Voedsel Realiteit

De VN waarschuwt voor voedsel rellen in Europa nu door de aanhoudende droogte de oogsten mislukken. Naast speculatie zorgen tekorten simpelweg voor hogere prijzen. 

“We are very worried about high prices,” Green said. “Food riots are definitely a possibility. If you’re struggling to feed your kids and the price of bread suddenly doubles, it could prove the tinder that sparks the whole thing off.”

De fossiele industrie is op twee manieren verantwoordelijk voor deze situatie. Ten eerste door het veroorzaken van het klimaat probleem, de vernaderende weerspatronen zijn een direct gevolg. Door opwarming is er ook minder bewolking. Ten tweede omdat het olie/dollar systeem van de VS zichzelf in stand probeert te houden door dollar inflatie te veroorzaken in niet dollar landen. De rellen in Tunesie en Egypte waren ook een gevolg van een voedsel prijsstijging van 38% voor de mensen die van 1 dollar per dag leefden. Daarom zijn de problemen zeker nog niet over.

Een baal rijst (20 kilo) is goed voor twee maanden voeding en kost nu ~30 Euro

De Wereld Bank wil graag de ‘markt’ behouden en daarmee sommige landen tegen heftige prijs fluctuaties beschermen. Ze doen heel vaag over een instorten van de zogenaamde ‘prijs transmissie’, dwz dat op gegeven moment een baal rijst in Europa voor een Aziaat niet meer interessant is, en dus niet voor de zelfde prijs op de Aziatische markt wordt aangemeld. Nu is er een min of meer gedicteerde uniforme prijs, net als met goud, olie en andere zaken die onder controler moeten worden gehouden.

Olie expansie kweekt kwakzalvers

Zoellick wil niet dat landen de handel stilleggen zoals rusland om de eigen voorraden beschermen. Dat is slecht voor de prijsvorming vind hij, maar prijs hangt af van twee partijen, er is geen prijs als het goed niet wordt aangeboden. Hij denkt ook dat er ontwikkeling kan plaatsvinden in het huidige olie prijs context. Er is inderdaad veel activiteit in Ethiopie. En hij raad de armste mensen aan rainindexfutures te kopen, dwz boeren kopen een verzekering zodat ze geld hebben als het niet regent en ze verhongeren. Even kort gezegd is zijn positie : Als je arm bent ben je screwed, maar onze bank zal er zeker druk mee bezig zijn en al die derivaten zullen Goldam Sachs erg rijk maken

Het kan deze man niet schelen wat hij zegt, zolang er maar meer olie wordt gebruikt. Hij moet slim klinken om wijsneuzen om de tuin te leiden. Hij heeft echter geen oplossing. De financiele sector heeft geen oplossing.

Fish index futures? Dat zal helpen.

Necronomie

De economische groei van de wereld heeft het olie verbruik bijna een-op-een gevolgd. Met de bijkomende bevolkingsgroei is de vraag alleen maar toegenomen. Dit exponentiele effect betekent dat de koek op het slechtste moment op zal zijn, als de meeste mensen afhankelijk zijn. De fanatiekelingen die dit aanmoedigen zijn fatalisten. De mens met levens ambities voorbij de instorting van de olie gebaseerde economie (en daar is maar weinig gebrek voor nodig) kunnen beter een simpele strategie bewandelen, namelijk het doen toenemen van de biomassa. Een ‘biotische index’ of maat voor hoeveel (voornamelijk planten) leven er op elk moment bestaat is een prima indicator voor ons voedsel risico. De trend signaleert klimaat effecten, kaalslag en vervuiling. Alle seinen staan momenteel op rood. De financiele sector maakt het erger. Levende have moet de prioriteit hebben, niet het necrotische en ecocidale proces dat we ‘economische groei’ noemen.

Fukushima Niet Stabiel

Terwijl ouders in Japan protesteren omdat hun kinderen aan teveel straling blootstaan roert er iets in reactor nr. 1. Droge splitstof is in de zn. drywell gevallen en dat betekent een flinke sprong. Yeey, winning! Nietwaar Max? 

