Subsidie Duurzame Energie (SDE) Micro WKK

Micro WKK

Een micro-warmte kracht koppeling (micro WKK) is een kleine warmte en electriciteits centrale voor bij u thuis. Doordat de restwarmte van de electriciteitsopwekking wordt gebruikt om uw tapwater te verwarmen is het rendement beter dan dat van een hoog rendementsketel. U gebruikt meer gas en minder electriciteit (uw electriciteitsrekening zal dalen). Agentschapnl.nl verwacht dat u per jaar 220 Euro op uw electriciteitsrekening kunt besparen.In termen van CO2 uitstoot is een mWKK alleen voordelig als u geen groene stroom gebruikt.


bron

De prijzen voor micro WKK systemen zijn hoog als je de technologie beschouwd. Het systeem bestaat meestal uit een combinatie van een gas electriciteits generator en een manier om de restwarmte op te vangen voor tapwaterverwarming. Daarbij wordt van z’n heatengines gebruik gemaakt, motoren die externe warmte benutten.  

In geval u stookt maar geen electriciteit gebruikt kan het zijn dat u teruglevert aan het electriciteits bedrijf. Komt dit vaak voor dan zal deze productie gemeten moeten worden via een prductie meter of een ander type digitale meter (in geval u geen draaistroom meter heeft. Hiermee zijn kosten gemoeid, 90 euro voor de meter, en de kosten van de installatie. 

De subsidie bedraagt momenteel 4000 Euro per installatie. Meer informatie vind u hier.

Leave a Reply