The Debt Ceiling We Can All See

So what if the banks in their role as oil/gas/coal distributors are really out to not let anything spoil their party. They where managing the energy cookiejar for years, and made the economy boom so a maximum amount of poeple could benefit from the energy glut. Now that glut is over, gas is rising, but really there will be no replacement for all the present cars, trucks, etc. If you have to transition to gas, why not transition to renewables immediately.

But the banks want to keep going, they have to keep going because that is their business model. There has to be a market for them to control, and control the market they do. The only way to achieve that is to 1. Not allow any solutions to the energy crisis, and twart any independent solutions. And 2. Make sure unproductive people don’t have any money (which they would otherwise spend on the last reserves).

"Fed balance sheet now at a record $2.84 trillion as wages decline and banking profits soar" 

This is not only a banking survival strategy, but in a way a reasonable climate action strategy as well. Just claim finanial problems and cut money off of consumers, and you will emit less. But it is also a fight for dominance of the US, they need to keep control or China will take all the oil. Sadly the banks don’t think of it that way it seems.

The Federal reserve bank of the US has been feeding a frenzy since Greenspan began lowering interest rates which led to the  ‘irrational exhuberance’ we all clearly remember. Bernanke continued the strategy and thus increased the power of banks to its current global level. The Banks are destroying Europe like they are destroying the US, through loans, derivatives and fraud.

It seems they will not stop to shrink the money supply and burden people with the notion of a debt, it just works so damn well. But if you want to see our global trillion dollar debt for real you have only to look up: It is the CO2 in our atmosphere. Burned oil, coal and gas is what is represented in the bank debt. 

Half of the oceans and atmospheric CO2 contains a Carbon atom that was once bought with a bank loan. It escaped into our atmosphere and did not come back. The energy company that sold the Carbon did not give the money to the population in salaries or it would have to give away more Carbon for the same money. Thus a huge debt was hoisted upon the people, and it had only one physical form: CO2 in the sky (and H2O in our oceans).

If the world wants to rid itself of it’s ‘debt’, it needs to rid itself of the CO2. It will create energy, fuel, in many ways, that can drive the economy. We need to take action though, because the banks just want to sell the last cookie to the one that gives it the biggest cut. After the last cookie the banks will not be seen or heard from , just like Goldman Sachs and other Wallstreet banks are winding town US operations to move to Asia. 

Stof In Arizona

Dit zijn geen ‘freak’ weersverschijnslen. Dit is de nieuwe norm. Stofstormen, prairiebranden droogte en hitte. Het werd voorspeld maar het geld gaf de illusie dat we ons er wel uit konden betalen. Onze levensstijl is niet stabiel, we moeten hem actief beschermen, niet door steeds ergens anders te zoeken wat we nodig hebben, maar door wat we nodig hebben te minimaliseren mbv hernieuwbare energie. Wat Arizona nodig heeft : Bomen, zonnecentrales en water. 


 

Zeer Efficiente Desalinatie mbv Zout Water!

Meer over Saltworkstech.

CO2 Capture and Storage : Plastic Deserts

This is a concept, a solution so to say of our CO2 surplus. It combines three technologies:

1. CSP for electricity and thermal energy

2. Methanol from H2O, CO2 and electricity

3. Conversion of Methanol into Plastic

Het proces dat aan de kust van Noord Africa kan plaatsvinden produceert plastic uit H2O, CO2 en zonlicht. Het plastic is makkelijk op te slaan.  

Deze activiteit kan zichzelf bekostigen door de verkoop van een deel van de methanol als brandstof. 

Mischien is een directer manier om van CO2 en H2O plastic te maken mogelijk, zo ja, deste beter. 

Shell zit met vragen

Hoe kan de pyromaan de overige huizen zo efficient mogelijk verbranden, met de minst schadelijke gevolgen voor de bewoners? Nooit de vraag "Waarom gaat Shell door met het afbranden van onze leefomgeving" of "Wat is het morele effect van het aanboren van de gas ‘reserves’". Het zijn geen ‘reserves’ het zijn reservoirs, en niet voor niks, ze bestaan door natuurlijke processen die gepaard zijn gegaan met onze evolutie en dat van alle dieren en planten op aarde. De olie en het gas en de kolen uit onze aardkorst hadden daar moeten blijven. 