(bron)

Ondertussen maakt een tropische storm Songda zich op om recht over Fukushima te passeren. Dat zal in ieder geval veel regen betekenen en dus meer radioactiviteit is zee.

(bron)

Deze reactoren zijn zelfs nog in staat om spontaan te exploderen, zeker nu is toegegeven dat een meltdown vrijwel direct na de aardbeving plaatsvond (de tsunami speelde geen essentiele rol bij de ramp zoals eerder werd verondersteld). Het is een zeer hete mix van stoffen die uiteenvallen en daarbij deeltjes de wereld in slingeren die andere stoffen uiteen kunnen laten vallen. Er kome giftige stoffen vrij waar je kanker van kan krijgen in massale hoeveelheden, zoveel dat het in Europa meetbaar is.

Kern energie heeft ongekende mogelijkheden. De hele wereld ondervind risico en schade, het is een cliffhanger van jewelste. Betrokken partijen verdienen miljarden. Gratis publiciteit! Het is echt op heen enkele manier te vergelijken met een saaie windmolen die in brand vliegt of een golf generator waar een boot tegenaan vaart. Tenzij het een boot is met kernafval natuurlijk.

Bestaat Nederland Nog Wel?

“De milieuvergunningen voor de bouw van drie kolencentrales in de Eemshaven en op de Maasvlakte zijn niet in strijd met de Europese regels voor terugdringing van luchtvervuiling. Dat heeft het Hof van Justitie van de EU vanmorgen bepaald. ” meldt het NRC.

En onze eisen? Eerder was in het NRC te lezen dat de Rotterdamse haven zich van export naar import haven wil ontwikkelen, zich afgescheiden houden van Rotterdam en zelfs tol wil heffen op de A15 voor ‘onnodig verkeer’. Wat een vreemde trend. Ons nationale trots krijgt capsones? De verklaring is eenvoudig : Banken en aandeelhouders.

De banken zien net zoveel in Rotterdam als ze zien in Karachi stad. Ze zien net zoveel in Nederland als in Bangladesh, het is terrein voor industrie. Met de Europese eenwording heeft Nederland zijn zelfstandigheid opgegeven. Die zelfstandigheid is echter nodig om de MENSEN in het gebied welvaart te garanderen.

“We zijn teleurgesteld dat de vergunningen niet getoetst hoeven te worden aan de nationale emissieplafonds.”

Aldus Ron Wit van Natuur en Milieu, die vervolgens de speen in zijn mond terugstopt. Waar hebben al die leiders het over als ze niet kunnen leiden. Als ze geen beslissingen kunnen nemen. We hebben in Nederland geen kolen centrales nodig, de industrie neemt immers af volgens mr. Smits van de Exclusieve Economische Zone Rotterdam!

 

Ammoniak Als Auto Brandstof, Veilig en Schoon

De industrie lijkt zich op te maken voor de acceptatie van ammoniak als brandstof. Nu wordt nog hard geroepen dat het niet veilig is en gevaarlijk, maar experts weten dat dit niet zo is, dat ammoniak veiliger is dan benzine, meer power heeft, schoner brand (geen CO2) met weinig NOx.

Doorbraak

Hoewel ammoniak prima in een auto tank te vervoeren is, zo’n beetje als LPG, is het argument dat de tank kan exploderen helaas een vertuigende. Jaarlijks verongelukken duizenden mensen op aarde omdat de benzine tank in brand vliegt. Dat zal met het minder makkelijk brandende ammoniak minder vaak gebeuren, maar wie kent de statistieken.

“The present invention relates to safe and compact storage for storing ammonia a method for producing a compact storage for storing ammonia, systems comprising a compact storage for delivery of ammonia to ammonia consuming units and use”

 

De schrijver dezes kwam de oplossing toevallig op het spoor toen hij de vraag stelde “Heeft iemand wel eens geprobeerd waterstof in zout op te slaan?”. Google kwam terug met een doorbraak, omdat ammoniak NH3 is, de brandende component is waterstof. Ammoniak kan heel goed worden opgeslagen in bepaalde zouten.

“A system for delivery of ammonia to an ammonia consuming unit wherein the system comprises a discharge chamber for delivery of ammonia, said chamber comprising a compacted ammonia absorbing/desorbing solid material, means for heating the storage, and means for conveying the delivered ammonia from a storage chamber to one or more ammonia consuming units.”

Ok, het absorbing/desorbing solid material is Mg(NH3)6Cl2, Magnesiumdichloride.

“Magnesium chloride is found throughout the world in surface and underground mineral reserves.  Magnesium chloride is more expensive than sodium chloride but less than calcium and potassium chlorides.  In the US, the Great Salt Lake is a major source of magnesium chloride along with similar places in the world like the Dead Sea. “

Hmm..60 USD per ton, een prikkie. Zouten worden belangrijker kennelijk, als warmte opslag medium, als ammoniak opslag medium, en welke toepassingen zijn er dan? Volgens de patent applicatie :

44. A system according to claim 41, wherein the ammonia consuming unit is an internal combustion engine fuelled by ammonia.

45. A system according to claim 41, wherein the ammonia consuming unit is a fuel cell capable of using ammonia as a fuel.

Tja, zoals gezegd, het is een prima brandstof en kan leiden tot een cyclus met H2 en N2 in en H2 en N2 uit. Zoals op het plaatje hieronder:

Duurzame electriciteit kan nu worden omgezet in ammoniak, die kan vervolgens veilig worden opgeslagen in Magnesiumcloride, auto’s kunnen er op draaien, brandstof cellen kunnen we op draaien, de ammoniak economie is klaar voor de start !

ECO Huis

In Overschie wordt gedacht over de bouw van een ECO huis, een klein tijdelijk stobalen bouwsel dat als informatie centrum kan dienen en een aantal ideen tav energie neutraal bouwen, energie besparen en opwekken kan demonstreren. Hieronder een maquette. De afmetingen zijn 7 meter bij 3.5 meter. De plafonds zijn 2.5 meter. Het dak is bedekt met gras, de zonkant heeft panelen die ook warmte kunnen opvangen. Er zal nog aan geschaafd worden tot er een compleet concept is dat makkelijk te herhalen is.

In het kader van goed beleid hieronder een video van Herman Scheer. Laten we hem niet vergeten.

Warmte Opslag Met Phase Change Materialen

Warmte is 60% van onze energie behoefte. We gebruiken meer energie in de vorm van gas voor warmte dan electriciteit.

Waarom heen ‘PCM’ onder de vloer, en: wat is dat, een PCM?

Warmt opslaan kan op verschillende manieren. De eenvoudigste manier is om iets op te warmen en dan goed te isoleren. Dat gebeurde al eeuwen met koude, in ijskelders werd ijs in de winter opgeslagen en doordat koude lucht beneden blijft en erg goed isoleert was er de hele zomer ijs.

Als je warmte wil opslaan is er een goed medium, namelijk water. Water houdt veel warmte vast en kan in tanks worden opgeslagen. Praat je over hogere temperaturen (omdat de warmte opwekking met zon tot temperaturen van 150  graden Celsius kan leiden) dan word olie aangeraden. In de praktijk blijkt olie echter lastig omdat het degradeert en vooral in gesloten warmte systemen voor lekkage e.d. kan zorgen. Er zijn echter alternatieven voor warmte buffering en opslag, en dat zijn zogenaamde fasematerialen.

(bron)

Materialen slaan warmte op omdat de moleculen waaruit ze bestaan sneller gaan bewegen. Soms gebeurt het dat ook de manier waarop moleculen georienteerd zijn, of in elkaar gevouwen veranderd door toenemende warmte, als een veer die gespannen wordt. Daarbij overwinnen ze bv. compressie krachten en die krachten persen de beweging soms ook weer uit het materiaal als de temperatuur daalt. Meestal vinden dit soort moleculaire herschikkingen plaats op de faseovergangen (bv ijskristal naar vloeibaar water). Materialen die die eigenschap hebben worden daarom Phase Change Materials genoemd of PCMs. Er is eigenlijk helemaal niks speciaal aan PCM’s, de naam benadrukt alleen dat ze een energetisch interessante fase overgangen hebben.

