Subsidie Duurzame Energie (SDE) Micro WKK

Micro WKK

Een micro-warmte kracht koppeling (micro WKK) is een kleine warmte en electriciteits centrale voor bij u thuis. Doordat de restwarmte van de electriciteitsopwekking wordt gebruikt om uw tapwater te verwarmen is het rendement beter dan dat van een hoog rendementsketel. U gebruikt meer gas en minder electriciteit (uw electriciteitsrekening zal dalen). Agentschapnl.nl verwacht dat u per jaar 220 Euro op uw electriciteitsrekening kunt besparen.In termen van CO2 uitstoot is een mWKK alleen voordelig als u geen groene stroom gebruikt.


bron

De prijzen voor micro WKK systemen zijn hoog als je de technologie beschouwd. Het systeem bestaat meestal uit een combinatie van een gas electriciteits generator en een manier om de restwarmte op te vangen voor tapwaterverwarming. Daarbij wordt van z’n heatengines gebruik gemaakt, motoren die externe warmte benutten.  

In geval u stookt maar geen electriciteit gebruikt kan het zijn dat u teruglevert aan het electriciteits bedrijf. Komt dit vaak voor dan zal deze productie gemeten moeten worden via een prductie meter of een ander type digitale meter (in geval u geen draaistroom meter heeft. Hiermee zijn kosten gemoeid, 90 euro voor de meter, en de kosten van de installatie. 

De subsidie bedraagt momenteel 4000 Euro per installatie. Meer informatie vind u hier.

Subsidie Duurzame Energie (SDE) Warmtepompen

Wat is een warmtepomp

Warmtepompen benutten een compressie proces om laagwaardige (laag temperatuur) warmte om te zetten naar hoogwaardige (hoge temperatuur) warmte. Dit proces is als het bij elkaar sprokkelen van brandhout, het sprokkelen kost minder energie dan het brandhout bij verbranding doet vrijkomen. Hoewel dit een vergelijkbaar proces is als dat wat uw koelkast doet (een koelkast ontrekt warmte van binnen en concentreert die aan de buitenzijde), zijn de prijzen van warmtepompen  nog niet vergelijkbaar. Het is een goede vraag waarom.

Soorten warmte pompen

Er zijn verschillende soorten warmtepompen onderscheiden naar de bron en het doel van de warmte. Zo zijn er deze typen:Water/Water, Lucht/Water, Lucht/Lucht. Een koelkast is dus een voorbeeld van een lucht/lucht warmtepomp.

Bronwarmte

Omdat een warmtepomp lage temperatuur warmte kan ‘oppompen’ naar bruikbare temperaturen word nog wel eens makkelijk gedaan over de brontemperatuur. Deze moet vooral constant zijn. Daarom word b.v. natuurlijke bodem warmte van 10 graden als bruikbaar aangeranden. Ook buitenlucht kan worden benut (als het niet te koud is). Het lijkt of de warmtepomp een wondermiddel is waar elke bron geschikt voor is. Het kost echter meer energie om van 10 graden celcius naar 65 graden te gaan dan van 30 naar 65, ook voor een warmtepomp. Een simpele installatie kan dus betekenen dat uw electriciteitsrekening opeens stijgt (terwijl uw gasrekening daalt). Electriciteit is echter CO2 intensiver dan gas (tenzij het groene stroom is), dus naast een kostbaar systeem heeft u dan weinig ‘klimaatvoordeel’.

COP

De term die aangeeft hoeveel warmtecompressie een warmtepomp levert per kWh heet de coefficient of performance, ofwel COP. Een COP van 2 betekent dat het 1 kWh kost om 2 kWh hoge temperatuur warmte bij elkaar te sprokkelen. Dit verband tussen de energie om te sprokkelen en de energie die er uitkomt wordt vaak verwarrend beschreven door de leveranciers. De COP varieert aan de hand van de temperatuur (zie hieronder). Het werkt beter voor het bereiken van lage temperaturen.

Subsidie

Senter Novem (agentschap.nl) heeft het over een besparing van 25%. De vraag is of dit voor uw bron en gebruik van toepassing is (hierop kunt u bij uw leverancier te rade, of evt. bij ons). De subsidie op warmtepompen bedraagt voor Lucht/Lucht warmtepompen 500 Euro per kWth met een maximum van 1000 Euro. Voor andere warmtepompen bedraagt de subsidie ook 500 Euro/kWth maar dit gaat tot 5000 Euro, daarboven wordt voor 250 Euro per kWth door gesubsidieerd.


De doe het zelf 5 kW warmtepomp die de man in deze video beschrijft kost ongeveer 1400 om te maken (volgens hemzelf). Een commerciele pomp zou 6000 Euro kosten. Dit kan alleen betekenen dat deze machines momenteel veel te duur zijn. Deel2 Deel3

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld is moeilijk te maken zonder kennis van de posten van de aanleg van de bronwarmte, of een goed beeld van de dimensionering van de pomp. Als de uitgangswarmte natuurlijk grondwarmte is het vooral een optie voor mensen die ook vloerverwarming gebruiken.

NaamOnderdeel
Nibe warmtepomp 1220-12 Cu 12kw 8000
Installatie 1500
Bronleidingen in de grond Volgt. Geschat 1000 Euro
Totaal 10500
Subsidie = 10 x 500 + 2 x 250 5500
Eind totaal 5000
Jaarlijkse besparing (volgens SenterNovem) 250x
Terugverdien tijd 20jaar

xDe bron voor gemiddelde stookkosten

Subsidie Duurzame Energie (SDE) Duurzame Warmte

De regeling SDE-Duurzame Warmte geldt voor zonneboilers, warmtepompen en micro WKK. In dit artikel worden alleen zonneboilers behandeld.

Zonneboiler Rendement

U gebruikt gemiddeld 1500 kuub gas per jaar, voor ongeveer 1000 Euro. Ongeveer 500 kuub is voor warm tapwater, dus 330 Euro. De opbrengst van een buizen zonneboiler is ongeveer 1GJ per m2. Voor een paneelcollector (opeens minder polulair) is dat ongeveer 0,8 GJ per m2. Bij 1GJ bespaar je ongeveer 50 kuub of 33,- Euro aan gasverbruik. Met het maximum van 6 m2 voor de hoge subsidie bepaar je dus 300 kuub, 198,- Euro of 60% van je gasgebruik voor warm water. 

Voorbeeld

Hieronder een een rekenvoorbeeld, niet geoptimaliseerd. De 30 buizen hebben een oppervlak van 5,1 m2, maar omdat het vacuum buizen betreft is de vergelijking met panelen via opbrengst en niet oppervlak gemaakt.

Item Bedrag
30 Buizen van 1,8 m  5,125 GJ  5,1 m2 990
200 liter opslag met 2 wisselaars 850
Pomp en Expansievat 300
Control Unit 116
Totaal 2256
Met Subsidie = 200 x 5,125 1231
Jaarlijkse opbrengst = 5,125 x 33,- 169
Terugverdien tijd 7 1/2 jaar

Het is voordeliger om veel capaciteit te installeren in vergelijking met de opslag.


De binnenkant van een vacuum buis.

Zonneboiler

U kunt een lijst van bekende systemen hier vinden (is pdf dus dus zult misshien de reader moeten downloaden). De lijst van websites staat hieronder.