Really? Likes? (bron)

Wanprestatie Natuur : De Mosselen Onder De Maat

"Waarom de mossel dit jaar op zich laat wachten is niet duidelijk. ‘Het gaat om een natuurproduct. Dan zijn allerlei dingen van invloed, zoals voedselaanbod en watertemperaturen’, aldus Van Damme. Het hoeft dus niet aan het extreem warme weer en de hoge temperaturen van de laatste tijd te liggen."(bron)

Het water warmt op. "De laatste tijd"? De komende tijd is een betere uitspraak. De zuurgraad neemt toe. Dat wist men al 50 jaar geleden. Recent onderzoek wijst uit dat algen en andere onderwater planten niet goed gedijen in zuurder water, dat scheelt al snel 30% en uiteindelijk wel 90% van het groene leven waar mosselen het van moeten hebben. Maar door het te kaderen als een soort wanprestatie is het makkelijker te negeren dat wij niks te zeggen hebben en zelfs niks significants willen zeggen over de reden waarom mosselen het slechter doen. Straks lezen we "De mosselen zijn verdwenen" net als de tonijn en dat is het dan. Vissers moeten als boeren gaan denken. Planten om te oogsten.

Om te laten zien dat dit scenario geen verassing is hieronder een foto uit Soylent Green, een slechte film met echter een solide science based plot. Op deze manier hoeft het niet af te lopen, maar dan moeten we in actie komen. Het probleem in zijn uiterste consequentie erkennen, en de industrie aan het werk zetten. De politiek is het product van een concurerende industrie en die houd geen rekening met consequenties, zoals we aan ons veranderend klimaat kunnen aflezen.

No ocean life in this 1973 film based on a 1966 book by Harry Harrison:


"Soylent Green is a 1973 American science fiction film directed by Richard Fleischer. Starring Charlton Heston, the film overlays the police procedural and science fiction genres as it depicts the investigation into the brutal murder of a wealthy businessman indystopian future suffering from pollutionoverpopulation, depleted resources, poverty, dying oceans and a hot climate due to the greenhouse effect."

 

Zwavel Uitstoot Van Chnese Kolen Centrales Maskeert Opwarming

Het is een van de GEOengineering methoden die wel een besproken wordt, het doen vrijkomen van grote hoeveelheden zwaveldeeltjes in de atmosfeer, net als bij een vulkaan uitbarsting, om daarmee zondlicht te weerkaatsen. Dat is wat er ongeveer is gebeurt met de chinese kolen centrales. Het goede nieuws is dat het werkt. He slechte nieuws is dat het maar tijdelijk werkt, en dat het zure regen veroorzaakt. Onderzoekers (in een nog niet gepubliceerd rapport) concluderen dat er door de uitstoot van kolencentrales een koelend effect is bereikt. Dit zal stoppen zo gauw de zwavel uitstoot van de centrales wordt verminderd. China heeft sowiezo een probleem omdat het veel kolen nodig zal hebben om zichzelf staande te houden. De invloed over kolen in de regio is net meer in handen gekomen van de Nathan Rothschild, die een deal maakte met de Indonesische Bakrie familie. In de context van Rothshilds en fossiele brandstof deals duikt een andere naam op, die van Tony Hayward. Die zal 410 miljoen pond verdienen aan een olie an gas deal. Geen slechte beloning voor zijn roekeloze carriere bij BP.

"Prof Joanna Haigh, at Imperial College London, commented: "The researchers are making the important point that the warming due to the CO2 released by Chinese industrialisation has been partially masked by cooling due to reflection of solar radiation by sulphur emissions. On longer timescales, with cleaner emissions, the warming effect will be more marked."

