Subsidie Duurzame Energie (SDE) Warmtepompen

Wat is een warmtepomp

Warmtepompen benutten een compressie proces om laagwaardige (laag temperatuur) warmte om te zetten naar hoogwaardige (hoge temperatuur) warmte. Dit proces is als het bij elkaar sprokkelen van brandhout, het sprokkelen kost minder energie dan het brandhout bij verbranding doet vrijkomen. Hoewel dit een vergelijkbaar proces is als dat wat uw koelkast doet (een koelkast ontrekt warmte van binnen en concentreert die aan de buitenzijde), zijn de prijzen van warmtepompen  nog niet vergelijkbaar. Het is een goede vraag waarom.

Soorten warmte pompen

Er zijn verschillende soorten warmtepompen onderscheiden naar de bron en het doel van de warmte. Zo zijn er deze typen:Water/Water, Lucht/Water, Lucht/Lucht. Een koelkast is dus een voorbeeld van een lucht/lucht warmtepomp.

Bronwarmte

Omdat een warmtepomp lage temperatuur warmte kan ‘oppompen’ naar bruikbare temperaturen word nog wel eens makkelijk gedaan over de brontemperatuur. Deze moet vooral constant zijn. Daarom word b.v. natuurlijke bodem warmte van 10 graden als bruikbaar aangeranden. Ook buitenlucht kan worden benut (als het niet te koud is). Het lijkt of de warmtepomp een wondermiddel is waar elke bron geschikt voor is. Het kost echter meer energie om van 10 graden celcius naar 65 graden te gaan dan van 30 naar 65, ook voor een warmtepomp. Een simpele installatie kan dus betekenen dat uw electriciteitsrekening opeens stijgt (terwijl uw gasrekening daalt). Electriciteit is echter CO2 intensiver dan gas (tenzij het groene stroom is), dus naast een kostbaar systeem heeft u dan weinig ‘klimaatvoordeel’.

COP

De term die aangeeft hoeveel warmtecompressie een warmtepomp levert per kWh heet de coefficient of performance, ofwel COP. Een COP van 2 betekent dat het 1 kWh kost om 2 kWh hoge temperatuur warmte bij elkaar te sprokkelen. Dit verband tussen de energie om te sprokkelen en de energie die er uitkomt wordt vaak verwarrend beschreven door de leveranciers. De COP varieert aan de hand van de temperatuur (zie hieronder). Het werkt beter voor het bereiken van lage temperaturen.

Subsidie

Senter Novem (agentschap.nl) heeft het over een besparing van 25%. De vraag is of dit voor uw bron en gebruik van toepassing is (hierop kunt u bij uw leverancier te rade, of evt. bij ons). De subsidie op warmtepompen bedraagt voor Lucht/Lucht warmtepompen 500 Euro per kWth met een maximum van 1000 Euro. Voor andere warmtepompen bedraagt de subsidie ook 500 Euro/kWth maar dit gaat tot 5000 Euro, daarboven wordt voor 250 Euro per kWth door gesubsidieerd.


De doe het zelf 5 kW warmtepomp die de man in deze video beschrijft kost ongeveer 1400 om te maken (volgens hemzelf). Een commerciele pomp zou 6000 Euro kosten. Dit kan alleen betekenen dat deze machines momenteel veel te duur zijn. Deel2 Deel3

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld is moeilijk te maken zonder kennis van de posten van de aanleg van de bronwarmte, of een goed beeld van de dimensionering van de pomp. Als de uitgangswarmte natuurlijk grondwarmte is het vooral een optie voor mensen die ook vloerverwarming gebruiken.

NaamOnderdeel
Nibe warmtepomp 1220-12 Cu 12kw 8000
Installatie 1500
Bronleidingen in de grond Volgt. Geschat 1000 Euro
Totaal 10500
Subsidie = 10 x 500 + 2 x 250 5500
Eind totaal 5000
Jaarlijkse besparing (volgens SenterNovem) 250x
Terugverdien tijd 20jaar

xDe bron voor gemiddelde stookkosten

Leave a Reply