Link en Naam Max GJ Subsidie
Agpoferroli 5,4 1080
Atagverwarming 4,9 980
Technea 4,9 980
Awb 4,6 920
Boschcvketels 4,8 960
Brinkclimatesystems 5,5 1100
Leylandi 4,5 900
Daalderop 3,9 780
Zonneboiler 5,4 1080
Dutchsolarsystems 5,0 1000
Estec-holland 3,3 660
Fesenergy 5,7 1140
Heliomax 4,6 920
Helios-energie 5,1 1020
Homeenergy 4,2 840
Hrsolar 6,1 1220
Inventum 3,0 600
Itho 5,4 1080
Jurrenco 3,4 680
Nefit 4,8 960
Redenko 5,7 1140
Remeha 3,3 660
Rivusol 4,7 940
Schueco 3,2 640
Solahart 5 1000
Solar2all 5,1 1020
Solesta.nl 4,2 8,4
Solior 3,1 620
Vaillant 3,6 920

Conclusie

Het afkopen van gasgebruik is momenteel in de grip van dure systemen. De ouderwetse panelen met een opbrengst van 0,8 GJ waren goedkoper dan de nieuwe buizen systemen, maar men heeft bijna geen keuze. Ook de wateropslag is relatief duur, als u handig bent kunt u misschien zelf een opslag maken (zolang de temperatuur niet boven de 85 graden komt). Warmte opslag in de grond (1,5 meter diep) via horizontaal gelegde buizen (plastic slangen) kan ook goed werken. Toch is het afkopen van de kosten een slimme stap, want het gas raakt op, en de prijzen zullen navenant stijgen.

Vragen of advies bieden wij voor 25,-(ex.btw) Euro per klant. Stuur ons een email via info@greencheck.nl.

De Engelse Gasvooraad, Lessen voor ons?

Subsidie Duurzame Energie Zonne-PV

Gisteren vond in Utrecht een van de Senter Novem info avond plaats mbt de nieuwe SDE subsidie ronden. De subsidie regeling is politiek gezien nog niet helemaal accoord en zal nog definitief in de Staatscourant worden aangekondigd. 

Het doel van de Zonne-PV regeling is om veel kleinschalige fotovoltaische installaties te realiseren, hoe dat wordt bevorderd zal in de details hieronder blijken.

Indiening van de aanvraag kleinschalige gebruiker

Er zijn twee rondes voor verschillend publiek. De eerste ronde (startend in februari) is voor kleinschalige gebruikers van minstens 1 kWp (kilowattpiek) tot 15 kWp. Een Watt piek of Wp is de eenheid waarin zonnepanelen worden geclassificeerd. Het is de opbrengst van het paneel in Watt per uur als het zich onder instraling van 1 kilowatt per vierkante meter zou bevinden (het maximum denkbare vermogen op aarde).

De sunsidie gaat ervan uit dat u voor elke Wp 850 kWh opbrengst realiseert, en maakt dat u ten alle tijden tot maximaal deze opbrengst 47,4 Eurocent per kWh ontvangt. De details volgen hieronder.

De subsidie wordt berekend uitgaand van een gemiddelde electriciteitsprijs, zeg bv. 25 ct (wordt in de eerste negen maanden van het jaar bepaald). Als u stroom produceert wordt dit op uw electriciteitsrekening in mindering gebracht. Zonder echter te kijken naar wat u werkelijk betaalt (dat hangt af van uw leverancier) word vervolgens het verschil bepaald, dwz 47,4 ct – 25 ct = 22,4 ct. U krijgt dus 22,4 ct/kWh van SDE. Het kan dus voordelig zijn om bij een dure leverancier aangesloten te zijn.

De volgorde voor een aanvrager is:

1. Orienteren op de zin van een PV installatie (is er genoeg ruimte op het zuiden, geld, samenwerking).

2. Ruwe kosten schatting en aanvraag van PV bij SDE voor het te plaatsen vermogen (per individu en adres, poolen kan wel).

3. Afwachten toewijzing van de subsidie.

4. Aanschaf en installatie panelen, inschrijving als leverancier bij Certiq

5. Keuring door Certiq, wat het groen licht geeft aan SDE voor betaling

Bij punt 1.

