Bottom Up Verduurzaming

De duurzame toekomst is een waarbij mensen lokaal energie opwekken om zichzelf van alle gewenste producten en diensten te voorzien. Een van de belangrijkste redenen is dat het productie middel (wind, aardwarmte, zonneenergie) ook een limiet per hectare kent, en daarmee een harde limiet stelt aan de levensstijl die in weerwil van slijtage, roest, rot e.d. te handhaven is. Centrale coordinatie van lokale initiatieven werkt zeker in het huidige stadium contraproductief, hoewel kennis en kunde juist wel gedeeld kunnen worden.

Bron

Helianthos

Nederland heeft een zonnepanelen fabriek de Helianthos fabriek. Deze kan worden gekocht voor 3 miljoen. Op plaatsen waar delen van de 770 miljoen uit de privatisatie van de energie bedrijven vrijkomt wordt steevast gezegd dat dat geld (soms wel 1,6 mln per jaar) al is uitgegeven. Erg zonde want een dunne film zonnepanelen fabriek is een manier om het zonvangend oppervlak van Nederland meer welvaart (= energie) te doen genereren. De huidige eigenaar Nuon lijkt echter gebrand deze concurent na een tijdje doodknuffelen definitief te wurgen en er gaan geluiden dat het de productie lijn al heeft afgebroken om een doorstart moeilijker te maken. Stap hier niet in als iemand die denkt dat de eigenaren van de gas en kolen centrales een seconde hebben gedacht aan het opzetten van een winstgevende zonnepaneel productie lijn in Nederland. Natuurlijk kan de fabriek worden gekocht, en dan graag zonder ‘het bos in’ expertise. Hier meer over het initiatief.  

Koolzaad Cooperatie

Op het gebied van biomassa wordt ook strijd geleverd met de onevenwichtige wetgeving tav producenten van bijvoorbeeld koolzaad. Hein Aberson richt een brief aan onze regering waarin hij pleit voor de oprichting van een decentrale koolzaad cooperatie.

"Nederland kan het zich niet langer permitteren
om
nog langer het onderwerp hernieuwbare
en schoner vormen van energie onbesproken en onbeantwoord
te laten. Het is hard nodig om daadkrachtig
en consistent hiervoor acceptabele voorwaarden te scheppen om daarmee de
burgers niet in het onzekere te laten, maar juist perspectieven te bieden.

Het ontwikkelen van een wettelijk kader en een structuur
met visie en strategie, om zodoende voor haar burgers tenminste enig houvast
met mogelijkheden en perspectieven te bieden, is daarom noodzakelijk!

Nederland laat enorme kansen liggen door oa de zeewier productie op de Noordzee in de onderzoeks fase te laten kwijnen en door niet boven op de productie van veevoeder uit algen te springen. Een rode draad is dat we innovatief en vooruitstrevend bezig zijn (lees "nu nog even niet graag!"). We wachten met zijn alle op de stijging van de olie prijzen maar beseffen niet dat we dan geen kant meer op kunnen. Reageren op een dreiging doe je van te voren

Ongelijke wetgeving

De strijd tegen de huidige wetgeving is een onogelijke, want ten eerste heeft de gevestigde fossiele industrie decennia gehad om wetten te introduceren. Ten tweede is er te weinig begrip van de aard van onze economie en financieel systeem, de ‘afhankelijkheid’ is een ‘gijzeling’ omdat mensen niet snappen dat geld gelijk staat aan fossiele energie. Financiering is het beschikbaar stellen van fossiele brandstoffen ter consumptie (met als doel de productie van noodzakelijke of wenselijke producten door mensen en machines). De logistieke aard van fossiele brandstof distributie maakt het een prefect middel om de maatschappij te sturen. Daarom willen banken alleen centrale duurzame opwekking steunen, en anders alleen soorten duurzame energie met een hoge up front fossiel investering. Dit zn. carbon/credit systeem kan alleen met een brede wet ontmanteld worden. Zoals Herman Scheer het noemde, er is behoefte aan de liberalisatie van de duurzame energie markt.

De introductie van een ‘wet post fossiel’ zou moeten stellen dat ten allertijde:

1. Energie opwekkende investeringen ten aller tijden geprioriteerd moeten worden over efficientie bevorderende maatregelen.

2. Energie opwekking met lager fossiel brandstof gebruik geprioriteerd moet worden over die met hoger fossiel gebruik. 

3. De krediet beoordeling moet plaats vinden op basis van energie balans, met een minimum positieve balans (generatief). Voor ALLE investeringen (dus elke lening die een bank verstrekt). Een bank mag krediet niet weigeren als de balans positief genoeg is.

Europese wetgeving die mensen beperkt in het opwekken van energie of dat recht voorbehoud aan een commerciele partij moet gezien worden als fundamenteel in strijd met de mensenrechten. 

Geothermie/Aardwarmte

Enige kilometers onder onze voeten is het erg warm. Dit is een gevolg van het onstaan van onze planeet en natuurlijk radioactief verval die warmte genereert die vervolgens geen kant op kan. Deze energie is overal aanwezig en kan worden aangeboord. Een geothermische bron is zeer stabiel, boven de grond kan men een stoom turbine neerzetten die in de volgende 30 jaar weinig onderhoud vergt. De kosten van boren zijn echter hoog, soms 8 miljoen. Dit komt omdat de meeste boorinstallaties diesel aangedreven zijn, met een verbruik van enkel M3 diesel per dag. Het kan om megawatts energie investering gaan, een afname waar de fossiele industrie niet blij mee is, want het levert niks op (ja, geld, maar dat is geen productie middel zoals olie dat is, dus relatief waardeloos). De carbon/credit balans voor aardwarmte is dus sterk negatief. Een ander middel moet gezocht worden om naar olie te boren. Het kan bv. ook op basis van duurzame energie . Waarom geen vertikale as boorwindmolen ontwikkeld ? Men stopt met denken als het eerste probleem wordt opgeworpen. 

Meewind

Zonnepanelen hebben als investering een hoog rendement. Voor windturbines geldt hetzelfde 7 to 10% claimt het Meewind project. Dat is een beter verhaal dan uw pensioen, dat min of meer verkwanseld is door beunhazen (en dat is een milde voorstelling van zaken). Investeer mee in Meewind, want deze organisatie heeft door de maneuvres van het banksysteem met hogere eisen voor eigen investering te maken gekregen. Het rendement blijft hetzelfde ongeacht wie welk deel inlegt. Zilvervloot? Meewindvloot! 

Investeringen

Er is een toename in verzoeken om investerings mogelijkheden. Dit is een gevolg van het eroderen van het vertrouwen in de financiele markten. Investeerders met genoeg geld verkopen hun aandelen en zoeken een plek om hun cash te laten renderen. Met deze cash kunnen ze zonder verdere obstakels fossiele brandstoffen ter beschikking stellen aan projecten, en daarom zijn dit soort investeerders vrij om de in duurzame energie opwekking en gerelateerde technieken te investeren. Dit is duidelijk de beste keuze omdat het een alternatief creert voor de schaarser wordende fossiele reserves, en het een basis creert voor een welvaart die alle mensen een beter bestaan kan geven dan de huidige heilloze en morbide bezuinigings en afbraak trend. 

Leave a Reply