5+ redenen om niet aan Schaliegas te beginnen, of waarom heeft die koe geen staart?

Update : Hoger Radon niveau bij Fracking boringen

Update : Bron die vervuild water en olie spuit in Albanie

Update : “Vernal’s rate of neonatal mortality appears to have climbed to 6 times normal”

Update : Conclusive link between fracking and aquifer contamination

Update : Schaliegas bedrijf beboet voor fraude en zwendel

Update : Shale gas is turned into plastic generating even more waste

Update : Oops, stinky fracking company gets a $3 million fine for being a nuisance.. http://www.nationofchange.org/texas-fracking-verdict-puts-industry-notice-about-toxic-air-emissions-1401374328

Update : Another study linking low birthweight and fracking http://www.texassharon.com/2014/01/05/proximity-to-fracking-more-than-doubles-odds-of-low-birth-weight-babies/

Update : Ex Mobil exec tells all “Making fracking safe is simply not possible” http://m.timesunion.com/business/article/Former-Mobil-Oil-exec-urges-brakes-on-gas-fracking-5422292.php

Updates : Frackcidents are a new term for accidents with gas and (radioactive) wastewater from Fracking activities http://thinkprogress.org/climate/2014/05/07/3435110/frackcidents/

Update : Schaliegas veroorzaakt een radioactief afval probleem http://www.bloomberg.com/news/2014-04-15/radioactive-waste-booms-with-oil-as-new-rules-mulled.html

Update : Gas emissions from wells is 1000 times bigger than estimated previously http://www.huffingtonpost.com/2014/04/15/methane-natural-gas-epa_n_5153205.html?1397574838

Update : Dodelijk schaleigas ongeluk bij Chevron, toezichhouder geweerd http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2014/04/09/chevron-blocked-access-to-dep-after-fatal-well-fire-in-southwest-pa/

Update : Kleine aardbevingen veroorzaakt door fracking http://www.theguardian.com/world/2014/apr/11/ohio-geologists-link–earthquakes-to-fracking

Update : Radioactief afval wordt zomaar gedumpt in de VS. De filters van het water dat uit de schaliegas site komt vangt oa radon en andere isotopen af. De frackers moeten deze vervolgens ergens kwijt en dumpen ze of begraven ze. De isotopen kunnen long kanker veroorzaken.

Update : Fracking in the US, lijkt grappig, maar willen we dat hier? Video.

Update : Schaliegas levert de eerste 15 jaar niks op

Update : Schaliegas rapport Witteveen en Bos  Mulder Kaalberg (EZ)

Update : Schaliegas gebruikt al het water in Texas video

Update : More methane emitted by fracking than claimed.

Update : Mexico sells its water to fracking companies while it suffers drought.

Update : Hoge concentraties arsenicum, selenium gelinkt aan schaliegas bronnen.

Update : Schaliegas gelinkt met hoger sterftecijfer, een duidelijke trend in North Dakota

Update : Aparte categorie? Schaliegas bedrijven liegen en lappen de regels aan hun laars

Update : Schaliegas verhoogt de concentratie methaan in waterbronnen. Metingen aan bronnen in gebieden waar naar schaliegas werd geboord en gebieden waar dat niet zo was werden vergeleken. Bronnen in boorgebieden bevatten tot 17 maal meer methaan. Dus “er was altijd methaan” is waar, en “het boren heeft methaan in het water gebracht” is ook waar.

Update : Schaliegas en borstkaner. Shale gas and breast cancer and violence against women Art 1 Art 2 

Toxins in Fracking Linked to Breast Cancer (webinar)

Toxins linked to Spontaneous Abortion and Birth Defects,Crimes Against Women on the Rise in Some Energy Boom Towns

Update : Methaan lekkage van schaliegaswinning maakt het vervuilender dan kolen.

Update : Kankers en huid en long aandoeningen en aanvallen, verschrikkelijke gezondheidsklachten in Pennsylvania. Meer video’s over Shale vs. Health.

Shale oil : “Only skin cancer, with six observed deaths, was in excess, with an estimated relative risk of 4.9 (95%CI: 2.2–10.9).” (bron)

“Elevated levels of stomach cancer incidence in rural areas of Kohtla-Järva district remained unexplainable. In a retrospective cohort study of 2069 workers who had been exposed to oil shale products from 10 to 20 years an excess of skin cancer in females was found.” (bron)

Update : Mensen die benedenwinds van schaliegas gebieden wonen worden ernstig ziek.

