GreencheckSolar PV Project Poortugaal

Het is mogelijk zonnepanelen als dak te gebruiken, ze zijn tenslotte uitvoerig getest en bevinden zich doorgaans op daken. Toch wordt dat weinig gedaan. Greencheck is bezig met een project waar dat wel gebeurt, gebruikmakend van Solar Frontier CIS panelen, die helemaal zwart zijn. De installatie zal 3100 Wp omvateen, 20 panelen en drie reserve (vanwege schaduw werking). We zullen u de komende maand op de hoogte houden van het project.

Zoals het nu is

Zoals het wordt, de panelen vormen het afdak van de glazen uitbouw.

CIS panelen 

We hebben al eerder over deze panelen geschreven, ze zijn niet van silicium maar van Koper Indium, Selenium. Het rendement is 20% hoger modat de spectrum gevoeligheid anders is. Ook zijn ze minder hittegevoelig. De productie is efficienter, dus in ecologische zin verdienen ze zichzelf sneller terug (1 jaar). Het zijn geen zogenaamde amorfe panelen, die een tegenvallende opbrengst hebben. 

Op een dak? Waarom niet in een dak? 

Twee zijmuren zorgen voor schaduw. Deze panelen krijgen een eigen inverter.

Voor de vergunning waren bouwtekeningen vereist, deze werden gemaakt door www.bouwtekening-centraal.nl Vergunning is inmiddels toegekend.

Installatie 

Er komen 20 panelen van 155 Wp in het afdak, plus 3 extra panelen die niet zijn aangesloten. Dit heeft te maken met optimale configuraties voor de omvormer. Er ontstaan vijf strings van 4 panelen die via een zn. ‘Stringbox’ met de omvormer verbonden worden. De Stingbox zorgt ervoor dat er geen stroom gaat lopen tussen de strings, met name als een van de strings door schaduw getroffen wordt. De stringbox heeft schalelaars zodat de stroom afgeschakeld kan worden.

De omvormer is een Power One Aurora 3.0 voor buiten. Deze komt onder de zonneluifel te hangen, omdat in de meterkast geen plaats meer is. Binnenshuis zijn de normale leidingen geschikt om de stroom naar de meterkast te vervoeren.

Leave a Reply