord : U voert in een waarde tussen 1 kWp tot 7,5 kWp (bv. 1500Wp) SDE : "U doet een aanvraag in de kleine categorie. Bij het door u opgegeven vermogen moet u rekening houden met een investeringsbedrag van € 6.000. Dit bedrag is een indicatie. Het daadwerkelijke investeringsbedrag kan sterk afwijken.

Antwoord : U voert in een waarde tussen 7,5 kWp tot 15 kWp SDE : "U doet een aanvraag in de kleine categorie.

Let op: Voor Zon-PV-installaties groter dan 7.500 Wp en kleiner dan of gelijk aan 15.000 Wp geldt dat zij wel subsidie kunnen krijgen, maar nooit meer dan voor een installatie van 7.500 Wp (7,5 kWp). De subsidie is gemaximeerd op een jaarproductie van maximaal 850 vollasturen x 7,5 kWp = 6.375 kWh (kilowatt-uur) per jaar.

Bij het door u opgegeven vermogen moet u rekening houden met een investeringsbedrag van € 32.000. Dit bedrag is een indicatie. Het daadwerkelijke investeringsbedrag kan sterk afwijken.

Extra Vraag: Wilt u dat de subsidie automatisch start op het moment dat u bij Certiq staat geregistreerd als producent van duurzame energie?"

Antwoord Ja : Dan zal uw subsidie vergoeding waarschijnlijk eerder gaan lopen dan dat u de installatie draaiende hebt, waardoor u van de wettelijke 15 jaar een bepaalde periode inlevert.

Antwoord Nee : SDE : "Wat is de beoogde datum waarop u de subsidie wilt laten starten?". U moet de datum inbedrijfname weten (bijvoorbeeld door afspraken te hebben gemaakt met de leverancier.

U kunt er ook voor kiezen dat de subsidie later ingaat, zodat u zeker weet dat u de volle 15 jaar vergoeding zult ontvangen.

Vraag : Wat is de beoogde datum van ingebruikname van uw Zon-PV-installatie?

Hier vraagt SDE in ieder geval om, ongeacht de inschrijvingsdatum bij Certiq. SDE zal waarschijnlijk deze datum van subsidie ingang aanhouden tenzij u de inschrijving van Certiq als datum hebt opgegeven.

Vraag : Is op de locatie waar de Zon-PV-installatie wordt gerealiseerd sprake van
bestaande bouw of nieuwbouw?


In geval Nieuwbouw : SDE : "In geval van nieuwbouw kan het zijn dat voor deze locatie nog geen
straatnaam en/of huisnummer bestaat. U kunt dan een kadastraal nummer
en/of een bouwnummer opgeven."  Dit kan in het formulier.

Antwoord : U vult uw adres gegevens in (postcode, huisnummer, de rest wordt automatisch ingevuld)

Vraag : Vraagt u op deze locatie voor meer dan één Zon-PV-installatie subsidie aan in dezelfde categorie?

Antwoord Ja : SDE : "Voor hoeveel Zon-PV-installaties vraagt u op deze locatie en in dezelfde categorie SDE-subsidie aan?" (Dit moet u invullen)

SDE :"Verklaart u voornemens te zijn (of verklaart u namens de aanvrager dat deze voornemens is) bij toekenning van subsidie bovenstaand aantal separate Zon-PV-installaties te realiseren op de genoemde locatie, waarbij de installaties afzonderlijk worden geïnstalleerd en bemeterd? Verklaart u tevens dat er op de locatie van de aanvraag voldoende geschikt (dak)oppervlak beschikbaar is om bovenstaand aantal Zon-PV-installaties te realiseren?

Let op: Indien bij controle blijkt dat dit niet het geval is, kan de aan u verleende subsidie worden ingetrokken.* "

Antwoord Nee : Volgende vraag

Vraag : Is de locatie waar u de Zon-PV-installatie wilt plaatsen in uw eigendom (of in eigendom van de partij waarvoor u de subsidie aanvraagt)?

Antwoord Ja : Volgende vraag

Antwoord Nee : Extra Vraag : Heeft u een schriftelijke overeenkomst met de eigenaar om op deze locatie de Zon-PV-installatie te mogen realiseren?

Antwoord Ja : SDE : "Als u de overeenkomst bij deze aanvraag meestuurt kan dat de
afhandeling van uw aanvraag bespoedigen. Wilt u de overeenkomst
meesturen? U moet dan later in het aanvraagformulier deze overeenkomst
bijvoegen."

