Cruciale klimaat factoren uit de IPCC ramingen gehouden

De klimaat doelen die nu zijn vastgesteld houden geen rekening met methaan dat rond de zuidpool uit de ontdooiende zeebodem ontsnapt, of uit de smeltende toendra’s. Het gaat om immense hoeveelheden.

Thomas Stocker van het IPCC zegt dat er momenteel geen garantie is om onder de 2 graden temperatuurs stijging te blijven. 2 graden is de limiet van het acceptable, daarboven zijn de verstoringen zeer groot. 2 graden betekend echter nog niet dat aanpassen aan de wereld met die stijging gemakkelijk wordt.

De smeltende toendra’s en diepzee methaan zijn niet in de IPCC ramingen meegenomen, iets dat ikzelf onbegrijpelijk vind. Het is roekeloos om een paar graden stijging te accepteren als dit betekent dat enorme hoeveelheden methaan vrij komen. Misschien is het al te laat om dit te voorkomen omdat over enkele jaren de polen niet meer bestaan om de atmosfeer te koelen, en de toendra’s die taak moeten overnemen.

Leave a Reply