Links een PCM, rechts gedestilleerd water, het PCM koelt veel langzamer af

Fase overgangen verschillen dus in de hoeveelheid energie die deze vergen. Water is een vloeistof tot 100 graden, en dan opeens een gas. Dat komt omdat bij 100 graden de onderlinge aantrekkigskracht van water en de tegenwerking van de bovenhangende lucht het aflegt tegen de snelheid van de watermoleculen, waardoor deze kunnen ontsnappen en waterdamp worden. Water veranderd darentegen in ijs als de moleculen zo traag worden dat de aantrekkingskrachten van een kristal structuur het winnen.

“Cooper Natural Resources will raise its off-list sodium sulfate prices by $10 per ton for material in bulk hopper trucks and cars, and $15 per ton for product in bags and supersacks.”(bron)

…of je koopt het voor 17,70 Euro/Kilo  (bron)

In de buurt van de fase overgangen is dus een ongeziene strijd aan de gang in materialen. Sommige materialen hebben nog andere overgangen, namelijk tussen verschillende kristalconfiguraties. Er is dan een overgang tussen de ene configuratie waarin moleculen sneller bewegen dan in een andere. Het nette aan deze materialen is dat ze vaak zonder hun structuur te verliezen warmte kunnen opslaan en afgeven.

Check ook de Trombe Muur

Zouten zijn prima materialen als PCM. Hun fase overgang van vast naar vloeibaar is bruikbaar, maar ook hebben sommige zouten configuratie overgangen (zo zal ik het hier noemen). Keukenzout is prima en wordt gebruikt als opslag in zonnecentrales, alleen smelt het bij nogal hoge temperaturen. Je kunt zouten echter mengen om de smelt temperatuur te verlagen (net als zout in water de smelt temperatuur ofwel het vriespunt van water verlaagt). Zouten zijn niet duur, kosten 80 Euro per ton oid afhankelijk van waar het om gaat.

Voorbeeld Natrium Fosfaat

Natrium fosfaat is een zout, de naam klinkt chemisch maar dat doet keukenzout ook als je het bij de juiste naam zou noemen, namelijk Natriumchloride. Een andere naam voor Natrium fosfaat is ook Glaubersalt, omdat de Nederlands/Duitse mr. Glauber het zout in 1625 ontdekte.

Lage temperatuur

Glauber Zout kan op twee manieren worden gebruikt voor warme opslag. Bij lage temperaturen (tot 40 graden) heeft het een hoge capaciteit rond de 32 graden. Dus als de temperatuur stijgt van 20 naar 40 graden blijft dit proces een tijd hangen rond de 32 graden omdat dan veel warmte wordt geabsorbeerd voor een fase overgang.

Een patent op een zonverwarmde ventilatie. Is goed te combineren met PCM

32 graden is een handige temperatuur voor ruimte verwarming. Overdag kan het zout worden opgeladen met zonlicht en zo hoeft er ‘s avonds niet zoveel gestookt te worden. Het volume Glauberzout ivm water is maar 1/3, dus er kan ook meer warmte in een kleinere ruimte worden opgeslagen.

The use of an active solar combisystem incorporating PCM has tremendous potential for reducing the impact of residential buildings on the environment and can help in the long overdue move to dwellings that are more sustainable.”

Glauber zout en andere zouten kunnen ook in bouwmateriale en muren worden verwerkt. Met een paar procent zout door de mix kan de warmte opslag capaciteit sterk toenemen. Wegen met Glauberzout onder het asfalt blijven zo gratis ijsvrij. Er zijn wellicht ook toepassingen in de tuinbouw.

Hoge temperatuur

Glauberzout heeft nog een fase overgang rond de 150 graden celcius. Dan is het nog vaste stof, maar dan kan het ook een aanzienlijke hoeveelheid warmte opslaan. Dit is zo effectief dat er stoomlocomotieven hebben bestaan die in plaats van kolen en water een blok zout aan boord hadden. Door de hoge temperaturen moet het wel goed worden geisoleerd. De capaciteit van een olie warmte opslag kan dus worden vergroot door er blokken zout in te plaatsen. Deze mogen niet lekken.