Update : Parlement van Engeland bespreekt noodzaak omkoping locale overheden Schaliegas bedrijven riskeren “company-killing” .. environmental damage.

Update : Brouwers keren zich tegen Schaliegas. Vitens waarschuwd voor schaliegas

5+ redenen om niet aan Schaliegas te beginnen, of waarom heeft die koe geen staart?

Schaliegas (in het engels shale gas of Fracking genoemd) wordt gepushed in Europa. Er zit veel geld achter. De fossiele industrie wil door ongeacht de lange termijn schade die schaliegas en het verglijkbare koolzoomgas (coalseamgas) veroorzaakt. Maar waar hebben we het over? Wat wordt er gerapporteerd over schaliegas?

Wie niet weet wat schaliegas is, het is gas dat vrijkomt uit klei/leisteen/rotslagen nadat deze met gigantische hydraulishe druk zijn verbrijzeld. Er wordt een gat geboord, en via dat gat worden dmv vloeistoffen (fluids) zulke krachten onder de grond opgewekt dat deze verpulvert, zodat gas vrijkomt. Dit wordt dan verondersteld via het gat te worden afgevoerd maar het kan natuurlijk alle kanten op.

Probleem 1. Fracking Fluids (vloeistoffen gebruikt voor het kraken van de grond en losweken van gas)

Bij schaliegas boringen worden vloeistoffen gebruikt om de gassen makkelijker vrij te laten komen. Deze zijn giftig. Ze nemen ook gifstoffen, metalen e.d. op uit de grond en moeten in veel gevallen worden afgevoerd, iets dat echter zonder enige zorgvuldigheid gebeurt.

There Are Many Scary Chemicals In Fracking Fluid 

The Big Secret? Fracking Fluids 

 Cathy Behr .. was working the day shift when a gas driller
worker, Clinton Marshall, arrived complaining of nausea and headaches.
Marshall had spilled “fracturing fluid” on his clothes .. Cathy Behr, without protection, had
meanwhile spent just ten minutes tending to Mr. Marshall. A few days after this ER visit, Cathy Behr appeared jaundiced and began
vomiting fluid and having difficulty breathing.  Behr’s husband took her
back to the emergency room where she was diagnosed with multiple organ
failure, including liver failure, respiratory distress and erratic blood
counts.

Fracking Fluids May Migrate to Aquifers, Researcher Says may? WTF

Vitens verwacht drinkwatervervuiling

Newest EPA Report Confirms Fracking Fluids Contaminating .. Water Supply 

Leaked fracking fluid contaminated groundwater near Grande Prairie: ERCB

Fracking Fluids Could Contaminate Freshwater Aquifers, Says Study

Etc. Dus fracking/schaliegas boormengsels zijn zeer giftig, bevatten vaak geheim gehouden oplosmiddelen (oa diesel) bedoelt om het gas vrij te maken door eventuele ondergrondse materialen op te lossen. De vloeistoffen worden tijdens en na het boren verwijderd maar niemand houdt hier zicht op. Soms wordt het ergens anders de grond ingepompt!

Probleem 2. Aardbevingen 

Zelfs in ons land wordt nonchalant gedaan over aardbevingen. Onze gasrobot Kamp moest er aan herinnerd worden dat er mensen wonen in de gaswin gebieden die misschien meer waarde hechten aan hun eigen huis dan aan de winst van de Gasunie. In de VS zijn er vele incidenten van aardbevingen ivm schaliegas. Logisch, je haalt iets weg van onder de grond, dan zakt de grond in.

“De minister liet vrijdag weten dat door de gaswinning zwaardere
aardbevingen kunnen ontstaan dan eerder werd gedacht. Hij wil duidelijk
hebben hoe zwaar die bevingen precies kunnen worden en wat daar de
gevolgen van kunnen zijn.” 

Aardbevingen door gaswinning heviger 

Kamp onderzoekt andere manier van gaswinning

US government scientists link shale gas .. to sharp rise in earthquakes

Britain lifts shale gas ban despite earthquakes 

UK firm says shale fracking caused earthquakes

‘Remarkable Increase’ In U.S. Earthquakes ‘Almost Certainly Manmade,’ 

“Our analysis showed that shortly after hydraulic fracturing began small
earthquakes started occurring, and more than 50 were identified, of
which 43 were large enough to be located. Most of these earthquakes
occurred within a 24 hour period after hydraulic fracturing operations
had ceased.” 

Probleem 3. Radioactiviteit

Door het kraken van de klei lagen/leisteen lagen waarin het gas zit komen radioactieve gassen en metalen vrij. Deze eindigen in het fracking fluid, het gas en het grondwater.

Shale gas: the view from Russia 

“All clays are mildly radioactive, and shale is a sort of heat-treated
clay. While Barnett shale is not particularly radioactive, Marcellus
shale, which has recently been the focus of frantic drilling activity,
is.” 

Radioactivity and Shale Gas 

The
shale deposits that have the US gas industry so excited were studied
after WWII by the Atomic Energy Commission and declared to be the
largest
uranium resource in the US. ” 

Natural Gas Drilling Produces Radioactive Wastewater 

Regulation Lax as Gas Wells’ Tainted Water Hits Rivers

“wastewater that is often laced with highly corrosive salts, carcinogens like benzene and radioactive elements like radium” 

Natural Gas Drilling Releases Uranium, Study Reveals

Probleem 4. Onbruikbaar grondwater

Op dit punt is schaliegas al afgeschreven wat ons betreft. Maar mensen laten zich omkopen, de krediteuren hebben daar momenteel in de VS en op veel andere plaatsen geen moeite mee, want lenen kost niks. Zo wordt er overal vrolijk geboord, wat funest blijkt voor het water. Niet voor een jaar oid, maar voor de volgende duizenden jaren. In sommige gebieden voeren de schaliegas bedrijven water aan als voorwaarde om te blijven boren. Maar wat als het schaliegasbedrijf failliet gaat?

Flaming faucets: Woman’s tap water is flammable

Cabot’s Methodology Links Tainted Water Wells to Gas Fracking 

Report Left Out Poisons In Drinking Water Near Fracking Site

Pennsylvania officials reported incomplete test results that omitted
data on some toxic metals that were found in drinking water taken from a
private well near a
natural gas drilling site” 

Toxicology tests on the plaintiffs found the presence of toluene, benzene and arsenic in their bodies, according to the complaint.”

Scientific Study Links Flammable Drinking Water to Fracking.

“For the first time, a scientific study has linked natural gas drilling
and hydraulic fracturing with a pattern of drinking water contamination
so severe that some faucets can be lit on fire.”

Probleem 5. Het land wordt onbruikbaar 

Ook boven de grond is het ongezond. In een geval waar een bedrijf CCS wilde doen, althans onder het voorwendsel van carbon capture and storage CO2 gebruikte om gas uit de grond te pompen, bleek dat CO2 te lekken en stikte koeien in een dal waar het gas bleeft staan. Mensen zijn net zo vatbaar voor de gifstoffen als de dieren die er aan sterven.

Livestock falling ill in fracking regions

Fracking’s Toll on Pets, Livestock Chills Farmers

Their findings, published in “New Solutions: A Journal of
Environmental and Occupational Health Policy,” are a harrowing
account of sudden deaths of cattle, as well as reproductive and
neurological problems in horses, cats, dogs and other animals.
” 

“These farmers are getting out of the beef business, in part
over concern that their animals will become delivery systems for
contaminants.” 

Fracking Makes Livestock Sick, Says Recent Study Of Natural Gas Drilling On Animal And Human Health: Commentary

“Animals can be used as sentinels to monitor impacts to human health” 

Cattle in fracking areas show side effects

Why Are Cows Tails Dropping Off?

“In New Mexico, hair testing of sick cattle that grazed near well pads found petroleum residue in 54 of 56 cows.” 

Study links fracking to livestock disease and death 

Newborn Birth Weight Drops In High Fracking Areas

Analysis of birth measures in Pennsylvania, which has a high
concentration of fracking operations, revealed that mothers exposed to
this dangerous method of natural gas extraction are 25 percent more
likely to deliver an underweight baby.”

Conclusie 

Reden nr 6 zou kunnen zijn dat de winst vaak tereurstelt. Reden nr. 7 zou kunnen zijn dat veel gas niet verkocht wordt, maar verbrand, dat het afvoeren ervan voor enorme overlast zorgt. Reden nr. 8 de betrokken bedrijven zijn absoluut onbetrouwbaar. Maar wie daar nog over wil kniezen en voor boren is heeft geen gezond verstand of hart. Wat als het gas op was? Wat deden we dan? Dat moeten we dan maar nu al doen.

De VS verbranden zoveel schaliegas zonder het te gebruiken dat dit op de satteliet zichtbaar is.   Ref frackreasons

Leave a Reply