Antwoord Nee : Volgende vraag!

Vraag : U moet aangeven of u een particulier, Organisatie of intermediair bent

Persoonsgegevens en ondertekening

U wordt vervolgens om uw pesoonsgegevens gevraagd (een deel is vooringevuld) en oa uw IBAN nummer (dit is de internationale code voor uw bankrekening nummer (u vind dit doorgaans op uw rekening afschrift).

Opslaan

Vervolgens kunt u uw aanvraag opslaan.

Wij begeleiden uw aanvraag en installatie als intermediair, neem contact met ons op via info@greencheck.nl

BASIC Groep Kondigt Emissie Reductie Beloften Aan

De BASIC landen groep, India, China, South Africa and Brazil — Zullen op 31 januari hun vrijwillige emissie reductie targets aankondigen. Dit hebben ze 25 januari jongsleden besloten. Ze riepen tevens de ontwikkelde landen op om de 10 miljard vrij te maken die deze beloofd hebben aan de minst ontwikkelde landen en kleine eiland staten. De ontwikkelde landen zijn in Kopenhagen overeen gekomen dat er een "Copenhagen Green Climate Fund" moet komen om 30 miljard tussen 2010 en 2012 te verspreiden. Ze hebben tevens een toezegging gedaan om 100 miljard vrij te maken in 2020. De ministers van de  BASIC hebben tevens besloten een eigen fonds op te richten om de minst ontwikelde landen te helpen. Ze benarukken dat ze niets van plan zijn dat tegen de belangen van de G77 indruist en dat zij daar ook deel van uitmaken. Daarbij benadrukte zij hun deelname aan het Kyoto Protocol. Een nieuwe bijeenkomst is geplaned in April om te besluiten hoe de minst ontwikkelde landen gesteund zullen worden.

Prioriteiten van McKinsey en Kema

Op 25 januari vond in Utrecht een tweede meeting plaats getiteld ‘De Energie Revolutie’, voor de nederlandse politiek. Een van de sprekers was een consultant van McKinsey die liet zien dat er winst zit in decarbonization, maar dat er makkelijke en moeilijker manieren zijn om dit te doen. Zeer opvallend waren twee posities die McKinsey innam, namelijk die ten aanzien van ammonia (werd volledig genegeerd), dat terwijl ammonia een 100% schone brandstof is (de mythe wordt verspreid dat er NOx door vrijkomt, maar die is afkomstig van fossiele brandstoffen, nooit van ammonia) en er ligt een prima infrastructuur voor het goedje. Bovendien is het te maken van water en lucht met behulp van electriciteit uit bv. wind.

Een andere zware ommisie is de disqualificatie van concentrated solar power, geconcentreerde thermische zonnewarmte. Dat terwijl zonne PV wel zinvol wordt geacht. Zonne thermische energie kan worden opgeslagen en gebruikt voor allerlei warmte behoeften, in huis en op het bedrijf. McKinsey keek alleen naar grootschalige en hield daarbij geen rekening met de nieuwere tried and tested.

Het is logisch dat een consultancy dat Biofuels en Carbon Capture and Storage belangrijke technologien vinden interesse heeft in de emissie markt, of in ieder geval dat belang dient. Grote stappen snel thuis is niet rendabel voor de bestaande fossiele industrie, en carbon free fuels (behalve het bewerkelijke waterstof) zijn uit den boze.

Kema had een presentatie over het netwerk. Het argument werd opgebouwd dat in de toekomst meer electriciteit nodig zou zijn omdat warmtepompen meer gebruikt zouden worden. Hierbij werd geen rekening gehouden met opslag van warmte (volledig ondergeschoven) waardoor het rendement van de pompen aanzienlijk wordt verhoogd. Hogere electriciteits rekeningen zoals Kema beschrijft komen namelijk simpelweg neer op verwarmen met electriciteit, wat ivm zonnewarmte zeer inefficient is.

Op die basis werd geredeneerd dat er veel stroom zou rondgaan in het internationale netwerk, dat daarom gemoderniseerd en uitgebreid zou moeten worden. Hierbij werd geen nadruk gelegd op decentrale energie opwekking, maar op het distribueren van variabele bronnen (wind, zon) en het matchen van variabele behoeften. Er werd op huis niveau gedacht over slimme schakelaars en locale distributie. Alles onder het wakend oog van de netbeheerder en de energie maatschappijen.

