Kopenhagen raport: Voorlopig verdrag van 11 december

Geld en een Draft

Terwijl er over geld, targets en technologie wordt onderhandeld zijn er momenteel iig twee documenten.

Conferentie Draft engelse versie hier

Kyoto protocol verdrag eneglse versie hier

(nummers refereren aan nummers in de Conferentie draft)

Conferentie Draft: De Visie

3. Temperatuur doelen

Het is een goed begin om temperatuur doelen te stellen. Dit houd de weg open voor beleidswijzigingen ahv. verbeterde wetenschappelijke prognoses. 2 graden is de absolute limiet. Het lagere alternatief is 1,5 graad.

3. Emissie doelen

Het lijkt alsof emissie doelen en het geld dat voor het bereiken van deze doelen nodig is de hoofdmoot uitmaakt van de onderhandelingen. Deze versimpeling doet geen recht aan het feit dat hoofdzakelijk fossiele brandstoffen de emissies veroorzaken. Men zou moeten onderhandelen over het afsluiten van de olie en (onnatuurlijke) gas bronnen, maar dat zou veel te effectief zijn, en het zou de strategiesche relaties beinvloeden.

De huidige doelen zijn niet bescheiden. De opties zijn 50, 85 of 95% ten opzichte van 1990. Voor referentie, de VS heeft zich gecomitteerd aan 1% tov 1990!

Ontwikkelings landen krijgen een aangepaste target. Het is echter de vraag wie bij deze landen hoort of wil horen.

4. Uitstel voor ontwikkelingslanden

Er wordt gesproken over een tijdsperiode voor piek emissies. Deze kan langer duren voor ontwikkelings landen.

7. en 8. Herziening van doelen

Er wordt in punt 7 en 8 ruimte ingebouwd on de doelen te herzien ahv. de impact van klimaat verandering. De eerste herziening zal plaatsvinden in 2016.

Conferentie Draft: De praktijk (actie punten)

11. De strengste target voor ontwikkelde landen is 45% tov het niveau van 1990 te bereiken in 2020. De laagste target (25%) is meer nu door enige partij toegezegd.

12. Er zal gewerkt worden aan een lange termijn plan mbt emissies. Logisch.

13. De ontwikkelde landen zullen gelijk opgaan en rekening houden met elkaars ‘national circumstances’ en ‘historic responsibilities’. Wat dat betekend? De VS heeft een historische verantwoordelijkheid om de grootste vervuiler te zijn?

14. Voor elk jaar tot 2020 zal het reductie percentage worden vastgelegd met ingangs jaar 2013 (waarom 2013).

15. De bestaande comitments onder Kyoto van Annex I landen (ontwikkelde landen) zullen worden meegenomen.

26. Ontwikkelings landen mogen actie nemen door herbebossing en bescherming van bestaande bossen.

27. De organisatorische kosten voor ontwikkelingslanden zullen volledig door ontwikkelde landen worden gedragen.

29. Er zal een ‘forum’ worden ingesteld om de voortgang te bespreken (de gevreeste wereldregering?).

37. Het grootste deel van de financiering zal uit eigen middelen van ontwikkelde landen komen.

38. Het bedrijfsleven mag meeinvesteren.

39. Vanaf 2013 zal de kas door de ontwikkelde landen worden gevoed.

40. Er zal een orgaan worden ingesteld dat volgens de regels van de overeenkomst zal opereren (de gevreeste wereldregering?).

44. Hier komen de bedragen die in de periode 2010-2012 zullen worden toegezegd.

45. Hierin wordt over de technologie transfer gesproken. Er komen regionale centra. Het is misschien interessant om te weten dat de VS het als behulpzaam ziet om patenten op ‘cleantech’ sneller toe te wijzen. Het zou veel beter zijn als patenten op klimaat technologie zouden worden afgeschaft, hoodfzakelijk omdat ze over het algemeen worden misbruikt om innovaties van de markt te houden.

Leave a Reply