Eeuwige Duurzame Welvaart In Zicht

In de afgelopen twintig jaar zijn verschillende
nieuwe technologieen ontwikkeld die de kern van het economisch denken
in feite tot irrelvantie hebben veroordeeld. Het is niet het klimaat
probleem of peak oil die het tijdperk van renewables zal inluiden, het
is haar capaciteit een eeuwigdurende welvaart te creeren. Dit is geen
gewauwel van een dwangmatige utoop, de feiten liegen niet.

In ons huidige economisch denken gaan we uit van de noodzaak om te gaan
met schaarste. Geld wordt gebruikt als smeermiddel om mensen onderling
te laten beslissen welke behoeften ze het eerst willen bevredigen,
aangezien niet alles kan. Dat systeem en de keynsiaanse filosofie zijn
momenteel in een doodstrijd verwikkeld, en dat is een goede zaak. De
kern motivatie, schaarste, is op zijn retour. Waarom denk ik dat?

De eerste reden is alternatieve energie. Energie is welvaart, en
alternatieve energie is welvaart tegen onderhouds kosten. De grootste
reden van schaarste in de wereld is de schaarste van fossiele
brandstoffen. Denkt u in hoe een staalfabriek goedkoper staal zou
produceren als er zonne-energie werd gebruikt. Hoe landbouw marginale
kosten zou hebben als de brandstof en kunstmest met alternatieve
bronnen werd geproduceerd. Hoe alles veel goedkoper zou zijn als we een
overvloed hadden aan alternatieve energie. Vraagt u zich nu eens af
waarom die er niet zou zijn, op den duur.

Een goeie stuwdam gaat jaren mee, een zonnepaneel 40-50 zo niet 100
jaar (het is steen), de kosten van onderhoud en vervanging worden in de
komende eeuwen geoptimaliseerd, en steeds meer capaciteit wordt
toegevoegd en niet offline genomen. Al deze capaciteit is er voor de
eeuwigheid, we zullen nooit terugkeren naar fossiele brandstoffen,
toch? Waarom ook? En wat is er tegen recyclen als de energie kosten
marginaal zijn?

De tweede reden is dat door een nieuwe ontwikkeling zoet water veel goedkoper is geworden. Saltworkstech
heeft een methode voor desalinatie die onder lage druk werkt en 80%
goedkoper is dan de gangbare technieken. De methode kan volledig op
zonnewarmte draaien. Het principe is solide. Waterschaarste is dus niet
nodig in zonnige kustgebieden en binnenlanden waar een zeewater
pijplijn naartoe kan. De materialen zijn niet schaars of exotisch,
sterker nog, u kunt ze online bestellen.

Geen energie schaarste en geen waterschaarste, dat ligt in het
verschiet. Er is geen voorwaarde, het is onvermijdelijk. Alle patenten
zullen verlopen. De vraag is wel wat we dan nog met fossiele brandstof
doen, of nuclear. Mijn hoop is dat een beter begrip van ons voorland
die sneller de das om zal doen. Weggegooid geld! Duurzaam is voor de
eeuwigheid. Ziet u het ook?

Leave a Reply