Trek Aan de Noodrem

De BBC rapporteert dat de targets voor natuur behoud niet gehaald zullen worden in 2010. Sterker nog, de natuur gaat met rasse schreden verloren. "Virtually all species and ecosystems show continued decline, while pressures on nature are increasing" is de conclusie. We weten precies waarom, omdat we de controle over onze economie en maatschappij verloren hebben.

Wie controleerd het geld?

We kunnen er lang of kort over discussieren, maar geld bepaald alles in onze wereld, en de regeringen zijn niet langer degene die bepalen wie het heeft of hoeveel er is. De banken en hedgefunds hebben de wereld in een steeds meer zichtbare greep. De regeringen zijn een speelbal van de financiele belangen door de commercialisatie van het verkiezingsproces. Het beperkte begrip van de finacieele wereld door de politiek is genant en niemand durft de bankwezen ‘keizer’ te vertellen dat hij geen kleren aanheeft. Wie kan nog beweren dat er enige controle is over de situatie? Ok, een bankier zal dat doen.

Wat doet dat geld

De ongecontroleerde geldstromen zorgen voor overproductie en overconsumptie, ze maken industrieen groot en laten die producten uitspuwen met een ongekend tempo, terwijl de consument het krediet wordt gegeven om het te kopen. Alles op de pof, vanwege de waanzinnige economische theorien van Keynes (die een monetair beleid voorschrijft waarbij de creatie van ruilmiddel dient te leiden tot toename in productie) en het verziekte bankwezen. De industrielen lieten de eerste wereld oorlog doorgaan toen de generaals er genoeg van hadden, ze verdiende ook netjes aan de tweede en ze staken miljarden in hun zak in Iraq. De doeners houden nu eenmaal de voorsprong, ook als hetgeen ze doen helemaal geen voordelen heeft.

Daarnaast is in de finaciele wereld een enorme macht ontstaan, de macht om de Euro te slopen met hot money, markt manipulatie, corrupte rating agencies, simpele fraude, repo swaps en de hele mik mak. De banken zijn als voetballende brandweermannen naast een brandend weeshuis. Het is een van haar functie vervreemde sector.

Race naar de bodem

Met de olie crisis op de loer willen velen het onderste uit de pan halen. Omdat de economie moet groeien moet er meer gerooid, gedolven en gekapt worden, moeten mensen zich op hun hardhouten tuinstoelen tevreden consumenten voelen. Maar het publiek beseft nog niet dat de voetballende brandweerlieden in een knokpartij zijn beland. Elke bankroet van bedrijven, banken, steden, hele landen levert tegenwoordig geld op. Het is zowat de enige inkomsten bron. Zelfs levensverzekeingen worden verhandeld door derde. Jou dood maakt een ander miljonair! De regeringen zijn nogmaals niet in staat hier tegen op te treden. De contracten zijn te zeer in het juridisch systeem verweven om met deftige parlementaire onderzoeken te bestrijden. Het zal fout gaan voor we er op de reguliere manier iets tegen hebben kunnen doen.

We zijn de Tonijn

Net als de bewoners van Paaseiland nemen we ongewild deel aan een race naar de bodem. Niet omdat de mensheid dit eist, maar omdat een kleine groep mensen geen genoeg krijgt van haar macht. Omdat groei moet van Keynes (en de bankeirs). Een economisch analist die de Argentijnse crisis van 1999 beschouwde zei recent dat de argentijnen niet tot opstand kwamen (toen hum maatschappij onder druk van finaicieel terrorisme instortte) omdat ze genoeg te eten en soaps op TV hadden. Ziedaar onze kern behoeften (ok, ik heb een tijdelijke aanval van cynisme), zo weinig eigenlijk, zo makkelijk te voorzien. Maar wat zal de natuur verschroeiende industriele waanzin stuiten? Hebben we te maken met een machine zonder kill switch. De mensheid zal net als de tonijn tot de laatste graat worden geexploiteerd want zo zitten commerciele machines in elkaar.

De Oplossing

Er is een oplossing. Deze ligt in intitatieven die simpelweg een helende werking op ons ecosysteem hebben, deze ligt in een overname van de industrieen uit handen van banken, uit handen van een eigenaar die altijd het onderste uit probeert te halen. Als we de groeiverplichting die uit kredietrente voortkomt elimineren, dan kunnen industrieen tot rust komen, dan kan het competitieve klimaat veranderen in een cooperatief klimaat, de psychopathie plaats maken voor empathy. Wij kunnen daar voor zorgen door productieve bedrijven uit de handen van de banken te bevrijden. En natuurlijk moet het patent recht worden herzien om de inventiviteit te bevrijden van markt controle. Bescherming van werkgelegenheid is niet het doel, welvaart moet het doel zijn.

De Komende Eeuwigdurende Welvaart

Over 100 jaar is er misschien weinig van ons ecosysteem over, maar wat vast staat is dat we allemaal alternatieve energie gebruiken. Dat zal na 300 jaar en na duizend jaar nog zo zijn. We hebben de olie vuurpijl afgestoken en het was een spektakel. Maar dit is in plaats van een ramp het beste dat ons kan overkomen. Uw auto zonder benzine kosten, uw koelkast zonder electriciteits kosten, een economie met ongelimiteerde capaciteit om te recyclen. Keuzes gebaseerd op cultuur, niet op schaarste. Een onderhouds maatschappij waarbij mensen zich slechts in uiterste gevallen voor hun eigen levensonderhoud hoeven in te spannen. Keynes zijn boeken zouden ritueel moeten worden verbrand. Ze hebben de wereld een doodsteek toegebracht. Een nieuwe economische theorie moet geboren worden, het Perpetualisme op basis van onuitputtelijke alternative energie. Pas op die basis kan men denken aan het redden van diersoorten. 

Water Management in het Midden Oosten

De oplossing voor het Palestijns Israelisch Conflict?

In de telegraaf vandaag staat vermeld dat Maxime Verhagen denkt dat water management een cruciale behoefte zal scheppen waardoor de partijen tot ‘pijnlijke compromissen’ te brengen. Op dit gebied heeft Nederland een duidelijke voorsprong met onze kroonprins als expert. Het is een positieve suggestie van Verhagen, ten slotte is elke oplossing die de situatie voor de palestijnen kan verzachten welkom. 

