Kern Fusie Gedemonstreerd in Italie?


Join our supporters! and Check our twitter account

Update : De Voice of Russia heeft de claims op serieuze manier onderzocht en meldt:

"There is not a single study indicating that cold fusion is essentially
impossible. There is a notion called muonic catalysis, in the course of
which the nuclei of muons you use instead of electrons are drawn closely
together, making the thermonuclear reaction possible at any
temperature. Given several failed attempts to apply this to
electrolysis, it is necessary to check this properly once again, (
Yevgeny Velikhov : Russian Academy of Sciences)."

Original article :

De italiaanse wetenschapper Andrea Rossi claimt koude kernfusie waarbij een investering van 400 watt leidt tot een stoom productie met 12 Kw warmte inhoud. De reactie in een nikkel gebaseerde catalysator is niet chemisch van aard. De claims zijn nog niet geferifieerd, maar lijken legitiem (beschijving van Marianne Macy van het proces en de bevindingen hier.

Koude kernfusie van waterstof maakt gebruik van het combineren van nikkel met waterstof (het gas trekt in het metaal) waardoor de waterstof kernen dicht bij elkaar kunnen komen (van nature stoten kernen elkaar af omdat ze positief geladen zijn). De zoektocht is naar een manier om de kernen dicht genoeg bij elkaar te brengen zodat ze samensmelten waarbij energie vrijkomt (zoals in de zon gebeurt). Tot nu toe is het niemand gelukt dit voor elkaar te krijgen, de experimenten worden vaak niet serieus genomen. Misschien binden individuele nikkelkernen individuele waterstof atomen die dan door de trilling van de nikkel kernen (vanwege de temperatuur) dicht genoeg bij elkaar in de buurt worden gebracht.


deel 1 deel 2 deel 3 (italiaans)

Om te weten of er fusie heeft plaatsgevonden kan gekeken worden naar de energetische input en output. Als er geen chemische reactie kan plaatsvinden (omdat de stoffen dat niet toelaten) maar er wordt wel meer energie geproduceerd dan er in het proces wordt gestopt dan is er de mogelijkheid dat het van fusie afkomstig is. In dit geval wordt 31 keer zoveel energie geoogst als wordt geinvesteerd.

"The reactor uses less than 1 gram of hydrogen and starts with about
1,000 W of electricity, which is reduced to 400 W after a few minutes.
Every minute, the reaction can convert 292 grams of 20°C water into dry
steam at about 101°C. Since raising the temperature of water by 80°C and
converting it to steam requires about 12,400 W of power, the experiment
provides a power gain of 12,400/400 = 31 (bron)"

It may be that this is an elaborate form of a Nickel Hydrogen battery. The reported production of copper would agree with nickel accepting a proton and should be clearly detectable. This may mean that the limiting feul becomes nickel, not hydrogen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *