Het Licht Komt Van Links

Het lijkt de omgekeerde wereld. Wie tegenwoordig zoekt naar mensen die voorstander zijn van het aanboren van onuitputtelijke bronnen van welvaart, dezelfde motivatie die nederlanders meer dan een eeuw geleden naar olie deed zoeken in Indonesie, hoort niet bij de het ondernemende rechtse blok, maar is zogenaamd links. Dat komt omdat Rechts zich met een diep fatalistische houding vastbijt in zijn machtspositie. Fossiele brandstoffen houden de wereld in beweging, langzaam aan als een soort electrische zombie, maar goed.

De natuurlijke hulpbronnen die gangbaar economisch denken als onuitputtelijk beschouwt raken op. De belangrijkste is olie. Alleen door de noodzaak van fossiele brandstoffen te elimineren kunnen we verwachten dat we onze maatschappij en zijn welvaart in kunnen behouden. Denken in finaciele impulsen is daarvoor niet genoeg, want een financiele impuls is per definitie een fossiele energie impuls. 

Liesbeth van Tongeren en Pepijn Vloemans van GroenLinks leggen het nog eens uit. Ook al is het voor vele niet makkelijk zich uit de economische gedachtestroop te ontworstelen komen ze met de juiste visie: 

‘Geen Iraanse olie maar Hollandse zon en wind’

Natuurlijk. Energie is een primair productie middel. Wie dat zelf zonder andere inputs kan maken produceert goedkoper en dus meer competitief. De ‘handel’ in olie met Iran is helemaal niet vrijwillig, waarom zou Iran zo’n potente hulpbron ruilen voor, ja wat eigenlijk, wat kreeg het land er voor terug? Al meer dan een eeuw wordt de olie uit het Midden Oosten gesleurt door de juiste (hedonistische en dus corrupte) mensen op de juiste plek te zetten, en wie af wil haken wordt de nek omgedraaid. Natuurlijk heeft Nederland daarbij hoofdzakelijk een faciliterende rol gespeeld, een belangrijke die extreem veel welvaart heeft gebracht. Maar verstand zegt dat we nu beter kunnen overgaan op energie en dus welvaarts bronnen die we niet aan anderen hoeven te ontfutselen. Gelukkig zit er ook een eeuw duizelingwekkende technologische ontwikkeling op, we kunnen het! We kunnen alle nodige energie zelf maken, en natuurlijk kan net zoals Nederland jaren gas leverde aan Italie, Italie zonne energie uit het zuiden in een of andere vorm aan Nederland leveren (om maar een voorbeeld te noemen).  

Quote : "Dat het tijdperk van goedkope energie voorbij is, is ook een onwenselijk verhaal."

Dit is een Standaard vergissing. 

Correct : Het tijdperk van goedkope energie is juist aangebroken!

Wie betaalt op den duur nog voor de zonnewarmte die van eigen dak in de boiler stroomt?

Het enige waar we mee moeten afrekenen is de gedachte dat er zonder fossiel of nuclear geen oplossingen zijn. De Prijs der dingen is de hoeveelheid FOSSIELE ENERGIE die we voor productie nodig hebben, en daarmee is het ‘prijssignaal’ in de ‘markt’ vals. Het aanwenden van onze resterende reserves is een KEUZE. Duurzame alternatieven zijn er wel, maar dan hebben we de club die nu de dienst uitmaakt niet meer nodig. Rechts zwijgt, houdt de adem in, zit er met een hoofd vol economische overwegingen (dwz de regelement ter optimalisatie van de olie utilisatie) zozeer naast dat het pijnlijk is om er naar te moeten luisteren. Nederland hoeft het niet alleen te doen, er is tijd genoeg om onze afhankelijkheden te reduceren, er zijn gelukkig krachtige en eenvoudige technieken om daar een begin mee te maken, en daarna hebben we voor de periode die ons ecosysteem nog rest de kans om onszelf (en dan ook iedereen) volledig onder te dompelen in een overvloed van duurzame energie en welvaart. Rechts STFU.  

Leave a Reply