Bestaat Nederland Nog Wel?

“De milieuvergunningen voor de bouw van drie kolencentrales in de Eemshaven en op de Maasvlakte zijn niet in strijd met de Europese regels voor terugdringing van luchtvervuiling. Dat heeft het Hof van Justitie van de EU vanmorgen bepaald. ” meldt het NRC.

En onze eisen? Eerder was in het NRC te lezen dat de Rotterdamse haven zich van export naar import haven wil ontwikkelen, zich afgescheiden houden van Rotterdam en zelfs tol wil heffen op de A15 voor ‘onnodig verkeer’. Wat een vreemde trend. Ons nationale trots krijgt capsones? De verklaring is eenvoudig : Banken en aandeelhouders.

De banken zien net zoveel in Rotterdam als ze zien in Karachi stad. Ze zien net zoveel in Nederland als in Bangladesh, het is terrein voor industrie. Met de Europese eenwording heeft Nederland zijn zelfstandigheid opgegeven. Die zelfstandigheid is echter nodig om de MENSEN in het gebied welvaart te garanderen.

“We zijn teleurgesteld dat de vergunningen niet getoetst hoeven te worden aan de nationale emissieplafonds.”

Aldus Ron Wit van Natuur en Milieu, die vervolgens de speen in zijn mond terugstopt. Waar hebben al die leiders het over als ze niet kunnen leiden. Als ze geen beslissingen kunnen nemen. We hebben in Nederland geen kolen centrales nodig, de industrie neemt immers af volgens mr. Smits van de Exclusieve Economische Zone Rotterdam!

 

Leave a Reply