Green Money Part 2 : Our Solar Debt

Part 1 

We need to be aware of our immense debt to our sun. It has delivered energy to us for billions of years, bringing about life, allowing microorganisms to build our oxygenized atmosphere and giving us daily energy to evolve in what we are today. Along the way the sun allowed for the storage of massive amounts of hydrogen and carbon in our earths crust, a wealth of energy we are now exploiting. Even the frozen methane from the bottom of our oceans only carries energy because of our sun.

"I represent the sun. I have come to collect the debt." 

We should know we have this debt, and it is an a Swiss account, most of us carry a negative balance. If we are willing to sell off everything and suffer great austerity we may be able to appease the solar debt collectors. The job of the solar debt collectors is not easy, it is very hard to confront all life on our planet with the burden it carries for taking all that solar radiation. They do not enjoy taking all the spoils and making life very hard for almost everyone. The sun has shone, the product was delivered, it was accepted and used, so what will life on earth do in return?

The cause of life is our sun, we owe it bigtime

Ok, so there are not solar debt collectors. Or are there? What are these banks that want money back for their investments, in Greece and elsewhere. Why can’t the Greeks pay it back? Because it was used to consume, to import, either directly or indirectly oil, coal and gas. Oil Coal and Gas that only existed because of our sun delivering the stored calories. So the debt of any nation is also a debt to our sun. It is as meaningless as impossible to repay, it was not meant to be repaid.

Solar debt collectors can only be frauds and can only destroy

Forget about the banks and their trillions of debt. Focus on what our sun gave us, life, and try to protect it by using its effects (solar, wind, wave power) and other non carbon sources of energy. We can do that or allow it to reset from a microbial level of development. The last and biggest extinction was survived by the Baobab tree, our ancestors and primarily reptiles. The age of the dinosaurs came after it. So even this immense catastrophy was not the end for all, but it was for the big animals of the time, this time that is us. 

Are you going to concern yourself with the false solar debt collectors, or are you going to focus on reversing the destruction they brought, trying to repay humanities useless abuse of the products insolation, the rainforests, fish stocks, wild animals, living soil. It is easy : It can not be repayed, it does not have to be repayed. The sun keeps giving use the energy to make it right. We only need to give it room. As the primary provider the sun and it’s effects should have our sole attention.

Piek Fosfaat?

Duurzaam Boer Blijven

Geen gek idee, want we zitten vlak tegen "Piek Fosfaat" aan, naast piek olie, piek vis, piek debt enz. In de video hieronder wordt over fosfaat gesproken alsof het een essentieel deel is voor de voedsel productie. Dat is het wel, maar het is natuurlijk idioot om het jaarlijks aan te voeren. Er wordt over het gebruik van afval stromen om fosfaat terug te winnen, iets dat natuurlijk energie gaat kosten. Waarom niet gewoon gebruik maken van de natuurlijke wijze van fosfaat binding door planten. Dat betekent volledig organisch boeren, en dat heeft als voordeel dat zonneenergie en een overvloed aan levende organismen gebruikt en in stand gehouden worden. Dat is te verkiezen boven een dode grond met externe chemicalien. 

Ironisch ook dat er over ‘burgermest’ wordt gesproken als bron van mineralen en fosfaat. Maar hoe zit het met de normale mest stromen van de intensieve veehouderij? Het Fosfaat tekort in 2040 is ver weg, en er wordt goed verdient aan de huidige gang van zaken. De duurzame boer en de wetenschappers hieronder laten zien dat het anders kan en anders moet.

Extra Tijd

Wie de ontwikkelingen op het gebied van emissies, beleid en bevindingen volgt snapt dat we vandaag al in de extra tijd spelen. De wedstrijd om ons klimaat binnen de parameters te houden waar de huidige levensvormen aan zijn aangepast is voorbij. Er zijn nog wat extra minuten en daarin kunnen spijkers met koppen worden geslagen. Iets doen is niet genoeg, er moeten rigoreuze acties worden ondernomen. 

Ignoring the gorrila..

Iedereen kent de problematiek die wordt veroorzaakt door mensen die niet over de toekomst willen nadenken. Die mensen nemen risico’s met de toekomst, of ze nu willen of niet, als je niet oplet kan er een ongeluk gebeuren. Dit is een keuze. Een keuze voor het niet verstoren van de levenstijl, misschien in de hoop dat het anderen eerder en zwaarder treft. Voor nederlanders is dat zeker het geval, hoewel je nooit weet hoe robuust het systeem is, met name het financiele.

Ronald Reagan heeft een bronzen beeld gekregen bij de ambassade in London. Ronald Reagan die het rapport van de Jasons en twee andere analytische denktanks over de gevaarlijke opwarming (exact zoals het nu gaat) besloot te negeren met het idee dat we wel een oplossing zullen vinden als het zo ver is. Ronald Reagan verdient geen bronzen beeld, net als Stalin en Hitler dat niet verdienen. Hij heeft de koude oorlog misschien gestopt, maar deze vervangen door een catastrophe die mensen simpelweg niet gaan overleven.


Deze clip die aan het begin van het Reagan tijdperk de hit was is bijna een codering van de Reagan filosofie. Het motto is "Decieve Inveigle, Obfuscate" ofwel "Bedrieg, vlij en verhul".
De clip heeft het over een victory of humanity, het wordt daardoor feest,
maar aan het eind worden de mensen door een kwade hete zon verschroeid.

In Texas zitten mensen in tenten gevangen voor kleine overtredingen. Het is er 62 graden Celsius. De branden waren nooit zo groot. Land verdroogt overal, de wolken verdwijnen als het warmer wordt. De vis wordt voor Africa van de bodem gesschraapt omdat deze voor de nederlandse kust enkel nog bij de uitgang van het riool uitbundig is. Business as usual Wilders stookt ons volk op tegen zichzelf en we horen dat Grieken klaplopers en lui zijn. Al deze dingen zijn volstrekt irrelevant tegenover de enige echte bedreiging die we gezamelijk negeren.

Snowmageddon 

We zijn duikers met een gat in onze zuurstof fles, letterlijk. Dan kan iemand wel zeggen "Dat valt wel mee, zie die bomen nu eens" en nog 1000 andere domme replieken, maar neem de stelling nu eens serieus. Dat is zoals je met deze zaken dient om te gaan. Het klimaat probleem is niet leuk. Het is niet sexy, grappig, interessant, mooi. Dat zijn problemen niet. Laten we het niet verwarren met een spel of een uitdaging. Het is een doodsklap  die we aan de verwijnenden diersoorten kunnen aflezen. Als andere dieren, planten, algen e.d. in rap tempo verdwijnen, hoe kunnen we dan denken dat wij het wel gaan redden?


Een hagelsteen van een kilo.

Het zou mooi zijn als de wereld in twee delen op de delen zou zijn, degene die meewillen op deze planeet, en degene die de 4 miljoen jaar kale dode aarde een beter idee geven. De laatste groep mag dan metteen een voorschot nemen op de toekomst. Ons comfort is niet afhankelijk van de verneitiging van ons eco systeem, dat kan niet zo zijn. Zouden we een diersoort zijn dat op geen enkele manier gelukkig kan zijn behalve als we alle dieren en planten en onszelf over de kling jagen? Hoe krijg je dat evolutionair gezien voor elkaar? Dat is dus niet zo.

Nothing to see, move right along.. 

Mijn voorstel is dat we weer zonaanbidders worden om een paar redenen. Ten eerste is een religie makkelijker te integreren. Zon rituelen, zon brengt al het leven, energie, warmte regen etc. Ten tweede omdat zonneenergie het langst beschikbaar zal zijn, de wind en de golven en zeestromen zullen verdwijnen als het warmer wordt. Ten derde valt de zon als god goed samen met het gebruik van goud als ruilmiddel, de kleur van de zon. Misschien voelt dat compleet omdat het al eens zo geweest is. De mensen die de vernietiging van het leven op aarde zat zijn moeten zich verenigen en zich afzetten tegen iedereen die denkt politieke sier te kunnen maken met een geocidale ontkenning van de werkelijkheid. Tijd om op te stijgen, terug aan land te gaan en de zuurstoffles te repareren.