Innovatief

Hoge temperatuur opslag maakt restwarmte vervoerbaar, dus een treintje met thermoskannen van de haven naar een stadsverwarmings station is niet eens lastig te realiseren. Er is zelfs nagedacht over het opvangen van de warmte dan auto’s voor gebruik naderhand. De enrgie in benzine en diesel in auto’s wordt maar voor 30% benut.

Stoom Temparatuur Warmte Opslag

Zoek je nu op de term ‘Heat battery’ dan kom je allemaal afleidende artikelen tegen over een enorme innovatie op dit gebied van het MIT. Maar innovatie is wederom niet nodig. Hier een patent uit 1957. En hieronder een foto van een groep die dit soort batterij gebruikt om de stoom opslag capaciteit van een zonnegenerator te vergroten.

Een olie tank waarin blokken PCM geplaatst werden (bron)

Er zijn zelfs treinen mogelijk geacht die geen brandstof in de locomotief meenamen, maar PCM materiaal dat met warmte was opgeladen. Stoom met externe bron is misschien ook interessant voor vrachtvervoer, aangezien opladen zeer weinig tijd kost ivm electrisch, het een zeer veilige techniek is ook zonnewarmte kan worden benut.

A fireless steam locomotive could operate with both an accumulator containing saturated water under high pressure as well as a PCM container system. Both systems may be mounted on to the same extended locomotive frame, or the two systems may be mounted in a garratt layout. A steam line from the accumulator’s steam dome would first pass through the PCM container system where it would be superheated, before returning to the accumulator inside the steam line. (bron)

Het is bij hogere temperaturen lastiger om warmte vast te houden. Maar ter overbrugging van dag naar avond is het geen probleem. Deste warmer de uitgangs temperatuur, deste veelzijdiger het gebruik kan zijn.

NaOH

Een andere optie is Natronloog, een oplossing van Natrium Hydroxide. Dit is een base die warmte opslaat als je hem droogt en afgeeft als hij oplost. Een systeem waarbij in de zomer water uit het NaOH wordt verdampt (mbv zonnewarmte) en in de winter wordt toegevoegt creert een eenvoudige low tech warmte batterij. Dit is een 6 keer zo efficient opslag systeem ivm water (bron).

Met NaOH kan ook bij hoge temperaturen warmte worden opgeslagen, het concept van de Thermkeep. Deze opslag methode slaat warmte op bij een temperatuur van ongeveer 320 graden, maar kan verhitting tot 675 graden verdragen.

GM Gewassen Veroorzaken Gevaarlijke Problemen

Al eerder werd hier geschreven over de verklaringen van Don Huber. Hier een video waaring hij zijn rapport over de gevaarlijke effecten van het gebruik van ‘Roundup Ready Alfa Alfa toelicht. Met name een hoge onvruchtbaarheid (15%) en een groot aantal spontane abortussen (35%), die het onmogelijk maken de kuddes in stand te houden. Deze problemen konden worden terug gevoerd op het voedsel, met name in soja bonen er in.


 

Het organisme waar het om gaat groeit in andere organismen, bv. schimmels. Het schijnt te interacteren met de herbiciden en vormt daarom een probleem. Roundup ready GM gewassen zijn gemanipuleerd om herbiciden te weerstaan en ook op te nemen voor een sterkere werking.
 
De gebruikte herbicide (en biocide) glyphosate beinvloed de grond zodat er minder mangaan beschikbaar is maakt planten hierdoor meer gevoelig voor infecties. Ook zijn er effecten waardoor noodzakelijke sporen elementen minder beschikbaar zijn voor opname door de planten.
 
GM Voedingswaarde 
Indirect maakt bovenstaande dynamiek dat de GM producten zoals soja en graan minder sporenelementen bevatten (met name mangaan) en populaties van het genoemde organsime. Dit heeft allerlei gezondheids effecten omdat mangaan belangrijk is voor het goed functioneren van het immuun systeem dan mensen en dieren.
 