De spreker van Kema wilde niet ingaan op het bestaan van een apparaat dat mensen in staat steld om locale energie bronnen te delen en te schakelen. Dit is de zogenaamde QBox. Niets bijzonders eigenlijk. Het soort technologie is bijna van de plank te treken, embedded systems zijn modulair en goed ontwikkeld. Domotica zijn een fluitje van een cent, maar wordt gepresenteerd als een revolutie.

Men kan de fout maken te denken dat er nog een lange weg te gaan is, wanneer het alleen een belang is dat wordt afgedekt. De energie maatschappijen willen hun macht behouden en stellen veel in het werk om opties die snel tot vermindering van fossiele behoeften leiden af te dekken. Hiervan zijn vele voorbeelden te noemen. Het Smart Grid is er een van, het is geen slecht idee, maar het impliceert voortdurend grootschalige investeringen die soms pas na jaren tot resultaten leiden. Daarbij zijn er genoeg weerstanden te bedenken die het proces van aanleg zullen vertragen (zie de US), en tot die tijd worden weer andere projecten uitgesteld.

Als laatste is het simpelweg schokkend dat de olie voorraad wordt afgeschilderd als nog vele jaren toereikend. In de Kema slides was het gebruik als constant geprojecteerd, McKinsey repte er niet over en de eerste spreker van de avond verzekerde het publiek dat er echt geen enkele reden is om te denken dat de olie op zal raken. Misschien omdat Shell een leuk contract heeft in Iraq? Het is niet waar.

Olie raakt op, dat zeggen alle experts inclusief het Internationaal Energie Agentschap. Niet alleen wordt het duurder om te winnen, het verkijgen van krediet voor winning wordt ook steeds moeilijker, aangezien de productie verwachtingen niet rooskleurig zijn. Dezelfde vertekening werd in Kopenhagen aangehouden, waarom is een raadsel.

Er wordt nog teveel met het klimaat probleem gespeeld. Het is geen economische kwestie, het is een kwestie van uiterste urgentie waarbij iedereen met kennis en kunde zijn steentje zou moeten bijdragen. Het is het pad naar onafhankelijke, duurzame welvaart en een leefbare planeet. Het kan niet anders dat dat voor de gevestigde industrie en orde pijn gaat doen. Iedereen dient de maatschappij in zekere zin, niemand heeft een uitzonderingspositie. Als de politiek haar rol wil spelen zal ze dit principe voor iedereen moeten laten doen gelden. McKinsey zegt dat totale decarbonization haalbaar is. De politiek moet met eigen inzicht zorgen dat dit ook zo snel mogelijk gebeurt 

Feedback naar info@greencheck.nl

Nieuwe SDE regeling gaat 1 maart in

Staatscourant

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft in de
Staatscourant van 22 januari 2010 de Subsidieregeling Duurzame
Energieproductie
2010 (SDE) gepubliceerd. De regeling treedt op 1 maart
in werking. 

Aanvragen

Volgens het Agentschap.nl (de nieuwe naam van SenterNovem) de instantie die de subsidie toewijst, zal voor 1 maart het aanvraag formulier online beschikbaar zijn. U kunt uw aanvraag ‘klaarzetten’. De behandeling van de aanvragen geschied op basis van ‘Wie het eerst komt die het eerst maalt’. De eerste dag eindigd om 17:00 uur. Alle aanvragen van een dag worden op willekeurige volgorde behandeld. De volgorde waarin aanvragen worden behandeld die op de dag zijn binnengekomen waarop de subsidie pot leeg raakt wordt via loting bepaald.

Soorten Subsidie

Er is subsidie voor panelen, zonneboilers, warmtepompen en mirco warmte kracht centrales. Wilt u meer weten dan kunt u ons laten bellen. We doen maatwerk advies, maar met uw budget in de hand kunne we u voor 20,- Euro een berekening sturen van de kosten en baten van bv. zonnepanelen (dit is dan onafhankelijk). Stuur uw email met vraag naar info@greencheck.nl  (vermeld tevens uw telefoon nummer en tijd waarop we kunnen bellen toe).

Meer info over:

Zonneboilers

Zonnepanelen (PV)

Warmtepompen

Micro Warmte Kracht Centrales

Subsidie Duurzame Energie (SDE) Micro WKK

Micro WKK

Een micro-warmte kracht koppeling (micro WKK) is een kleine warmte en electriciteits centrale voor bij u thuis. Doordat de restwarmte van de electriciteitsopwekking wordt gebruikt om uw tapwater te verwarmen is het rendement beter dan dat van een hoog rendementsketel. U gebruikt meer gas en minder electriciteit (uw electriciteitsrekening zal dalen). Agentschapnl.nl verwacht dat u per jaar 220 Euro op uw electriciteitsrekening kunt besparen.In termen van CO2 uitstoot is een mWKK alleen voordelig als u geen groene stroom gebruikt.


bron

De prijzen voor micro WKK systemen zijn hoog als je de technologie beschouwd. Het systeem bestaat meestal uit een combinatie van een gas electriciteits generator en een manier om de restwarmte op te vangen voor tapwaterverwarming. Daarbij wordt van z’n heatengines gebruik gemaakt, motoren die externe warmte benutten.  

In geval u stookt maar geen electriciteit gebruikt kan het zijn dat u teruglevert aan het electriciteits bedrijf. Komt dit vaak voor dan zal deze productie gemeten moeten worden via een prductie meter of een ander type digitale meter (in geval u geen draaistroom meter heeft. Hiermee zijn kosten gemoeid, 90 euro voor de meter, en de kosten van de installatie. 

De subsidie bedraagt momenteel 4000 Euro per installatie. Meer informatie vind u hier.

Subsidie Duurzame Energie (SDE) Warmtepompen

Wat is een warmtepomp

Warmtepompen benutten een compressie proces om laagwaardige (laag temperatuur) warmte om te zetten naar hoogwaardige (hoge temperatuur) warmte. Dit proces is als het bij elkaar sprokkelen van brandhout, het sprokkelen kost minder energie dan het brandhout bij verbranding doet vrijkomen. Hoewel dit een vergelijkbaar proces is als dat wat uw koelkast doet (een koelkast ontrekt warmte van binnen en concentreert die aan de buitenzijde), zijn de prijzen van warmtepompen  nog niet vergelijkbaar. Het is een goede vraag waarom.

Soorten warmte pompen

Er zijn verschillende soorten warmtepompen onderscheiden naar de bron en het doel van de warmte. Zo zijn er deze typen:Water/Water, Lucht/Water, Lucht/Lucht. Een koelkast is dus een voorbeeld van een lucht/lucht warmtepomp.

Bronwarmte

Omdat een warmtepomp lage temperatuur warmte kan ‘oppompen’ naar bruikbare temperaturen word nog wel eens makkelijk gedaan over de brontemperatuur. Deze moet vooral constant zijn. Daarom word b.v. natuurlijke bodem warmte van 10 graden als bruikbaar aangeranden. Ook buitenlucht kan worden benut (als het niet te koud is). Het lijkt of de warmtepomp een wondermiddel is waar elke bron geschikt voor is. Het kost echter meer energie om van 10 graden celcius naar 65 graden te gaan dan van 30 naar 65, ook voor een warmtepomp. Een simpele installatie kan dus betekenen dat uw electriciteitsrekening opeens stijgt (terwijl uw gasrekening daalt). Electriciteit is echter CO2 intensiver dan gas (tenzij het groene stroom is), dus naast een kostbaar systeem heeft u dan weinig ‘klimaatvoordeel’.

COP

De term die aangeeft hoeveel warmtecompressie een warmtepomp levert per kWh heet de coefficient of performance, ofwel COP. Een COP van 2 betekent dat het 1 kWh kost om 2 kWh hoge temperatuur warmte bij elkaar te sprokkelen. Dit verband tussen de energie om te sprokkelen en de energie die er uitkomt wordt vaak verwarrend beschreven door de leveranciers. De COP varieert aan de hand van de temperatuur (zie hieronder). Het werkt beter voor het bereiken van lage temperaturen.

Subsidie

Senter Novem (agentschap.nl) heeft het over een besparing van 25%. De vraag is of dit voor uw bron en gebruik van toepassing is (hierop kunt u bij uw leverancier te rade, of evt. bij ons). De subsidie op warmtepompen bedraagt voor Lucht/Lucht warmtepompen 500 Euro per kWth met een maximum van 1000 Euro. Voor andere warmtepompen bedraagt de subsidie ook 500 Euro/kWth maar dit gaat tot 5000 Euro, daarboven wordt voor 250 Euro per kWth door gesubsidieerd.


