Water Management in het Midden Oosten

De oplossing voor het Palestijns Israelisch Conflict?

In de telegraaf vandaag staat vermeld dat Maxime Verhagen denkt dat water management een cruciale behoefte zal scheppen waardoor de partijen tot ‘pijnlijke compromissen’ te brengen. Op dit gebied heeft Nederland een duidelijke voorsprong met onze kroonprins als expert. Het is een positieve suggestie van Verhagen, ten slotte is elke oplossing die de situatie voor de palestijnen kan verzachten welkom. 

Gaza

Toevallig ben ik bekend met Gaza. Ik heb de enclave in 1991 bezocht met een VN medewerker. We reden er met zo’n wit busje doorheen. Gaza stad was een rampzalige bende, de huizen konden niet worden afgebouwd. Het strand was te gevaarlijk (israel schoot zonder pardon op wie zich daar durfde te wagen). We konden de ‘settlements’ zien die voornamelijk voor ethiopische immigranten waren opgezet (die kregen geld om er te gaan wonen), kleine huisjes zonder bewoners, zonder straten op leidingen er naartoe of vandaan. Gaza was toen al een gevangenenkamp.

Israel

In Israel stond het water in het meer van Tiberias historisch laag. Met verbazing hoorde ik dat men zich ook zorgen maakte over de dode zee. Daar werd ook zoet water naartoe geleid. Later begreep ik het beter toen we van iemand die daar kuuroorden runde hoorde dat de ‘kustlijn’ waar hij zijn hotel had laten bouwen in tussen 200 meter was opgeschoven. Vreemd genoeg ligt in de dode zee de oplossing van Israels problemen (en misschien ook die van de Palestijnen).

Zout water ontzilting

Sinds eind vorig jaar wordt er aandacht gevraagd voor een nieuw ontziltings proces dat gebruik maakt van zout water. Deste zouter deste beter. Saltworkstech is een startup company die  een bekend proces heeft geadapteerd zodat het voor ontzilting gebruikt kan worden. Het is misschien wel het belangrijkste proces dat in deze eeuw uiteen is gezet. Het reduceert de kosten voor ontzilting met 80%. Hieronder nog eens de afbeelding van een eerdere post over dit onderwerp.

Maak van de Dode Zee een Waterbron

Het proces hierboven kan als volgt worden uitgelegd : Een concentratie gradient tussen zeer zout en minder zout water leidt tot een electrisch potentiaal. Dit electrisch potentiaal wordt daarop benut om het minder zoute water te ontzilten. That’s it. Wat is er nodig? 1. Zeer zout water. 2. Zeewater om te ontzilten. Er is behalve voor het rondpompen van water verder geen energie nodig.  Er is behalve voor het rondpompen van water verder geen energie nodig. Lees de vorige zin opnieuw. Snapt u waarom ik dit schrijf?

Met zeewater aangevoerd door een pijpleiding van 50 km kan onbeperkt water worden gegenereerd bij de dode zee. De dode zee is in wezen een opgeladen batterij waarvan de energie zondermeer kan worden gebruikt om water te ontzilten. Deze oplossing is overduidelijk de goedkoopste en de meest duurzame.

Dubbel winst

Het Saltworks ontziltings proces is bij uitstek geschikt om in droge gebieden (nabij de kust) te gebruiken. Het vereist een bron van zeer zout water, en die wordt meestal door verdamping gecreerd. Die verdamping is op zich al een ontziltingsslag (zoals bij solar stills). De saltworks technologie geeft ook een tweede leven aan afval water van een normale ontziltings installatie. De dode zee is echter van nature een zoutwater bron. De dode zee grenst aan Israel en de bezette gebieden. Need I say more?

Leave a Reply