Gaza

Toevallig ben ik bekend met Gaza. Ik heb de enclave in 1991 bezocht met een VN medewerker. We reden er met zo’n wit busje doorheen. Gaza stad was een rampzalige bende, de huizen konden niet worden afgebouwd. Het strand was te gevaarlijk (israel schoot zonder pardon op wie zich daar durfde te wagen). We konden de ‘settlements’ zien die voornamelijk voor ethiopische immigranten waren opgezet (die kregen geld om er te gaan wonen), kleine huisjes zonder bewoners, zonder straten op leidingen er naartoe of vandaan. Gaza was toen al een gevangenenkamp.

Israel

In Israel stond het water in het meer van Tiberias historisch laag. Met verbazing hoorde ik dat men zich ook zorgen maakte over de dode zee. Daar werd ook zoet water naartoe geleid. Later begreep ik het beter toen we van iemand die daar kuuroorden runde hoorde dat de ‘kustlijn’ waar hij zijn hotel had laten bouwen in tussen 200 meter was opgeschoven. Vreemd genoeg ligt in de dode zee de oplossing van Israels problemen (en misschien ook die van de Palestijnen).

Zout water ontzilting

Sinds eind vorig jaar wordt er aandacht gevraagd voor een nieuw ontziltings proces dat gebruik maakt van zout water. Deste zouter deste beter. Saltworkstech is een startup company die  een bekend proces heeft geadapteerd zodat het voor ontzilting gebruikt kan worden. Het is misschien wel het belangrijkste proces dat in deze eeuw uiteen is gezet. Het reduceert de kosten voor ontzilting met 80%. Hieronder nog eens de afbeelding van een eerdere post over dit onderwerp.

Maak van de Dode Zee een Waterbron

Het proces hierboven kan als volgt worden uitgelegd : Een concentratie gradient tussen zeer zout en minder zout water leidt tot een electrisch potentiaal. Dit electrisch potentiaal wordt daarop benut om het minder zoute water te ontzilten. That’s it. Wat is er nodig? 1. Zeer zout water. 2. Zeewater om te ontzilten. Er is behalve voor het rondpompen van water verder geen energie nodig.  Er is behalve voor het rondpompen van water verder geen energie nodig. Lees de vorige zin opnieuw. Snapt u waarom ik dit schrijf?

Met zeewater aangevoerd door een pijpleiding van 50 km kan onbeperkt water worden gegenereerd bij de dode zee. De dode zee is in wezen een opgeladen batterij waarvan de energie zondermeer kan worden gebruikt om water te ontzilten. Deze oplossing is overduidelijk de goedkoopste en de meest duurzame.

Dubbel winst

Het Saltworks ontziltings proces is bij uitstek geschikt om in droge gebieden (nabij de kust) te gebruiken. Het vereist een bron van zeer zout water, en die wordt meestal door verdamping gecreerd. Die verdamping is op zich al een ontziltingsslag (zoals bij solar stills). De saltworks technologie geeft ook een tweede leven aan afval water van een normale ontziltings installatie. De dode zee is echter van nature een zoutwater bron. De dode zee grenst aan Israel en de bezette gebieden. Need I say more?

Reuters Sucks II, Biodiesel Informatie Vrijgegeven

Reuters voert vandaag een artikel genaamd "Voorheen verborgen rapport van de EU onthult schade door biodiesel". Deze tendentieuze titel verdient nader onderzoek, biodiesel is zeker niet oncontroversieel..

Freedom of Information Act

Het gaat om een deel van een rapport dat de EU heeft achter gehouden omdat het de informatie verder wilde verdiepen of analyseren. Reuters heeft het onder de Freedom of Information Act losgekregen, de wet die ook maakte dat East Anglia University (van ‘climate gate’) haar werk practisch niet kon doen, dat na de diefstal van de emails werd gebruikt in de verdacht makingen (die deze post).

Biodiesel is een ruim begrip. Het gaat in wezen om plantaardige olie
die in sommige gevallen wordt bewerkt om hem ook voor gebruik in
benzinemotoren geschikt te maken (de diesel motor is ooit uitgevonden met
plantaardige olie in het achterhoofd, dus die loopt er prima op). De
olie kan vanuit verschillende grondstoffen worden verkregen en via
verschillende processen. Persen is in veel gevallen genoeg, pirolyse
(depolymerisatie op hoge temperatuur) is al veel minder schoon (en
misschien zelfs overbodig?). Zo is olie uit Soja bonen, Palmbomen, Jathropa
bomen, hout en Koolzaad te verkrijgen. Algen en zeewier worden nog
ontmoedigd, hoewel het pentagon recent aankondigde daarmee zijn vliegtuigbrandstof te gaan maken. In de Filipijnen is bv. een wet die alleen kokosnoten als
bron van biodiesel toestaat, terwijl zeewier ook daar vele malen meer opbrengt.

Er is geen duidelijke scheiding tussen wat in het rapport staat en wat Reuters kiest op te merken. Ze melden dat het Fraunhofer Instituut in Duitsland van delen van het rapport afstand heeft genomen nadat er veranderingen waren aangebracht. Dat lijkt mij goed mogelijk als de veranderingen de feiten verdraaien. Wat bedoelt Reuters hier precies mee?

De opmerkingen van Reuters over het rapport..

Het verbranden van bossen voor de aanplant van biodiesel (Jathropa) plantages wordt aangehaald, maar dat is natuurlijk geen gevolg van de aard van biodiesel maar slechts van de combinatie van speculatieve druk in de carbon credits markt en een diep corrupte regering van Indonesie.Het land gebruik werd al eerder aangehaald waarbij de critici mochten zeggen dat "Waar je ook biodiesel verbouwd je verdringt voedselproductie". Dat is natuurlijk niet waar, er zijn gewassen die slecht bebouwbaar land gebruiken, er word land voor biobrandstof in gebruik genomen en dan is er altijd nog zeewier.

Overigens heeft de EU recent nieuwe eisen aan productie van biobrandstof gesteld met het ook op ontbossing.

De impact op graanprijzen wordt ook genoemd. Hierbij moet echter goed gelet worden op speculatie in de commodities markten die bv. in 2008 de olie prijs ongekend hoog maakten. Wallstreet is meermalen beschuldigd van manipulatie, zozeer dat bv. in het geval van olie de brent prijsstandaard vervangen werd door een Londense standaard.

Vervolgens wordt een controversiele conclusie van het rapport aangehaald, dat Soja in Noord America verbouwd 339,9 Kg CO2 per Gigajoule zou genereren, vier keer meer dan normale diesel. Wat daarmee bedoelt wordt is volledig onduidelijk, er is geen vergelijking mogelijk tussen fossiele diesel en biodiesel, in beide gevallen worden de winningkosten verhuld omdat deze deels uit brandstof kosten bestaan, in het geval van biodiesel is deze echter CO2 neutraal. Moet gezegd worden dat Soja met 18 Gj/Hectare geen hoogvlieger is. Zeewier en algen winnen het altijd weer.

Reuters merkt ook op dat de Europese commissie niet met het rapport heeft gesjoemeld om bewijs te verbergen. Wat wordt hier in godsnaam gesuggereerd? 

De Europese Comissie stelt voorts dat landgebruik een belangrijke factor is bij biodiesel productie. No shit?

Emissies 

Dan gaat Reuters de appels weer met de peren vergelijken. Het lijkt of de emissies bij productie en verbranding zijn opgeteld. Een lijstje van de CO2 productie bij het verbranden van fossiele brandstoffen vind je hier . Kennelijk gaat er 30% fossiele brandstof verloren bij de winning ervan (maar dat is een snelle calculatie). 

De verwarrende getallen zijn als volgt:

Brandstof  Kg CO2/Gjoule
Diesel/Benzine  66
Raapzaad  105.3
Suikerbieten Ethanol  100.3
Suiiker riet Ethanol  83.2
Palm Olie  76.3

Wat maken we hiervan?

Wat wordt hier nu vergeleken? De metriek van CO2 per gigajoule lijkt toch irrelevant als je ook CO2 vastlegt. Het gaat om de multiplier, dus hoeveel CO2 stop ik er in, en hoeveel krijg ik er uit. Vang ik 10 ton CO2 met een uitgave van 2 ton dan sta ik op winst, ook in Gigajoule. Het bewerken van een hectare land (machines en kunstmest) kost bijvoorbeeld ongeveer 2 vaten olie, dus 792 Kg Co2, en Soja vangt 1188 Kg CO2 per hectare. Een multiplier van 0,6. Dat is dus geen slim gewas voor biodiesel! In vergelijking, fossiele brandstof genereert alleen CO2 (multiplier 1,2). Zeewier kan wel 29700 Kg CO2 per hectare afvangen en daar wordt dan ook over nagedacht in ons land.

Het lijkt volledig aan te sluiten bij het politieke spel mbt subsidies en het voorkomen van een doorbraak van biodiesel of bioethanol dat een metriek wordt gekozen die op zijn minst verwarrend is. De CO2/Gj metriek is ge-ent of de emissie markt, die helemaal niet geinteresseerd is in reductie van emissies! Waarom niet gewoon een keten CO2 multiplier. Is hij kleiner dan 1 dan is het een positief resultaat (de uitgegeven hoeveelheid CO2 is kleiner dan de in het eind product vastgelegde CO2),  is hij groter dan niet. Biobrandstof 100% verbouwd met gebruik van biobrandstof valt dan altijd positief uit.

Interview met Max Keiser

Dit is deel 2 van een interview van Andrew Zarowny met Max Keiser op www.rightpundits.com . In het eerste deel werd voornamelijk over de Hollywood stock exchange gesproken, een effectenbeurs waar je aandelen in filmprojecten kunt verhandelen via een gepatenteerd systeem dat Max Keiser aan de investerings bank Cantor Fitzgerald heeft verkocht. Het tweede deel gaat over de Federal Reserve (Amerikaans centrale bank), de dollar en de economie van de VS.

AZ: Wat zou jij, Max Keiser, als eerste doen om het banksysteem te hervormen?

MK: Wel. Ik zou de Margin Rate verhogen. De margin rate is de rente die wordt gerekend op leningen voor speculators. Dit is niet de Fed Funds Rate of de Discount Rate, of de Prime Rate. De Margin Rate is de rente die banken in rekening brengen voor de leningen die voor  speculatieve doeleinden worden gebruikt. Ik heb het er met Jimmy Rodgers (een bekende belegger) over gehad toen hij een gast was in mijn TV show vorig jaar, en hij was het er helemaal mee eens. Het ligt in de macht van de Federal Reserve (Centrale Bank van de VS) om de margin rate rente op te schroeven. Hierdoor zullen speculatieve activiteiten duurder worden, zullen speculators minder geld hebben om politici om te kopen, verkiezingen te sturen of te lobbyen voor wetswijzigingen die het makkelijker maken om te speculeren.

ZA: Wat zou een goede margin rate rente zijn?

MK: Ik denk dat je moet beginnen met hem omhoog brengen om zo de optimale waarde te ontdekken. Je zou meteen merken hoe de markt reageerde en welke impact het op prijzen heeft. Ik zou beginnen met 50 basispunten omhoog en dan een maandelijkse revisie. De Open Market Comittee van de Federal Reserve heeft elke maand of elke drie maanden vergaderingen over de diverse rente peilen. I zou met 50 basispunten beginnen en dan twee maanden later nog eens kijken.

AZ: Dus hem naar 10% of 20% bijstellen zou niet de manier zijn?

MK: Nee, je moet hem meteen flink opschroeven en dan later bijstellen. Dat gebeurt in de futures markets continu. Steeds als ze vinden dat de speculatie ‘irrationeel exhuberant’ is (een term door Greenspan genuttigd mbt de vastgoed bubble om ~2006), gooien ze de margin rentes omhoog of ze herzien de positiemaxima (de hoeveelheid die je maximaal speculatief mag aanhouden). Het gebeurt continu in de commodities markten. Omdat momenteel de hele amerikaanse economie zich gedraagt als een hedge fund met entertainment futures en dergelijke onzin moet je de margin rate herzien zodat je manies in deze markten voorkomt. De Commodity Futures Trading Commission zou hierin visie moeten tonen, maar dat doen ze niet omdat ze gekocht zijn door de speculanten en hedge funds die al het geld aan het systeem ontrekken. (recent nieuws was bv. dat de CFTC geld ontving van winsten over verkoop en handel in aandelen van bedrijven die niet bestonden)

AZ: Wat zou je suggestie zijn voor mensen zodat ze zich kunnen voorbereiden en beschermen om deze crisis te overleven?

MK: Er is maar een optie : Edele metalen, goud en zilver. Dat is de enige optie beschikbaar voor iemand die zich zorgen maakt over de dollar en de staatschuld (van de VS).  De mensen die ik vijf jaar geleden via mijn radio programma in Engeland aanraadde goud te kopen zijn daar wel blij mee, want goud is de laatste jaren 400% gestegen ten opzichte van de pond. De prijs bereikt nieuwe recordhoogten tov de Euro. Hij zal binnenkort nieuwe records breken tov de dollar. Er is geen verantwoording of hervorming in het bankwezen van enige betekenis. Dat laat maar een keuze, edele metalen.

AZ: Wat denk je van de beweging om de Federal Reserve op te heffen?

MK: De VS moet beslissen of het een vrije markt economie wil zijn, een kapitalistische maatschappij of een socialistisch maatschappij. Je kunt het niet allebei doen. De Federal Reserve is in wezen een centraal plan bureau/Politbureau, een centraal commitee dat de rentes bepaalt. De markt bepaald de rentes niet zelf. Het centrale beleid is geweest om speculanten in staat te stellen om met de prijzen te doen wat ze willen. Je moet beslissen wat je wil, vrije markt kapitalisme of socialism, een van de twee.

Dat gezegd hebbend, Ik gaf net aan dat je de margin rate rente moet opvoeren, omdat ik snap dat je geen plotselinge schok moet willen veroorzaken. Dit is een graduele benadering om de markten van het centraal bepaalde rente regime af te helpen. Als je eenmaal zoekende een equilibrium hebt gevonden dan kun je hem vervolgens door de markt laten bepalen. Dan zou je zonder Federal Reserve verder kunnen. Je wilt in feite geen centrale planning. Centrale planning heeft geen plaats in de vrije markt, in een kapitalistisch systeem. Het is een aanfluiting van alle aspecten van een competitive economie. Het hoort er op geen enkele manier in thuis!

AZ: Dus je zou zeggen dat de VS ophield een kapitalistische maatschappij te zijn toen de Federal Reserve werd opgericht?

MK: De VS werd een gemengde economie. Het hield op een pure economie te zijn en werd gemengd. Het accent was afhankelijk van wie president was en andere variablen. Het vrije markt kapitalistische aspect werd geaccentueerd als het ‘goed’ ging, zoals tijdens de dot.com boom : De banken werden rijk. Wanneer de zaken op de klippen liep werd het socialistische aspect benadrukt : De belasting betaler boet. Dit combineert de nadelen van beide systemen. De ondernemer wordt uitgezogen als het goed gaat, de burger als het slecht gaat.     

AZ: Ben je over het algemeen een optimist?

MK: Er zijn twee dingen waar ik optimistisch over ben. Ten eerste over Ijsland omdat dat land nu in staat is om haar grondwet aan te passen zodat de principes van vrijheid, democratie en vrije markt kapitalisme  beschermt worden. Ik ben ook erg optimistisch over Wikileaks.org (een website voor anonieme klokkenluiders), die de plaats heeft weten in te nemen van alle mislukte en verpieterde media in de VS. Onderzoeksjournalistiek is dood in deVS.

AZ: Zullen de VS en andere geindustrialiseerde landen ooit een helder moment krijgen en de boel rechtzetten?

MK: Nadat alles volledig is ingestort, dan wel. Maar dat moet nog gebeuren.

AZ: Dus er komt nog een crisis?

MK: Dat moet wel, de dollar is op weg naar de hel.

AZ: Enig idee wanneer?

MK: Er is deze danspartij gaande tussen de centrale banken. De Europese Centrale Bank, de Bank of England, de Bank of Japan, de Peoples Bank of China. Ze loeren op elkaar om te zien wie het eerst het loodje legt. De verschillende valuta worden gecontroleerd afgebroken. Het hangt allemaal af van de politiek en wat er tussen de landen speelt. Het is een gigantisch pokerspel en de VS heeft de zwakste kaarten. Uiteindelijk zal iedereen zijn kaarten op tafel moeten leggen en de VS zal het zwakst blijken. Wanneer? Ik denk dat we het proces nu kunnen waarnemen. Kijk wat er geberut in de Eurozone: Griekenland zorgt voor veel instabiliteit. De Europese centrale bank loopt het risico overgenomen te worden door het IMF. Duitsland wil met het IMF in bed en maakt deals met de Bank of England. Iedereen loopt zich te positioneren voor de post Bretton Woods wereld waarin een compleet nieuw valuta systeem zal worden gereconstrueerd. Als dat gebeurt zal de dollar wel met 40% to 50% worden gedevalueerd.

AZ: Wow! Ok Max, nog een vraag voor de lol: Welke film illustreert de huidge situatie het beste?    

MK: (lachend) Ik zou eigenlijk niet kunnen kiezen tussen “Dr. Strangelove” en “The Cain Mutiny”. (“Dr Strangelove” is een film waarin een waanzinnige generaal aanstuurt op een nucleaire oorlog).

AZ: “The Cain Mutiny?”

MK: Inderdaad. Met name de laatste scenes van die film, wanneer de krijgsraad met stomheid geslagen wordt omdat de kapitein (Humphrey Bogart) knettergestoord blijkt te zijn.

AZ: En dit is de scene waarin Alan Greenspan en Ben Bernanke getuigen?

MK: Exact! Er zal een moment komen in de collectieve amerikaanse psyche waarop men  beseft dat Bernanke, Summers en Geithner in feite compleet gestoord zijn. Het zijn zelfmoord bankiers! Ze geloven in een marktfundamentalistische doctrine en ideologie waarin het geoorloofd is zichzelf en de banken waarvoor ze werken op te blazen, omdat ze heel selectief in Adam Smiths oeuvre (Wealth of Nations) hebben geshopt. Wat is nu het verschil tussen Osama Bi Laden die de Koran selectief leest en besluit tot een geweldadige jihad en Tim Geithner en Ben Bernanke die Adams Smith selectief lezen zodat ze een jihad tegen de vrije markt kapitalisme te kunnen voeren potentieel ten koste van het hele systeem. De ene is een religieuze terrorist, de ander zijn financiele terroristen.

AZ: Bernake zegt dat hij een expert is tav de ‘Great Depression’ en er alles aan doet deze te voorkomen.

MK: Nogmaals, hij lijkt de definitie van waanzin te belichamen door steeds weer hetzelfde te doen maar andere resultaten te verwachten. Hij maakt exact dezelfde fouten als de tijdens de ‘great depression ’ werden gemaakt, met hetzelfde resultaat!

Megabatterijen voor Lokale Electriciteitsopslag

Lees ook :Flow batteries, Vanadium redox batterijen, Edison batterijen

Hernieuwbare energie zoals wind- en Zonne PV electriciteit kunnen soms op onpraktische momenten energie opleveren. De energie maatschappijen hebben gelijk als ze klagen dat ze worden opgezadelt met het ‘load balancing’ of verbruiksbalancering op het net. Als de zon het hardst schijnt zijn de mensen meestal niet thuis, en als ze dat ‘s avonds wel zijn dan produceren de zonnepanelen geen stroom meer. Electriciteit moet nu eenmaal worden gebruikt op het moment dat het beschikbaar is, in een kabel blijft het niet hangen.

Een oplossing is een beter schakelbaar net te maken, waarmee beschikbare overschotten met zo min mogelijk verlies naar gebruikers kunnen worden gesluist. Dit kan op industrieel niveau tot op dat van de ‘smart meters’ die iedereen straks met subsidie kan aanschaffen. Er is een kans dat er een open stroom markt ontstaat, via Google Power Meter bijvoorbeeld, of via bedrijfsverbanden. De tecnologie laat dat eenvoudig toe. Het kan ook zijn dat de energie lobby het systeem dicht timmert om zo de ‘service’ van verbruiksbalancering te leveren.

Go with the flow

Een mooie oplossing die tegelijk de uitnutting van alternatieve bronnen kan verbeteren en de behoefte aan meer energie net kan verkleinen is de batterij. De simpele oplaadbare batterij is een alom bekend fenomeen, maar op grotere schaal bestaan deze ook. Zo zijn er bijvoorbeeld zogenaamde ‘flow batteries’, stromende accu’s (vrij vertaald). Deze werken net als een normale auto accu, maar hebben veel meer accuzuur (electroliet) tussen de electroden, zuur dat in een groot basin circuleert. Aangezien de energie in de chemische samenstelling van het electroliet is opgeslagen kunen flow batteries een enorme capaciteit hebben.  Het is niet zulke high tech, maar wel effectief. Flow batteries zijn een voorbeeld van de low maintenance oplossingen die duurzame welvaart zullen faciliteren. Er zit praktisch geen patent meer op, iets voor een TU Delft om als standaard product beschikbaar te maken?

Flow battery principe en een voorbeeld van electroliet opslagtanks

Natrium Sulfaat?

Een ander soort batterij is de NaS/sodium sulfate oftewel natriumsulfide batterij. Deze gebruikt de omkeerbare reactie tussen natrium en zwavel bij hoge temperatuur. Deze batterijen worden tot 300 graden Celsius verhit zodat het Natrium en Zwavel vloeibaar zijn. Dan kunnen de natrium ionen door een metalen barriere migreren en met het zwavel reageren, of onder spanning van het zwavel gescheiden worden. Recent werd zo’n batterij (4 MW) van Japans fabrikaat  in Presidio in Texas in gebruik genomen.

Sodium Sulfor batteries zijn 89% efficient, zodat er kans is dat je meer electriciteit overhoud dan een verre gebruiker via een versterkt electriciteits net. De grootste versie heeft een capaciteit van 8 MW en staat in Japan bij de Morigasaki waterzuiverings centrale. De totale capaciteit van het zn NAS® systeem aldaar is 58MWh, dat wil zeggen dat die 8 MW zonder externe aanvoer meer dan vijf uur continue beschikbaar kan zijn. In totaal is in Japan 28 MW geinstalleerd, met name om pieken en dalen in verbruik op te vangen.

1,5 MW NAS® systeem in combinatie met PV, combinaties met wind zijn ook gemaakt

Kosten

De kosten van deze oplossingen per kWh is voor flow batteries enkele honderden dollars maar ligt voor de natrium sulfide systemen nog hoger ($25 Mln of $781 USD/kWh wat vergeleken zou moeten worden met de kosten van het anders noodzakelijke hoogspanningsnet). Er is hierbij zeker grond voor onderzoek van de werkelijke kosten zijn zodat een verstandige keuze gemaakt kan worden. Men kan er namelijk over twisten of we fabrikanten van zeer effectieve technologieen daar ook alle winst van moeten gunnen, het is misschien beter deze bij aanschaf over een langere periode uit te spreiden zodat meer capaciteit sneller online gebracht kan worden.  

P.S. CEAS

Eerlijkheid gebied in deze context ook CEAS 
(Compressed Air Energy Storage) te noemen, waarbij lucht wordt
samengeperst om later via een perslucht turbine stroom op te wekken.
Deze technologie is goedkoop en efficient, gaat langer mee en is minder
millieu belastend. Misschien heeft Holland met haar (soms lege) gasbellen een voorsprong om deze technoligie toe te passen.

Eeuwige Duurzame Welvaart In Zicht

In de afgelopen twintig jaar zijn verschillende
nieuwe technologieen ontwikkeld die de kern van het economisch denken
in feite tot irrelvantie hebben veroordeeld. Het is niet het klimaat
probleem of peak oil die het tijdperk van renewables zal inluiden, het
is haar capaciteit een eeuwigdurende welvaart te creeren. Dit is geen
gewauwel van een dwangmatige utoop, de feiten liegen niet.

In ons huidige economisch denken gaan we uit van de noodzaak om te gaan
met schaarste. Geld wordt gebruikt als smeermiddel om mensen onderling
te laten beslissen welke behoeften ze het eerst willen bevredigen,
aangezien niet alles kan. Dat systeem en de keynsiaanse filosofie zijn
momenteel in een doodstrijd verwikkeld, en dat is een goede zaak. De
kern motivatie, schaarste, is op zijn retour. Waarom denk ik dat?

De eerste reden is alternatieve energie. Energie is welvaart, en
alternatieve energie is welvaart tegen onderhouds kosten. De grootste
reden van schaarste in de wereld is de schaarste van fossiele
brandstoffen. Denkt u in hoe een staalfabriek goedkoper staal zou
produceren als er zonne-energie werd gebruikt. Hoe landbouw marginale
kosten zou hebben als de brandstof en kunstmest met alternatieve
bronnen werd geproduceerd. Hoe alles veel goedkoper zou zijn als we een
overvloed hadden aan alternatieve energie. Vraagt u zich nu eens af
waarom die er niet zou zijn, op den duur.

