Weerstand Tegen Schaliegas Groeit

De fracties van Ge­meentebelangen (GB), PvdA en CDA willen dat de gemeente Olst-Wijhe haar bezorgdheid uit tegen het ministerie van Economi­sche Zaken over de winning van schaliegas. Volgens de drie kleven hier risico’s aan en moet eerst dui­delijk worden wat de effecten zijn van deze werkzaamheden. Lees verder.

Leave a Reply