Tot 9.000 Euro Zonnehypotheek voor Nieuwbouw woningen

Nieuwbouwhuizen hebben over het algemeen een voordelig energie label (als ze er een hebben, want deze was tot voor kort niet nodig voor huizen jonger dan 10 jaar). Dit label geeft aan hoeveel GigaJoule per m3 per maand de woning gebruikt. De meeste nieuwbouw zit daarbij tussen de 0 en de 1 GigaJoule (Labels A++, A+, A). Kopers van woningen die onder de 0,6 GigaJoule zitten kunnen door het Lenteakkoord meer lenen, 9.000 Euro om precies te zijn.

Je zou denken dat je die in zonnepanelen of isolatie zou kunnen steken, maar dat lijkt niet de gedachte achter deze regeling. dan zou de toets namelijk zijn dat de EPC boven de o,6 ligt, dwz huizen die slecht zijn geisoleerd krijgen de kans wat extra isolatie te verwerven.

Ook de manier waarop deze 9.000 Euro wordt gegund is niet ideaal. Deze ontstaat namelijk door het verslappen van de inkomens toets. Normaal moet de bank je inkomen in acht nemen zodat je dagelijkse uitgaven niet in gevaar komen door de rente over de hypotheek die je neemt. Kennelijk kan de rente van 9.000 Euro er nog wel bij (er is ook rente aftrek), ongeacht of je dan in de problemen komt.

Deze regeling lijkt dus in eerste instantie gecreerd om de nieuwbouw huizen die voldoen duurder te maken, immers een bank kan tegen een koper zeggen “Dit huis is wel wat duurder dan u zich kunt veroorloven, maar u hebt 9.000 Euro vrijstelling”. En dit alleen voor super zuinige nieuwbouw. Banken lijken er tot noch toe niet veel interesse te hebben. Misschien omdat ze zich liever aan de toets houden.

Eigenaren van nieuwbouw woningen kunnen deze regeling echter gebruiken om zonnepanelen aan te schaffen. Deze hebben een hoger rendement dan de hypotheek lasten, dus ze zijn effectief gratis. Ook isolatie is een goede investering. Huiseigenaren zullen bij hun bank kunnen vragen naar de extra leningen om deze kosten te maken.

Ook al lijkt de regeling bedoelt om zich te vertalen in hogere huizen prijzen en een bonus voor de banken, kunnen slimme eigenaren deze gebruiken om een deel van de hypotheek via zonnestroom te neutraliseren. Zoekt u panelen , dan kunnen wij u helpen 😉 Zie info@greencheck.nl

In ander nieuws : Er komt een regeling voor sportvereningingen in 2016 om de aanschaf van duurzame energie bronnen makkelijker te maken :

Ter uitvoering van deze motie stel ik momenteel samen met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidieregeling op die per 1 januari 2016 effectief zal worden. Onder deze regeling zal een specifieke lijst van maatregelen voor energiebesparing en duurzame energie worden opgenomen, waarvoor subsidie kan worden verstrekt. In de overweging van de hoogte van het subsidiepercentage zal het voor sommige sportverenigingen niet aftrekbaar zijn van de btw worden meegenomen. (bron)

 

 

 

 

 

 

Extra hypotheek voor EPC 0,6 woningen

Brief van Minister Blok

Energie label systeem

Energie label nieuwbouw, lente akkoord