Het is slim om eerst na te denken over uw situatie, hoeveel dak of tuin heeft u, wat is de orientatie (zuid is best). Als u veel schaduw heeft van omliggende huizen kan de opbrengst tegenvallen, deze bepaald uiteindelijk uw vergoeding.

Bij punt 2.

De kosten van PV zij aan het dalen. Er worden geen andere eisen aan de panelen gesteld dan dat ze in dehandel zijn. Ze zullen een duidelijke Wp rating moeten hebben (wat verplicht is voor bv. de TUV keuring). Tweedehands panelen zijn niet toegstaan. Als u goed heeft rondgeshopt en offertes heeft van verschillende handelaren dan kunt u een inschatting maken van het vermogen dat u denkt te kunne installeren. Daarop baseert u uw aavraag. U hoeft de panelen nog niet te kopen.

De eerste ronde gaat vier weken na de aankondiging door Senter Novem(of Agentschap .nl) van start (mid feb). Alle inschijving gaat digitaal, hoewel papier officieel wel geaccepteerd dient te worden. Je kunt je aanvraag van tevoren klaarzetten. De aanvragen worden per dag gegroepeerd tot 17:00 op die dag. Dit is van belang bij de toewijzing, dit gaat in volgorde van dag zolang er geld is, en op de dag dat het laatste geld word toegewezen word de volgorde van behandeling door loting bepaald.

Bij punt 3.

Terwijl u op de subsidietoewijzing wacht heeft het wel zin u op de organisatie van de installatie te orienteren. Helaas is het wettelijk noodzakelijk dat er een extra groep wordt gecreerd met een productiemeter (kost 90 Euro ex installatie). Deze meter wordt gebruikt om uw subsidie te berekenen. Ook kan het zijn dat uw bestaande meter niet kan teruglopen (als u op zomerdagen meer produceerd dan u gebruikt). Een draaistroom meter is prima (draait terug). Het heeft het voordeel dat het terug geleverde stroom onder uw jaar gebruik niet zichtbaar maakt. Uw energie bedrijf zal u in de meeste gevallen een nieuwe meter aanraden omdat ze dan elke teruggeleverde kWh kunnen zien, en omdat dat geld in het laatje brengt, u kunt hier gewoon nee tegen zeggen.

Bij punt 4. en 5.

Uw subsidie is binnen, u koopt de installatie en laat de nieuwe groep aanleggen. Dan kunt u zich ook bij Certiq inschrijven (dit is gratis voor SDE subsidie ontvangers). Deze moeten langskomen om uw installatie te keuren (checken wat de opbrengst is) wat het startsein geeft aan SDE om u subsidie uit te keren.

Gefeliciteerd, en nu?

U heeft nu een installatie die voor 15 jaar geld opbrengt. Jaarlijks ontvangt u een voorschot op basis van de ijkprijs (gemiddelde prijs). U hebt hem ongeveer na 9 jaar afbetaald. Er zijn echter wat haken en ogen aan de regeling.

Belangrijk: De maximale vergoeding voor systemen tot 15 kWp is slechts voor een productie van maximaal 6,875 kWh! Installaties tussen de 7,5 en 15 kWp worden zo ontmoedigd.

Leuk: De terugleververgoeding krijgt een plafond van 5,000 kWh of hoger (afhankelijk van de leverancier). Dat betekent dat als u meer uit uw panelen haalt dan normaal u in ieder geval meer geld van uw energie bedrijf krijgt (niet van SDE).

Rekenvoorbeeld  

Inkomsten
Wp per paneel 200
Aantal panelen 6
Totale Wp 1200
SDE Garantie 1200Wp x 850 x 47,4 ct
SDE Uitgerekend 483,48 Euro per jaar
Panelen 3 Euro/Wp (incl btw)
Panelen totaal 3600,00 Euro
Installatie 300,00 Euro
Teruglevermeter 186,00*
Installatie overig 200,00*
Totaal 4286,00
Looptijd SDE Garantie 15 Jaar
Terugverdien tijd 8 Jaar 10 maanden
Garantie panelen 25 Jaar
Winst SDE (15jr) 15 x 483,48 – 4286 = 2966,20 Euro
Winst Levensduur (25jr) 2966,20 + 10 x 200* = 4966,20 Euro

* lage schatting terugleververgoeding. Bij verhuizing kan het contract worden meegenomen of overgedragen aan de nieuwe bewoner.

Vragen of advies bieden wij voor 25,-(ex.btw) Euro per klant. Stuur ons een email via info@greencheck.nl.

Leveranciers

Sharp

Nuon

Beldezon

Alterpower

Awizon

dBCOM

Enerdu

Energieker

Esdec

IkWilZonnenergie

MetDeZon

Private Energy

Sogreen

SolarModules

SolarNRG

SolarSystems

VeranoSolar

Zonneenergie.com

Zonne Energie Specialist

Het Gevaar van Arctisch Methaan

Arctisch methaan gas (aardgas) ontsnapt sneller dan verwacht. In koelere tijden zou het in de permafrost diep onder water opgeslagen zijn
gebleven. Door global warming komt het nu vrij, en methaan is 20 keer
zo sterk als boeikasgas als CO2. Op sommige plaatsen word 1000 keer de
normale lucht concentratie gemeten.

Positieve Feedback

Doordat methaan een broeikas gas is en zal zorgen voor een temperatuurs stijging is er sprake van een zelfversterkend proces. Dit heeft in het verleden al eens tot een zeer snelle mondiale temperatuursstijging geleid waarbij de meeste diersoorten uitstierven. Wat gedaan kan worden om dit scenario te vermijden is aan de ene kant zoveel mogelijk ontsnappend methaan verbranden (CO2 is een minder potent broeikasgas) en aan de andere kant niets meer verbranden en carbon sinks aanleggen (bossen en met name zeewier).

Podcast 1

p001

Electric cars

http://nextbigfuture.com/2015/01/roadster-30-upgrade-shows-tesla-will.html

Olie export

http://nos.nl/artikel/2011941-export-krimpt-door-lagere-olieprijzen.html

Privacy

NSA Documentaire, heeft altijd al gespioneerd. Piraten partij bijeenkomst duitsland.

Keystone XL

http://www.nu.nl/buitenland/3967555/president-obama-zal-veto-gebruiken-pijpleiding-keystone-xl.html

http://www.huffingtonpost.com/2015/01/07/house-keystone-obama_n_6430540.html?1420651583

Teer door een pijp, voor export, zeer CO2 intensieve fossiele brandstof

Wind power surges

http://thinkprogress.org/climate/2015/01/05/3607904/wind-power-surges-in-2014/

http://www.greenerideal.com/alternative-energy/0107-scotland-fossil-fuel-free-2030/?utm_content=bufferd493c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

 

 

CO2 Logic

Climat Change
door angalioproductions met dank aan
Co2 logic Voor Berekening, Reductie en Offset van GHG Emissies

Het Kopenhagen Accoord

Kopenhagen is voorbij, de delegaties zijn weer naar huis. Het getekende ‘accoord’ is een aanfluiting in vergelijking met wat de onderhandelaars tot op het laatste moment bevochten. Het was de VS die niet wilde deelnemen aan Kyoto, die niet wilde samenwerken met de VN, en die niet wilde denken aan de noodzakelijke emissie beperkingen.

Het is echter te makkelijk het accoord helemaal te verwerpen. Het is een stap in de goede richting, hoewel het een stap is die onnodig over Kyoto heenstapt. Hieronder de twaalf punten in grote lijnen vertaald.

1. We verklaren te willen samenwerken om de temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden, we erkennen daarin de opinie van de wetenschap die dit als noodzakelijk houd. Dit zal ieder land naar eigen capaciteit nastreven.

2. We erkennen de noodzaak van diepe emissie beperkingen en verklaren de 2 graden in gelijkheid en consistent met de wetenschappelijke visie te willen bereiken. We stellen dat piek emissies zo spoedig mogelijk moeten plaatsvinden, waarbij we erkennen dat dit in ontwikkelingslanden langzamer en later zal zijn.

3. Aanpassing aan de gevolgen van klimaat verandering alsook de gevolgen van bestrijding ervan zullen door alle deelnemers worden ervaren. We verklaren dat ontwikkelde landen voorspelbare en adequate middelen ter beschikking zullen stellen om de aanpassingen in ontwikkelingslanden te vergemakkelijken.

4. Annex I landen (ontwikkelde landen, niet China) verplichten zich om hun 2020 doelen voor 31 januari 2010 te hebben ingediend. Deelnemers aan het Kyoto Protocol zullen hierbij verder gaan dan zij onder Kyoto al gingen. De manier van meten van reducties en het administreren van gerelateerde financien zal nog nader worden bepaald.

5. De non-Annex I landen (ontwikkelingslanden) implementeren bestrijdings acties. Deze zullen worden geadministreerd en gecontroleerd op nader te bepalen wijze.

6. We erkennen het cruciale belang om emissies van ontbossing en degradatie van bossen tegen te gaan. Tevens erkennen we het belang om de absorptie van broeikas gassen door bosbouw te bevorderen. Dit zal onmiddellijk worden bevorderd op verschillende manieren oa via het REDD-plus mechanisme om fondsen voor ontwikkelings landen te mobiliseren.

7. Wij beslissen om verschillende benaderingen te steunen, waaronder het gebruik van markten, om zo ook de lage emissie landen te motiveren een laag emissie beleid te blijven voeren.

8. De landen verplichten zich aan geldelijke steun van 100 miljard per jaar vanaf 2020 voor de implementatie van adaptatie- en mitigatiewijzen in ontwikkelingslanden. Een substantieel deel hiervan zal worden toegewezen door het Copenhagen Green Glimate Fund.

9. Om 8 te bereiken zal een High Level Panel worden ingesteld.

10. We besluiten dat het ‘Copenhagen Green Climate Fund’ zal worden ingesteld als entiteit om de vele mogelijke financiele en technologische overdrachtsprocessen van de COP15 uit te kanaliseren.

11. Een ‘Technology Mechanism’ zal worden ingesteld om de ontwikkeling, overdracht en verbreiding van technologie te bevorderen. Elk land zal hier naar eigen capaciteit aan meewerken.

12. Een inventarisatie van de implementatie van dit accoord zal in 2015 worden uitgevoerd evenals een inschatting van de mate van conformatie aan de 2 graden target. Hierbij zal naar het verlagen van de temperatuurstarget worden gekeken naar 1,5 graden Celsius.

COP15 : Op naar COP16

Obama’s Copenhagen Speech

De COP15 heeft geen bindende targets opgeleverd. Dit was een van de scenario’s die werden voorzien. De VS verwijt voornamelijk China geen transparatie toe te laten in de controle van emissies, maar dit is dezelfde tactiek als tegenover Iran wordt gehanteerd. Wanneer is transparantie bereikt, en is dit niet gewoon een truc om de aandacht van het feit af te leiden dat China wel reducties toezegt, en de VS in weze niet.

Evo Morales was kiritisch op het rommelige proces en riep op om het kapitalistische systeem de schuld te geven.

Ieder gaat zijn eigen weg lijkt het, en het is slechts een kwestie tijd voor competitie de uitstoot weer op het maximaal haalbare niveau brengt. Fossiele brandstoffen zijn nog goedkoop, want niemand zal daar in het belang van onze planeet aan tornen. Dus op naar COP16 in een nog grimmiger wereld, en laten we de alternatieven zo snel mogelijk goedkoper maken.