Een goeie stuwdam gaat jaren mee, een zonnepaneel 40-50 zo niet 100
jaar (het is steen), de kosten van onderhoud en vervanging worden in de
komende eeuwen geoptimaliseerd, en steeds meer capaciteit wordt
toegevoegd en niet offline genomen. Al deze capaciteit is er voor de
eeuwigheid, we zullen nooit terugkeren naar fossiele brandstoffen,
toch? Waarom ook? En wat is er tegen recyclen als de energie kosten
marginaal zijn?

De tweede reden is dat door een nieuwe ontwikkeling zoet water veel goedkoper is geworden. Saltworkstech
heeft een methode voor desalinatie die onder lage druk werkt en 80%
goedkoper is dan de gangbare technieken. De methode kan volledig op
zonnewarmte draaien. Het principe is solide. Waterschaarste is dus niet
nodig in zonnige kustgebieden en binnenlanden waar een zeewater
pijplijn naartoe kan. De materialen zijn niet schaars of exotisch,
sterker nog, u kunt ze online bestellen.

Geen energie schaarste en geen waterschaarste, dat ligt in het
verschiet. Er is geen voorwaarde, het is onvermijdelijk. Alle patenten
zullen verlopen. De vraag is wel wat we dan nog met fossiele brandstof
doen, of nuclear. Mijn hoop is dat een beter begrip van ons voorland
die sneller de das om zal doen. Weggegooid geld! Duurzaam is voor de
eeuwigheid. Ziet u het ook?

Wat Mahatma Gandhi Ons Kan Leren

Iedereen heeft wel gehoord van Mahatma Ghandi. De charismatische man die India door geweldloze weerstand en burgerlijke ongehoorzaamheid aan de britten ontworstelde. Er waren veel redenen waardoor het indische volk in opstand wilde komen, en een ervan was de belasting op zout. Deze werd al sinds mensenheugenis geheven, en was overgenomen door de britse colonialisten. De last hiervan was de catalisator achter de beroemde Satyagraha Mars waaruit de brugerlijke ongehoorzaamheids beweging voortkwam.

Zout belasting werd door de East India Company aangegrepen om geld te verdienen. Onder Robert Clive van de East India Company werd het verplicht zout via centrale depots te verhandelen. De britse regering protesteerde hier tegen en nam eerst geld aan om de monopolie toe te laten, maar verboden de monopolie na enige tijd.

Enige tijd later werd de monopolie door Warren Hastings weer ingesteld, maar dit keer via boeren die het zout voor een vaste prijs moesten leveren. De belasting op de verkoop werd echter gaandeweg verhoogd, totdat de meeste mensen zich geen zout meer konden veroorloven.

Na de verovering van Orissa besloten de britten zoutwinning af te kopen (verbieden) om zo de monopolie positie te versterken. De vitale behoefte aan zou leidde tot smokkel en steeds strengere maatregelen daartegen. Het resultaat was een grens van doornstruiken, 3800 kilometer lang, met 12,000 bewakers, een kostenpost op zich. 

Tegelijkertijd werd er zout ingevoerd uit Engeland. Dit inferieure zout kon door de belasting concureren met lokaal zout. Deze prijsconcurentie werd vervangen door een buitenlands zout monopolie toen de productie en het bezit van zout in heel India in 1887 werd verboden. Indisch zout kon zonder meer in beslag genomen worden en export werd ook verboden. 

De zoutbelasting was verworden tot een inkomsten belasting, waarbij de bevolking ter nauwernood genoeg kon verdienen om aan zijn zout behoefte, en met name het jodium er in, te voldoen. Dit terwiijl we wel degelijk kritiek op was en schaamte over werd uitgesproken in Engeland.

Ghandi wist het volk de moed te geven tegen deze situatie in opstand te komen door in 1930 een optocht naar Dandi te leiden en zelf op symbolische wijze zout van het strand te pakken (dat aan de kust bij Dandi te vinden was). "Met deze hand vol zout verklaar ik het einde van het Britse Rijk" waren zijn woorden. Het duurde echter nog tot 1946 voordat de belasting uiteindelijk door de eerste onafhankelijke regering van Jawaharlal Nehru werd opgeheven.

De Moraal?

India had geen tekort aan zout, het had niet meer nodig dan het produceerde. Het was een lucratieve handel die door de oorspronkelijke machthebbers op dragelijke manier werd belast. De britse overheerser veroverde het monopolie uit winst oogmerk. De monopolie werd gaandeweg vergroot, en na enige tijd werd ingezien dat nog meer te verdienen was door Engels zout in India te verkopen (analoog aan de opium handel met China). De vraag naar Engels zout was volledig kunstmatig maar maakte dat Engeland op ogenschijnlijk gelijkwaardige termen kon importeren vanuit India. 

Energie heeft momenteel dezelfde status als zout in India, al is het zeker een minder repressieve. Van oudsher wekte we het op met windmolens, turf en kolen, maar vanaf die tijd zijn de bronnen van energie steeds verder van de burger af komen te liggen. Niemand wint zijn eigen gas of olie of kolen, en toch is het een fundamentele behoefte. De geldstromen die hiermee gemoeid zijn worden belast en de maatschappijen die zich met de winning en distributie bezig houden maken zichtbaar veel winst, en vechten zichtbaar om die te behouden. Het bankwezen en de beleggers die de industrie van krediet voorzien sporen deze aan om zoveel mogelijk winst te maken.

Energie is tegenwoordig echter door iedereen zelfstandig op te wekken, per huis, straat, wijk, stad in toenemende mate en met toenemende eenvoud. Een maatschappij die de balans vindt tussen lokale en centrale opwekking kan zonder moeite de welvaart handhaven, omdat alternatieve energie onuitputtelijk is. We moeten ons echte bewust zijn van de denkrichting van de huidige eigenaren van de energievoorziening. Deze zal lijken op die van de Britten in India. Individuele opwekking en opslag is een bedreiging. Deze wordt bestreden met grote projecten, toename van bewaking van productie en voorstellen voor regels die individuele opwekking duurder maken. Analoog aan bovenstaande geschiedenis wordt door sommigen zelfs gesuggereerd dat individuele energie opwekking wel eens illegaal kan worden gemaakt. We weten dat de Britten nooit zelfstandig afstand van de zout inkomsten hebben gedaan, hoe schadelijk en exploitatief deze ook was. We moeten dus niet verwachten dat de energie eigenaren zich anders zullen gedragen.  

De weg die Gandhi aangaf voor het doorbreken van het zout monopolie is de weg die de maatschappij moet bewandelen om de uitstluitend centralistische plannen van de energiemaatschappijen te verrijken. Alleen dan onstaat er geen nieuwe zoutmonopolie en zal de toekomst er een zijn van alternatieve energie en welvaart in overvloed.

De Aanstaande Europese Schuldconflicten door Prof. Michael Hudson

Het schuld debakel van Griekenland is slechts de eerste van een serie europese schuld bommen klaar om te imploderen. De hypotheek schulden in de voormalige soviet staten en Ijsland zijn zelfs nog explosiever. Hoewel deze landen geen deel uitmaken van de Eurozone zijn de meeste schulden in Euro’s gesteld. Ongeveer 87% van de schulden van Latvia zijn in Euro’s en andere buitenlandse muntsoorten en zijn eigendom van Zweedse banken. De Euro schulden van Hongarije en Romenie zijn hoofdzakelijk ondergebracht bij Oostenrijkse banken. De Euro leningen die die landen aangingen zijn recent hoofdzakelijk geweest om om de rente op deze hypotheken te betalen.

Al deze schulden zijn onbetaalbaar omdat de meeste van deze landen steeds groter wordende handelstekorten hebben en langzaam in depressies wegzinken. Nu vastgoed prijzen kelderen kunnen deze handelstekorten niet langer worden opgevangen door een instroom van hypotheek leningen in buitenlandse valuta en andere leningen. Er is geen voor de hand liggende manier in zicht om de valuta van deze landen te ondersteunen (bv. een functionerende economie). In de laatste jaren hebben deze landen hun valuta ondersteund door te lenen van de EU en IMF. De voorwaarde voor deze leningen zijn politiek onhoudbaar: overheids diensten moeten scherp bezuinigen, de belasting gaat omhoog op werk dat al te veel wordt belast en soberheidsmaatregelen worden ingevoerd die de economie om zeep helpen en competente werknemers het land uit jaagt.

Banken in Zweden, Oostenrijk, Duitsland en Engeland staan op het punt te ontdekken dat krediet verstrekken aan landen die deze niet kunnen (of willen) terugbetalen hun probleem is, niet dat van de landen. Niemand wil accepteren dat schulden die niet kunnen worden betaald, nooit zullen worden betaald. Iemand moet de kosten dragen van het verlies wanneer deze schulden worden afgeschreven of betaald in sterk gekelderde valuta. De banken zullen geen juridische middel vinden om de schulden in Euro’s vergoed te krijgen. Elke soevereine staat heeft immers het recht zijn eigen wetten mbt schulden te bepalen, dus de komende herschikking van valuta’s en afschrijvingen van schulden zal de banken niet ongedeerd laten.

Devaluatie heeft geen zin, tenzij deze extreem is – dwz genoeg om handels en productie patronen te veranderen. Daarom devalueerde Franklin Rooseveld tijdens de ‘Great Depression’ de dollar 75% tov goud in 1933, de prijs ervan verhogend van $20 naar $35 per ounce. Om te voorkomen dat de staatsschuld navenant steeg verklaarde hij de zn. ‘goud clausule’ nietig, die maakte dat de schuldbetaling geindexeerd werden tov de goudprijs. Hierop zal het politiek gevecht zich nu ook focussen, op de betaling van schulden in valuta die gedevaueerd zijn.

Iets anders typisch in de VS en Canada tijdens de depressie was dat hypotheekhouders waren gevrijwaard van persoonlijke aansprakelijkheid zodat ze (in geval ze de kosten niet meer konden dragen) na liquidatie van het huis zonder schulden verder konden. Banken konden wel het onroerend goed terugeisen, maar daarmee was de kous af. Dit was vanwege wetten waarmee Noord Amerika zich in haar geschiedenis van het Europese feodale systeem had gedistantieerd. In het Europa ten tijde van de onafhankelijkheids oorlog stond krediet gelijk aan macht en wachtte de niet betalende schuldenaar de gevangenis.

De vraag wordt nu: Wie incasseert het verlies? De schulden in Euro’s laten bestaan zou een vernietigend effect hebben voor de armere economieen, de schulden in locale valuta laten uitbetalen zou de banken in de rijkere landen tot de afgrond brengen. Deze banken zijn echter niet de stemgerechtigden van de betrokken landen. De regeringen dienen niet de banken, maar het volk.

Buitenlandse houders van dollars hebben de waarde van deze munt ten opzichte van goud tot minder dan 1/30st zien dalen sinds de VS goud van de dollar loskoppelde in 1971. Als de wereld dat kan hebben, waarom dan niet de komende Euro afschrijvingen?

Er is een toenemende erkenning dat de ex-soviet economieen van het begin af naar de wensen van de buitenlandse economieen vorm werd gegeven en niet volgens eigen wensen of behoeften. . De belasting over werk in Latvia was bijvoorbeeld 50% (alles bij elkaar)- zo hoog dat het niet kon concureren. Vastgoed belastingen waren echter 1%, iets dat wilde speculatie in deze sector aanmoedigde. Deze vertekende belastings filosofie creerde de ‘Baltic Tigers’, de Centraal Europese hypotheek markt voor Zweden en Oostenrijk terwijl de inwoners van deze landen geen goed betaalde baan konden vinden. Een vergelijkbare situatie was nergens elders in West Europa, Noord Amerika of Azie te vinden.

Het lijkt onredelijk en onrealistisch om te verwachten dat grote delen van de nieuwe Europese bevolking zich loonkortingen zal laten welgevallen, belastingen die hen tot een leven van schuldslavernij veroordelen. Toekomstige relaties tussen het oude en nieuwe Europa zullen afhangen van een bereidheid om de ex-soviet staat economien te reorganiseren langs meer solide economische principes – met meer productieve investeringen en een minder exploitatief belasting systeem waarmee werkgelegenheid wordt gestimuleerd ipv vastgoed bubbels opgeblazen. Afgezien van de revaluatie van de valuta om met de onbetaalbare schulden om te gaan lijkt de oplossing voor deze landen te liggen in een verschuiving van belasting op werk naar belasting op landeigenaarschap, een situatie die meer lijkt op die in het rijkere Europa. Er is geen alternatief, Europa zal anders onder de schulden last in tweeen splijten, zo’n beetje zoals nu met Ijsland gebeurt.