De doe het zelf 5 kW warmtepomp die de man in deze video beschrijft kost ongeveer 1400 om te maken (volgens hemzelf). Een commerciele pomp zou 6000 Euro kosten. Dit kan alleen betekenen dat deze machines momenteel veel te duur zijn. Deel2 Deel3

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld is moeilijk te maken zonder kennis van de posten van de aanleg van de bronwarmte, of een goed beeld van de dimensionering van de pomp. Als de uitgangswarmte natuurlijk grondwarmte is het vooral een optie voor mensen die ook vloerverwarming gebruiken.

NaamOnderdeel
Nibe warmtepomp 1220-12 Cu 12kw 8000
Installatie 1500
Bronleidingen in de grond Volgt. Geschat 1000 Euro
Totaal 10500
Subsidie = 10 x 500 + 2 x 250 5500
Eind totaal 5000
Jaarlijkse besparing (volgens SenterNovem) 250x
Terugverdien tijd 20jaar

xDe bron voor gemiddelde stookkosten

Subsidie Duurzame Energie (SDE) Duurzame Warmte

De regeling SDE-Duurzame Warmte geldt voor zonneboilers, warmtepompen en micro WKK. In dit artikel worden alleen zonneboilers behandeld.

Zonneboiler Rendement

U gebruikt gemiddeld 1500 kuub gas per jaar, voor ongeveer 1000 Euro. Ongeveer 500 kuub is voor warm tapwater, dus 330 Euro. De opbrengst van een buizen zonneboiler is ongeveer 1GJ per m2. Voor een paneelcollector (opeens minder polulair) is dat ongeveer 0,8 GJ per m2. Bij 1GJ bespaar je ongeveer 50 kuub of 33,- Euro aan gasverbruik. Met het maximum van 6 m2 voor de hoge subsidie bepaar je dus 300 kuub, 198,- Euro of 60% van je gasgebruik voor warm water. 

Voorbeeld

Hieronder een een rekenvoorbeeld, niet geoptimaliseerd. De 30 buizen hebben een oppervlak van 5,1 m2, maar omdat het vacuum buizen betreft is de vergelijking met panelen via opbrengst en niet oppervlak gemaakt.

Item Bedrag
30 Buizen van 1,8 m  5,125 GJ  5,1 m2 990
200 liter opslag met 2 wisselaars 850
Pomp en Expansievat 300
Control Unit 116
Totaal 2256
Met Subsidie = 200 x 5,125 1231
Jaarlijkse opbrengst = 5,125 x 33,- 169
Terugverdien tijd 7 1/2 jaar

Het is voordeliger om veel capaciteit te installeren in vergelijking met de opslag.


De binnenkant van een vacuum buis.

Zonneboiler

U kunt een lijst van bekende systemen hier vinden (is pdf dus dus zult misshien de reader moeten downloaden). De lijst van websites staat hieronder.

Link en Naam Max GJ Subsidie
Agpoferroli 5,4 1080
Atagverwarming 4,9 980
Technea 4,9 980
Awb 4,6 920
Boschcvketels 4,8 960
Brinkclimatesystems 5,5 1100
Leylandi 4,5 900
Daalderop 3,9 780
Zonneboiler 5,4 1080
Dutchsolarsystems 5,0 1000
Estec-holland 3,3 660
Fesenergy 5,7 1140
Heliomax 4,6 920
Helios-energie 5,1 1020
Homeenergy 4,2 840
Hrsolar 6,1 1220
Inventum 3,0 600
Itho 5,4 1080
Jurrenco 3,4 680
Nefit 4,8 960
Redenko 5,7 1140
Remeha 3,3 660
Rivusol 4,7 940
Schueco 3,2 640
Solahart 5 1000
Solar2all 5,1 1020
Solesta.nl 4,2 8,4
Solior 3,1 620
Vaillant 3,6 920

Conclusie

Het afkopen van gasgebruik is momenteel in de grip van dure systemen. De ouderwetse panelen met een opbrengst van 0,8 GJ waren goedkoper dan de nieuwe buizen systemen, maar men heeft bijna geen keuze. Ook de wateropslag is relatief duur, als u handig bent kunt u misschien zelf een opslag maken (zolang de temperatuur niet boven de 85 graden komt). Warmte opslag in de grond (1,5 meter diep) via horizontaal gelegde buizen (plastic slangen) kan ook goed werken. Toch is het afkopen van de kosten een slimme stap, want het gas raakt op, en de prijzen zullen navenant stijgen.

Vragen of advies bieden wij voor 25,-(ex.btw) Euro per klant. Stuur ons een email via info@greencheck.nl.

De Engelse Gasvooraad, Lessen voor ons?