Dierenartsen hebben soms een hele tocht gemaakt om te begrijpen wat er met het vee aan de hand is, maar steeds is het probleem terug te voeren op het organisme of de kwaliteit van GM gewassen waar het zich in bevind. Het wordt als een serieuze bedrijging beschouwd voor de veestapel en de belangrijkste gewassen. Om die reden verzoekt Huber om op te houden met de introductie van GM alfa alfa, het is een essentieel gewas dat op die manier onvermijdelijk in een GM variant veranderd (ook omdat de eigenaar Monsanto alle gewassen die besmet zijn met GM genen als hun eigendom beschouwen).
 
Hiet hebben we exact hetzelfde proces als de groei van het gebruik van fossiele brandstoffen, namelijk de groei en het gebruik van GM gewassen. Deze vereisen een continue cashflow voor de aanschaf van zaden, chemicalien etc. en houden de fossiele industrie ook goed bezig. De risico’s zijn intussen ongelofelijk, er hoeft maar een pest uit de breken die de planten met het zwakke immuun systeem niet de baas kunnen en je hebt een hongersnood, zeker nu de weerpatronen zo extreem worden.
 
 
 
 
 

Banken Willen Niet. Dwing Ze.

Het is geen nieuws voor ondergetekende, maar het verhaal van Marjan Minnesma van Urgenda, die 5 miljoen overbruggings krediet nodig had om zonnepanelen van China naar Nederland te verschepen spreekt boekdelen. Ze had geld van de kopers, ze had de panelen besteld. Nu moest ze een international bank bereid vinden de financiele garantie in China af te geven die ze in Nederland kon na komen. DAT IS DE ENIGE REDEN WAAROM INTERNATIONALE BANKEN BESTAAN !!! DAT IS DE ENIGE REDEN WAAROM ER INTERNATIONALE HANDEL IS !!! Maar, nee, allerlei excuses. Nul, niks nada. Teenslippers ok, zonnepanelen nee. Het laat zien dat Nederland gevangen blijft in het olie/krediet systeem tot ze haar eigen weg naar de duurzame vrijheid bekostigt.

Het is uiteindelijk wel gelukt, de chinese producent leverde gewoon, en zij betaalde vooruit. Het bankwezen wilde wel fees vangen, maar werd door de persoonlijke relatie tussen Marjan en de chinese leverancier onzeild. Bravo, haar verhaal hier.

Het dubbeltje is misschien om politieke reden nog niet gevallen. Nog wordt de schuld gelegd bij ‘risico mijdend gedrag’ van de banken of bij het ‘politieke klimaat’. Wie domineert de politiek en bepalen keer op keer de agenda? De banken. Wordt wakker mensen, de banken zijn het probleem. 

Maak een wet die kredietverstrekking voor duurzame energie die voor productie wordt aangewend verplicht maakt op basis van standaard berekeningen. Het is alleen door de belangrijke relatie met fossiele brandstoffen dat banken niet kunnen meewerken. Ze moeten wettelijk energie agnostisch gemaakt worden.

“De banken geven stelselmatig het onzekere politieke klimaat op het gebied van duurzame energie in Nederland de schuld.”

It’s Normal

Above the scene after a unusually violent tornado ripped through a US town killing 100 people. Science is forced to give it a description that does not trigger a response.

“Heavy rains, deep snowfalls, monster floods and killing droughts are signs of a “new normal” of extreme U.S. weather events fueled by climate change”

“It’s a new normal and I really do think that global weirding is the best way to describe what we’re seeing”

“What we’re seeing is the new normal is constantly evolving” (bron)

It’s normal, don’t respond. Normal not meant to convey the meaning ‘measuring standard’ but the more common meaning ‘something you accept’. A scientist saying ‘The normal is evolving’ knows he/she is not taking his/her audience seriously. The only check in life these days is your own experience and intelligence.

The cost of ‘just making money now’ is also mentioned in the article that had the quotes above. “Globally”, da Victoria Lobo said “the annual average economic losses from natural disasters have escalated from $25 billion in the 1980s to $130 billion in the first decade of the 21st century.”

Economist Richard Douthwaite Snapt Het