Tot het schuld probleem is opgelost – en de enige manier waarop dit kan is door schulden na onderhandelingen deels af te schijven – lijkt de Europese uitbreiding voorbij. Maar dit zal niet makkelijk zijn. De financiale instituten hebben de politieke macht in de EU en hun tegenwerking is te voorspellen. Gordon Brown heeft zich al laten kennen in zijn dreigementen aan het adres van Ijsland door (op illegale en ongepaste wijze) het IMF te gebruiken om de schuld te innen. Schulden die overigens niet die van Ijsland zijn, maar die van (voorheen) in Ijsland opererende banken. Hij probeerde ook de toegang van Ijsland tot de Eurzone te ondermijnen.

Geconfronteerd met Gordon Browns gekoeieneer – en dat van Engelands poedel : Holland – stemden 97% van de Ijslanders tegen de regeling die Engeland, Nederland en Ijsland vorige maand overeen waren gekomen. De opkomst was historisch hoog.

Dit is slechts een voorproefje. De (bank ingegeven) keuzes die Europa uiteindelijk maakt zal tot protesten leiden. Politieke en economische allianties zullen worden verlegd, valuta zullen instorten en regeringen zullen vallen. De Europese Unie en het internationale financiele systeem zal op nog onbekende manier veranderen. Dit zal vooral het geval zijn voor landen die net als Argentinie indertijd sterke schuld reductie zullen eisen (en tot dit het geval is weigeren te betalen).

Betalen in Euros – voor landen met massaal negatief renderende hypotheken (die waar de hypotheek aflossingen niet betaald kunnen worden) en andere verplichtingen – is onmogelijk als deze landen enige beschaving willen handhaven. “Soberheids Beleid” zoals de EU en IMF voorschrijven is eufemisme voor een levensduur verkortend ingrijpen in inkomens, sociale zekerheden, gezondheids zorg, onderwijs en andere basis behoeften en het tegelijk verkopen van publieke infrastructuur aan bieders die de landen in “tol” economien te veranderen, landen waarin iederen zal moeten betalen voor toegang tot wegen, educatie, medische zorg en andere zaken die normaliter gratis zijn. Ze worden bv gesubsidieerd worden door belasting in de VS en Europa.

De piket paaltjes worden al geslagen mbt hoe private en publieke schulden zullen worden betaald/gesaneerd. De landen die niets voelen voor betaling in Euros zien de lenende landen hun messen scherpen via de rating agencies (Moody’s, Finch). Bij de eerste indicatie dat de landen zich maar afvragen of de schulden wel in Euros of uberhaupt zouden moeten worden betaald nemen deze agencies de stap de landen te downgraden, wat de kosten van de schulden doet toenemen met een verlammend effect op de toch al lijdende economieen.

Een recent boegschot werd afgevuurd op 6 april, toen Moody’s de staatschuld van IJsland herwaardeerde van ‘stabiel’ naar ‘negatief’. “Moody’s erkent dat Ijslan nog steeds een betere oplossing kan vinden voor het schuld ivm Icescave, maar de huidige onzekerheid hierover brengt de economie en financiele vooruitzichten schade toe op de korte termijn.[1]”.

Dit is het begin van het gevecht, de komende jaren zullen interresant blijken.

[1] THE ASSOCIATED PRESS, “Moody’s Downgrades Iceland Outlook,” The New York Times, April 7, 2010.

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18545

Oilmen Fund Anti-Global Warming GroupsI rest my case.

Afname Van Olie Toevoer Vanaf 2011

Waar je op de website van de klimaat conferentie van Kopenhagen afgelopen december nog kon kiezen tussen 40, 60 en 100 ongehinderde olie aanvoer blijkt de realiteit nu toch tot de regeringen door te dringen. Het is al jaren overduidelijk dat de huidige groei van de wereld economie en bevolking gpaard met de afname van olie reserves en moeizamere winning het bereiken van Piek Olie onvermijdelijk maakt.

Investeringen

Dit is echter niet wat het amerikaanse ministerie van energy gelooft. Echter een andere belangrijke factor is dat wanneer er het vooruitzicht is dat de olie productie minder rendabel zal worden de investeringen erin opdrogen. De lange termijn verwachting is dat alternatieve bronnen de fossiele zullen inhalen, dus het is aantrekkelijker om daar in te investeren.

Wiebelend plateau

Het ministerie van energie hangt een theorie aan dat de productie een ‘Undulating plateau’ zal bereiken, oftwel een wiebelend plateau. Men zegt dat de terugval van de beschikbaarheid tegen 2011 (in geval investeringen uitblijven) een begin kan vormen van dit plateau. Misschien bekruipt u ook het gevoel dat dit nonsense is, bedoelt om het gokken op fossiele brandstoffen zo lang mogelijk te laten voortduren. Tevens is het volstrekt onmogelijk dat er nog in olie wordt geinvesteerd, het bankwezen is volledig failliet.

Het Verstand Van de Kiezer

Hoewel Koningklijke Shell weer een nieuwe opdracht heeft in Irak en laatst een vooraad olie vond in de golf van Mexico zal het niemand ontgaan zijn dat er verschillende argumenten tegen het gebruik van deze ‘bronnen’ zijn. De hoofdreden is dat we door het verbranden ervan practisch een nieuw geologisch tijdperk in hebben geluid waarin om te beginnen de oceanen door verzuring zullen afsterven (een observeerbaar proces). Hoe belangrijk is die olie voor ons dat we dat toestaan? Olie die er pas een eeuw is, en die er over een paar jaar niet meer zal zijn? De onmetelijke schade die oliewinning heeft veroorzaakt moet worden afgereken, het moet consequenties hebben, de olie winning moet per direct worden gestaakt. Dat is wat iemand met gezond verstand zou doen. Aangezien de regeringen maar wat graag verder gaan met olie winning, en de olie maatschappijen er ook accoord mee zijn is de enige die zijn verstand kan laten gelden de kiezer, de burger. Dat zou zo moeten zijn iig.