De link tussen koper en olie diefstal en de krediet gebaseerde wereld orde


Join our supporters! and Check our twitter account

De prijs van stook olie in Engeland is de afgelopen maanden met 70% gestegen. Dieven zijn steeds bedrevener in het aftapen van de olie van huizen in geisoleerde delen van het land. Net als de NS die problemen ondervind van koper dieven (ook hier) zal wanneer de prijs van metalen (hier), koper en olie blijven stijgen (zoals verwacht) de frequentie van deze diefstallen toenemen. Het gaat nu nog om kleine hoeveelheden.

Veel van deze prijsstijgingen houden verband met de activiteiten van de banken van Wallstreet, waarvan er een de koper markt heeft opgekocht: JP Morgan. Tegelijk zorgt het dollar beleid ervoor dat vooral buiten de VS de prijzen van brandstof, en daarmee alle andere prijzen, stijgen. Dit zorgt voor de onrust in Tunesie en Egypte (hoewel die ook door steun en coaching van de VS van de oppositie worden veroorzaakt).

Zou deze onrust er zijn als er voldoende olie was voor iedereen? Zou hij er zijn als er geen toename was in het aantal overstromingen en andere klimaat gerelateerde problemen. Zou hij er zijn als de VS zijn eigen en de wereld economie niet tot het maximum had gedreven door het opgebruiken van de grote olie reserves? Omgekeerd, zou uw geld iets waard zijn als het niet (door niemand) gebruikt kon worden om brandstof mee te kopen?

Onder de titel "More Credit with Fewer Crises: Responsibly Meeting the World’s Growing Demand for Credit" fanaseren de leden van het World Economic Forum hoe de kredieten in de wereld houdbaar kunnen worden gehouden. Het ziet een toekomst waarin krediet een vanzelfsprekendheid is, en waarin er nog vele tientallen biljoenen meer krediet uitstaat dan nu het geval is.

Het probleem is dat het krediet uiteindelijk niet de doorslag zal geven, het zal gaan om de energie die beschikbaar is in de vorm van fossiele brandstoffen en alternatieven. Die energie zal het krediet waarde geven. De verstrekkers van het krediet laten ons echter geloven dat geld een autonome waarde heeft, en plant op die basis de diefstal (u en de olie leveranciets ruilen immers hun bezit voor iets dat waardeloos is) van zoveel als maar mogelijk is. Daarbij blijft al dit gestolen goed onder de controle van de kredietverstrekkers.

Vergelijk dit met 150 jaar geleden, toen de meeste mensen nog eigenaar waren van land en huizen, molens etc. Toen geld nog van goud of zilver was, en toen er daardoor nog een limiet aan de economie bestond (met zijn voor en nadelen, ok). Toen al waren er vele gevallen van misbruik van krediet en de wildgroei en catastrofes vanwege banksystemen op basis van aandelen (VOC) opgetekend. Het sentiment is niet nieuw. Hieronder de woorden van de president die de Federal Reserve kans gaf te ontstaan.

"I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A
great industrial nation is controlled by its system of credit. Our
system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore,
and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be
one of the worst ruled, one of the most completely controlled and
dominated Governments in the civilized world no longer a Government by
free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the
majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of
dominant men. (Woodrow Wilson, President 1913-1921)" 

De lessen die we zouden moeten trekken zijn:

1. Wie een energie bron bezit, bezit een productie middel en daarmee een basis van een economie.

2. Op fiat (ongedekt) geld gebaseerde economische systemen, met banken die ‘krediet’ verstrekken zijn een onnodige last en leiden tot oneigening van de bevolking en verspilling van natuurlijke bronnen.

In plaats van het gewurm met banken en het gebazel in Davos zouden we verstandiger zijn als we ons zouden richten op duurzame energie bronnen en een kredietloos geld systeem. Geen krediet betekent geen exogene controle en daarmee geen kans op exploitatie in het belang van anderen dan de lokale bevolking.

Tot slot de visie van het World Economic Forum, een wereld doordrenkt met de welwillendheid van de kredietverstrekker. Bedenk dat ‘het recht krediet te verstrekken’ het enige is dat een krediet verstrekker werkelijk bezit. Op die basis kan men zich de hele wereld toeeigenen.

Alignment with social goals
In the long run, the scale and distribution of credit is only economically sustainable if it meets broader social objectives. Credit is linked to such objectives during all stages of a country’s economic development. In early stages, credit is used to support family-owned businesses; next, it supports small and large corporations, and finally it is used to smooth consumption. However, if credit is to drive consistent economic development, three basic foundations must be in place: strong laws and legal enforcement; creditable and functioning institutions; and macroeconomic and fiscal discipline.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *